CN8 / NC8 - 2023 15 CN8 / NC8 - 2023 - SK 17

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

16. KAPITOLA
PR√ćPRAVKY Z M√ĄSA, R√ĚB, K√ĒROVCOV, M√ĄKK√Ě҆OV ALEBO OSTATN√ĚCH VODN√ĚCH BEZSTAVOVCOV ALEBO HMYZU

16.01 P√°rky, sal√°my a podobn√© v√Ĺrobky, z m√§sa, m√§sov√Ĺch drobov, krvi alebo hmyzu; potravinov√© pr√≠pravky na z√°klade t√Ĺchto v√Ĺrobkov    
Z peńćene 1601 00 10  
Ostatn√©    
P√°rky a sal√°my, such√© alebo n√°tierkov√©, nevaren√© 1601 00 91  
Ostatn√© 1601 00 99  
16.02 Ostatn√© pripraven√© alebo konzervovan√© m√§so, m√§sov√© droby, krv alebo hmyz    
Homogenizovan√© pr√≠pravky 1602 10 00  
Z peńćene ak√Ĺchkońĺvek zvierat    
Z husacej alebo kańćacej peńćene 1602 20 10  
Ostatn√© 1602 20 90  
Z hydiny poloŇĺky¬†0105    
Z moriakov alebo moriek    
Obsahuj√ļce 57¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac hydinov√©ho m√§sa alebo drobov    
Obsahuj√ļce len nevaren√© morńćacie m√§so 1602 31 11  
Ostatn√© 1602 31 19  
Ostatn√© 1602 31 80  
Z hydiny druhu Gallus domesticus    
Obsahuj√ļce 57¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac hydinov√©ho m√§sa alebo drobov    
Nevaren√© 1602 32 11  
Ostatn√© 1602 32 19  
Obsahuj√ļce 25¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale menej ako 57¬†hmotnostn√Ĺch % hydinov√©ho m√§sa alebo drobov 1602 32 30  
Ostatn√© 1602 32 90  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce 57¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac hydinov√©ho m√§sa alebo drobov    
Nevaren√© 1602 39 21  
Ostatn√© 1602 39 29  
Ostatn√© 1602 39 85  
Zo sv√≠Ňą    
Stehn√° a kusy z nich    
Z dom√°cich sv√≠Ňą 1602 41 10  
Ostatn√© 1602 41 90  
Pliecka a kusy z nich    
Z dom√°cich sv√≠Ňą 1602 42 10  
Ostatn√© 1602 42 90  
Ostatn√©, vr√°tane zmes√≠    
Z dom√°cich sv√≠Ňą    
Obsahuj√ļce 80¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac m√§sa alebo m√§sov√Ĺch drobov, ak√©hokońĺvek druhu, vr√°tane tukov ak√©hokońĺvek druhu alebo p√īvodu    
Chrbty (okrem krkovińćky) a kusy z nich, vr√°tane zmes√≠ z chrbtov a stehien 1602 49 11  
Krkovińćka a kusy z nej, vr√°tane zmes√≠ z krkovińćky a pliecka 1602 49 13  
Ostatn√© zmesi obsahuj√ļce stehn√°, pliecka, chrbty alebo krkovińćky, a kusy z nich 1602 49 15  
Ostatn√© 1602 49 19  
Obsahuj√ļce 40¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale menej ako 80¬†hmotnostn√Ĺch % m√§sa alebo m√§sov√Ĺch drobov, ak√©hokońĺvek druhu, vr√°tane tukov ak√©hokońĺvek druhu alebo p√īvodu 1602 49 30  
Obsahuj√ļce menej ako 40¬†hmotnostn√Ĺch % m√§sa alebo m√§sov√Ĺch drobov, ak√©hokońĺvek druhu, vr√°tane tukov ak√©hokońĺvek druhu alebo p√īvodu 1602 49 50  
Ostatn√© 1602 49 90  
Z hov√§dz√≠ch zvierat    
Nevaren√©; zmesi varen√©ho m√§sa alebo drobov a nevaren√©ho m√§sa alebo drobov 1602 50 10  
Ostatn√©    
Konzervovan√© hov√§dzie, v hermeticky uzavret√Ĺch n√°dob√°ch 1602 50 31  
Ostatn√© 1602 50 95  
Ostatn√©, vr√°tane pr√≠pravkov z krvi ak√Ĺchkońĺvek zvierat    
Pr√≠pravky z krvi ak√Ĺchkońĺvek zvierat 1602 90 10  
Ostatn√©    
Zo zveriny alebo kr√°likov 1602 90 31  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce m√§so alebo m√§sov√© droby z dom√°cich sv√≠Ňą 1602 90 51  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce hov√§dzie m√§so alebo droby    
Nevaren√©; zmesi varen√©ho m√§sa alebo drobov a nevaren√©ho m√§sa alebo drobov 1602 90 61  
Ostatn√© 1602 90 69  
Ostatn√©    
Z oviec 1602 90 91  
Z k√īz 1602 90 95  
Ostatn√© 1602 90 99  
16.03 V√ĹŇ•aŇĺky a Ň°Ň•avy z m√§sa, r√Ĺb alebo k√īrovcov, m√§kk√ĹŇ°ov alebo ostatn√Ĺch vodn√Ĺch bezstavovcov    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom 1¬†kg alebo menej 1603 00 10  
Ostatn√© 1603 00 80  
16.04 Pripraven√© alebo konzervovan√© ryby; kavi√°r a n√°hradky kavi√°ru pripraven√© z ryb√≠ch ikier    
Ryby, cel√© alebo v kusoch, ale nemlet√©    
Lososy 1604 11 00  
Slede    
Fil√©, surov√©, len obalen√© Ň°ńĺahan√Ĺm cestom alebo str√ļhankou, tieŇĺ predsmaŇĺen√© v oleji, mrazen√© 1604 12 10  
Ostatn√©    
V hermeticky uzavret√Ĺch obaloch 1604 12 91  
Ostatn√© 1604 12 99  
Sardinky, sardinely a Ň°proty    
Sardinky    
V olivovom oleji 1604 13 11  
Ostatn√© 1604 13 19  
Ostatn√© 1604 13 90  
Tuniaky, tuniak pruhovan√Ĺ a pelam√≠dy (Sarda¬†spp.)    
Tuniaky a tuniak pruhovan√Ĺ    
Tuniak pruhovan√Ĺ    
V rastlinnom oleji 1604 14 21  
Ostatn√Ĺ    
Fil√© zn√°me ako ‚Äěchrbtov√©‚Äú 1604 14 26  
Ostatn√Ĺ 1604 14 28  
Tuniak Ňĺltoplutv√Ĺ (Thunnus albacares)    
V rastlinnom oleji 1604 14 31  
Ostatn√Ĺ    
Fil√© zn√°me ako ‚Äěchrbtov√©‚Äú 1604 14 36  
Ostatn√Ĺ 1604 14 38  
Ostatn√©    
V rastlinnom oleji 1604 14 41  
Ostatn√©    
Fil√© zn√°me ako ‚Äěchrbtov√©‚Äú 1604 14 46  
Ostatn√© 1604 14 48  
Pelam√≠dy (Sarda¬†spp.) 1604 14 90  
Makrely    
Druhov Scomber scombrus a Scomber japonicus    
Fil√© 1604 15 11  
Ostatn√© 1604 15 19  
Druhu Scomber australasicus 1604 15 90  
Sardely 1604 16 00  
√öhory 1604 17 00  
ŇĹralońćie plutvy 1604 18 00  
Ostatn√©    
Lososovit√©, in√© ako lososy 1604 19 10  
Ryby rodu Euthynnus, in√© ako tuniak pruhovan√Ĺ (Katsuwonus pelamis)    
Fil√© zn√°me ako ‚Äěchrbtov√©‚Äú 1604 19 31  
Ostatn√© 1604 19 39  
Ryby druhu Orcynopsis unicolor 1604 19 50  
Ostatn√©    
Fil√©, surov√©, len obalen√© Ň°ńĺahan√Ĺm cestom alebo str√ļhankou, tieŇĺ predsmaŇĺen√© v oleji, mrazen√© 1604 19 91  
Ostatn√©    
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 1604 19 92  
Treska tmav√° (Pollachius virens) 1604 19 93  
Merl√ļzy (Merluccius spp., Urophycis spp.) 1604 19 94  
Treska aljaŇ°sk√° (Theragra chalcogramma) a treska eur√≥pska (Pollachius pollachius) 1604 19 95  
Ostatn√© 1604 19 97  
Ostatn√© pripraven√© alebo konzervovan√© ryby    
Pr√≠pravky zo surimi 1604 20 05  
Ostatn√©    
Z lososov 1604 20 10  
Z lososovit√Ĺch r√Ĺb, in√Ĺch ako lososov 1604 20 30  
Zo sardel 1604 20 40  
Zo sardiniek, pelam√≠d, makrel druhov Scomber scombrus a Scomber japonicus, z r√Ĺb druhu Orcynopsis unicolor 1604 20 50  
Z tuniakov, tuniaka pruhovan√©ho alebo ostatn√Ĺch r√Ĺb rodu Euthynnus 1604 20 70  
Z ostatn√Ĺch r√Ĺb 1604 20 90  
Kavi√°r a n√°hradky kavi√°ru    
Kavi√°r 1604 31 00  
N√°hradky kavi√°ru 1604 32 00  
16.05 K√īrovce, m√§kk√ĹŇ°e a ostatn√© vodn√© bezstavovce, pripraven√© alebo konzervovan√©    
Kraby 1605 10 00  
Krevety a garn√°ty    
Nie v¬†hermeticky uzavret√Ĺch n√°dob√°ch    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2¬†kg 1605 21 10  
Ostatn√© 1605 21 90  
Ostatn√© 1605 29 00  
Hom√°re    
M√§so z hom√°rov, varen√©, na v√Ĺrobu hom√°rieho masla alebo hom√°rich p√°st, n√°tierok, polievok alebo om√°ńćok 1605 30 10  
Ostatn√© 1605 30 90  
Ostatn√© k√īrovce 1605 40 00  
M√§kk√ĹŇ°e    
Ustrice 1605 51 00  
HrebeŇąovky, vr√°tane hrebeŇąovky kr√°ńĺovskej 1605 52 00  
Sl√°vky    
V hermeticky uzavret√Ĺch n√°dob√°ch 1605 53 10  
Ostatn√© 1605 53 90  
S√©pie a kalm√°re 1605 54 00  
Chobotnice 1605 55 00  
Last√ļrniky, srdcovky a muŇ°le 1605 56 00  
UŇ°ovce 1605 57 00  
Slim√°ky, in√© ako morsk√© slim√°ky 1605 58 00  
Ostatn√© 1605 59 00  
Ostatn√© vodn√© bezstavovce    
Holot√ļrie 1605 61 00  
JeŇĺovky 1605 62 00  
Med√ļzy 1605 63 00  
Ostatn√© 1605 69 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.