CN8 / NC8 - 2023 35 CN8 / NC8 - 2023 - SV 37

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 36
KRUT OCH SPRĂ„NGĂ„MNEN; PYROTEKNISKA PRODUKTER; TĂ„NDSTICKOR; PYROFORA LEGERINGAR; VISSA BRĂ„NNBARA PRODUKTER

36.01 Krut 3601 00 00  
36.02 Beredda sprängämnen, andra än krut 3602 00 00  
36.03 Krutstubin; detonerande stubin; tändhattar, rivtändare och sprängkapslar; tändare; elsprängkapslar    
Krutstubin 3603 10 00  
Detonerande stubin 3603 20 00  
Tändhattar och rivtändare 3603 30 00  
Sprängkapslar 3603 40 00  
Tändare 3603 50 00  
Elsprängkapslar 3603 60 00  
36.04 Fyrverkeripjäser, signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar    
Fyrverkeripjäser 3604 10 00  
Andra slag 3604 90 00  
36.05 Tändstickor, andra än pyrotekniska artiklar enligt nr 3604 3605 00 00  
36.06 Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla former; varor av brännbara ämnen enligt anmärkning 2 till detta kapitel    
Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behĂĄllare av sĂĄdana slag som används för fyllning av cigarettändare eller liknande tändare och som har en rymd av högst 300 cmÂł 3606 10 00  
Andra slag    
Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla former 3606 90 10  
Andra 3606 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.