CN8 / NC8 - 2023 44 CN8 / NC8 - 2023 - SV 46

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 45
KORK OCH VAROR AV KORK

45.01 Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork    
Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad 4501 10 00  
Andra slag 4501 90 00  
45.02 Naturkork, befriad frĂ„n det yttre barklagret eller sĂ„gad eller skuren sĂ„ att yttersidan och innersidan blivit tĂ€mligen parallella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulĂ€ra block, plattor, skivor eller remsor (inbegripet skarpkantade Ă€mnen till korkar) 4502 00 00  
45.03 Varor av naturkork    
Korkar    
Cylindriska 4503 10 10  
Andra 4503 10 90  
Andra slag 4503 90 00  
45.04 Presskork (kork som agglomererats med eller utan bindemedel) och varor av presskork    
Block, plattor (inbegripet golvplattor), skivor, remsor, rondeller och massiva cylindrar    
Korkar    
För mousserande vin, Ă€ven med pĂ„satt skiva av naturkork 4504 10 11  
Andra 4504 10 19  
Andra    
Med bindemedel 4504 10 91  
Andra 4504 10 99  
Andra slag    
Korkar 4504 90 20  
Andra 4504 90 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.