CN8 / NC8 - 2023 68 CN8 / NC8 - 2023 - SK 70

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

69. KAPITOLA
KERAMICK√Č V√ĚROBKY

I. TOVAR Z KREMIńĆIT√ĚCH INFUZ√ďRIOV√ĚCH HLINIEK ALEBO PODOBN√ĚCH KREMIńĆIT√ĚCH HLINIEK, A ŇĹIARUVZDORN√Ě TOVAR    
69.01 Tehly, kv√°dre, dlaŇĺdice, obkladańćky a ostatn√Ĺ keramick√Ĺ tovar z kremińćit√Ĺch infuz√≥riov√Ĺch hliniek (napr√≠klad kremeliny, tripolitu alebo diatomitu) alebo podobn√Ĺch kremińćit√Ĺch hliniek 6901 00 00  
69.02 ŇĹiaruvzdorn√© tehly, kv√°dre, dlaŇĺdice, obkladańćky a podobn√° Ňĺiaruvzdorn√° stavebn√° keramika, in√© ako v√Ĺrobky z kremińćit√Ĺch infuz√≥riov√Ĺch hliniek alebo podobn√Ĺch kremińćit√Ĺch hliniek    
Obsahuj√ļce viac ako 50¬†hmotnostn√Ĺch % prvkov Mg, Ca alebo Cr, vyjadren√Ĺch ako MgO, CaO alebo Cr2O3, jednotlivo alebo spolu 6902 10 00  
Obsahuj√ļce viac ako 50¬†hmotnostn√Ĺch % oxidu hlinit√©ho (Al2O3), oxidu kremińćit√©ho (SiO2) alebo zmesi alebo zl√ļńćeniny t√Ĺchto produktov    
Obsahuj√ļce 93¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac oxidu kremińćit√©ho (SiO2) 6902 20 10  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce viac ako 7¬†hmotnostn√Ĺch %, ale menej ako 45¬†hmotnostn√Ĺch % oxidu hlinit√©ho (Al2O3) 6902 20 91  
Ostatn√© 6902 20 99  
Ostatn√© 6902 90 00  
69.03 Ostatn√Ĺ Ňĺiaruvzdorn√Ĺ keramick√Ĺ tovar (napr√≠klad retorty, taviace t√©gliky, mufle, d√Ĺzy, z√°tky, podpery, sk√ļŇ°obn√© t√©gliky, r√ļry, r√ļrky, puzdr√°, tyńće a hradidl√°), in√Ĺ ako tovar z kremińćit√Ĺch infuz√≥riov√Ĺch hliniek alebo podobn√Ĺch kremińćit√Ĺch hliniek    
Obsahuj√ļci viac ako 50 hmotnostn√Ĺch % vońĺn√©ho uhl√≠ka 6903 10 00  
Obsahuj√ļci viac ako 50¬†hmotnostn√Ĺch % oxidu hlinit√©ho (Al2O3) alebo zmesi alebo zl√ļńćeniny oxidu hlinit√©ho a oxidu kremińćit√©ho (SiO2)    
Obsahuj√ļci menej ako 45¬†hmotnostn√Ĺch % oxidu hlinit√©ho (Al2O3) 6903 20 10  
Obsahuj√ļci 45¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac oxidu hlinit√©ho (Al2O3) 6903 20 90  
Ostatn√Ĺ    
Obsahuj√ļci viac ako 25 hmotnostn√Ĺch %, ale najviac 50 hmotnostn√Ĺch % vońĺn√©ho uhl√≠ka 6903 90 10  
Ostatn√Ĺ 6903 90 90  
II. OSTATN√Č KERAMICK√Č V√ĚROBKY    
69.04 Keramick√© tehly, podlahov√© tv√°rnice, nosn√© tvarovky alebo v√ĹplŇąov√© vloŇĺky a podobn√© v√Ĺrobky    
Tehly 6904 10 00 (PCE)
Ostatn√© 6904 90 00  
69.05 Krytinov√© Ň°kridly, r√ļrkov√© kom√≠nov√© nadstavce, kom√≠nov√© v√Ĺmurovky, architektonick√© ozdoby a ostatn√° stavebn√° keramika    
Krytinov√© Ň°kridly 6905 10 00 (PCE)
Ostatn√© 6905 90 00  
69.06 Keramick√© r√ļry a r√ļrky, Ňĺliabky, odkvapov√© Ňĺńĺaby a potrubn√° armat√ļra 6906 00 00  
69.07 Keramick√© dlaŇĺdice a¬†dlaŇĺbov√© kocky, obkladov√© dosky alebo obkladańćky; keramick√° mozaika a¬†podobn√© v√Ĺrobky, tieŇĺ na podloŇĺke; ukonńćovacia keramika    
DlaŇĺdice a¬†dlaŇĺbov√© kocky, obkladov√© dosky alebo obkladańćky, in√© ako v√Ĺrobky¬†podpoloŇĺiek 690730 a¬†690740    
S koeficientom absorpcie vody (nasiakavosŇ•ou) nepresahuj√ļcim 0,5 hmotnostn√©ho % 6907 21 00 (MTK)
S koeficientom absorpcie vody (nasiakavosŇ•ou) presahuj√ļcim 0,5 hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 10¬†hmotnostn√Ĺch % 6907 22 00 (MTK)
S koeficientom absorpcie vody (nasiakavosŇ•ou) presahuj√ļcim 10 hmotnostn√Ĺch % 6907 23 00 (MTK)
Mozaika a¬†podobn√© v√Ĺrobky, in√© ako v√Ĺrobky ¬†podpoloŇĺky 690740 6907 30 00 (MTK)
Ukonńćovacia keramika 6907 40 00 (MTK)
69.09 Keramick√Ĺ tovar na laborat√≥rne, chemick√© alebo ostatn√© technick√© √ļńćely; keramick√© Ňĺńĺaby, kade a podobn√© n√°drŇĺe druhu pouŇĺ√≠van√©ho v pońĺnohospod√°rstve; keramick√© hrnce, dŇĺb√°ny a podobn√© v√Ĺrobky druhu pouŇĺ√≠van√©ho na prepravu alebo balenie tovaru    
Keramick√Ĺ tovar na laborat√≥rne, chemick√© alebo ostatn√© technick√© √ļńćely    
Z porcel√°nu alebo jemn√©ho porcel√°nu 6909 11 00  
V√Ĺrobky s tvrdosŇ•ou 9 alebo viac podńĺa Mohsovej stupnice 6909 12 00  
Ostatn√© 6909 19 00  
Ostatn√© 6909 90 00  
69.10 Keramick√© v√Ĺlevky, um√Ĺvadl√°, bidety, podstavce pod um√Ĺvadl√°, k√ļpacie vane, z√°chodov√© misy, splachovacie n√°drŇĺe, z√°chodov√© muŇ°le a podobn√© sanit√°rne pr√≠sluŇ°enstvo    
Z porcel√°nu alebo jemn√©ho porcel√°nu 6910 10 00  
Ostatn√© 6910 90 00  
69.11 Stolov√Ĺ riad, kuchynsk√Ĺ riad, ostatn√© v√Ĺrobky do dom√°cnosti a toaletn√© v√Ĺrobky, z porcel√°nu alebo jemn√©ho porcel√°nu    
Stolov√Ĺ riad a kuchynsk√Ĺ riad 6911 10 00  
Ostatn√© 6911 90 00  
69.12 Keramick√Ĺ stolov√Ĺ riad, kuchynsk√Ĺ riad, ostatn√© v√Ĺrobky do dom√°cnosti a toaletn√© v√Ĺrobky, in√© ako z porcel√°nu alebo jemn√©ho porcel√°nu    
Stolov√Ĺ riad a kuchynsk√Ĺ riad    
Obyńćajn√Ĺ hrnńćiarsky tovar 6912 00 21  
Kameninov√Ĺ tovar 6912 00 23  
P√≥rovina alebo jemn√Ĺ hrnńćiarsky tovar 6912 00 25  
Ostatn√© 6912 00 29  
Ostatn√©    
Obyńćajn√Ĺ hrnńćiarsky tovar 6912 00 81  
Kameninov√Ĺ tovar 6912 00 83  
P√≥rovina alebo jemn√Ĺ hrnńćiarsky tovar 6912 00 85  
Ostatn√© 6912 00 89  
69.13 SoŇ°ky a ostatn√© ozdobn√© keramick√© v√Ĺrobky    
Z porcel√°nu alebo jemn√©ho porcel√°nu 6913 10 00  
Ostatn√©    
Obyńćajn√Ĺ hrnńćiarsky tovar 6913 90 10  
Ostatn√©    
P√≥rovina alebo jemn√Ĺ hrnńćiarsky tovar 6913 90 93  
Ostatn√© 6913 90 98  
69.14 Ostatn√© keramick√© v√Ĺrobky    
Z porcel√°nu alebo jemn√©ho porcel√°nu 6914 10 00  
Ostatn√© 6914 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.