CN8 / NC8 - 2023 02 CN8 / NC8 - 2023 - SV 04

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 3
FISK SAMT KR√ĄFTDJUR, BL√ĖTDJUR OCH ANDRA RYGGRADSL√ĖSA VATTENDJUR

03.01 Levande fisk    
Akvariefisk    
S√∂tvattenfisk 0301 11 00  
Annan 0301 19 00  
Annan levande fisk    
√Ėring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)    
Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster 0301 91 10  
Annan 0301 91 90  
√Öl (Anguilla spp.)    
Med en l√§ngd av mindre √§n 12¬†cm 0301 92 10  
Med en l√§ngd av minst 12¬†cm men mindre √§n 20¬†cm 0301 92 30  
Med en l√§ngd av minst 20¬†cm 0301 92 90  
Karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0301 93 00  
Bl√•fenad tonfisk fr√•n Atlanten och Stilla havet (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)    
Bl√•fenad tonfisk fr√•n Atlanten (Thunnus thynnus) 0301 94 10  
Bl√•fenad tonfisk fr√•n Stilla havet (Thunnus orientalis) 0301 94 90  
Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii) 0301 95 00  
Annan    
S√∂tvattenfisk    
Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 0301 99 11  
Annan 0301 99 17  
Annan 0301 99 85  
03.02 Fisk, f√§rsk eller kyld, med undantag av fiskfil√©er och annat fiskk√∂tt enligt nr¬†0304    
Laxfisk (Salmonidae), med undantag av √§tbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 030291‚Äď030299    
√Ėring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)    
Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster 0302 11 10  
Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och g√§lar, rensad, v√§gande mer √§n 1,2¬†kg per styck, eller utan huvud, utan g√§lar, rensad, v√§gande mer √§n 1¬†kg per styck 0302 11 20  
Annan 0302 11 80  
Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus) 0302 13 00  
Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 0302 14 00  
Annan 0302 19 00  
Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av √§tbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 030291‚Äď030299    
Liten helgeflundra (bl√•kveite) (Reinhardtius hippoglossoides) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)    
Liten helgeflundra (bl√•kveite) (Reinhardtius hippoglossoides) 0302 21 10  
Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus) 0302 21 30  
Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis) 0302 21 90  
R√∂dsp√§tta (Pleuronectes platessa) 0302 22 00  
Tunga (Solea spp.) 0302 23 00  
Piggvar (Psetta maxima) 0302 24 00  
Annan    
Glasvar (Lepidorhombus spp.) 0302 29 10  
Annan 0302 29 80  
Tonfisk (av sl√§ktet Thunnus) och bonit (Katsuwonus pelamis), med undantag av √§tbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 030291‚Äď030299    
L√•ngfenad tonfisk (Thunnus alalunga)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0302 31 10  
Annan 0302 31 90  
Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0302 32 10  
Annan 0302 32 90  
Bonit (Katsuwonus pelamis)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0302 33 10  
Annan 0302 33 90  
Stor√∂gd tonfisk (Thunnus obesus)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0302 34 10  
Annan 0302 34 90  
Bl√•fenad tonfisk fr√•n Atlanten och Stilla havet (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)    
Bl√•fenad tonfisk fr√•n Atlanten (Thunnus thynnus)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0302 35 11  
Annan 0302 35 19  
Bl√•fenad tonfisk fr√•n Stilla havet (Thunnus orientalis)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0302 35 91  
Annan 0302 35 99  
Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0302 36 10  
Annan 0302 36 90  
Annan    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0302 39 20  
Annan 0302 39 80  
Sill och str√∂mming (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engraulis spp.), sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.), skarpsill (Sprattus sprattus), makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), dv√§rgmakrillar (Rastrelliger spp.), kungsmakrillar (Scomberomorus spp.), taggmakrillar (Trachurus spp., Caranx spp., Decapterus spp.), cobia (Rachycentron canadum), (Pampus spp.), stillahavsmakrillg√§dda (Cololabis saira), lodda (Mallotus villosus), sv√§rdfisk (Xiphias gladius), kawakawa (Euthynnus affinis), boniter och pelamider (Sarda spp.), segelfiskar och spjutfiskar (Istiophoridae), med undantag av √§tbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 030291‚Äď030299    
Sill och str√∂mming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0302 41 00  
Ansjovis (Engraulis spp.) 0302 42 00  
Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus)    
Sardiner av arten Sardina pilchardus 0302 43 10  
Sardiner av sl√§ktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.) 0302 43 30  
Skarpsill (Sprattus sprattus) 0302 43 90  
Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0302 44 00  
Taggmakrillar (Trachurus spp.)    
Taggmakrill (Trachurus trachurus) 0302 45 10  
Chilensk taggmakrill (Trachurus murphyi) 0302 45 30  
Annan 0302 45 90  
Cobia (Rachycentron canadum) 0302 46 00  
Sv√§rdfisk (Xiphias gladius) 0302 47 00  
Annan    
Kawakawa (Euthynnus affinis)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0302 49 11  
Annan 0302 49 19  
Annan 0302 49 90  
Fisk fr√•n familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, med undantag av √§tbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 030291‚Äď030299    
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Av arten Gadus morhua 0302 51 10  
Annan 0302 51 90  
Kolja (Melanogrammus aeglefinus) 0302 52 00  
Gr√•sej (Pollachius virens) 0302 53 00  
Kummel (Merluccius spp., Urophycis spp.)    
Kummel av sl√§ktet Merluccius    
Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus) 0302 54 11  
Sydkummel (Merluccius australis) 0302 54 15  
Annan 0302 54 19  
Kummel av sl√§ktet Urophycis 0302 54 90  
Alaska pollock (Theragra chalcogramma) 0302 55 00  
Bl√•vitling (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 0302 56 00  
Annan    
Polartorsk (Boreogadus saida) 0302 59 10  
Vitling (Merlangius merlangus) 0302 59 20  
Lyrtorsk (Pollachius pollachius) 0302 59 30  
L√•nga (Molva spp.) 0302 59 40  
Annan 0302 59 90  
Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √•l (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.), med undantag av √§tbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 030291‚Äď030299    
Tilapior (Oreochromis spp.) 0302 71 00  
Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0302 72 00  
Karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0302 73 00  
√Öl (Anguilla spp.) 0302 74 00  
Annan 0302 79 00  
Annan fisk, med undantag av √§tbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 030291‚Äď030299    
Haj    
Pigghaj (Squalus acanthias) och r√∂dhaj (Scyliorhinus spp.) 0302 81 15  
H√•brand (sillhaj) (Lamna nasus) 0302 81 30  
Bl√•haj (Prionace glauca) 0302 81 40  
Annan 0302 81 80  
Rockor (Rajidae) 0302 82 00  
Tandnotingar (Dissostichus spp.) 0302 83 00  
Havsabborre (Dicentrarchus spp.)    
Havsabborre (Dicentrarchus labrax) 0302 84 10  
Annan 0302 84 90  
Pangablecka (Sparidae)    
Havsruda (Dentex dentex, Pagellus spp.) 0302 85 10  
Guldsparid (guldbraxen) (Sparus aurata) 0302 85 30  
Annan 0302 85 90  
Andra slag    
S√∂tvattenfisk 0302 89 10  
Annan    
Fisk av sl√§ktet Euthynnus, med undantag av kawakawa (Euthynnus affinis) enligt undernr 030249    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0302 89 21  
Annan 0302 89 29  
Kungsfisk (Sebastes spp.)    
Av arten Sebastes marinus 0302 89 31  
Annan 0302 89 39  
Havsbraxen (Brama spp.) 0302 89 40  
Marulk (Lophius spp.) 0302 89 50  
Sk√§rl√•nga (Genypterus blacodes) 0302 89 60  
Annan fisk 0302 89 90  
Lever, rom, mj√∂lke, fenor, huvuden, stj√§rtar, simbl√•sor och andra √§tbara slaktbiprodukter av fisk    
Lever, rom och mj√∂lke 0302 91 00  
Hajfenor 0302 92 00  
Annat 0302 99 00  
03.03 Fisk, fryst, med undantag av fiskfil√©er och annat fiskk√∂tt enligt nr¬†0304    
Laxfisk (Salmonidae), med undantag av √§tbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 030391‚Äď030399    
Sockeyelax (Oncorhynchus nerka) 0303 11 00  
Annan stillahavslax (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus) 0303 12 00  
Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 0303 13 00  
√Ėring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)    
Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster 0303 14 10  
Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och g√§lar, rensad, v√§gande mer √§n 1,2¬†kg per styck, eller utan huvud, utan g√§lar, rensad, v√§gande mer √§n 1¬†kg per styck 0303 14 20  
Annan 0303 14 90  
Annan 0303 19 00  
Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √•l (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.), med undantag av √§tbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 030391‚Äď030399    
Tilapior (Oreochromis spp.) 0303 23 00  
Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0303 24 00  
Karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0303 25 00  
√Öl (Anguilla spp.) 0303 26 00  
Annan 0303 29 00  
Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av √§tbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 030391‚Äď030399    
Liten helgeflundra (bl√•kveite) (Reinhardtius hippoglossoides) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)    
Liten helgeflundra (bl√•kveite) (Reinhardtius hippoglossoides) 0303 31 10  
Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus) 0303 31 30  
Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis) 0303 31 90  
R√∂dsp√§tta (Pleuronectes platessa) 0303 32 00  
Tunga (Solea spp.) 0303 33 00  
Piggvar (Psetta maxima) 0303 34 00  
Annan    
Skrubba (Platichthys flesus) 0303 39 10  
Fisk av sl√§ktet Rhombosolea 0303 39 30  
Fisk av arterna Pelotreis flavilatus och Peltorhamphus novaezelandiae 0303 39 50  
Annan 0303 39 85  
Tonfisk (av sl√§ktet Thunnus) och bonit (Katsuwonus pelamis), med undantag av √§tbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 030391‚Äď030399    
L√•ngfenad tonfisk (Thunnus alalunga)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0303 41 10  
Annan 0303 41 90  
Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0303 42 20  
Annan 0303 42 90  
Bonit (Katsuwonus pelamis)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0303 43 10  
Annan 0303 43 90  
Stor√∂gd tonfisk (Thunnus obesus)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0303 44 10  
Annan 0303 44 90  
Bl√•fenad tonfisk fr√•n Atlanten och Stilla havet (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)    
Bl√•fenad tonfisk fr√•n Atlanten (Thunnus thynnus)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0303 45 12  
Annan 0303 45 18  
Bl√•fenad tonfisk fr√•n Stilla havet (Thunnus orientalis)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0303 45 91  
Annan 0303 45 99  
Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0303 46 10  
Annan 0303 46 90  
Annan    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0303 49 20  
Annan 0303 49 85  
Sill och str√∂mming (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engraulis spp.), sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.), skarpsill (Sprattus sprattus), makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), dv√§rgmakrillar (Rastrelliger spp.), kungsmakrillar (Scomberomorus spp.), taggmakrillar (Trachurus spp. , Caranx spp., Decapterus spp.), cobia (Rachycentron canadum), (Pampus spp.), stillahavsmakrillg√§dda (Cololabis saira), lodda (Mallotus villosus), sv√§rdfisk (Xiphias gladius), kawakawa (Euthynnus affinis), boniter och pelamider (Sarda spp.), segelfiskar och spjutfiskar (Istiophoridae), med undantag av √§tbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 030391-030399    
Sill och str√∂mming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0303 51 00  
Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus)    
Sardiner av arten Sardina pilchardus 0303 53 10  
Sardiner av sl√§ktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.) 0303 53 30  
Skarpsill (Sprattus sprattus) 0303 53 90  
Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)    
Av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus 0303 54 10  
Av arten Scomber australasicus 0303 54 90  
Taggmakrillar (Trachurus spp.)    
Taggmakrill (Trachurus trachurus) 0303 55 10  
Chilensk taggmakrill (Trachurus murphyi) 0303 55 30  
Annan 0303 55 90  
Cobia (Rachycentron canadum) 0303 56 00  
Sv√§rdfisk (Xiphias gladius) 0303 57 00  
Annan    
Ansjovis (Engraulis spp.) 0303 59 10  
Kawakawa (Euthynnus affinis)    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0303 59 21  
Annan 0303 59 29  
Annan 0303 59 90  
Fisk fr√•n familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, med undantag av √§tbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 030391‚Äď030399    
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Av arten Gadus morhua 0303 63 10  
Av arten Gadus ogac 0303 63 30  
Av arten Gadus macrocephalus 0303 63 90  
Kolja (Melanogrammus aeglefinus) 0303 64 00  
Gr√•sej (Pollachius virens) 0303 65 00  
Kummel (Merluccius spp., Urophycis spp.)    
Kummel av sl√§ktet Merluccius    
Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus) 0303 66 11  
Argentinsk kummel (Merluccius hubbsi) 0303 66 12  
Sydkummel (Merluccius australis) 0303 66 13  
Annan 0303 66 19  
Kummel av sl√§ktet Urophycis 0303 66 90  
Alaska pollock (Theragra chalcogramma) 0303 67 00  
Bl√•vitling (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)    
Bl√•vitling (Micromesistius poutassou) 0303 68 10  
Sydlig bl√•vitling (Micromesistius australis) 0303 68 90  
Annan    
Polartorsk (Boreogadus saida) 0303 69 10  
Vitling (Merlangius merlangus) 0303 69 30  
Lyrtorsk (Pollachius pollachius) 0303 69 50  
Hoki (Macruronus novaezelandiae) 0303 69 70  
L√•nga (Molva spp.) 0303 69 80  
Annan 0303 69 90  
Annan fisk, med undantag av √§tbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 030391‚Äď030399    
Haj    
Pigghaj (Squalus acanthias) and r√∂dhaj (Scyliorhinus spp.) 0303 81 15  
H√•brand (sillhaj) (Lamna nasus) 0303 81 30  
Bl√•haj (Prionace glauca) 0303 81 40  
Annan 0303 81 90  
Rockor (Rajidae) 0303 82 00  
Tandnotingar (Dissostichus spp.) 0303 83 00  
Havsabborre (Dicentrarchus spp.)    
Havsabborre (Dicentrarchus labrax) 0303 84 10  
Annan 0303 84 90  
Andra slag    
S√∂tvattenfisk 0303 89 10  
Annan    
Fisk av sl√§ktet Euthynnus, med undantag av kawakawa (Euthynnus affinis) enligt undernr 030359    
F√∂r industriell framst√§llning av produkter enligt nr¬†1604 0303 89 21  
Annan 0303 89 29  
Kungsfisk (Sebastes spp.)    
Av arten Sebastes marinus 0303 89 31  
Annan 0303 89 39  
Fisk av arten Orcynopsis unicolor 0303 89 40  
Havsruda (Dentex dentex, Pagellus spp.) 0303 89 50  
Guldsparid (guldbraxen) (Sparus aurata) 0303 89 55  
Havsbraxen (Brama spp.) 0303 89 60  
Marulk (Lophius spp.) 0303 89 65  
Sk√§rl√•nga (Genypterus blacodes) 0303 89 70  
Annan 0303 89 90  
Lever, rom, mj√∂lke, fenor, huvuden, stj√§rtar, simbl√•sor och andra √§tbara slaktbiprodukter av fisk    
Lever, rom och mj√∂lke    
Fiskrom och mj√∂lke f√∂r framst√§llning av deoxiribonukleinsyra eller protaminsulfat 0303 91 10  
Annan 0303 91 90  
Hajfenor 0303 92 00  
Annat 0303 99 00  
03.04 Fiskfil√©er och annat fiskk√∂tt (√§ven hackat eller malet), f√§rska, kylda eller frysta    
F√§rska eller kylda fil√©er av tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √•l (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.)    
Tilapior (Oreochromis spp.) 0304 31 00  
Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0304 32 00  
Nilabborre (Lates niloticus) 0304 33 00  
Annan 0304 39 00  
F√§rska eller kylda fil√©er av annan fisk    
Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 0304 41 00  
√Ėring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)    
Av arten Oncorhynchus mykiss v√§gande mer √§n 400¬†g per styck 0304 42 10  
Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster 0304 42 50  
Annan 0304 42 90  
Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae) 0304 43 00  
Fisk fr√•n familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae    
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och polartorsk (Boreogadus saida) 0304 44 10  
Gr√•sej (Pollachius virens) 0304 44 30  
Annan 0304 44 90  
Sv√§rdfisk (Xiphias gladius) 0304 45 00  
Tandnotingar (Dissostichus spp.) 0304 46 00  
Haj    
Pigghaj (Squalus acanthias) och r√∂dhaj (Scyliorhinus spp.) 0304 47 10  
H√•brand (sillhaj) (Lamna nasus) 0304 47 20  
Bl√•haj (Prionace glauca) 0304 47 30  
Annan 0304 47 90  
Rockor (Rajidae) 0304 48 00  
Andra    
S√∂tvattenfisk 0304 49 10  
Annan    
Kungsfisk (Sebastes spp.) 0304 49 50  
Annan 0304 49 90  
Andra slag, f√§rska eller kylda    
Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √•l (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.) 0304 51 00  
Laxfisk (Salmonidae) 0304 52 00  
Fisk fr√•n familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae 0304 53 00  
Sv√§rdfisk (Xiphias gladius) 0304 54 00  
Tandnotingar (Dissostichusspp.) 0304 55 00  
Haj    
Pigghaj (Squalus acanthias) och r√∂dhaj (Scyliorhinus spp.) 0304 56 10  
H√•brand (sillhaj) (Lamna nasus) 0304 56 20  
Bl√•haj (Prionace glauca) 0304 56 30  
Annan 0304 56 90  
Rockor (Rajidae) 0304 57 00  
Annan    
S√∂tvattenfisk 0304 59 10  
Annan    
Lappar av sill och str√∂mming 0304 59 50  
Annan 0304 59 90  
Frysta fil√©er av tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √•l (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.)    
Tilapior (Oreochromis spp.) 0304 61 00  
Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0304 62 00  
Nilabborre (Lates niloticus) 0304 63 00  
Annan 0304 69 00  
Frysta fil√©er av fisk fr√•n familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae    
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Torsk av arten Gadus macrocephalus 0304 71 10  
Annan 0304 71 90  
Kolja (Melanogrammus aeglefinus) 0304 72 00  
Gr√•sej (Pollachius virens) 0304 73 00  
Kummel (Merluccius spp., Urophycis spp.)    
Kummel av sl√§ktet Merluccius    
Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel (djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus) 0304 74 11  
Argentinsk kummel (Merluccius hubbsi) 0304 74 15  
Annan 0304 74 19  
Kummel av sl√§ktet Urophycis 0304 74 90  
Alaska pollock (Theragra chalcogramma) 0304 75 00  
Annan    
Polartorsk (Boreogadus saida) 0304 79 10  
Vitling (Merlangius merlangus) 0304 79 30  
Hoki (Macruronus novaezelandiae) 0304 79 50  
L√•nga (Molva spp.) 0304 79 80  
Annan 0304 79 90  
Frysta fil√©er av annan fisk    
Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 0304 81 00  
√Ėring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)    
Av arten Oncorhynchus mykiss v√§gande mer √§n 400¬†g per styck 0304 82 10  
Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster 0304 82 50  
Annan 0304 82 90  
Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och Citharidae)    
R√∂dsp√§tta (Pleuronectes platessa) 0304 83 10  
Skrubbsk√§dda (Platichthys flesus) 0304 83 30  
Glasvar (Lepidorhombus spp.) 0304 83 50  
Annan 0304 83 90  
Sv√§rdfisk (Xiphias gladius) 0304 84 00  
Tandnotingar (Dissostichus spp.) 0304 85 00  
Sill och str√∂mming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0304 86 00  
Tonfisk (av sl√§ktet Thunnus) och bonit (Katsuwonus pelamis) 0304 87 00  
Hajar samt rockor (Rajidae)    
Haj    
Pigghaj (Squalus acanthias) och r√∂dhaj (Scyliorhinus spp.) 0304 88 11  
H√•brand (sillhaj) (Lamna nasus) 0304 88 15  
Bl√•haj (Prionace glauca) 0304 88 18  
Annan 0304 88 19  
Rockor (Rajidae) 0304 88 90  
Andra    
S√∂tvattenfisk 0304 89 10  
Andra    
Kungsfisk (Sebastes spp.)    
Av arten Sebastes marinus 0304 89 21  
Annan 0304 89 29  
Fisk av sl√§ktet Euthynnus 0304 89 30  
Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) och fisk av arten Orcynopsis unicolor    
Makrill av arten Scomber australasicus 0304 89 41  
Annan 0304 89 49  
Marulk (Lophius spp.) 0304 89 60  
Annan 0304 89 90  
Andra slag, frysta    
Sv√§rdfisk (Xiphias gladius) 0304 91 00  
Tandnotingar (Dissostichus spp.) 0304 92 00  
Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √•l (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channaspp.)    
Surimi 0304 93 10  
Annan 0304 93 90  
Alaska pollock (Theragra chalcogramma)    
Surimi 0304 94 10  
Annan 0304 94 90  
Fisk fr√•n familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, annan √§n Alaska pollock (Theragra chalcogramma)    
Surimi 0304 95 10  
Annan    
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och polartorsk (Boreogadus saida)    
Torsk av arten Gadus macrocephalus 0304 95 21  
Torsk av arten Gadus morhua 0304 95 25  
Annan 0304 95 29  
Kolja (Melanogrammus aeglefinus) 0304 95 30  
Gr√•sej (Pollachius virens) 0304 95 40  
Kummel av sl√§ktet Merluccius 0304 95 50  
Bl√•vitling (Micromesistius poutassou) 0304 95 60  
Annan 0304 95 90  
Haj    
Pigghaj (Squalus acanthias) och r√∂dhaj (Scyliorhinus spp.) 0304 96 10  
H√•brand (sillhaj) (Lamna nasus) 0304 96 20  
Bl√•haj (Prionace glauca) 0304 96 30  
Annan 0304 96 90  
Rockor (Rajidae) 0304 97 00  
Andra    
Surimi 0304 99 10  
Annan    
S√∂tvattenfisk 0304 99 21  
Annan    
Sill och str√∂mming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0304 99 23  
Kungsfisk (Sebastes spp.) 0304 99 29  
Glasvar (Lepidorhombus spp.) 0304 99 55  
Havsbraxen (Brama spp.) 0304 99 61  
Marulk (Lophius spp.) 0304 99 65  
Annan 0304 99 99  
03.05 Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; r√∂kt fisk, √§ven kokt eller p√• annat s√§tt v√§rmebehandlad f√∂re eller under r√∂kningen    
Lever, rom och mj√∂lke av fisk, torkade, r√∂kta, saltade eller i saltlake 0305 20 00  
Fiskfil√©er, torkade, saltade eller i saltlake men inte r√∂kta    
Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √•l (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.) 0305 31 00  
Fisk fr√•n familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae    
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) och polartorsk (Boreogadus saida)    
Torsk av arten Gadus macrocephalus 0305 32 11  
Annan 0305 32 19  
Annan 0305 32 90  
Annan    
Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho), saltade eller i saltlake 0305 39 10  
Liten helgeflundra (bl√•kveite) (Reinhardtius hippoglossoides), saltade eller i saltlake 0305 39 50  
Annan 0305 39 90  
R√∂kt fisk, inbegripet fil√©er, annan √§n √§tbara slaktbiprodukter av fisk    
Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 0305 41 00  
Sill och str√∂mming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0305 42 00  
√Ėring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster) 0305 43 00  
Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √•l (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.)    
√Öl (Anguilla spp.) 0305 44 10  
Annan 0305 44 90  
Annan    
Liten helgeflundra (bl√•kveite) (Reinhardtius hippoglossoides) 0305 49 10  
Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus) 0305 49 20  
Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0305 49 30  
Annan 0305 49 80  
Torkad fisk, annan √§n √§tbara slaktbiprodukter av fisk, √§ven saltad, men inte r√∂kt    
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Torkad, inte saltad 0305 51 10  
Torkad och saltad 0305 51 90  
Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √•l (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.) 0305 52 00  
Fisk fr√•n familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och Muraenolepididae, annan √§n torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Polartorsk (Boreogadus saida) 0305 53 10  
Annan 0305 53 90  
Sill och str√∂mming (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engraulis spp.), sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.), skarpsill (Sprattus sprattus), makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), dv√§rgmakrillar (Rastrelliger spp.), kungsmakrillar (Scomberomorus spp.), taggmakrillar (Trachurus spp., Caranx spp., Decapterus spp.), cobia (Rachycentron canadum), (Pampus spp.), stillahavsmakrillg√§dda (Cololabis saira), lodda (Mallotus villosus), sv√§rdfisk (Xiphias gladius), kawakawa (Euthynnus affinis), boniter och pelamider (Sarda spp.), segelfiskar och spjutfiskar (Istiophoridae)    
Sill och str√∂mming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0305 54 30  
Ansjovis (Engraulis spp.) 0305 54 50  
Annan 0305 54 90  
Annan    
Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus) 0305 59 70  
Annan 0305 59 85  
Saltad fisk, inte torkad eller r√∂kt, och fisk i saltlake, annan √§n √§tbara slaktbiprodukter av fisk    
Sill och str√∂mming (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0305 61 00  
Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 0305 62 00  
Ansjovis (Engraulis spp.) 0305 63 00  
Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √•l (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.) 0305 64 00  
Annan    
Polartorsk (Boreogadus saida) 0305 69 10  
Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus) 0305 69 30  
Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho) 0305 69 50  
Annan 0305 69 80  
Fenor, huvuden, stj√§rtar, simbl√•sor och andra √§tbara slaktbiprodukter av fisk    
Hajfenor 0305 71 00  
Huvuden, stj√§rtar och simbl√•sor av fisk 0305 72 00  
Annat 0305 79 00  
03.06 Kr√§ftdjur, √§ven utan skal, levande, f√§rska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; r√∂kta kr√§ftdjur, √§ven utan skal, √§ven kokta eller p√• annat s√§tt v√§rmebehandlade f√∂re eller under r√∂kningen; kr√§ftdjur med skal, √•ngkokta eller kokta i vatten, √§ven kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake    
Frysta    
Languster (Palinurus spp., Panulirusspp. och Jasus spp.)    
Stj√§rtar 0306 11 10  
Annan 0306 11 90  
Hummer (Homarus spp.)    
Hel 0306 12 10  
Annan 0306 12 90  
Krabbor    
Krabbor av arterna Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. och Callinectessapidus 0306 14 10  
Krabbor av arten Cancer pagurus 0306 14 30  
Andra 0306 14 90  
Havskr√§ftor (Nephrops norvegicus) 0306 15 00  
Kallvattenr√§kor (Pandalus spp., Crangon crangon)    
R√§kor av arten Crangon crangon 0306 16 91  
Andra 0306 16 99  
Andra r√§kor    
R√§kor av arten Parapenaeus longirostris 0306 17 91  
R√§kor av sl√§ktet Penaeus 0306 17 92  
R√§kor av familjen Pandalidae med undantag av sl√§ktet Pandalus 0306 17 93  
R√§kor av sl√§ktet Crangon med undantag av arten Crangon crangon 0306 17 94  
Andra 0306 17 99  
Andra    
S√∂tvattenkr√§ftor 0306 19 10  
Andra 0306 19 90  
Levande, f√§rska eller kylda    
Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.) 0306 31 00  
Hummer (Homarus spp.)    
Levande 0306 32 10  
Annan    
Hel 0306 32 91  
Annan 0306 32 99  
Krabbor    
Krabbor av arten Cancer pagurus 0306 33 10  
Andra 0306 33 90  
Havskr√§ftor (Nephrops norvegicus) 0306 34 00  
Kallvattenr√§kor (Pandalus spp., Crangon crangon)    
R√§kor av arten Crangon crangon    
F√§rska eller kylda 0306 35 10  
Andra 0306 35 50  
Andra 0306 35 90  
Andra r√§kor    
R√§kor av familjen Pandalidae med undantag av sl√§ktet Pandalus 0306 36 10  
R√§kor av sl√§ktet Crangon med undantag av arten Crangon crangon 0306 36 50  
Andra 0306 36 90  
Andra    
S√∂tvattenkr√§ftor 0306 39 10  
Andra 0306 39 90  
Andra    
Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.) 0306 91 00  
Hummer (Homarus spp.)    
Hel 0306 92 10  
Annan 0306 92 90  
Krabbor    
Krabbor av arten Cancer pagurus 0306 93 10  
Andra 0306 93 90  
Havskr√§ftor (Nephrops norvegicus) 0306 94 00  
R√§kor    
Kallvattenr√§kor (Pandalus spp., Crangon crangon)    
R√§kor av arten Crangon crangon    
√Öngkokta eller kokta i vatten 0306 95 11  
Andra 0306 95 19  
R√§kor av sl√§ktetPandulus 0306 95 20  
Andra r√§kor    
R√§kor av familjen Pandalidae med undantag av sl√§ktet Pandalus 0306 95 30  
R√§kor av sl√§ktet Crangon med undantag av arten Crangon crangon 0306 95 40  
Andra 0306 95 90  
Andra    
S√∂tvattenkr√§ftor 0306 99 10  
Andra 0306 99 90  
03.07 Bl√∂tdjur, √§ven utan skal, levande, f√§rska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; r√∂kta bl√∂tdjur, √§ven utan skal, √§ven kokta eller p√• annat s√§tt v√§rmebehandlade f√∂re eller under r√∂kningen    
Ostron    
Levande, f√§rska eller kylda    
Levande platta ostron (av sl√§ktet Ostrea), inte v√§gande mer √§n 40¬†g styck, skalet inr√§knat 0307 11 10  
Andra 0307 11 90  
Frysta 0307 12 00  
Andra 0307 19 00  
Kammusslor och andra bl√∂tdjur av sl√§ktet Pectinidae    
Levande, f√§rska eller kylda    
Kammusslor av sl√§ktena Pecten, Chlamys och Placopecten 0307 21 10  
Andra 0307 21 90  
Frysta    
Kammusslor av sl√§ktena Pecten, Chlamys och Placopecten    
Pilgrimsmusslor (Pecten maximus) 0307 22 10  
Andra 0307 22 90  
Andra 0307 22 95  
Andra    
Kammusslor av sl√§ktena Pecten, Chlamys och Placopecten 0307 29 10  
Andra 0307 29 90  
Bl√•musslor (Mytilus spp. och Perna spp.)    
Levande, f√§rska eller kylda    
Mytilus spp. 0307 31 10  
Perna spp. 0307 31 90  
Frysta    
Mytilus spp. 0307 32 10  
Perna spp. 0307 32 90  
Andra    
Mytilus spp. 0307 39 20  
Perna spp. 0307 39 80  
Tioarmad bl√§ckfisk    
Levande, f√§rsk eller kyld    
Tioarmad bl√§ckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och Sepiola spp.) 0307 42 10  
Loligo spp. 0307 42 20  
Tioarmad bl√§ckfisk (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., och Sepioteuthis spp.) 0307 42 30  
Todarodes sagittatus 0307 42 40  
Andra 0307 42 90  
Fryst    
Tioarmad bl√§ckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och Sepiola spp.)    
Av sl√§ktet Sepiola    
Dv√§rgsepia (Sepiola rondeleti) 0307 43 21  
Annan 0307 43 25  
Av arten Sepia officinalis och Rossia macrosoma 0307 43 29  
Loligo spp.    
Loligo vulgaris 0307 43 31  
Loligo pealei 0307 43 33  
Loligo gahi 0307 43 35  
Annan 0307 43 38  
Tioarmad bl√§ckfisk (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.), med undantag av arten Ommastrephes sagittatus 0307 43 91  
Illex spp. 0307 43 92  
Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus) 0307 43 95  
Annan 0307 43 99  
Annan    
Tioarmad bl√§ckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och Sepiola spp.) 0307 49 20  
Loligo spp. 0307 49 40  
Tioarmad bl√§ckfisk (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. och Sepioteuthis spp.), med undantag av arten Ommastrephes sagittatus 0307 49 50  
Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus) 0307 49 60  
Annan 0307 49 80  
√Öttaarmad bl√§ckfisk (Octopus spp.)    
Levande, f√§rsk eller kyld 0307 51 00  
Fryst 0307 52 00  
Annan 0307 59 00  
Sniglar, andra √§n havssniglar 0307 60 00  
Venusmusslor, hj√§rtmusslor och ‚ÄĚark shells‚ÄĚ (familjerna Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae och Veneridae)    
Levande, f√§rska eller kylda 0307 71 00  
Frysta    
Venusmusslor eller andra arter av familjen Veneridae 0307 72 10  
Andra 0307 72 90  
Andra 0307 79 00  
Havs√∂ron (Haliotis spp.) och vingsn√§ckor (Strombus spp.)    
Levande, f√§rska eller kylda havs√∂ron (Haliotis spp.) 0307 81 00  
Levande, f√§rska eller kylda vingsn√§ckor (Strombus spp.) 0307 82 00  
Frysta havs√∂ron (Haliotis spp.) 0307 83 00  
Frysta vingsn√§ckor (Strombus spp.) 0307 84 00  
Andra havs√∂ron (Haliotis spp.) 0307 87 00  
Andra vingsn√§ckor (Strombus spp.) 0307 88 00  
Andra    
Levande, f√§rska eller kylda 0307 91 00  
Frysta 0307 92 00  
Andra 0307 99 00  
03.08 Ryggradsl√∂sa vattendjur, andra √§n kr√§ftdjur och bl√∂tdjur, levande, f√§rska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; r√∂kta ryggradsl√∂sa vattendjur, andra √§n kr√§ftdjur och bl√∂tdjur, √§ven kokta eller p√• annat s√§tt v√§rmebehandlade f√∂re eller under r√∂kningen    
Sj√∂gurkor (Stichopus japonicus, Holothuroidea)    
Levande, f√§rska eller kylda 0308 11 00  
Frysta 0308 12 00  
Andra 0308 19 00  
Sj√∂borrar (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)    
Levande, f√§rska eller kylda 0308 21 00  
Frysta 0308 22 00  
Andra 0308 29 00  
Maneter (Rhopilema spp.)    
Frysta 0308 30 50  
Andra 0308 30 80  
Andra    
Levande, f√§rska eller kylda 0308 90 10  
Frysta 0308 90 50  
Andra 0308 90 90  
03.09 Mj√∂l och pelletar av fisk, kr√§ftdjur, bl√∂tdjur och andra ryggradsl√∂sa vattendjur, l√§mpliga som livsmedel    
Av fisk 0309 10 00  
Andra 0309 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.