CN8 / NC8 - 2023 33 CN8 / NC8 - 2023 - SV 35

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 34
TV√ÖL OCH S√ÖPA, ORGANISKA YTAKTIVA √ĄMNEN, TV√ĄTTMEDEL, SM√ĖRJMEDEL, KONSTGJORDA VAXER, BEREDDA VAXER, PUTSOCH SKURMEDEL, LJUS OCH LIKNANDE ARTIKLAR, MODELLERINGSPASTOR, S√Ö KALLAD DENTALVAX SAMT DENTALPREPARAT P√Ö BASIS AV GIPS

34.01 Tv√•l och s√•pa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att anv√§ndas som tv√•l, i form av st√§nger, kakor eller gjutna stycken, √§ven inneh√•llande tv√•l; organiska ytaktiva produkter och preparat f√∂r reng√∂ring av huden, i form av v√§tska eller kr√§m i detaljhandelsf√∂rpackningar, √§ven inneh√•llande tv√•l; papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, √∂verdragna eller belagda med tv√•l, s√•pa eller annat reng√∂ringsmedel    
Tv√•l och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form av st√§nger, kakor eller gjutna stycken samt papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, √∂verdragna eller belagda med tv√•l, s√•pa eller annat reng√∂ringsmedel    
F√∂r kroppsv√•rds√§ndam√•l (inbegripet medicinska produkter) 3401 11 00  
F√∂r annat √§ndam√•l 3401 19 00  
Tv√•l och s√•pa i annan form    
Flingor, flagor, granuler eller pulver 3401 20 10  
Andra 3401 20 90  
Organiska ytaktiva produkter och preparat f√∂r reng√∂ring av huden, i form av v√§tska eller kr√§m, detaljhandelsf√∂rpackningar, √§ven inneh√•llande tv√•l 3401 30 00  
34.02 Organiska ytaktiva √§mnen (andra √§n tv√•l och s√•pa); ytaktiva preparat, tv√§ttmedel (inbegripet tv√§tthj√§lpmedel) och reng√∂ringsmedel, √§ven inneh√•llande tv√•l eller s√•pa, andra √§n s√•dana som omfattas av nr¬†3401    
Anjonaktiva organiska ytaktiva √§mnen, √§ven i detaljhandelsf√∂rpackningar    
Linj√§ra alkylbensensulfonsyror och salter av s√•dana √§mnen 3402 31 00  
Andra    
Vattenl√∂sning inneh√•llande minst 30 men h√∂gst 50¬†viktprocent dinatriumalkyl[oxidi(bensen-sulfonat)] 3402 39 10  
Andra 3402 39 90  
Andra organiska ytaktiva √§mnen, √§ven i detaljhandelsf√∂rpackningar    
Katjonaktiva 3402 41 00  
Nonjonaktiva 3402 42 00  
Andra 3402 49 00  
Preparat i detaljhandelsf√∂rpackningar    
Ytaktiva preparat 3402 50 10  
Tv√§ttmedel och reng√∂ringsmedel 3402 50 90  
Andra slag    
Ytaktiva preparat 3402 90 10  
Tv√§ttmedel och reng√∂ringsmedel 3402 90 90  
34.03 Beredda sm√∂rjmedel (inbegripet s√•dana beredda sk√§roljor, preparat f√∂r losstagning av bultar och muttrar, rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion samt formsl√§ppmedel som √§r baserade p√• sm√∂rjmedel) samt preparat av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r olje- eller fettbehandling av textilmaterial, l√§der, p√§lsskinn eller andra material, med undantag av preparat som inneh√•ller som karakt√§rsgivande best√•ndsdel minst 70¬†viktprocent oljor erh√•llna ur petroleum eller ur bitumin√∂sa mineral    
Inneh√•llande oljor erh√•llna ur petroleum eller ur bitumin√∂sa mineral    
Preparat f√∂r behandling av textilmaterial, l√§der, p√§lsskinn eller andra material 3403 11 00  
Andra    
Inneh√•llande minst 70¬†viktprocent oljor erh√•llna ur petroleum eller ur bitumin√∂sa material, inte utg√∂rande karakt√§rsgivande best√•ndsdel 3403 19 10  
Sm√∂rjmedel med en biobaserad kolhalt p√• minst 25 viktprocent som √§r biologiskt nedbrytbara till minst 60¬†% 3403 19 20  
Andra 3403 19 80  
Andra slag    
Preparat f√∂r behandling av textilmaterial, l√§der, p√§lsskinn eller andra material 3403 91 00  
Andra 3403 99 00  
34.04 Konstgjorda vaxer och beredda vaxer    
Av polyoxyeten (polyetenglykol) 3404 20 00  
Andra slag 3404 90 00  
34.05 Puts- och polermedel f√∂r skodon, m√∂bler, golv, karosserier, glas eller metall, skurpasta, skurpulver och liknande preparat (√§ven i form av papper, vadd, filt, bondad duk, por√∂s plast eller por√∂st gummi som impregnerats, √∂verdragits eller belagts med s√•dana preparat), med undantag av vaxer enligt nr¬†3404    
Puts- och polermedel och liknande preparat f√∂r skodon eller l√§der 3405 10 00  
Puts- och polermedel och liknande preparat f√∂r tr√§golv, tr√§m√∂bler eller andra tr√§varor 3405 20 00  
Polermedel och liknande preparat f√∂r karosserier, andra √§n metallpolermedel 3405 30 00  
Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel 3405 40 00  
Andra slag    
Metallpolermedel 3405 90 10  
Andra 3405 90 90  
34.06 Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d. 3406 00 00  
34.07 Modelleringspastor, inbegripet s√•dana som √§r avsedda f√∂r barn; s√• kallad dentalvax samt avtrycksmassor f√∂r dentalt bruk, f√∂religgande i satser, i detaljhandelsf√∂rpackningar eller i form av plattor, h√§stskoformade stycken, st√§nger e.d.; andra preparat f√∂r dentalt bruk, p√• basis av gips 3407 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.