CN8 / NC8 - 2023 69 CN8 / NC8 - 2023 - SK 71

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

70. KAPITOLA
SKLO A SKLENEN√Ě TOVAR

70.01 Sklenen√© ńćrepy a¬†ostatn√Ĺ odpad a¬†√ļlomky zo skla, okrem skla z obrazoviek alebo ostatn√©ho aktivovan√©ho skla poloŇĺky 8549; mas√≠vne sklo v¬†kusoch    
Sklenen√© ńćrepy a ostatn√Ĺ odpad a √ļlomky zo skla 7001 00 10  
Mas√≠vne sklo v kusoch    
Optick√© sklo 7001 00 91  
Ostatn√© 7001 00 99  
70.02 Sklo v guńĺ√īńćkach (okrem mikroguńĺ√īńćok poloŇĺky¬†7018), tyńćiach alebo r√ļrach, nespracovan√©    
Guńĺ√īńćky 7002 10 00  
Tyńće    
Z optick√©ho skla 7002 20 10  
Ostatn√© 7002 20 90  
R√ļry    
Z taven√©ho kremeŇąa alebo ostatn√©ho kremenn√©ho skla 7002 31 00  
Z ostatn√©ho skla s line√°rnym koeficientom teplotnej rozŇ•aŇĺnosti nepresahuj√ļcim 5¬†√ó¬†10‚Äď6 na Kelvin v rozmedz√≠ tepl√īt od 0¬†¬įC do 300¬†¬įC 7002 32 00  
Ostatn√© 7002 39 00  
70.03 Liate sklo a valcovan√© sklo, tabuńĺov√© alebo v profiloch, tieŇĺ s absorpńćnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak vŇ°ak nespracovan√©    
Tabuńĺov√© sklo bez dr√ītenej vloŇĺky    
Farben√© v hmote, zakalen√©, vrstven√© alebo s absorpńćnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou    
Z optického skla 7003 12 10 (MTK)
Ostatn√©    
S nereflexnou vrstvou 7003 12 91 (MTK)
Ostatné 7003 12 99 (MTK)
Ostatn√©    
Z optického skla 7003 19 10 (MTK)
Ostatné 7003 19 90 (MTK)
Tabuńĺov√© sklo s dr√ītenou vloŇĺkou 7003 20 00 (MTK)
Profily 7003 30 00  
70.04 ҧahan√© sklo a f√ļkan√© sklo, tabuńĺov√©, tieŇĺ s absorpńćnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak vŇ°ak nespracovan√©    
Sklo, farben√© v hmote, zakalen√©, vrstven√© alebo s absorpńćnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou    
Optické sklo 7004 20 10 (MTK)
Ostatn√©    
S nereflexnou vrstvou 7004 20 91 (MTK)
Ostatné 7004 20 99 (MTK)
Ostatn√© sklo    
Optické sklo 7004 90 10 (MTK)
Ostatné 7004 90 80 (MTK)
70.05 Plaven√© sklo a sklo na povrchu br√ļsen√© alebo leŇ°ten√©, tabuńĺov√©, tieŇĺ s absorpńćnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou, inak vŇ°ak nespracovan√©    
Sklo bez dr√ītenej vloŇĺky, s absorpńćnou, reflexnou alebo nereflexnou vrstvou    
S nereflexnou vrstvou 7005 10 05 (MTK)
Ostatn√©, s hr√ļbkou    
Nepresahuj√ļcou 3,5¬†mm 7005 10 25 (MTK)
Presahuj√ļcou 3,5¬†mm, ale nepresahuj√ļcou 4,5¬†mm 7005 10 30 (MTK)
Presahuj√ļcou 4,5¬†mm 7005 10 80 (MTK)
Ostatn√© sklo bez dr√ītenej vloŇĺky    
Farben√© v hmote, zakalen√©, vrstven√© alebo len na povrchu br√ļsen√©    
S hr√ļbkou nepresahuj√ļcou 3,5¬†mm 7005 21 25 (MTK)
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 3,5¬†mm, ale nepresahuj√ļcou 4,5¬†mm 7005 21 30 (MTK)
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 4,5¬†mm 7005 21 80 (MTK)
Ostatn√©    
S hr√ļbkou nepresahuj√ļcou 3,5¬†mm 7005 29 25 (MTK)
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 3,5¬†mm, ale nepresahuj√ļcou 4,5¬†mm 7005 29 35 (MTK)
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 4,5¬†mm 7005 29 80 (MTK)
Sklo s dr√ītenou vloŇĺkou 7005 30 00 (MTK)
70.06 Sklo poloŇĺky¬†7003, 7004 alebo 7005, oh√Ĺban√©, s opracovan√Ĺmi hranami, ryt√©, vŇētan√©, smaltovan√© alebo inak opracovan√©, ale nezar√°movan√© ani nevybaven√© ostatn√Ĺmi materi√°lmi    
Optick√© sklo 7006 00 10  
Ostatn√© 7006 00 90  
70.07 Bezpeńćnostn√© sklo, pozost√°vaj√ļce z tvrden√©ho alebo vrstven√©ho skla    
Tvrden√© bezpeńćnostn√© sklo    
V rozmeroch a tvaroch vhodn√Ĺch na zabudovanie do dopravn√Ĺch prostriedkov, lietadiel, kozmick√Ĺch lod√≠ alebo plavidiel    
V rozmeroch a tvaroch vhodn√Ĺch na zabudovanie do motorov√Ĺch vozidiel 7007 11 10  
Ostatn√© 7007 11 90  
Ostatn√©    
Smaltované 7007 19 10 (MTK)
Farben√© v hmote, zakalen√©, vrstven√© alebo s absorpńćnou alebo reflexnou vrstvou 7007 19 20 (MTK)
Ostatné 7007 19 80 (MTK)
Vrstven√© bezpeńćnostn√© sklo    
V rozmeroch a tvaroch vhodn√Ĺch na zabudovanie do dopravn√Ĺch prostriedkov, lietadiel, kozmick√Ĺch lod√≠ alebo plavidiel    
V rozmeroch a tvaroch vhodn√Ĺch na zabudovanie do motorov√Ĺch vozidiel 7007 21 20  
Ostatn√© 7007 21 80  
Ostatné 7007 29 00 (MTK)
70.08 Izolańćn√© jednotky z niekońĺk√Ĺch sklenen√Ĺch tab√ļńĺ    
Farben√© v hmote, zakalen√©, vrstven√© alebo s absorpńćnou alebo reflexnou vrstvou 7008 00 20 (MTK)
Ostatn√©    
Pozost√°vaj√ļce z dvoch sklenen√Ĺch tab√ļńĺ vzduchotesne utesnen√Ĺch okolo hr√°n a oddelen√Ĺch vrstvou vzduchu, ostatn√Ĺch plynov alebo v√°kua 7008 00 81 (MTK)
Ostatné 7008 00 89 (MTK)
70.09 Sklenen√© zrkadl√°, tieŇĺ zar√°movan√©, vr√°tane sp√§tn√Ĺch zrkadielok    
Spätné zrkadielka pre dopravné prostriedky 7009 10 00 (PCE)
Ostatn√©    
Nezar√°movan√© 7009 91 00  
Zar√°movan√© 7009 92 00  
70.10 DemiŇĺ√≥ny, fńĺaŇ°e, banky, poh√°re, t√©gliky, fioly, ampuly a ostatn√© n√°doby, zo skla, druhu pouŇĺ√≠van√©ho na prepravu alebo balenie tovaru; sklenen√© poh√°re na zav√°ranie; z√°tky, vieńćka a ostatn√© uz√°very, zo skla    
Ampuly 7010 10 00 (PCE)
Z√°tky, vieńćka a ostatn√© uz√°very 7010 20 00  
Ostatn√©    
Poh√°re na zav√°ranie 7010 90 10 (PCE)
Ostatn√©    
Vyroben√© z r√ļrkov√©ho skla 7010 90 21 (PCE)
Ostatn√©, s nomin√°lnym objemom    
2,5 l alebo viac 7010 90 31 (PCE)
Menej ako 2,5¬†l    
Na n√°poje a potraviny    
FńĺaŇ°e    
Z bezfarebn√©ho skla, s nomin√°lnym objemom    
1 l alebo viac 7010 90 41 (PCE)
Viac ako 0,33 l, ale menej ako 1 l 7010 90 43 (PCE)
0,15 l alebo viac, ale najviac 0,33 l 7010 90 45 (PCE)
Menej ako 0,15 l 7010 90 47 (PCE)
Z farebn√©ho skla, s nomin√°lnym objemom    
1 l alebo viac 7010 90 51 (PCE)
Viac ako 0,33 l, ale menej ako 1 l 7010 90 53 (PCE)
0,15 l alebo viac, ale najviac 0,33 l 7010 90 55 (PCE)
Menej ako 0,15 l 7010 90 57 (PCE)
Ostatn√©, s nomin√°lnym objemom    
0,25 l alebo viac 7010 90 61 (PCE)
Menej ako 0,25 l 7010 90 67 (PCE)
Na farmaceutick√© v√Ĺrobky, s nomin√°lnym objemom    
Presahuj√ļcim 0,055¬†l 7010 90 71 (PCE)
Nepresahuj√ļcim 0,055¬†l 7010 90 79 (PCE)
Na ostatn√© v√Ĺrobky    
Z bezfarebného skla 7010 90 91 (PCE)
Z farebného skla 7010 90 99 (PCE)
70.11 Sklenen√© pl√°Ň°te (vr√°tane baniek a trub√≠c), otvoren√©, a ich sklenen√© ńćasti, bez vybavenia, na Ňĺiarovky a¬†sveteln√© zdroje, obrazovky alebo podobne    
Na elektrick√© osvetlenie 7011 10 00  
Na obrazovky 7011 20 00  
Ostatn√© 7011 90 00  
70.13 Sklenen√Ĺ tovar druhu pouŇĺ√≠van√©ho ako stolov√© sklo, kuchynsk√© sklo, toaletn√© sklo, kancel√°rske sklo, sklo na v√Ĺzdobu miestnost√≠ alebo na podobn√© √ļńćely (in√© ako sklo poloŇĺky¬†7010 alebo 7018)    
Zo sklokeramiky 7013 10 00 (PCE)
Kal√≠Ň°kov√© n√°pojov√© sklo (na stopke), in√© ako zo sklokeramiky    
Z olovnat√©ho kriŇ°t√°ńĺu    
Ruńćne naberan√© 7013 22 10 (PCE)
Mechanicky naberané 7013 22 90 (PCE)
Ostatn√©    
Ruńćne naberan√© 7013 28 10 (PCE)
Mechanicky naberané 7013 28 90 (PCE)
Ostatn√© n√°pojov√© sklo, in√© ako zo sklokeramiky    
Z olovnat√©ho kriŇ°t√°ńĺu    
Ruńćne naberan√©    
Br√ļsen√© alebo inak zdoben√© 7013 33 11 (PCE)
Ostatné 7013 33 19 (PCE)
Mechanicky naberan√©    
Br√ļsen√© alebo inak zdoben√© 7013 33 91 (PCE)
Ostatné 7013 33 99 (PCE)
Ostatn√©    
Tvrdené sklo 7013 37 10 (PCE)
Ostatn√©    
Ruńćne naberan√©    
Br√ļsen√© alebo inak zdoben√© 7013 37 51 (PCE)
Ostatné 7013 37 59 (PCE)
Mechanicky naberan√©    
Br√ļsen√© alebo inak zdoben√© 7013 37 91 (PCE)
Ostatné 7013 37 99 (PCE)
Sklenen√Ĺ tovar druhu pouŇĺ√≠van√©ho ako stolov√© sklo (in√© ako n√°pojov√© sklo) alebo ako kuchynsk√© sklo, in√© ako zo sklokeramiky    
Z olovnat√©ho kriŇ°t√°ńĺu    
Ruńćne naberan√Ĺ 7013 41 10 (PCE)
Mechanicky naberan√Ĺ 7013 41 90 (PCE)
Zo skla s line√°rnym koeficientom teplotnej rozŇ•aŇĺnosti nepresahuj√ļcim 5¬†√ó¬†10‚Äď6 na Kelvin v rozmedz√≠ tepl√īt od 0¬†¬įC do 300¬†¬įC 7013 42 00 (PCE)
Ostatn√Ĺ    
Z tvrdeného skla 7013 49 10 (PCE)
Ostatn√Ĺ    
Ruńćne naberan√Ĺ 7013 49 91 (PCE)
Mechanicky naberan√Ĺ 7013 49 99 (PCE)
Ostatn√Ĺ sklenen√Ĺ tovar    
Z olovnat√©ho kriŇ°t√°ńĺu    
Ruńćne naberan√Ĺ 7013 91 10 (PCE)
Mechanicky naberan√Ĺ 7013 91 90 (PCE)
Ostatn√Ĺ 7013 99 00 (PCE)
70.14 Sign√°lne sklo a optick√© prvky zo skla (in√© ako v√Ĺrobky poloŇĺky¬†7015), opticky neopracovan√© 7014 00 00  
70.15 Hodinov√© alebo hodinkov√© skl√° a podobn√© skl√°, skl√° do korekńćn√Ĺch alebo nekorekńćn√Ĺch okuliarov, vypukl√©, oh√Ĺban√©, dut√© alebo podobn√©, opticky neopracovan√©; dut√© sklenen√© gule a ich segmenty, na v√Ĺrobu tak√Ĺchto skiel    
Skl√° do korekńćn√Ĺch okuliarov 7015 10 00  
Ostatn√© 7015 90 00  
70.16 DlaŇĺbov√© kocky, dosky, tehly, dlaŇĺdice, obkladańćky a ostatn√© v√Ĺrobky z lisovan√©ho alebo tvarovan√©ho skla, tieŇĺ s dr√ītenou vloŇĺkou, druhu pouŇĺ√≠van√©ho na stavebn√© alebo konŇ°trukńćn√© √ļńćely; sklenen√© kocky a ostatn√Ĺ drobn√Ĺ sklenen√Ĺ tovar, tieŇĺ na podloŇĺke, na mozaiky alebo podobn√© ozdobn√© √ļńćely; okenn√© tabuńĺky vsaden√© do olova a podobn√© v√Ĺrobky; penov√© sklo v blokoch, tabuliach, dosk√°ch, Ň°krupin√°ch alebo podobn√Ĺch tvaroch    
Sklenen√© kocky a ostatn√Ĺ drobn√Ĺ sklenen√Ĺ tovar, tieŇĺ na podloŇĺke, na mozaiky alebo podobn√© ozdobn√© √ļńćely 7016 10 00  
Ostatn√©    
Okenn√© tabuńĺky vsaden√© do olova a podobn√© v√Ĺrobky 7016 90 10 (MTK)
Kocky a tehly, druhu pouŇĺ√≠van√©ho na stavebn√© alebo konŇ°trukńćn√© √ļńćely 7016 90 40  
Ostatn√© 7016 90 70  
70.17 Laborat√≥rny, hygienick√Ĺ alebo farmaceutick√Ĺ sklenen√Ĺ tovar, tieŇĺ so stupnicami alebo kalibrovan√Ĺ    
Z taven√©ho kremeŇąa alebo ostatn√©ho kremenn√©ho skla 7017 10 00  
Z ostatn√©ho skla s line√°rnym koeficientom teplotnej rozŇ•aŇĺnosti nepresahuj√ļcim 5¬†√ó¬†10‚Äď6 na Kelvin v rozmedz√≠ tepl√īt od 0¬†¬įC do 300¬†¬įC 7017 20 00  
Ostatn√Ĺ 7017 90 00  
70.18 Sklenen√© perly, imit√°cie per√°l, imit√°cie drahokamov alebo polodrahokamov a podobn√Ĺ drobn√Ĺ sklenen√Ĺ tovar, a v√Ĺrobky z nich in√© ako biŇĺut√©ria; sklenen√© ońći, in√© ako protetick√© v√Ĺrobky; soŇ°ky a ostatn√© ozdobn√© v√Ĺrobky zo skla tvarovan√©ho na kahane, in√© ako biŇĺut√©ria; sklenen√© mikroguńĺ√īńćky s priemerom nepresahuj√ļcim 1¬†mm    
Sklenen√© perly, imit√°cie per√°l, imit√°cie drahokamov alebo polodrahokamov a podobn√Ĺ drobn√Ĺ sklenen√Ĺ tovar    
Sklenen√© perly    
Br√ļsen√© a mechanicky leŇ°ten√© 7018 10 11  
Ostatn√© 7018 10 19  
Imit√°cie per√°l 7018 10 30  
Imit√°cie drahokamov alebo polodrahokamov    
Br√ļsen√© a mechanicky leŇ°ten√© 7018 10 51  
Ostatn√© 7018 10 59  
Ostatn√© 7018 10 90  
Sklenen√© mikroguńĺ√īńćky s priemerom nepresahuj√ļcim 1¬†mm 7018 20 00  
Ostatn√©    
Sklenen√© ońći; v√Ĺrobky z drobn√©ho sklenen√©ho tovaru 7018 90 10  
Ostatn√© 7018 90 90  
70.19 Sklenen√© vl√°kna (vr√°tane sklenenej vlny) a¬†v√Ĺrobky z¬†nich (napr√≠klad priadza, pramene, tkaniny)    
Predpriadza, pramene, priadza a¬†striŇĺ a¬†rohoŇĺe z¬†nich    
StriŇĺ, s dńļŇĺkou najviac 50¬†mm 7019 11 00  
Pramene 7019 12 00  
Ostatn√° priadza, predpriadza 7019 13 00  
Mechanicky sp√°jan√© rohoŇĺe 7019 14 00  
Chemicky sp√°jan√© rohoŇĺe 7019 15 00  
Ostatn√© 7019 19 00  
Mechanicky sp√°jan√© text√≠lie    
Uzavret√© tkaniny z¬†prameŇąov 7019 61 00  
Ostatn√© uzavret√© text√≠lie z¬†prameŇąov 7019 62 00  
Uzavret√© tkaniny, v¬†pl√°tnovej v√§zbe, z¬†priadz√≠, nepotiahnut√© alebo nelaminovan√© 7019 63 00  
Uzavret√© tkaniny, v¬†pl√°tnovej v√§zbe, z¬†priadz√≠, potiahnut√© alebo laminovan√© 7019 64 00  
Otvoren√© tkaniny so Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 30 cm 7019 65 00  
Otvoren√© tkaniny so Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 30 cm 7019 66 00  
Ostatn√©    
Preplietan√© text√≠lie a¬†vpichovan√© text√≠lie 7019 69 10  
Ostatn√© 7019 69 90  
Chemicky sp√°jan√© text√≠lie    
Vo√°ly (tenk√° z√°vojovina) 7019 71 00  
Ostatn√© uzavret√© text√≠lie 7019 72 00  
Ostatn√© otvoren√© text√≠lie 7019 73 00  
Sklenen√° vlna a¬†v√Ĺrobky zo sklenenej vlny    
Dosky, matrace a podobn√© v√Ĺrobky 7019 80 10  
Ostatn√© 7019 80 90  
Ostatn√© 7019 90 00  
70.20 Ostatn√© v√Ĺrobky zo skla    
Kremenn√© reaktorov√© r√ļrky a drŇĺiaky konŇ°truovan√© na vloŇĺenie do dif√ļznych a oxidańćn√Ĺch pec√≠ na v√Ĺrobu polovodińćov√Ĺch materi√°lov 7020 00 05  
Sklenen√© vn√ļtra do termosiek alebo ostatn√Ĺch druhov izolańćn√Ĺch n√°dob    
Nedokonńćen√© 7020 00 07  
Dokonńćen√© 7020 00 08  
Ostatn√©    
Z taven√©ho kremeŇąa alebo ostatn√©ho kremenn√©ho skla 7020 00 10  
Zo skla s line√°rnym koeficientom teplotnej rozŇ•aŇĺnosti nepresahuj√ļcim 5¬†√ó¬†10‚Äď6 na Kelvin v rozmedz√≠ tepl√īt od 0¬†¬įC do 300¬†¬įC 7020 00 30  
Ostatn√© 7020 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.