CN8 / NC8 - 2023 19 CN8 / NC8 - 2023 - SK 21

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

20. KAPITOLA
PR√ćPRAVKY ZO ZELENINY, OVOCIA, ORECHOV ALEBO OSTATN√ĚCH ńĆAST√ć RASTL√ćN

20.01 Zelenina, ovocie, orechy a ostatn√© jedl√© ńćasti rastl√≠n, pripraven√© alebo konzervovan√© v octe alebo kyseline octovej    
Uhorky Ň°al√°tov√© a uhorky nakladańćky 2001 10 00 (KNE)
Ostatn√©    
‚ÄěChutney‚Äú z manga 2001 90 10  
Plody rodu Capsicum, in√© ako sladk√° paprika alebo pimentos 2001 90 20  
Kukurica cukrov√° (Zea mays var. saccharata) 2001 90 30  
Yamy, sladk√© zemiaky a podobn√© jedl√© ńćasti rastl√≠n obsahuj√ļce 5 hmotnostn√Ĺch¬†% alebo viac Ň°krobu 2001 90 40  
Huby 2001 90 50  
Olivy 2001 90 65  
Sladk√° paprika 2001 90 70  
Tropick√© ovocie a tropick√© orechy; palmov√© jadr√° 2001 90 92  
Ostatn√© 2001 90 97  
20.02 Rajńćiaky pripraven√© alebo konzervovan√© inak ako v octe alebo kyseline octovej    
Rajńćiaky, cel√© alebo pokr√°jan√©    
L√ļpan√© 2002 10 10  
Ostatn√© 2002 10 90  
Ostatn√©    
S obsahom suŇ°iny menej ako 12 hmotnostn√Ĺch¬†%    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg 2002 90 11  
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg 2002 90 19  
S obsahom suŇ°iny najmenej 12 hmotnostn√Ĺch¬†%, ale najviac 30 hmotnostn√Ĺch¬†%    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg 2002 90 31  
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg 2002 90 39  
S obsahom suŇ°iny viac ako 30 hmotnostn√Ĺch¬†%    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg 2002 90 91  
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg 2002 90 99  
20.03 Huby a hńĺuzovky, pripraven√© alebo konzervovan√© inak ako v octe alebo kyseline octovej    
Huby rodu Agaricus    
Dońćasne konzervovan√©, celkom varen√© 2003 10 20 (KNE)
Ostatné 2003 10 30 (KNE)
Ostatn√©    
Hńĺuzovky 2003 90 10  
Ostatn√© 2003 90 90  
20.04 Ostatn√° zelenina pripraven√° alebo konzervovan√° inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazen√°, in√° ako v√Ĺrobky poloŇĺky¬†2006    
Zemiaky    
Varen√©, inak nepripraven√© 2004 10 10  
Ostatn√©    
Vo forme m√ļky, krupice alebo vlońćiek 2004 10 91  
Ostatn√© 2004 10 99  
Ostatn√° zelenina a zeleninov√© zmesi    
Kukurica cukrov√° (Zea mays var. saccharata) 2004 90 10  
Kapusta kvasen√°, kapary a olivy 2004 90 30  
Hrach siaty (Pisum sativum) a zelen√° fazuńĺa druhu Phaseolus spp., v strukoch 2004 90 50  
Ostatn√©, vr√°tane zmes√≠    
Cibuńĺky, varen√©, inak nepripraven√© 2004 90 91  
Ostatn√© 2004 90 98  
20.05 Ostatn√° zelenina pripraven√° alebo konzervovan√° inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazen√°, in√° ako v√Ĺrobky poloŇĺky¬†2006    
Homogenizovan√° zelenina 2005 10 00  
Zemiaky    
Vo forme m√ļky, krupice alebo vlońćiek 2005 20 10  
Ostatn√©    
Tenk√© lupienky, smaŇĺen√© alebo peńćen√©, tieŇĺ solen√© alebo ochuten√©, v hermeticky uzavret√Ĺch obaloch, vhodn√© na okamŇĺit√ļ spotrebu 2005 20 20  
Ostatn√© 2005 20 80  
Hrach siaty (Pisum sativum) 2005 40 00  
Fazuńĺa (Vigna spp., Phaseolus spp.)    
Fazuńĺa, l√ļpan√° 2005 51 00  
Ostatn√° 2005 59 00  
҆pargńĺa 2005 60 00  
Olivy 2005 70 00 (KNE)
Kukurica cukrov√° (Zea mays var. saccharata) 2005 80 00  
Ostatn√° zelenina a zeleninov√© zmesi    
Bambusov√© v√Ĺhonky 2005 91 00  
Ostatn√©    
Plody rodu Capsicum, in√© ako sladk√° paprika alebo pimentos 2005 99 10  
Kapary 2005 99 20  
Artińćoky 2005 99 30  
Zeleninov√© zmesi 2005 99 50  
Kapusta kvasen√° 2005 99 60  
Ostatn√© 2005 99 80  
20.06 Zelenina, ovocie, orechy, ovocn√© Ň°upy a ostatn√© ńćasti rastl√≠n, konzervovan√© cukrom (m√°ńćan√≠m, glazovan√≠m alebo kandizovan√≠m)    
Z√°zvor 2006 00 10  
Ostatn√©    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 13¬†hmotnostn√Ĺch %    
ńĆereŇ°ne a viŇ°ne 2006 00 31  
Tropick√© ovocie a tropick√© orechy 2006 00 35  
Ostatn√© 2006 00 38  
Ostatn√©    
Tropick√© ovocie a tropick√© orechy 2006 00 91  
Ostatn√© 2006 00 99  
20.07 DŇĺemy, ovocn√© r√īsoly, lekv√°re, ovocn√© alebo orechov√© pyr√© a ovocn√© alebo orechov√© pasty, z√≠skan√© varen√≠m, tieŇĺ obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√°    
Homogenizovan√© pr√≠pravky    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 13 hmotnostn√Ĺch¬†% 2007 10 10  
Ostatn√©    
Z tropick√©ho ovocia 2007 10 91  
Ostatn√© 2007 10 99  
Ostatn√©    
Citrusov√© ovocie    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2007 91 10  
S obsahom cukru presahuj√ļcim 13 hmotnostn√Ĺch¬†%, ale nepresahuj√ļcim 30¬†hmotnostn√Ĺch % 2007 91 30  
Ostatn√© 2007 91 90  
Ostatn√©    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 30¬†hmotnostn√Ĺch %    
Pyr√© a pasty zo sliviek a suŇ°en√Ĺch sliviek, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 100¬†kg, na priemyseln√© spracovanie 2007 99 10  
GaŇ°tanov√© pyr√© a pasty 2007 99 20  
Ostatn√©    
Z ńćereŇ°n√≠ a viŇ°n√≠ 2007 99 31  
Z jah√īd 2007 99 33  
Z mal√≠n 2007 99 35  
Ostatn√© 2007 99 39  
S obsahom cukru presahuj√ļcim 13 hmotnostn√Ĺch¬†%, ale nepresahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2007 99 50  
Ostatn√©    
Z tropick√©ho ovocia a tropick√Ĺch orechov 2007 99 93  
Ostatn√© 2007 99 97  
20.08 Ovocie, orechy a ostatn√© jedl√© ńćasti rastl√≠n, inak pripraven√© alebo konzervovan√©, tieŇĺ obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√° alebo alkohol, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Orechy, araŇ°idov√© orieŇ°ky a ostatn√© semen√°, tieŇĺ spolu zmieŇ°an√©    
AraŇ°idov√© orieŇ°ky    
AraŇ°idov√© maslo 2008 11 10  
Ostatn√©, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom    
Presahuj√ļcim 1¬†kg 2008 11 91  
Nepresahuj√ļcim 1¬†kg    
PraŇĺen√© 2008 11 96  
Ostatn√© 2008 11 98  
Ostatn√©, vr√°tane zmes√≠    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg    
Tropick√© orechy; zmesi obsahuj√ļce 50¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac tropick√Ĺch orechov 2008 19 12  
Ostatn√©    
PraŇĺen√© mandle a pist√°cie 2008 19 13  
Ostatn√© 2008 19 19  
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg    
Tropick√© orechy; zmesi obsahuj√ļce 50 hmotnostn√Ĺch¬†% alebo viac tropick√Ĺch orechov 2008 19 92  
Ostatn√©    
PraŇĺen√© orechy    
Mandle a pist√°cie 2008 19 93  
Ostatn√© 2008 19 95  
Ostatn√© 2008 19 99  
Anan√°sy    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 17 hmotnostn√Ĺch¬†% 2008 20 11  
Ostatn√© 2008 20 19  
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 19 hmotnostn√Ĺch¬†% 2008 20 31  
Ostatn√© 2008 20 39  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 17¬†hmotnostn√Ĺch % 2008 20 51  
Ostatn√© 2008 20 59  
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 19 hmotnostn√Ĺch¬†% 2008 20 71  
Ostatn√© 2008 20 79  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor 2008 20 90  
Citrusov√© ovocie    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 9 hmotnostn√Ĺch¬†%    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas 2008 30 11  
Ostatn√© 2008 30 19  
Ostatn√©    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas 2008 30 31  
Ostatn√© 2008 30 39  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg    
Grapefruity v¬†k√ļskoch, vr√°tane pomiel 2008 30 51  
Mandar√≠nky (vr√°tane tanger√≠niek a satsumov); klement√≠nky, wilkingy a ostatn√© podobn√© citrusov√© hybridy 2008 30 55  
Ostatn√© 2008 30 59  
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg    
Grapefruity v¬†k√ļskoch, vr√°tane pomiel 2008 30 71  
Mandar√≠nky (vr√°tane tanger√≠niek a satsumov); klement√≠nky, wilkingy a ostatn√© podobn√© citrusov√© hybridy 2008 30 75  
Ostatn√© 2008 30 79  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor 2008 30 90  
HruŇ°ky    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 13 hmotnostn√Ĺch¬†%    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas 2008 40 11  
Ostatn√© 2008 40 19  
Ostatn√©    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas 2008 40 21  
Ostatn√© 2008 40 29  
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 15 hmotnostn√Ĺch¬†% 2008 40 31  
Ostatn√© 2008 40 39  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 13 hmotnostn√Ĺch¬†% 2008 40 51  
Ostatn√© 2008 40 59  
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 15 hmotnostn√Ĺch¬†% 2008 40 71  
Ostatn√© 2008 40 79  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor 2008 40 90  
Marhule    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 13 hmotnostn√Ĺch¬†%    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas 2008 50 11  
Ostatn√© 2008 50 19  
Ostatn√©    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļci 11,85¬†%¬†mas 2008 50 31  
Ostatn√© 2008 50 39  
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 15 hmotnostn√Ĺch ¬†% 2008 50 51  
Ostatn√© 2008 50 59  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 13 hmotnostn√Ĺch¬†% 2008 50 61  
Ostatn√© 2008 50 69  
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 15 hmotnostn√Ĺch¬†% 2008 50 71  
Ostatn√© 2008 50 79  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom    
5¬†kg alebo viac 2008 50 92  
Menej ako 5¬†kg 2008 50 98  
ńĆereŇ°ne a viŇ°ne    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 9 hmotnostn√Ĺch¬†%    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas 2008 60 11  
Ostatn√© 2008 60 19  
Ostatn√©    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas 2008 60 31  
Ostatn√© 2008 60 39  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom    
Presahuj√ļcim¬†1¬†kg 2008 60 50  
Nepresahuj√ļcim¬†1¬†kg 2008 60 60  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom    
4,5¬†kg alebo viac 2008 60 70  
Menej ako 4,5¬†kg 2008 60 90  
Broskyne, vr√°tane nekt√°riniek    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 13 hmotnostn√Ĺch¬†%    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas 2008 70 11  
Ostatn√© 2008 70 19  
Ostatn√©    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļci 11,85¬†%¬†mas 2008 70 31  
Ostatn√© 2008 70 39  
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 15 hmotnostn√Ĺch¬†% 2008 70 51  
Ostatn√© 2008 70 59  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 13 hmotnostn√Ĺch¬†% 2008 70 61  
Ostatn√© 2008 70 69  
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 15 hmotnostn√Ĺch¬†% 2008 70 71  
Ostatn√© 2008 70 79  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom    
5¬†kg alebo viac 2008 70 92  
Menej ako 5¬†kg 2008 70 98  
Jahody    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 9 hmotnostn√Ĺch¬†%    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas 2008 80 11  
Ostatn√© 2008 80 19  
Ostatn√©    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas 2008 80 31  
Ostatn√© 2008 80 39  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg 2008 80 50  
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg 2008 80 70  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor 2008 80 90  
Ostatn√©, vr√°tane zmes√≠ in√Ĺch ako podpoloŇĺky¬†200819    
Palmov√© jadr√° 2008 91 00  
Brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); brusnica obyńćajn√° (Vaccinium vitis-idaea)    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 9 hmotnostn√Ĺch¬†%    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas 2008 93 11  
Ostatn√© 2008 93 19  
Ostatn√©    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas 2008 93 21  
Ostatn√© 2008 93 29  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg 2008 93 91  
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg 2008 93 93  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor 2008 93 99  
Zmesi    
Z tropick√Ĺch orechov a tropick√©ho ovocia obsahuj√ļce 50 hmotnostn√Ĺch¬†% alebo viac tropick√Ĺch orechov    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg 2008 97 03  
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg 2008 97 05  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 9 hmotnostn√Ĺch¬†%    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas    
Z tropick√©ho ovocia (vr√°tane zmes√≠ obsahuj√ļcich 50 hmotnostn√Ĺch¬†% alebo viac tropick√Ĺch orechov a tropick√©ho ovocia) 2008 97 12  
Ostatn√© 2008 97 14  
Ostatn√©    
Z tropick√©ho ovocia (vr√°tane zmes√≠ obsahuj√ļcich 50 hmotnostn√Ĺch¬†% alebo viac tropick√Ĺch orechov a tropick√©ho ovocia) 2008 97 16  
Ostatn√© 2008 97 18  
Ostatn√©    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas    
Z tropick√©ho ovocia (vr√°tane zmes√≠ obsahuj√ļcich 50 hmotnostn√Ĺch¬†% alebo viac tropick√Ĺch orechov a tropick√©ho ovocia) 2008 97 32  
Ostatn√© 2008 97 34  
Ostatn√©    
Z tropick√©ho ovocia (vr√°tane zmes√≠ obsahuj√ļcich 50 hmotnostn√Ĺch¬†% alebo viac tropick√Ĺch orechov a tropick√©ho ovocia) 2008 97 36  
Ostatn√© 2008 97 38  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg    
Z tropick√©ho ovocia (vr√°tane zmes√≠ obsahuj√ļcich 50 hmotnostn√Ĺch¬†% alebo viac tropick√Ĺch orechov a tropick√©ho ovocia) 2008 97 51  
Ostatn√© 2008 97 59  
Ostatn√©    
Zmesi ovocia, v ktor√Ĺch hmotnosŇ• ani jedn√©ho druhu ovocia nepresahuje 50¬†% z celkovej hmotnosti zmesi    
Z tropick√©ho ovocia (vr√°tane zmes√≠ obsahuj√ļcich 50 hmotnostn√Ĺch¬†% alebo viac tropick√Ĺch orechov a tropick√©ho ovocia) 2008 97 72  
Ostatn√© 2008 97 74  
Ostatn√©    
Z tropick√©ho ovocia (vr√°tane zmes√≠ obsahuj√ļcich 50 hmotnostn√Ĺch¬†% alebo viac tropick√Ĺch orechov a tropick√©ho ovocia) 2008 97 76  
Ostatn√© 2008 97 78  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom    
5¬†kg alebo viac    
Z tropick√©ho ovocia (vr√°tane zmes√≠ obsahuj√ļcich 50¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac tropick√Ĺch orechov a tropick√©ho ovocia) 2008 97 92  
Ostatn√© 2008 97 93  
4,5¬†kg alebo viac, ale menej ako 5¬†kg    
Z tropick√©ho ovocia (vr√°tane zmes√≠ obsahuj√ļcich 50¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac tropick√Ĺch orechov a tropick√©ho ovocia) 2008 97 94  
Ostatn√© 2008 97 96  
Menej ako 4,5¬†kg    
Z tropick√©ho ovocia (vr√°tane zmes√≠ obsahuj√ļcich 50 hmotnostn√Ĺch¬†% alebo viac tropick√Ĺch orechov a tropick√©ho ovocia) 2008 97 97  
Ostatn√© 2008 97 98  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
Z√°zvor    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas 2008 99 11  
Ostatn√Ĺ 2008 99 19  
Hrozno    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 13 hmotnostn√Ĺch¬†% 2008 99 21  
Ostatn√© 2008 99 23  
Ostatn√©    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 9 hmotnostn√Ĺch¬†%    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļci 11,85¬†%¬†mas    
Tropick√© ovocie 2008 99 24  
Ostatn√© 2008 99 28  
Ostatn√©    
Tropick√© ovocie 2008 99 31  
Ostatn√© 2008 99 34  
Ostatn√©    
So skutońćn√Ĺm hmotnostn√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 11,85¬†%¬†mas    
Tropick√© ovocie 2008 99 36  
Ostatn√© 2008 99 37  
Ostatn√©    
Tropick√© ovocie 2008 99 38  
Ostatn√© 2008 99 40  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom presahuj√ļcim 1¬†kg    
Z√°zvor 2008 99 41  
Hrozno 2008 99 43  
Slivky a suŇ°en√© slivky 2008 99 45  
Tropick√© ovocie 2008 99 48  
Ostatn√© 2008 99 49  
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg    
Z√°zvor 2008 99 51  
Tropick√© ovocie 2008 99 63  
Ostatn√© 2008 99 67  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor    
Slivky a suŇ°en√© slivky, v bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom    
5¬†kg alebo viac 2008 99 72  
Menej ako 5¬†kg 2008 99 78  
Kukurica, in√° ako kukurica cukrov√° (Zea mays var. saccharata) 2008 99 85  
Yamy, sladk√© zemiaky a podobn√© jedl√© ńćasti rastl√≠n obsahuj√ļce 5 hmotnostn√Ĺch¬†% alebo viac Ň°krobu 2008 99 91  
Ostatn√© 2008 99 99  
20.09 ҆ҕavy ovocn√© alebo z orechov (vr√°tane hroznov√©ho muŇ°tu a kokosovej vody) a Ň°Ň•avy zeleninov√©, nekvasen√© a neobsahuj√ļce pridan√Ĺ alkohol, tieŇĺ obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√°    
Pomaranńćov√° Ň°Ň•ava    
Mrazen√°    
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou 67    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti 2009 11 11  
Ostatn√° 2009 11 19  
S Brixovou hodnotou nepresahuj√ļcou 67    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti a s obsahom pridan√©ho cukru presahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 11 91  
Ostatn√° 2009 11 99  
Nemrazen√°, s Brixovou hodnotou nepresahuj√ļcou 20 2009 12 00  
Ostatn√°    
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou 67    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti 2009 19 11  
Ostatn√° 2009 19 19  
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou 20, ale nepresahuj√ļcou¬†67    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti a s obsahom pridan√©ho cukru presahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 19 91  
Ostatn√° 2009 19 98  
Grapefruitov√° Ň°Ň•ava; pomelov√° Ň°Ň•ava    
S Brixovou hodnotou nepresahuj√ļcou¬†20 2009 21 00  
Ostatn√°    
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou¬†67    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti 2009 29 11  
Ostatn√° 2009 29 19  
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou 20, ale nepresahuj√ļcou 67    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti a s obsahom pridan√©ho cukru presahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 29 91  
Ostatn√° 2009 29 99  
҆ҕava z ak√©hokońĺvek jedn√©ho druhu ostatn√©ho citrusov√©ho ovocia    
S Brixovou hodnotou nepresahuj√ļcou 20    
S hodnotou presahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti    
Obsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 31 11  
Neobsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 31 19  
S hodnotou nepresahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti    
Citr√≥nov√° Ň°Ň•ava    
Obsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 31 51  
Neobsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 31 59  
҆ҕavy z ostatn√©ho citrusov√©ho ovocia    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor 2009 31 91  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor 2009 31 99  
Ostatn√°    
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou 67    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti 2009 39 11  
Ostatn√° 2009 39 19  
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou 20, ale nepresahuj√ļcou 67    
S hodnotou presahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti    
Obsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 39 31  
Neobsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 39 39  
S hodnotou nepresahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti    
Citr√≥nov√° Ň°Ň•ava    
S obsahom pridan√©ho cukru presahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 39 51  
S obsahom pridan√©ho cukru nepresahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 39 55  
Neobsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 39 59  
҆ҕavy z ostatn√©ho citrusov√©ho ovocia    
S obsahom pridan√©ho cukru presahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 39 91  
S obsahom pridan√©ho cukru nepresahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 39 95  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor 2009 39 99  
Anan√°sov√° Ň°Ň•ava    
S Brixovou hodnotou nepresahuj√ļcou 20    
Obsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 41 92  
Neobsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 41 99  
Ostatn√°    
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou 67    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti 2009 49 11  
Ostatn√° 2009 49 19  
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou 20, ale nepresahuj√ļcou 67    
S hodnotou presahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti, obsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 49 30  
Ostatn√°    
S obsahom pridan√©ho cukru presahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 49 91  
S obsahom pridan√©ho cukru nepresahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 49 93  
Neobsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 49 99  
Rajńćiakov√° Ň°Ň•ava    
Obsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 50 10  
Ostatn√° 2009 50 90  
Hroznov√° Ň°Ň•ava (vr√°tane hroznov√©ho muŇ°tu)    
S Brixovou hodnotou nepresahuj√ļcou 30    
S hodnotou presahuj√ļcou 18¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti 2009 61 10  
S hodnotou nepresahuj√ļcou 18¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti 2009 61 90  
Ostatn√°    
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou 67    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 22¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti 2009 69 11  
Ostatn√° 2009 69 19  
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou 30, ale nepresahuj√ļcou 67    
S hodnotou presahuj√ļcou 18¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti    
Zahusten√° 2009 69 51  
Ostatn√° 2009 69 59  
S hodnotou nepresahuj√ļcou 18¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti    
S obsahom pridan√©ho cukru presahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†%    
Zahusten√° 2009 69 71  
Ostatn√° 2009 69 79  
Ostatn√° 2009 69 90  
Jablńćn√° Ň°Ň•ava    
S Brixovou hodnotou nepresahuj√ļcou 20    
Obsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 71 20  
Neobsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 71 99  
Ostatn√°    
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou 67    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 22¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti 2009 79 11  
Ostatn√° 2009 79 19  
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou 20, ale nepresahuj√ļcou 67    
S hodnotou presahuj√ļcou 18¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti, obsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 79 30  
Ostatn√°    
S obsahom pridan√©ho cukru presahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 79 91  
Ostatn√° 2009 79 98  
҆ҕava z ak√©hokońĺvek jedn√©ho druhu ostatn√©ho ovocia, orechov alebo zeleniny    
Brusnicov√° Ň°Ň•ava (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); Ň°Ň•ava z brusnice obyńćajnej (Vaccinium vitis-idaea)    
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou 67    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti 2009 81 11  
Ostatn√° 2009 81 19  
S Brixovou hodnotou nepresahuj√ļcou 67    
S hodnotou presahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti, obsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 81 31  
Ostatn√°    
S obsahom pridan√©ho cukru presahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 81 51  
S obsahom pridan√©ho cukru nepresahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 81 59  
Neobsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor    
҆ҕava z ovocia druhu Vaccinium macrocarpon 2009 81 95  
Ostatn√° 2009 81 99  
Ostatn√©    
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou 67    
HruŇ°kov√° Ň°Ň•ava    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 22¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti 2009 89 11  
Ostatn√° 2009 89 19  
Ostatn√©    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti    
҆ҕavy z tropick√©ho ovocia 2009 89 34  
Ostatn√© 2009 89 35  
Ostatn√©    
҆ҕavy z tropick√©ho ovocia 2009 89 36  
Ostatn√© 2009 89 38  
S Brixovou hodnotou nepresahuj√ļcou 67    
HruŇ°kov√° Ň°Ň•ava    
S hodnotou presahuj√ļcou 18¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti, obsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 89 50  
Ostatn√°    
S obsahom pridan√©ho cukru presahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 89 61  
S obsahom pridan√©ho cukru nepresahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 89 63  
Neobsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor 2009 89 69  
Ostatn√©    
S hodnotou presahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti, obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor    
ńĆereŇ°Ňąov√° a¬†viŇ°Ňąov√° Ň°Ň•ava 2009 89 71  
҆ҕavy z tropick√©ho ovocia 2009 89 73  
Ostatn√© 2009 89 79  
Ostatn√©    
S obsahom pridan√©ho cukru presahuj√ļcim 30¬†hmotnostn√Ĺch %    
҆ҕavy z tropick√©ho ovocia 2009 89 85  
Ostatn√© 2009 89 86  
S obsahom pridan√©ho cukru nepresahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†%    
҆ҕavy z tropick√©ho ovocia 2009 89 88  
Ostatn√© 2009 89 89  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor    
ńĆereŇ°Ňąov√° a viŇ°Ňąov√° Ň°Ň•ava 2009 89 96  
҆ҕavy z tropick√©ho ovocia 2009 89 97  
Ostatn√© 2009 89 99  
Zmesi Ň°tiav    
S Brixovou hodnotou presahuj√ļcou 67    
Zmesi jablńćnej a hruŇ°kovej Ň°Ň•avy    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 22¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti 2009 90 11  
Ostatn√© 2009 90 19  
Ostatn√©    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti 2009 90 21  
Ostatn√© 2009 90 29  
S Brixovou hodnotou nepresahuj√ļcou 67    
Zmesi jablńćnej a hruŇ°kovej Ň°Ň•avy    
S hodnotou nepresahuj√ļcou 18¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti a s obsahom pridan√©ho cukru presahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 90 31  
Ostatn√© 2009 90 39  
Ostatn√©    
S hodnotou presahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti    
Zmesi Ň°tiav citrusov√Ĺch plodov a anan√°sovej Ň°Ň•avy    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor 2009 90 41  
Ostatn√© 2009 90 49  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor 2009 90 51  
Ostatn√© 2009 90 59  
S hodnotou nepresahuj√ļcou 30¬†‚ā¨ za 100¬†kg ńćistej hmotnosti    
Zmesi Ň°tiav citrusov√Ĺch plodov a anan√°sovej Ň°Ň•avy    
S obsahom pridan√©ho cukru presahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 90 71  
S obsahom pridan√©ho cukru nepresahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†% 2009 90 73  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor 2009 90 79  
Ostatn√©    
S obsahom pridan√©ho cukru presahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†%    
Zmesi Ň°tiav z tropick√©ho ovocia 2009 90 92  
Ostatn√© 2009 90 94  
S obsahom pridan√©ho cukru nepresahuj√ļcim 30 hmotnostn√Ĺch¬†%    
Zmesi Ň°tiav z tropick√©ho ovocia 2009 90 95  
Ostatn√© 2009 90 96  
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor    
Zmesi Ň°tiav z tropick√©ho ovocia 2009 90 97  
Ostatn√© 2009 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.