CN8 / NC8 - 2023 32 CN8 / NC8 - 2023 - SV 34

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 33
ETERISKA OLJOR OCH RESINOIDER; PARFYMERINGS-, SK√ĖNHETSOCH KROPPSV√ÖRDSMEDEL

33.01 Eteriska oljor (√§ven avterpeniserade), inbegripet ‚ÄĚconcretes‚ÄĚ och ‚ÄĚabsolutes‚ÄĚ; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erh√•llna genom s√• kallad enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erh√•llna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten fr√•n destillation av eteriska oljor och vattenl√∂sningar av s√•dana oljor    
Eteriska oljor fr√•n citrusfrukter    
Apelsinolja    
Inte avterpeniserad 3301 12 10  
Avterpeniserad 3301 12 90  
Citronolja    
Inte avterpeniserad 3301 13 10  
Avterpeniserad 3301 13 90  
Andra    
Inte avterpeniserade 3301 19 20  
Avterpeniserade 3301 19 80  
Eteriska oljor, andra √§n fr√•n citrusfrukter    
Pepparmyntolja (Mentha piperita)    
Inte avterpeniserad 3301 24 10  
Avterpeniserad 3301 24 90  
Oljor av andra myntor    
Inte avterpeniserade 3301 25 10  
Avterpeniserade 3301 25 90  
Andra    
Nejlikolja, niaouliolja och kanangaolja (ylangylangolja)    
Inte avterpeniserade 3301 29 11  
Avterpeniserade 3301 29 31  
Andra    
Inte avterpeniserade    
Rosenolja 3301 29 42  
Andra 3301 29 49  
Avterpeniserade    
Pelargonolja (geraniumolja); jasminblomolja; vetiveriaolja 3301 29 71  
Lavendelolja och lavandinolja 3301 29 79  
Andra 3301 29 91  
Resinoider 3301 30 00  
Andra slag    
Terpenhaltiga biprodukter erh√•llna vid avterpenisering av eteriska oljor 3301 90 10  
Extraherade oleoresiner    
Av lakrits och av humle 3301 90 21  
Andra 3301 90 30  
Andra 3301 90 90  
33.02 Blandningar av lukt√§mnen samt blandningar (inbegripet alkoholl√∂sningar) p√• basis av ett eller flera lukt√§mnen, av s√•dana slag som anv√§nds som r√•varor inom industrin; andra beredningar baserade p√• lukt√§mnen, av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r framst√§llning av drycker    
Av s√•dana slag som anv√§nds inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker    
Av s√•dana slag som anv√§nds vid tillverkning av drycker    
Beredningar inneh√•llande samtliga smak√§mnen som k√§nnetecknar en viss dryck    
Med en verklig alkoholhalt √∂verstigande 0,5¬†volymprocent 3302 10 10  
Andra    
Inte inneh√•llande mj√∂lkfett, sackaros, isoglukos, glukos eller st√§rkelse eller inneh√•llande mindre √§n 1,5¬†viktprocent mj√∂lkfett, 5¬†viktprocent sackaros eller isoglukos, 5¬†viktprocent glukos eller st√§rkelse 3302 10 21  
Andra 3302 10 29  
Andra slag 3302 10 40  
Av s√•dana slag som anv√§nds inom livsmedelsindustrin 3302 10 90  
Andra slag    
Alkoholl√∂sningar 3302 90 10  
Andra 3302 90 90  
33.03 Parfymer och luktvatten    
Parfymer 3303 00 10  
Luktvatten 3303 00 90  
33.04 Preparat f√∂r sk√∂nhetsv√•rd, kosmetika eller hudv√•rd (andra √§n medikamenter), inbegripet solskyddsmedel; preparat f√∂r manikyr eller pedikyr    
Preparat f√∂r l√§ppkosmetika 3304 10 00  
Preparat f√∂r √∂gonkosmetika 3304 20 00  
Preparat f√∂r manikyr eller pedikyr 3304 30 00  
Andra slag    
Puder, √§ven hoppressat 3304 91 00  
Andra 3304 99 00  
33.05 H√•rv√•rdsmedel    
Schamponeringsmedel 3305 10 00  
Preparat f√∂r h√•rpermanentning 3305 20 00  
H√•rsprayer 3305 30 00  
Andra slag 3305 90 00  
33.06 Preparat f√∂r mun- eller tandhygien, inbegripet pastor och pulver f√∂r f√§stande av tandproteser; tr√•d f√∂r reng√∂ring av utrymmen mellan t√§nderna (tandtr√•d), i detaljhandelsf√∂rpackningar    
Tandreng√∂ringsmedel 3306 10 00  
Tr√•d f√∂r reng√∂ring av utrymmen mellan t√§nderna (tandtr√•d) 3306 20 00  
Andra slag 3306 90 00  
33.07 Preparat avsedda att anv√§ndas f√∂re, vid eller efter rakning, deodoranter f√∂r personligt bruk, badpreparat, h√•rborttagningsmedel samt andra parfymerings-, sk√∂nhets- och kroppsv√•rdsmedel, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans; beredda rumsdesodoriseringsmedel, √§ven oparfymerade och √§ven med desinficerande egenskaper    
Preparat avsedda att anv√§ndas f√∂re, vid eller efter rakning 3307 10 00  
Deodoranter och medel mot transpiration, f√∂r personligt bruk 3307 20 00  
Parfymerat badsalt och andra badpreparat 3307 30 00  
Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel, inbegripet luktgivande preparat som anv√§nds vid religi√∂sa ceremonier    
‚ÄĚAgarbatti‚ÄĚ och andra luktgivande preparat som verkar genom br√§nning 3307 41 00  
Andra 3307 49 00  
Andra slag 3307 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.