CN8 / NC8 - 2023 49 CN8 / NC8 - 2023 - SK 51

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

50. KAPITOLA
HODV√ĀB

50.01 Kok√≥ny priadky moruŇ°ovej sp√īsobil√© na zmot√°vanie 5001 00 00  
50.02 Surov√Ĺ hodv√°b (nes√ļkan√Ĺ) 5002 00 00  
50.03 Hodv√°bny odpad (vr√°tane kok√≥nov nesp√īsobil√Ĺch na zmot√°vanie, priadzov√©ho odpadu a trhan√©ho materi√°lu) 5003 00 00  
50.04 Hodv√°bna priadza (in√° ako priadza spraden√° z hodv√°bneho odpadu) neupraven√° na predaj v malom    
Nebielen√°, pran√° alebo bielen√° 5004 00 10  
Ostatn√° 5004 00 90  
50.05 Priadza spraden√° z hodv√°bneho odpadu, neupraven√° na predaj v malom    
Nebielen√°, pran√° alebo bielen√° 5005 00 10  
Ostatn√° 5005 00 90  
50.06 Hodv√°bna priadza a priadza spraden√° z hodv√°bneho odpadu, upraven√° na predaj v malom; mesinsk√Ĺ vlas    
Hodv√°bna priadza 5006 00 10  
Priadza spraden√° z buretov√©ho alebo ostatn√©ho hodv√°bneho odpadu; mesinsk√Ĺ vlas 5006 00 90  
50.07 Tkaniny z hodv√°bu alebo hodv√°bneho odpadu    
Tkaniny z buretového hodvábu 5007 10 00 (MTK)
Ostatn√© tkaniny, obsahuj√ļce 85¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac hodv√°bu alebo hodv√°bneho odpadu in√©ho ako buretov√Ĺ hodv√°b    
Krepy    
Nebielené, prané alebo bielené 5007 20 11 (MTK)
Ostatné 5007 20 19 (MTK)
PonŇĺ√©, habutai, honan, Ň°antung, corah a podobn√© tkaniny z ńéalek√©ho v√Ĺchodu, cel√© z hodv√°bu (nemieŇ°an√© s buretov√Ĺm ani ostatn√Ĺm hodv√°bnym odpadom, ani ostatn√Ĺmi textiln√Ĺmi materi√°lmi)    
V plátnovej väzbe, nebielené ani inak upravené ako prané 5007 20 21 (MTK)
Ostatn√©    
V plátnovej väzbe 5007 20 31 (MTK)
Ostatné 5007 20 39 (MTK)
Ostatn√©    
Priesvitn√© tkaniny (vońĺn√° v√§zba) 5007 20 41 (MTK)
Ostatn√©    
Nebielené, prané alebo bielené 5007 20 51 (MTK)
Farbené 5007 20 59 (MTK)
Z r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠    
So Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 57¬†cm, ale nepresahuj√ļcou 75¬†cm 5007 20 61 (MTK)
Ostatné 5007 20 69 (MTK)
Potlańćen√© 5007 20 71 (MTK)
Ostatn√© tkaniny    
Nebielené, prané alebo bielené 5007 90 10 (MTK)
Farbené 5007 90 30 (MTK)
Z r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠ 5007 90 50 (MTK)
Potlańćen√© 5007 90 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.