CN8 / NC8 - 2023 52 CN8 / NC8 - 2023 - SV 54

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 53
ANDRA VEGETABILISKA TEXTILFIBRER; PAPPERSGARN OCH V√ĄVNADER AV PAPPERSGARN

53.01 Lin, oberett eller berett men inte spunnet; bl√•nor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)    
Lin, oberett eller r√∂tat 5301 10 00  
Lin, br√•kat, sk√§ktat, h√§cklat eller p√• annat s√§tt berett, men inte spunnet    
Br√•kat eller sk√§ktat 5301 21 00  
Annat 5301 29 00  
Bl√•nor och avfall av lin 5301 30 00  
53.02 Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte spunnen; bl√•nor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)    
Mjukhampa, oberedd eller r√∂tad 5302 10 00  
Andra slag 5302 90 00  
53.03 Jute och andra bastfibrer f√∂r textilt √§ndam√•l (med undantag av lin, mjukhampa och rami), oberedda eller beredda men inte spunna; bl√•nor och avfall av dessa fibrer (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)    
Jute och andra bastfibrer f√∂r textilt √§ndam√•l, oberedda eller r√∂tade 5303 10 00  
Andra slag 5303 90 00  
53.05 Kokosfibrer, abaca (manilahampa eller Musa textilis Nee), rami och andra vegetabiliska textilfibrer, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans, oberedda eller beredda men inte spunna; bl√•nor och avfall av dessa fibrer (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) 5305 00 00  
53.06 Garn av lin    
Enkelt    
Inte i detaljhandelsuppl√§ggningar, med en l√§ngdvikt av    
Minst 833,3 decitex (h√∂gst metriskt nr¬†12) 5306 10 10  
Mindre √§n 833,3 decitex men minst 277,8 decitex (√∂ver metriskt nr 12 men h√∂gst metriskt nr¬†36) 5306 10 30  
Mindre √§n 277,8 decitex (√∂ver metriskt nr¬†36) 5306 10 50  
I detaljhandelsuppl√§ggningar 5306 10 90  
Tvinnat (flertr√•digt)    
Inte i detaljhandelsuppl√§ggningar 5306 20 10  
I detaljhandelsuppl√§ggningar 5306 20 90  
53.07 Garn av jute eller andra bastfibrer f√∂r textilt √§ndam√•l enligt nr¬†5303    
Enkelt 5307 10 00  
Tvinnat (flertr√•digt) 5307 20 00  
53.08 Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn    
Garn av kokosfibrer 5308 10 00  
Garn av mjukhampa    
Inte i detaljhandelsuppl√§ggningar 5308 20 10  
I detaljhandelsuppl√§ggningar 5308 20 90  
Andra slag    
Ramigarn, med en l√§ngdvikt av    
Minst 277,8 decitex (h√∂gst metriskt nr¬†36) 5308 90 12  
Mindre √§n 277,8 decitex (√∂ver metriskt nr¬†36) 5308 90 19  
Pappersgarn 5308 90 50  
Andra 5308 90 90  
53.09 V√§vnader av lin    
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent lin    
Oblekta eller blekta    
Oblekta 5309 11 10 (MTK)
Blekta 5309 11 90 (MTK)
Andra 5309 19 00 (MTK)
Inneh√•llande mindre √§n 85¬†viktprocent lin    
Oblekta eller blekta 5309 21 00 (MTK)
Andra 5309 29 00 (MTK)
53.10 V√§vnader av jute eller andra bastfibrer f√∂r textilt √§ndam√•l enligt nr¬†5303    
Oblekta    
Med en bredd av högst 150 cm 5310 10 10 (MTK)
Med en bredd av mer än 150 cm 5310 10 90 (MTK)
Andra slag 5310 90 00 (MTK)
53.11 V√§vnader av andra vegetabiliska textilfibrer; v√§vnader av pappersgarn    
Av rami 5311 00 10 (MTK)
Andra 5311 00 90 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.