CN8 / NC8 - 2023 36 CN8 / NC8 - 2023 - SV 38

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 37
VAROR F√ĖR FOTOELLER KINOBRUK

37.01 Fotografiska pl√•tar och fotografisk bladfilm, str√•lningsk√§nsliga, oexponerade, av annat material √§n papper, papp eller textilvara; bladfilm, str√•lningsk√§nslig, oexponerad, avsedd f√∂r omedelbar bildframst√§llning, √§ven i form av filmpaket    
Röntgenplåtar och röntgenfilm 3701 10 00 (MTK)
Film avsedd för omedelbar bildframställning 3701 20 00 (PCE)
Andra plåtar och annan film med någon sida längre än 255 mm 3701 30 00 (MTK)
Andra slag    
F√∂r f√§rgfotografering (polykrom) 3701 91 00  
Andra 3701 99 00  
37.02 Fotografisk film i rullar, str√•lningsk√§nslig, oexponerad, av annat material √§n papper, papp eller textilvara; film i rullar, str√•lningsk√§nslig, oexponerad, avsedd f√∂r omedelbar bildframst√§llning    
Röntgenfilm 3702 10 00 (MTK)
Annan film, utan h√•l f√∂r frammatning, med en bredd av h√∂gst 105¬†mm    
F√∂r f√§rgfotografering (polykrom)    
Negativ färgfilm - med en bredd av minst 75 mm men högst 105 mm, och - en längd av minst 100 m,avsedd för framställning av filmpaket för omedelbar bildframställning 3702 31 91 (MTR)
Annan 3702 31 97 (MTR)
Annan, med silverhalogenidemulsion    
Med en bredd av h√∂gst 35¬†mm    
Mikrofilm; film f√∂r grafiskt bruk 3702 32 10  
Annan 3702 32 20  
Med en bredd av mer √§n 35¬†mm 3702 32 85  
Annan 3702 39 00  
Annan film, utan h√•l f√∂r frammatning, med en bredd om mer √§n 105¬†mm    
Med en bredd av mer än 610 mm och en längd av mer än 200 m, avsedd för färgfotografering (polykrom) 3702 41 00 (MTK)
Med en bredd av mer än 610 mm och en längd av mer än 200 m, inte avsedd för färgfotografering 3702 42 00 (MTK)
Med en bredd av mer än 610 mm och en längd av högst 200 m 3702 43 00 (MTK)
Med en bredd av mer än 105 mm men högst 610 mm 3702 44 00 (MTK)
Annan film, avsedd f√∂r f√§rgfotografering (polykrom)    
Med en bredd av h√∂gst 16¬†mm 3702 52 00  
Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en längd av högst 30 m, avsedd för diapositiv 3702 53 00 (PCE)
Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en längd av högst 30 m, inte avsedd för diapositiv 3702 54 00 (PCE)
Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en längd av mer än 30 m 3702 55 00 (MTR)
Med en bredd av mer √§n 35¬†mm 3702 56 00  
Andra slag    
Med en bredd av h√∂gst 35¬†mm och en l√§ngd av h√∂gst 30¬†m    
Mikrofilm; film f√∂r grafiskt bruk 3702 96 10  
Annan 3702 96 90 (PCE)
Med en bredd av h√∂gst 35¬†mm och en l√§ngd av mer √§n 30¬†m    
Mikrofilm; film f√∂r grafiskt bruk 3702 97 10  
Annan 3702 97 90 (MTR)
Med en bredd av mer √§n 35¬†mm 3702 98 00  
37.03 Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, str√•lningsk√§nsliga, oexponerade    
I rullar med en bredd av mer √§n 610¬†mm 3703 10 00  
Andra, avsedda f√∂r f√§rgfotografering (polykrom) 3703 20 00  
Andra slag 3703 90 00  
37.04 Fotografiska pl√•tar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade    
Pl√•tar och film 3704 00 10  
Andra slag 3704 00 90  
37.05 Fotografiska pl√•tar och fotografisk film, exponerade och framkallade, med undantag av kinofilm    
Film f√∂r offsetreproduktion 3705 00 10  
Andra slag 3705 00 90  
37.06 Kinofilm, exponerad och framkallad, med eller utan ljudsp√•r eller med enbart ljudsp√•r    
Med en bredd av minst 35¬†mm    
Kinofilm med enbart ljudspår; negativ; mellanpositiv 3706 10 20 (MTR)
Annan positiv 3706 10 99 (MTR)
Andra slag    
Kinofilm med enbart ljudspår; negativ; mellanpositiv; journalfilmer 3706 90 52 (MTR)
Annan, med en bredd av    
Mindre än 10 mm 3706 90 91 (MTR)
Minst 10 mm 3706 90 99 (MTR)
37.07 Kemiska preparat f√∂r fotografiskt bruk (andra √§n lacker, lim, klister och liknande preparat); oblandade produkter f√∂r fotografiskt bruk, f√∂religgande i avdelade doser eller i detaljhandelsf√∂rpackningar, i bruksf√§rdigt skick    
Str√•lningsk√§nsliga emulsioner 3707 10 00  
Andra slag    
Framkallare och fixeringsmedel 3707 90 20  
Andra 3707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.