CN8 / NC8 - 2023 46 CN8 / NC8 - 2023 - SV 48

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 47
MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR)

47.01 Mekanisk massa av ved    
Termomekanisk massa 4701 00 10 (kg)
Annan 4701 00 90 (kg)
47.02 Dissolvingmassa av ved 4702 00 00 (kg)
47.03 Sodamassa och sulfatmassa, av ved, med undantag av dissolvingmassa    
Oblekt    
Av barrtrÀ 4703 11 00 (kg)
Av lövtrÀ 4703 19 00 (kg)
Halvblekt eller blekt    
Av barrtrÀ 4703 21 00 (kg)
Av lövtrÀ 4703 29 00 (kg)
47.04 Sulfitmassa av ved, med undantag av dissolvingmassa    
Oblekt    
Av barrtrÀ 4704 11 00 (kg)
Av lövtrÀ 4704 19 00 (kg)
Halvblekt eller blekt    
Av barrtrÀ 4704 21 00 (kg)
Av lövtrÀ 4704 29 00 (kg)
47.05 Massa av trÀ erhÄllen genom en kombination av mekaniska och kemiska processer 4705 00 00 (kg)
47.06 Massa av fibrer erhĂ„llna ur papper eller papp för Ă„tervinning (avfall och förbrukade varor) eller av andra fibrösa cellulosahaltiga material    
Massa av bomullslinters 4706 10 00  
Massa av fibrer erhÄllna ur papper eller papp för Ätervinning (avfall och förbrukade varor) 4706 20 00 (kg)
Annan, av bambu 4706 30 00 (kg)
Andra slag    
Mekanisk massa 4706 91 00 (kg)
Kemisk massa 4706 92 00 (kg)
ErhÄllen genom en kombination av mekaniska och kemiska processer 4706 93 00 (kg)
47.07 Papper eller papp för Ă„tervinning (avfall och förbrukade varor)    
Oblekt kraftpapper eller kraftpapp eller wellpapp 4707 10 00  
Annat papper eller annan papp, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk massa, inte fĂ€rgade i mĂ€lden 4707 20 00  
Papper eller papp, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster)    
Gamla och osĂ„lda tidningar och tidskrifter, telefonkataloger, broschyrer och tryckt reklammaterial 4707 30 10  
Andra slag 4707 30 90  
Andra slag, inbegripet avfall och förbrukade varor som inte sorterats    
Osorterat 4707 90 10  
Sorterat 4707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.