CN8 / NC8 - 2023 16 CN8 / NC8 - 2023 - SK 18

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

17. KAPITOLA
CUKOR A CUKROVINKY

17.01 Trstinov√Ĺ alebo repn√Ĺ cukor a chemicky ńćist√° sachar√≥za, v pevnej forme    
Surov√Ĺ cukor neobsahuj√ļci pridan√© ochucuj√ļce alebo farbiace l√°tky    
Repn√Ĺ cukor    
Urńćen√Ĺ na rafin√°ciu 1701 12 10  
Ostatn√Ĺ 1701 12 90  
Trstinov√Ĺ cukor uveden√Ĺ v pozn√°mke k podpoloŇĺk√°m 2 k tejto kapitole    
Urńćen√Ĺ na rafin√°ciu 1701 13 10  
Ostatn√Ĺ 1701 13 90  
Ostatn√Ĺ trstinov√Ĺ cukor    
Urńćen√Ĺ na rafin√°ciu 1701 14 10  
Ostatn√Ĺ 1701 14 90  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce pridan√© ochucuj√ļce alebo farbiace l√°tky 1701 91 00  
Ostatn√©    
Biely cukor 1701 99 10  
Ostatn√© 1701 99 90  
17.02 Ostatn√© cukry, vr√°tane chemicky ńćistej lakt√≥zy, malt√≥zy, gluk√≥zy a frukt√≥zy, v pevnej forme; cukrov√© sirupy neobsahuj√ļce pridan√© ochucuj√ļce alebo farbiace l√°tky; umel√Ĺ med, tieŇĺ zmieŇ°an√Ĺ s pr√≠rodn√Ĺm medom; karamel    
Lakt√≥za a lakt√≥zov√Ĺ sirup    
Obsahuj√ļce 99¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac lakt√≥zy, vyjadrenej ako bezvod√° lakt√≥za, pońć√≠tan√© na suŇ°inu 1702 11 00  
Ostatn√© 1702 19 00  
Javorov√Ĺ cukor a javorov√Ĺ sirup    
Javorov√Ĺ cukor v pevnej forme, obsahuj√ļci pridan√© ochucuj√ļce alebo farbiace l√°tky 1702 20 10  
Ostatn√© 1702 20 90  
Gluk√≥za a gluk√≥zov√Ĺ sirup, neobsahuj√ļce frukt√≥zu alebo obsahuj√ļce v suŇ°ine menej ako 20¬†hmotnostn√Ĺch % frukt√≥zy    
Izogluk√≥za 1702 30 10  
Ostatn√©    
Vo forme bieleho kryŇ°talick√©ho pr√°Ň°ku, tieŇĺ aglomerovan√© 1702 30 50  
Ostatn√© 1702 30 90  
Gluk√≥za a gluk√≥zov√Ĺ sirup, obsahuj√ļce v suŇ°ine najmenej 20¬†hmotnostn√Ĺch %, ale menej ako 50¬†hmotnostn√Ĺch % frukt√≥zy, okrem invertn√©ho cukru    
Izogluk√≥za 1702 40 10  
Ostatn√© 1702 40 90  
Chemicky ńćist√° frukt√≥za 1702 50 00  
Ostatn√° frukt√≥za a frukt√≥zov√Ĺ sirup, obsahuj√ļce v suŇ°ine viac ako 50¬†hmotnostn√Ĺch % frukt√≥zy, okrem invertn√©ho cukru    
Izogluk√≥za 1702 60 10  
Inul√≠nov√Ĺ sirup 1702 60 80  
Ostatn√© 1702 60 95  
Ostatn√©, vr√°tane invertn√©ho cukru a ostatn√©ho cukru a cukrov√Ĺch sirupov√Ĺch zmes√≠, obsahuj√ļcich v suŇ°ine 50¬†hmotnostn√Ĺch % frukt√≥zy    
Chemicky ńćist√° malt√≥za 1702 90 10  
Izogluk√≥za 1702 90 30  
Maltodextr√≠n a maltodextr√≠nov√Ĺ sirup 1702 90 50  
Karamel    
Obsahuj√ļci v suŇ°ine 50¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac sachar√≥zy 1702 90 71  
Ostatn√Ĺ    
Vo forme pr√°Ň°ku, tieŇĺ aglomerovan√©ho 1702 90 75  
Ostatn√Ĺ 1702 90 79  
Inul√≠nov√Ĺ sirup 1702 90 80  
Ostatn√© 1702 90 95  
17.03 Melasy z√≠skan√© z extrakcie alebo rafin√°cie cukru    
Trstinov√° melasa 1703 10 00  
Ostatn√© 1703 90 00  
17.04 Cukrovinky (vr√°tane bielej ńćokol√°dy), neobsahuj√ļce kakao    
ŇĹuvacia guma, tieŇĺ obalen√° cukrom    
Obsahuj√ļca menej ako 60¬†hmotnostn√Ĺch % sachar√≥zy (vr√°tane invertn√©ho cukru vyjadren√©ho ¬†ako sachar√≥za) 1704 10 10  
Obsahuj√ļca 60¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac sachar√≥zy (vr√°tane invertn√©ho cukru vyjadren√©ho ako sachar√≥za) 1704 10 90  
Ostatn√©    
V√ĹŇ•aŇĺok zo sladk√©ho drievka obsahuj√ļci viac ako 10¬†hmotnostn√Ĺch % sachar√≥zy, ale neobsahuj√ļci ostatn√© pridan√© l√°tky 1704 90 10  
Biela ńćokol√°da 1704 90 30  
Ostatn√©    
Cest√°, vr√°tane marcip√°nu, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom 1¬†kg alebo viac 1704 90 51  
Zdravotn√© pastilky a cukr√≠ky proti kaŇ°ńĺu 1704 90 55  
Cukrom potiahnut√© v√Ĺrobky (draŇĺ√©) 1704 90 61  
Ostatn√©    
Gumov√© a Ňĺelat√≠nov√© cukrovinky, vr√°tane ovocn√Ĺch p√°st vo forme cukroviniek 1704 90 65  
Tvrd√© cukr√≠ky, tieŇĺ plnen√© 1704 90 71  
Karamelky a podobn√© cukr√≠ky 1704 90 75  
Ostatn√©    
Lisovan√© tabletky 1704 90 81  
Ostatn√© 1704 90 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.