CN8 / NC8 - 2023 57 CN8 / NC8 - 2023 - SK 59

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

58. KAPITOLA
҆PECI√ĀLNE TKANINY; V҆√ćVAN√Č TEXT√ćLIE; ńĆIPKY; TAPIS√ČRIE; PRAMIK√ĀRSKE V√ĚROBKY; V√Ě҆IVKY

58.01 Vlasov√© tkaniny a Ňĺenilkov√© tkaniny, in√© ako tkaniny poloŇĺky¬†5802 alebo 5806    
Z vlny alebo jemn√Ĺch chlpov zvierat 5801 10 00 (MTK)
Z bavlny    
Nerezan√© √ļtkov√© vlasov√© tkaniny 5801 21 00 (MTK)
Rezan√Ĺ menńćester 5801 22 00 (MTK)
Ostatn√© √ļtkov√© vlasov√© tkaniny 5801 23 00 (MTK)
ŇĹenilkov√© tkaniny 5801 26 00 (MTK)
Osnovné vlasové tkaniny 5801 27 00 (MTK)
Z chemick√Ĺch vl√°kien    
Nerezan√© √ļtkov√© vlasov√© tkaniny 5801 31 00 (MTK)
Rezan√Ĺ menńćester 5801 32 00 (MTK)
Ostatn√© √ļtkov√© vlasov√© tkaniny 5801 33 00 (MTK)
ŇĹenilkov√© tkaniny 5801 36 00 (MTK)
Osnovné vlasové tkaniny 5801 37 00 (MTK)
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov    
Z ńĺanu 5801 90 10 (MTK)
Ostatné 5801 90 90 (MTK)
58.02 Sluńćkov√© uter√°koviny (frot√©) a podobn√© sluńćkov√© tkaniny, in√© ako stuhy poloŇĺky¬†5806; vŇ°√≠van√© text√≠lie, in√© ako v√Ĺrobky poloŇĺky¬†5703    
Sluńćkov√© uter√°koviny (frot√©) a podobn√© sluńćkov√© tkaniny, z bavlny 5802 10 00 (MTK)
Sluńćkov√© uter√°koviny (frot√©) a podobn√© sluńćkov√© tkaniny, z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 5802 20 00 (MTK)
VŇ°√≠van√© text√≠lie 5802 30 00 (MTK)
58.03 Perlinkov√© tkaniny, in√© ako stuhy poloŇĺky¬†5806    
Z bavlny 5803 00 10 (MTK)
Z prírodného hodvábu alebo hodvábneho odpadu 5803 00 30 (MTK)
Ostatné 5803 00 90 (MTK)
58.04 Tyly a ostatn√© sieŇ•ov√© text√≠lie, okrem tkan√Ĺch, pleten√Ĺch alebo h√°ńćkovan√Ĺch text√≠li√≠; ńćipka v metr√°Ňĺi, p√°soch alebo ako mot√≠vy, in√° ako text√≠lie poloŇĺiek¬†6002 aŇĺ 6006    
Tyly a ostatn√© sieŇ•ov√© text√≠lie    
Hladk√© 5804 10 10  
Ostatn√© 5804 10 90  
Strojovo vyroben√° ńćipka    
Z chemick√Ĺch vl√°kien 5804 21 00  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 5804 29 00  
Ruńćne vyroben√° ńćipka 5804 30 00  
58.05 Ruńćne tkan√© tapis√©rie druhu gobel√≠n, flandersk√Ĺ gobel√≠n, Aubusson, Beauvais a podobn√©, a ihlou roben√© tapis√©rie (napr√≠klad stehom naz√Ĺvan√Ĺm ‚Äěpetit point‚Äú alebo kr√≠Ňĺov√Ĺm stehom), tieŇĺ celkom dohotoven√© 5805 00 00  
58.06 Stuhy, in√© ako tovar poloŇĺky¬†5807; stuhy bez √ļtku zhotoven√© z osnovn√Ĺch nit√≠ spojen√Ĺch lepidlom (bolduky)    
Vlasov√© tkaniny (vr√°tane sluńćkov√Ĺch uter√°kov√≠n a podobn√Ĺch sluńćkov√Ĺch tkan√≠n) a Ňĺenilkov√© tkaniny 5806 10 00  
Ostatn√© tkaniny, obsahuj√ļce 5¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac elastomernej priadze alebo kauńćukovej nite 5806 20 00  
Ostatn√© tkaniny    
Z bavlny 5806 31 00  
Z chemick√Ĺch vl√°kien    
So skutońćn√Ĺmi okrajmi 5806 32 10  
Ostatn√© 5806 32 90  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 5806 39 00  
Text√≠lie bez √ļtku zhotoven√© z osnovn√Ĺch nit√≠ spojen√Ĺch lepidlom (bolduky) 5806 40 00  
58.07 ҆t√≠tky, odznaky a podobn√© v√Ĺrobky z textiln√Ĺch materi√°lov, v metr√°Ňĺi, p√°soch alebo narezan√© na urńćit√Ĺ rozmer alebo do tvaru, nevyŇ°√≠van√©    
Tkan√©    
S vtkan√Ĺm n√°pisom 5807 10 10  
Ostatn√© 5807 10 90  
Ostatn√©    
Z plsti alebo netkan√Ĺch text√≠li√≠ 5807 90 10  
Ostatn√© 5807 90 90  
58.08 Pr√°miky v metr√°Ňĺi; ozdobn√© lemovky a podobn√© v√Ĺrobky v metr√°Ňĺi, bez v√ĹŇ°iviek, in√© ako pleten√© alebo h√°ńćkovan√©; strapce, brmbolce a podobn√© v√Ĺrobky    
Pr√°miky, v metr√°Ňĺi 5808 10 00  
Ostatn√© 5808 90 00  
58.09 Tkaniny z kovov√Ĺch nit√≠ a tkaniny z metalizovanej priadze poloŇĺky¬†5605, druhu pouŇĺ√≠van√©ho v odevn√≠ctve, ako ozdobn√© text√≠lie alebo na podobn√© √ļńćely, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√© 5809 00 00  
58.10 V√ĹŇ°ivky v metr√°Ňĺi, p√°soch alebo ako mot√≠vy    
V√ĹŇ°ivky bez viditeńĺn√©ho podkladu    
S hodnotou presahuj√ļcou 35¬†‚ā¨/kg (ńćist√° hmotnosŇ•) 5810 10 10  
Ostatn√© 5810 10 90  
Ostatn√© v√ĹŇ°ivky    
Z bavlny    
S hodnotou presahuj√ļcou 17,50¬†‚ā¨/kg (ńćist√° hmotnosŇ•) 5810 91 10  
Ostatn√© 5810 91 90  
Z chemick√Ĺch vl√°kien    
S hodnotou presahuj√ļcou 17,50¬†‚ā¨/kg (ńćist√° hmotnosŇ•) 5810 92 10  
Ostatn√© 5810 92 90  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov    
S hodnotou presahuj√ļcou 17,50¬†‚ā¨/kg (ńćist√° hmotnosŇ•) 5810 99 10  
Ostatn√© 5810 99 90  
58.11 PreŇ°√≠van√© textiln√© v√Ĺrobky v metr√°Ňĺi, zloŇĺen√© z jednej alebo niekońĺk√Ĺch vrstiev textiln√Ĺch materi√°lov spojen√Ĺch s v√ĹplŇąov√Ĺm materi√°lom Ň°it√≠m, preŇ°√≠van√≠m alebo inak, in√© ako v√ĹŇ°ivky poloŇĺky¬†5810 5811 00 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.