CN8 / NC8 - 2023 45 CN8 / NC8 - 2023 - SV 47

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 46
VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FL√ĄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN

46.01 Fl√§tor och liknande produkter av fl√§tningsmaterial, √§ven sammanfogade till band; fl√§tningsmaterial, fl√§tor och liknande produkter av fl√§tningsmaterial, hopbundna i parallella parter eller v√§vda till platta produkter, √§ven utg√∂rande f√§rdiga artiklar (t.ex. mattor och gallerverk)    
Mattor och gallerverk av vegetabiliska material    
Av bambu    
Av fl√§tor och liknande produkter av fl√§tningsmaterial 4601 21 10  
Andra 4601 21 90  
Av rotting    
Av fl√§tor och liknande produkter av fl√§tningsmaterial 4601 22 10  
Andra 4601 22 90  
Andra    
Av fl√§tor och liknande produkter av fl√§tningsmaterial 4601 29 10  
Andra 4601 29 90  
Andra slag    
Av bambu    
Fl√§tor och liknande produkter av fl√§tningsmaterial, √§ven sammanfogade till band 4601 92 05  
Andra slag    
Av fl√§tor och liknande produkter av fl√§tningsmaterial 4601 92 10  
Andra 4601 92 90  
Av rotting    
Fl√§tor och liknande produkter av fl√§tningsmaterial, √§ven sammanfogade till band 4601 93 05  
Andra slag    
Av fl√§tor och liknande produkter av fl√§tningsmaterial 4601 93 10  
Andra 4601 93 90  
Av andra vegetabiliska material    
Fl√§tor och liknande produkter av fl√§tningsmaterial, √§ven sammanfogade till band 4601 94 05  
Andra slag    
Av fl√§tor och liknande produkter av fl√§tningsmaterial 4601 94 10  
Andra 4601 94 90  
Andra    
Fl√§tor och liknande produkter av fl√§tningsmaterial, √§ven sammanfogade till band 4601 99 05  
Andra slag    
Av fl√§tor och liknande produkter av fl√§tningsmaterial 4601 99 10  
Andra 4601 99 90  
46.02 Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av fl√§tningsmaterial eller tillverkade av varor enligt nr¬†4601; artiklar av luffa    
Av vegetabiliska material    
Av bambu 4602 11 00  
Av rotting 4602 12 00  
Andra    
Halmhylsor f√∂r flaskor 4602 19 10  
Andra slag 4602 19 90  
Andra slag 4602 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.