CN8 / NC8 - 2023 18 CN8 / NC8 - 2023 - SK 20

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

19. KAPITOLA
PR√ćPRAVKY Z OBILN√ćN, M√öKY, ҆KROBU ALEBO MLIEKA; CUKR√ĀRSKE V√ĚROBKY

19.01 Sladov√Ĺ v√ĹŇ•aŇĺok; potravinov√© pr√≠pravky z m√ļky, kr√ļp, krupice, Ň°krobu alebo zo sladov√©ho v√ĹŇ•aŇĺku, neobsahuj√ļce kakao alebo obsahuj√ļce menej ako 40¬†hmotnostn√Ĺch % kakaa pońć√≠tan√©ho na celkom odtuńćnen√Ĺ z√°klad, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©; potravinov√© pr√≠pravky z tovaru poloŇĺiek¬†0401 aŇĺ 0404, neobsahuj√ļce kakao alebo obsahuj√ļce menej ako 5¬†hmotnostn√Ĺch % kakaa pońć√≠tan√©ho na celkom odtuńćnen√Ĺ z√°klad, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©:    
Pr√≠pravky vhodn√© pre dojńćat√° alebo mal√© deti, balen√© na predaj v¬†malom 1901 10 00  
Zmesi a cest√° na pr√≠pravu pek√°rskeho tovaru poloŇĺky¬†1905 1901 20 00  
Ostatn√©    
Sladov√Ĺ v√ĹŇ•aŇĺok    
S obsahom such√©ho v√ĹŇ•aŇĺku 90¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac 1901 90 11  
Ostatn√Ĺ 1901 90 19  
Ostatn√©    
Neobsahuj√ļce mlieńćne tuky, sachar√≥zu, izogluk√≥zu, gluk√≥zu alebo Ň°krob alebo obsahuj√ļce menej ako 1,5¬†% mlieńćnych tukov, 5¬†% sachar√≥zy (vr√°tane invertn√©ho cukru) alebo izogluk√≥zy, 5¬†% gluk√≥zy alebo Ň°krobu, okrem potravinov√Ĺch pr√≠pravkov v pr√°Ň°ku z tovaru poloŇĺiek¬†0401 aŇĺ 0404 1901 90 91  
Potravinov√© pr√≠pravky v pr√°Ň°ku, zloŇĺen√© zo zmesi odstreden√©ho mlieka a/alebo srv√°tky a rastlinn√Ĺch tukov/olejov, s obsahom tukov/olejov nepresahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch % 1901 90 95  
Ostatn√© 1901 90 99  
19.02 Cestoviny, tieŇĺ varen√© alebo plnen√© (m√§som alebo ostatn√Ĺmi plnkami) alebo inak upraven√©, napr√≠klad ako Ň°pagety, makar√≥ny, rezance, lasagne, haluŇ°ky, ravioly, cannelloni; kuskus, tieŇĺ pripraven√Ĺ    
Cestoviny nevaren√©, neplnen√© ani inak nepripraven√©    
Obsahuj√ļce vajcia 1902 11 00  
Ostatn√©    
Neobsahuj√ļce m√ļku alebo krupicu z obyńćajnej pŇ°enice 1902 19 10  
Ostatn√© 1902 19 90  
Plnen√© cestoviny, tieŇĺ varen√© alebo inak pripraven√©    
Obsahuj√ļce viac ako 20¬†hmotnostn√Ĺch % r√Ĺb, k√īrovcov, m√§kk√ĹŇ°ov alebo ostatn√Ĺch vodn√Ĺch bezstavovcov 1902 20 10  
Obsahuj√ļce viac ako 20¬†hmotnostn√Ĺch % p√°rkov, sal√°m a podobn√Ĺch v√Ĺrobkov, z m√§sa a m√§sov√Ĺch drobov ak√©hokońĺvek druhu, vr√°tane tukov ak√©hokońĺvek druhu alebo p√īvodu 1902 20 30  
Ostatn√©    
Varen√© 1902 20 91  
Ostatn√© 1902 20 99  
Ostatn√© cestoviny    
SuŇ°en√© 1902 30 10  
Ostatn√© 1902 30 90  
Kuskus    
Nepripraven√Ĺ 1902 40 10  
Ostatn√Ĺ 1902 40 90  
19.03 Tapioka a jej n√°hradky pripraven√© zo Ň°krobu, vo forme vlońćiek, zŇēn, perlińćiek, prepadu sitom alebo v podobn√Ĺch form√°ch 1903 00 00  
19.04 Pripraven√© potraviny z√≠skan√© napuńćan√≠m alebo praŇĺen√≠m obiln√≠n alebo obiln√Ĺch v√Ĺrobkov (napr√≠klad kukurińćn√© vlońćky); obilniny (in√© ako kukurica) v zrn√°ch alebo vo forme vlońćiek alebo inak spracovan√© zrn√° (okrem m√ļky, kr√ļp a krupice), predvaren√© alebo inak pripraven√©, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Pripraven√© potraviny z√≠skan√© napuńćan√≠m alebo praŇĺen√≠m obiln√≠n alebo obiln√Ĺch v√Ĺrobkov    
Z√≠skan√© z kukurice 1904 10 10  
Z√≠skan√© z ryŇĺe 1904 10 30  
Ostatn√© 1904 10 90  
Pripraven√© potraviny z√≠skan√© z nepraŇĺen√Ĺch obiln√Ĺch vlońćiek alebo zo zmesi nepraŇĺen√Ĺch obiln√Ĺch vlońćiek a praŇĺen√Ĺch obiln√Ĺch vlońćiek alebo napuńćan√Ĺch obiln√≠n    
Pr√≠pravky typu ‚Äěm√ľsli‚Äú na z√°klade nepraŇĺen√Ĺch obiln√Ĺch vlońćiek 1904 20 10  
Ostatn√©    
Z√≠skan√© z kukurice 1904 20 91  
Z√≠skan√© z ryŇĺe 1904 20 95  
Ostatn√© 1904 20 99  
PŇ°enińćn√Ĺ bulgur 1904 30 00  
Ostatn√©    
Z√≠skan√© z ryŇĺe 1904 90 10  
Ostatn√© 1904 90 80  
19.05 Chlieb, sladk√© peńćivo, kol√°ńće, suŇ°ienky a ostatn√© pek√°rske v√Ĺrobky, tieŇĺ obsahuj√ļce kakao; hostie, pr√°zdne obl√°tky druhu vhodn√©ho na farmaceutick√© √ļńćely, obl√°tky na peńćenie, ryŇĺov√Ĺ papier a podobn√© v√Ĺrobky    
Chrumkav√Ĺ chlieb (kn√§ckebrot) 1905 10 00  
Pern√≠k a podobn√©    
Obsahuj√ļce menej ako 30¬†hmotnostn√Ĺch % sachar√≥zy (vr√°tane invertn√©ho cukru vyjadren√©ho ako sachar√≥za) 1905 20 10  
Obsahuj√ļce 30¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale menej ako 50 hmotnostn√Ĺch¬†% sachar√≥zy (vr√°tane invertn√©ho cukru vyjadren√©ho ako sachar√≥za) 1905 20 30  
Obsahuj√ļce 50¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac sachar√≥zy (vr√°tane invertn√©ho cukru vyjadren√©ho ako sachar√≥za) 1905 20 90  
Sladk√© suŇ°ienky; wafle a obl√°tky    
Sladk√© suŇ°ienky    
Celkom alebo ńćiastońćne potiahnut√© alebo pokryt√© ńćokol√°dou alebo ostatn√Ĺmi pr√≠pravkami obsahuj√ļcimi kakao    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 85¬†g 1905 31 11  
Ostatn√© 1905 31 19  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce 8¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac mlieńćnych tukov 1905 31 30  
Ostatn√©    
Zlepovan√© suŇ°ienky 1905 31 91  
Ostatn√© 1905 31 99  
Wafle a obl√°tky    
S obsahom vody presahuj√ļcim 10¬†hmotnostn√Ĺch % 1905 32 05  
Ostatn√©    
Celkom alebo ńćiastońćne potiahnut√© alebo pokryt√© ńćokol√°dou alebo ostatn√Ĺmi pr√≠pravkami obsahuj√ļcimi kakao    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 85¬†g 1905 32 11  
Ostatn√© 1905 32 19  
Ostatn√©    
Solen√©, tieŇĺ plnen√© 1905 32 91  
Ostatn√© 1905 32 99  
Such√°re, opekan√Ĺ chlieb a podobn√© opekan√© v√Ĺrobky    
Such√°re 1905 40 10  
Ostatn√© 1905 40 90  
Ostatn√©    
Macesy 1905 90 10  
Hostie, pr√°zdne obl√°tky druhu vhodn√©ho na farmaceutick√© √ļńćely, obl√°tky na peńćenie, ryŇĺov√Ĺ papier a podobn√© v√Ĺrobky 1905 90 20  
Ostatn√©    
Chlieb, neobsahuj√ļci pridan√Ĺ med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahuj√ļci v suŇ°ine najviac 5¬†hmotnostn√Ĺch % cukrov a najviac 5¬†hmotnostn√Ĺch % tuku 1905 90 30  
SuŇ°ienky 1905 90 45  
V√Ĺrobky extrudovan√© alebo expandovan√©, ochuten√© alebo solen√© 1905 90 55  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce 5 hmotnostn√Ĺch % alebo viac sachar√≥zy, invertn√©ho cukru alebo izogluk√≥zy 1905 90 70  
Ostatn√© 1905 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.