CN8 / NC8 - 2023 25 CN8 / NC8 - 2023 - SV 27

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 26
MALM, SLAGG OCH ASKA

26.01 J√§rnmalm, √§ven anrikad, inbegripet rostad svavelkis och andra rostade naturliga j√§rnsulfider    
J√§rnmalm, √§ven anrikad, utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga j√§rnsulfider    
Osintrad 2601 11 00  
Sintrad 2601 12 00  
Rostad svavelkis och andra rostade naturliga j√§rnsulfider 2601 20 00  
26.02 Manganmalm, √§ven anrikad, inbegripet j√§rnhaltig manganmalm, √§ven anrikad, med en manganhalt av minst 20¬†viktprocent, ber√§knat p√• torrsubstansen 2602 00 00  
26.03 Kopparmalm, √§ven anrikad 2603 00 00  
26.04 Nickelmalm, √§ven anrikad 2604 00 00  
26.05 Koboltmalm, √§ven anrikad 2605 00 00  
26.06 Aluminiummalm, √§ven anrikad 2606 00 00  
26.07 Blymalm, √§ven anrikad 2607 00 00  
26.08 Zinkmalm, √§ven anrikad 2608 00 00  
26.09 Tennmalm, √§ven anrikad 2609 00 00  
26.10 Krommalm, √§ven anrikad 2610 00 00  
26.11 Volframmalm, √§ven anrikad 2611 00 00  
26.12 Uranmalm och toriummalm, √§ven anrikade    
Uranmalm, √§ven anrikad    
Uranmalm och pechbl√§nde, √§ven anrikade, med en uranhalt av mer √§n 5¬†viktprocent (Euratom) 2612 10 10  
Annan 2612 10 90  
Toriummalm, √§ven anrikad    
Monazit; urantorianit och andra toriummalmer, √§ven anrikade, med en toriumhalt av mer √§n 20¬†viktprocent (Euratom) 2612 20 10  
Annan 2612 20 90  
26.13 Molybdenmalm, √§ven anrikad    
Rostad 2613 10 00  
Annan 2613 90 00  
26.14 Titanmalm, √§ven anrikad 2614 00 00  
26.15 Niobmalm, tantalmalm, vanadinmalm och zirkoniummalm, √§ven anrikade    
Zirkoniummalm, √§ven anrikad 2615 10 00  
Andra slag 2615 90 00  
26.16 √Ądelmetallmalm, √§ven anrikad    
Silvermalm, √§ven anrikad 2616 10 00  
Andra slag 2616 90 00  
26.17 Annan malm, √§ven anrikad    
Antimonmalm, √§ven anrikad 2617 10 00  
Andra slag 2617 90 00  
26.18 Granulerad slagg (slaggsand) fr√•n j√§rn- och st√•ltillverkning 2618 00 00  
26.19 Ogranulerad slagg, gl√∂dsp√•n och annat avfall fr√•n j√§rn- och st√•ltillverkning    
Avfall l√§mpligt f√∂r utvinning av j√§rn eller mangan 2619 00 20  
Avfall l√§mpligt f√∂r utvinning av vanadin 2619 00 95 New  
Andra 2619 00 97 New  
26.20 Slagg, aska och √•terstoder (andra √§n fr√•n j√§rn- och st√•ltillverkning), inneh√•llande metaller, arsenik eller deras f√∂reningar    
Inneh√•llande huvudsakligen zink    
H√•rdzink 2620 11 00  
Andra 2620 19 00  
Inneh√•llande huvudsakligen bly    
Blyat bensinslam och blyat slam av antiknackningsmedel 2620 21 00  
Andra 2620 29 00  
Inneh√•llande huvudsakligen koppar 2620 30 00  
Inneh√•llande huvudsakligen aluminium 2620 40 00  
Inneh√•llande arsenik, kvicksilver, tallium eller blandningar d√§rav, av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r utvinning av arsenik eller av dessa metaller eller f√∂r tillverkning av deras kemiska f√∂reningar 2620 60 00  
Andra slag    
Inneh√•llande antimon, beryllium, kadmium, krom eller blandningar d√§rav 2620 91 00  
Andra slag    
Inneh√•llande huvudsakligen nickel 2620 99 10  
Inneh√•llande huvudsakligen niob eller tantal 2620 99 20  
Inneh√•llande huvudsakligen tenn 2620 99 40  
Inneh√•llande huvudsakligen titan 2620 99 60  
Andra 2620 99 95  
26.21 Annan slagg och annan aska, inbegripet aska av havst√•ng; aska och √•terstoder fr√•n f√∂rbr√§nning av kommunalt avfall    
Aska och √•terstoder fr√•n f√∂rbr√§nning av kommunalt avfall 2621 10 00  
Andra 2621 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.