CN8 / NC8 - 2023 66 CN8 / NC8 - 2023 - SK 68

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

67. KAPITOLA
UPRAVEN√Č PERIE A P√ĀPERIE A V√ĚROBKY Z PERIA ALEBO P√ĀPERIA; UMEL√Č KVETINY; V√ĚROBKY Z ńĹUDSK√ĚCH VLASOV

67.01 KoŇĺe a ostatn√© ńćasti vt√°kov s per√≠m alebo p√°per√≠m, perie, ńćasti peria, p√°perie a v√Ĺrobky z nich (in√© ako tovar poloŇĺky¬†0505 a opracovan√© brk√° a kostrnky pier) 6701 00 00  
67.02 Umel√© kvetiny, l√≠stie a ovocie a ich ńćasti; v√Ĺrobky zhotoven√© z umel√Ĺch kvet√≠n, l√≠stia alebo ovocia    
Z plastov 6702 10 00  
Z ostatn√Ĺch materi√°lov 6702 90 00  
67.03 ńĹudsk√© vlasy, rovnobeŇĺne zrovnan√©, stenńćen√©, odfarben√© alebo inak spracovan√©; vlna alebo ostatn√© chlpy zvierat alebo ostatn√© textiln√© materi√°ly, upraven√© na v√Ĺrobu parochn√≠ alebo podobn√Ĺch v√Ĺrobkov 6703 00 00  
67.04 Parochne, neprav√© f√ļzy (brady), obońćia a mihalnice, pr√≠ńćesky a podobn√© v√Ĺrobky, z ńĺudsk√Ĺch vlasov alebo chlpov zvierat alebo textiln√Ĺch materi√°lov; v√Ĺrobky z ńĺudsk√Ĺch vlasov inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Zo syntetick√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov    
Kompletn√© parochne 6704 11 00  
Ostatn√© 6704 19 00  
Z ńĺudsk√Ĺch vlasov 6704 20 00  
Z ostatn√Ĺch materi√°lov 6704 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.