CN8 / NC8 - 2023 29 CN8 / NC8 - 2023 - SV 31

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 30
FARMACEUTISKA PRODUKTER

30.01 K√∂rtlar och andra organ f√∂r organoterapeutiskt bruk, torkade, √§ven pulveriserade; extrakter av k√∂rtlar eller andra organ eller av deras sekret, f√∂r organoterapeutiskt bruk; heparin och salter av heparin; andra √§mnen och material fr√•n m√§nniskor eller djur, beredda f√∂r terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
Extrakter av k√∂rtlar eller andra organ eller av deras sekret    
Fr√•n m√§nniskor 3001 20 10  
Andra 3001 20 90  
Andra slag    
Fr√•n m√§nniskor 3001 90 20  
Andra    
Heparin och salter av heparin 3001 90 91  
Andra 3001 90 98  
30.02 M√§nniskoblod; djurblod berett f√∂r terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera, andra fraktioner av blod och immunologiska produkter, √§ven modifierade eller erh√•llna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av j√§st) och liknande produkter; cellodlingar, √§ven modifierade    
Immunsera, andra fraktioner av blod och immunologiska produkter, √§ven modifierade eller erh√•llna genom biotekniska processer    
Immunsera och andra fraktioner av blod 3002 12 00  
Immunologiska produkter, oblandade, som inte f√∂religger i avdelade doser eller i former eller f√∂rpackningar f√∂r f√∂rs√§ljning i detaljhandeln 3002 13 00  
Immunologiska produkter, blandade, som inte f√∂religger i avdelade doser eller i former eller f√∂rpackningar f√∂r f√∂rs√§ljning i detaljhandeln 3002 14 00  
Immunologiska produkter som f√∂religger i avdelade doser eller i former eller f√∂rpackningar f√∂r f√∂rs√§ljning i detaljhandeln 3002 15 00  
Vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av j√§st) och liknande produkter    
Vacciner f√∂r m√§nniskor    
Vacciner mot sars-relaterade coronavirus (sars-CoV-arter) 3002 41 10 (PCE)
Andra 3002 41 90  
Vacciner f√∂r djur 3002 42 00  
Andra 3002 49 00  
Cellodlingar, √§ven modifierade    
Produkter f√∂r cellterapi 3002 51 00  
Andra 3002 59 00  
Andra slag    
M√§nniskoblod 3002 90 10  
Djurblod berett f√∂r terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk 3002 90 30  
30.03 Medikamenter (med undantag av varor enligt nr¬†3002, 3005 eller 3006) best√•ende av tv√• eller flera best√•ndsdelar som har blandats med varandra f√∂r terapeutiskt eller profylaktiskt bruk men som inte f√∂religger i avdelade doser eller i former eller f√∂rpackningar f√∂r f√∂rs√§ljning i detaljhandeln    
Inneh√•llande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyrastruktur, streptomyciner eller streptomycinderivat 3003 10 00  
Andra, inneh√•llande antibiotika 3003 20 00  
Andra, inneh√•llande hormoner eller andra produkter enligt nr 2937    
Inneh√•llande insulin 3003 31 00  
Andra 3003 39 00  
Andra, inneh√•llande alkaloider eller derivat av alkaloider    
Inneh√•llande efedrin eller dess salter 3003 41 00  
Inneh√•llande pseudoefedrin (INN) eller dess salter 3003 42 00  
Inneh√•llande norefedrin eller dess salter 3003 43 00  
Andra 3003 49 00  
Andra, inneh√•llande aktiva substanser mot malaria som beskrivs i anm√§rkning 2 till undernummer till detta kapitel 3003 60 00  
Andra slag 3003 90 00  
30.04 Medikamenter (med undantag av varor enligt nr¬†3002, 3005 eller 3006) best√•ende av blandade eller oblandade produkter f√∂r terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, f√∂religgande i avdelade doser (inbegripet doser i form av system f√∂r transdermal administration) eller i former eller f√∂rpackningar f√∂r f√∂rs√§ljning i detaljhandeln    
Inneh√•llande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsyrastruktur, streptomyciner eller streptomycinderivat 3004 10 00  
Andra, inneh√•llande antibiotika 3004 20 00  
Andra, inneh√•llande hormoner eller andra produkter enligt nr 2937    
Inneh√•llande insulin 3004 31 00  
Inneh√•llande binjurebarkhormoner eller derivat eller strukturella analoger av dessa √§mnen 3004 32 00  
Andra 3004 39 00  
Andra, inneh√•llande alkaloider eller derivat av alkaloider    
Inneh√•llande efedrin eller dess salter 3004 41 00  
Inneh√•llande pseudoefedrin (INN) eller dess salter 3004 42 00  
Inneh√•llande norefedrin eller dess salter 3004 43 00  
Andra 3004 49 00  
Andra, inneh√•llande vitaminer eller andra produkter enligt nr 2936 3004 50 00  
Andra, inneh√•llande aktiva substanser mot malaria som beskrivs i anm√§rkning 2 till undernummer till detta kapitel 3004 60 00  
Andra slag 3004 90 00  
30.05 Vadd, f√∂rbandsgas, bindor och liknande artiklar (t.ex. f√§rdiga f√∂rband, h√§ftpl√•ster och kataplasmer), impregnerade eller √∂verdragna med farmaceutiska √§mnen eller f√∂religgande i former eller f√∂rpackningar f√∂r f√∂rs√§ljning i detaljhandeln f√∂r medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterin√§rt √§ndam√•l    
H√§ftpl√•ster och andra artiklar belagda med ett h√§ftande skikt 3005 10 00  
Andra slag    
Vadd samt varor av vadd 3005 90 10  
Andra    
Av textilmaterial    
F√∂rbandsgas och artiklar av f√∂rbandsgas 3005 90 31  
Andra 3005 90 50  
Andra 3005 90 99  
30.06 Farmaceutiska produkter enligt anm√§rkning¬†4 till detta kapitel    
Steril katgut, liknande sterila suturmaterial f√∂r kirurgiskt bruk (inbegripet sterila resorberbara tr√•dar f√∂r kirurgiskt eller dentalt bruk) samt sterilt lim f√∂r anv√§ndning inom kirurgin f√∂r tillslutning av s√•r; steril laminaria och sterila laminariastift; sterila resorberbara blodstillande medel f√∂r kirurgiskt eller dentalt bruk; sterila adhesionsbarri√§rer f√∂r kirurgiskt eller dentalt bruk, √§ven resorberbara    
Steril katgut 3006 10 10  
Sterila adhesionsbarri√§rer f√∂r kirurgiskt eller dentalt bruk, √§ven resorberbara 3006 10 30  
Andra 3006 10 90  
Str√•lningsabsorberande r√∂ntgenkontrastmedel; diagnostiska reagens f√∂r inv√§rtes eller utv√§rtes bruk 3006 30 00  
Tandcement och andra tandfyllningsmedel; bencement 3006 40 00  
L√•dor, askar, etuier o.d. med utrustning f√∂r f√∂rsta f√∂rband 3006 50 00  
Kemiska preventivmedel baserade p√• hormoner, p√• andra varor enligt nr¬†2937 eller p√• spermied√∂dande √§mnen 3006 60 00  
Gelberedningar avsedda f√∂r anv√§ndning i human- eller veterin√§rmedicin som sm√∂rjmedel f√∂r kroppsdelar vid kirurgiska ingrepp eller kroppsunders√∂kningar eller som kontaktmedel mellan kroppen och medicinska instrument 3006 70 00  
Andra    
Artiklar, igenk√§nnliga f√∂r att anv√§ndas f√∂r stomier 3006 91 00  
L√§kemedelsavfall 3006 92 00  
Placebo och testsatser f√∂r blindade (eller dubbelblindade) godk√§nda kliniska pr√∂vningar, i avdelade doser 3006 93 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.