CN8 / NC8 - 2023 74 CN8 / NC8 - 2023 - SK 76

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

75. KAPITOLA
NIKEL A VĂťROBKY Z NEHO

75.01 NiklovĂ˝ kamienok (lech), spekanĂ˝ oxid nikelnatĂ˝ a ostatnĂ© medziprodukty metalurgie niklu    
NiklovĂ˝ kamienok (lech) 7501 10 00  
SpekanĂ˝ oxid nikelnatĂ˝ a ostatnĂ© medziprodukty metalurgie niklu 7501 20 00  
75.02 NeopracovanĂ˝ (surovĂ˝) nikel    
NelegovanĂ˝ nikel 7502 10 00  
Zliatiny niklu 7502 20 00  
75.03 NiklovĂ˝ odpad a niklovĂ˝ šrot    
Z nelegovanĂ©ho niklu 7503 00 10  
Zo zliatin niklu 7503 00 90  
75.04 NiklovĂ˝ prášok a niklovĂ© vloÄŤky 7504 00 00  
75.05 NiklovĂ© tyÄŤe, prĂşty, profily a drĂ´ty    
TyÄŤe, prĂşty a profily    
Z nelegovanĂ©ho niklu 7505 11 00  
Zo zliatin niklu 7505 12 00  
DrĂ´ty    
Z nelegovanĂ©ho niklu 7505 21 00  
Zo zliatin niklu 7505 22 00  
75.06 NiklovĂ© dosky, plechy, pásy a fĂłlie    
Z nelegovanĂ©ho niklu 7506 10 00  
Zo zliatin niklu 7506 20 00  
75.07 NiklovĂ© rĂşry, rĂşrky a prĂ­slušenstvo k nim (naprĂ­klad spojky, kolená, nátrubky)    
RĂşry a rĂşrky    
Z nelegovanĂ©ho niklu 7507 11 00  
Zo zliatin niklu 7507 12 00  
PrĂ­slušenstvo k rĂşram a rĂşrkam 7507 20 00  
75.08 OstatnĂ© vĂ˝robky z niklu    
Tkaniny, mrieĹľky (rošty) a sieĹĄovina, z niklovĂ©ho drĂ´tu 7508 10 00  
OstatnĂ© 7508 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.