CN8 / NC8 - 2023 17 CN8 / NC8 - 2023 - SK 19

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

18. KAPITOLA
KAKAO A PR√ćPRAVKY Z KAKAA

18.01 Kakaov√© b√īby, cel√© alebo drven√©, surov√© alebo praŇĺen√© 1801 00 00  
18.02 Kakaov√© Ň°krupiny, Ň°upky, plevy a ostatn√Ĺ kakaov√Ĺ odpad 1802 00 00  
18.03 Kakaov√° pasta, tieŇĺ odtuńćnen√°    
Neodtuńćnen√° 1803 10 00  
Celkom alebo ńćiastońćne odtuńćnen√° 1803 20 00  
18.04 Kakaov√© maslo, tuk a olej 1804 00 00  
18.05 Kakaov√Ĺ pr√°Ň°ok, neobsahuj√ļci pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√° 1805 00 00  
18.06 ńĆokol√°da a ostatn√© potravinov√© pr√≠pravky obsahuj√ļce kakao    
Kakaov√Ĺ pr√°Ň°ok, obsahuj√ļci pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√°    
Neobsahuj√ļci sachar√≥zu alebo obsahuj√ļci menej ako 5¬†hmotnostn√Ĺch % sachar√≥zy (vr√°tane invertn√©ho cukru vyjadren√©ho ako sachar√≥za) alebo izogluk√≥zy vyjadrenej ako sachar√≥za 1806 10 15  
Obsahuj√ļci 5¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale menej ako 65¬†hmotnostn√Ĺch % sachar√≥zy (vr√°tane invertn√©ho cukru vyjadren√©ho ako sachar√≥za) alebo izogluk√≥zy vyjadrenej ako sachar√≥za 1806 10 20  
Obsahuj√ļci 65¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale menej ako 80¬†hmotnostn√Ĺch % sachar√≥zy (vr√°tane invertn√©ho cukru vyjadren√©ho ako sachar√≥za) alebo izogluk√≥zy vyjadrenej ako sachar√≥za 1806 10 30  
Obsahuj√ļci 80¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac sachar√≥zy (vr√°tane invertn√©ho cukru vyjadren√©ho ako sachar√≥za) alebo izogluk√≥zy vyjadrenej ako sachar√≥za 1806 10 90  
Ostatn√© pr√≠pravky v blokoch, tabuńĺk√°ch alebo tyńćink√°ch v√°Ňĺiace viac ako 2¬†kg, alebo tekut√©, vo forme pasty, pr√°Ň°ku, granulovan√© alebo v ostatn√Ĺch vońĺne loŇĺen√Ĺch form√°ch, v n√°dob√°ch alebo v bezprostrednom obale, s hmotnosŇ•ou obsahu presahuj√ļcou 2¬†kg    
Obsahuj√ļce 31¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac kakaov√©ho masla alebo obsahuj√ļce 31¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac kombin√°cie kakaov√©ho masla a mlieńćneho tuku 1806 20 10  
Obsahuj√ļce 25¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale menej ako 31¬†hmotnostn√Ĺch % kombin√°cie kakaov√©ho masla a mlieńćneho tuku 1806 20 30  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce 18¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac kakaov√©ho masla 1806 20 50  
Pr√≠pravky naz√Ĺvan√© ‚Äěńćokol√°dovo mlieńćne drobky‚Äú (chocolate milk crumb) 1806 20 70  
ńĆokol√°dov√© polevy 1806 20 80  
Ostatn√© 1806 20 95  
Ostatn√©, v blokoch, tabuńĺk√°ch alebo tyńćink√°ch    
Plnen√© 1806 31 00  
Neplnen√©    
S pridan√Ĺmi obilninami, ovoc√≠m alebo orechmi 1806 32 10  
Ostatn√© 1806 32 90  
Ostatn√©    
ńĆokol√°da a ńćokol√°dov√© v√Ĺrobky    
ńĆokol√°dov√© bonb√≥ny (vr√°tane praliniek), tieŇĺ plnen√©    
Obsahuj√ļce alkohol 1806 90 11  
Ostatn√© 1806 90 19  
Ostatn√©    
Plnen√© 1806 90 31  
Neplnen√© 1806 90 39  
Cukrovinky a ich n√°hradky vyroben√© z n√°hradiek cukru, obsahuj√ļce kakao 1806 90 50  
N√°tierky obsahuj√ļce kakao 1806 90 60  
Pr√≠pravky na v√Ĺrobu n√°pojov obsahuj√ļce kakao 1806 90 70  
Ostatn√© 1806 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.