CN8 / NC8 - 2023 34 CN8 / NC8 - 2023 - SV 36

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 35
PROTEINER; MODIFIERAD ST√ĄRKELSE; LIM OCH KLISTER; ENZYMER

35.01 Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim    
Kasein    
F√∂r tillverkning av regenatfibrer 3501 10 10  
F√∂r industriellt bruk med undantag av tillverkning av livsmedel och foder 3501 10 50  
Annat 3501 10 90  
Andra slag    
Kaseinlim 3501 90 10  
Andra 3501 90 90  
35.02 Albuminer (inbegripet koncentrat av tv√• eller flera vassleproteiner inneh√•llande mer √§n 80¬†viktprocent vassleproteiner, ber√§knat p√• torrsubstansen), albuminater och andra albuminderivat    
√Ąggalbumin    
Torkat    
Ol√§mpligt eller avsett att g√∂ras ol√§mpligt som livsmedel 3502 11 10  
Annat 3502 11 90  
Annat    
Ol√§mpligt eller avsett att g√∂ras ol√§mpligt som livsmedel 3502 19 10  
Annat 3502 19 90  
Mj√∂lkalbumin (inbegripet koncentrat av tv√• eller flera vassleproteiner)    
Ol√§mpligt eller avsett att g√∂ras ol√§mpligt som livsmedel 3502 20 10  
Annat    
Torkat (t.ex. i ark, fj√§ll, flingor eller pulver) 3502 20 91  
Annat 3502 20 99  
Annat    
Albuminer, andra √§n √§ggalbuminer och mj√∂lkalbumin (laktalbumin)    
Ol√§mpliga eller avsedda att g√∂ras ol√§mpliga som livsmedel 3502 90 20  
Andra 3502 90 70  
Albuminater och andra albuminderivat 3502 90 90  
35.03 Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektangul√§r form, √§ven ytbehandlade eller f√§rgade) och gelatinderivat; husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, dock inte kaseinlim enligt nr¬†3501    
Gelatin och gelatinderivat 3503 00 10  
Andra slag 3503 00 80  
35.04 Peptoner och peptonderivat; andra protein√§mnen samt derivat av s√•dana √§mnen, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans; hudpulver, √§ven behandlat med kromsalt    
Koncentrerade mj√∂lkproteiner enligt kompletterande anm√§rkning 1 till detta kapitel 3504 00 10  
Annat 3504 00 90  
35.05 Dextrin och annan modifierad st√§rkelse (t.ex. f√∂rklistrad eller f√∂restrad st√§rkelse); lim och klister p√• basis av st√§rkelse, dextrin eller annan modifierad st√§rkelse    
Dextrin och annan modifierad st√§rkelse    
Dextrin 3505 10 10  
Annan modifierad st√§rkelse    
F√∂retrad eller f√∂restrad st√§rkelse 3505 10 50  
Annan 3505 10 90  
Lim och klister    
Inneh√•llande mindre √§n 25¬†viktprocent st√§rkelse, dextrin eller annan modifierad st√§rkelse 3505 20 10  
Inneh√•llande minst 25¬†viktprocent men mindre √§n 55¬†viktprocent st√§rkelse, dextrin eller annan modifierad st√§rkelse 3505 20 30  
Inneh√•llande minst 55¬†viktprocent men mindre √§n 80¬†viktprocent st√§rkelse, dextrin eller annan modifierad st√§rkelse 3505 20 50  
Inneh√•llande minst 80¬†viktprocent st√§rkelse, dextrin eller annan modifierad st√§rkelse 3505 20 90  
35.06 Lim och klister, beredda, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans; produkter l√§mpliga f√∂r anv√§ndning som lim eller klister, f√∂rpackade f√∂r f√∂rs√§ljning i detaljhandeln som lim eller klister i f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg    
Produkter l√§mpliga f√∂r anv√§ndning som lim eller klister, f√∂rpackade f√∂r f√∂rs√§ljning i detaljhandeln som lim eller klister i f√∂rpackningar med en nettovikt av h√∂gst 1¬†kg 3506 10 00  
Andra slag    
Lim och klister p√• basis av polymerer enligt nr¬†3901‚Äď3913 eller p√• gummi    
Optiskt klart, b√§rarfritt lim och klister och optiskt klart, h√§rdande, flytande lim och klister av s√•dant slag som uteslutande eller huvudsakligen anv√§nds f√∂r tillverkning av platta bildsk√§rmar eller peksk√§rmar 3506 91 10  
Andra 3506 91 90  
Andra 3506 99 00  
35.07 Enzymer; enzympreparat, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
L√∂pe och koncentrat av l√∂pe 3507 10 00  
Andra slag    
Lipoproteinlipas; aspergillus alkaliskt proteinas 3507 90 30  
Andra 3507 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.