CN8 / NC8 - 2023 53 CN8 / NC8 - 2023 - SV 55

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 54
KONSTFILAMENT; REMSOR O.D. AV KONSTFIBRER

54.01 Sytr√•d av konstfilament, √§ven i detaljhandelsuppl√§ggningar    
Av syntetfilament    
Inte i detaljhandelsuppl√§ggningar    
K√§rngarn    
Polyesterfilament omgivna av bomullsfiber 5401 10 12  
Andra 5401 10 14  
Andra    
Texturerat garn 5401 10 16  
Andra 5401 10 18  
I detaljhandelsuppl√§ggningar 5401 10 90  
Av regenatfilament    
Inte i detaljhandelsuppl√§ggningar 5401 20 10  
I detaljhandelsuppl√§ggningar 5401 20 90  
54.02 Garn av syntetfilament (annat √§n sytr√•d), inte i detaljhandelsuppl√§ggningar, inbegripet monofilament av syntetmaterial med en l√§ngdvikt av mindre √§n 67¬†decitex    
H√∂gstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, √§ven texturerat    
Av aramider 5402 11 00  
Annat 5402 19 00  
H√∂gstyrkegarn av polyestrar, √§ven texturerat 5402 20 00  
Texturerat garn    
Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltr√•den har en l√§ngdvikt av h√∂gst 50¬†tex 5402 31 00  
Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltr√•den har en l√§ngdvikt av mer √§n 50¬†tex 5402 32 00  
Av polyestrar 5402 33 00  
Av polypropen 5402 34 00  
Andra 5402 39 00  
Annat garn, enkelt, utan snodd eller med en snodd av h√∂gst 50¬†varv per meter    
T√∂jfibergarn 5402 44 00  
Annat, av nylon eller andra polyamider 5402 45 00  
Annat, av polyestrar, delvis orienterat 5402 46 00  
Annat, av polyestrar 5402 47 00  
Annat, av polypropen 5402 48 00  
Annat 5402 49 00  
Annat garn, enkelt, med en snodd av mer √§n 50¬†varv per meter    
Av nylon eller andra polyamider 5402 51 00  
Av polyestrar 5402 52 00  
Av polypropen 5402 53 00  
Av annat syntetmaterial 5402 59 00  
Annat garn, tvinnat (flertr√•digt)    
Av nylon eller andra polyamider 5402 61 00  
Av polyestrar 5402 62 00  
Av polypropen 5402 63 00  
Av annat syntetmaterial 5402 69 00  
54.03 Garn av regenatfilament (annat √§n sytr√•d), inte i detaljhandelsuppl√§ggningar, inbegripet monofilament av regenatmaterial med en l√§ngdvikt av mindre √§n 67¬†decitex    
H√∂gstyrkegarn av viskos 5403 10 00  
Annat garn, enkelt    
Av viskos, utan snodd eller med en snodd av h√∂gst 120¬†varv per meter 5403 31 00  
Av viskos, med en snodd av mer √§n 120¬†varv per meter 5403 32 00  
Av acetat 5403 33 00  
Av annat regenatmaterial 5403 39 00  
Annat garn, tvinnat (flertr√•digt)    
Av viskos 5403 41 00  
Av acetat 5403 42 00  
Av annat regenatmaterial 5403 49 00  
54.04 Monofilament av syntetmaterial med en l√§ngdvikt av minst 67¬†decitex och med ett st√∂rsta tv√§rm√•tt av h√∂gst 1¬†mm; remsor o.d. (t.ex. konstbast) av syntetmaterial, med en bredd i f√∂religgande skick av h√∂gst 5¬†mm    
Monofilament    
T√∂jfibergarn 5404 11 00  
Annat, av polypropen 5404 12 00  
Annat 5404 19 00  
Andra slag    
Av polypropen 5404 90 10  
Andra 5404 90 90  
54.05 Monofilament av regenatmaterial med en l√§ngdvikt av minst 67¬†decitex och med ett st√∂rsta tv√§rm√•tt av h√∂gst 1¬†mm; remsor o.d. (t.ex. konstbast) av regenatmaterial med en bredd i f√∂religgande skick av h√∂gst 5¬†mm 5405 00 00  
54.06 Garn av konstfilament (annat √§n sytr√•d), i detaljhandelsuppl√§ggningar 5406 00 00  
54.07 V√§vnader av garn av syntetfilament, inbegripet v√§vnader framst√§llda av material enligt nr¬†5404    
Vävnader framställda av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider eller av polyestrar 5407 10 00 (MTK)
V√§vnader framst√§llda av remsor e.d.    
Av polyeten eller polypropen    
Med en bredd av mindre än 3 m 5407 20 11 (MTK)
Med en bredd av minst 3 m 5407 20 19 (MTK)
Andra 5407 20 90 (MTK)
Vävnader enligt anmärkning 9 till avdelning XI 5407 30 00 (MTK)
Andra v√§vnader, inneh√•llande minst 85¬†viktprocent filament av nylon eller andra polyamider    
Oblekta eller blekta 5407 41 00 (MTK)
Färgade 5407 42 00 (MTK)
Av olikfärgade garner 5407 43 00 (MTK)
Tryckta 5407 44 00 (MTK)
Andra v√§vnader, inneh√•llande minst 85¬†viktprocent texturerade polyesterfilament    
Oblekta eller blekta 5407 51 00 (MTK)
Färgade 5407 52 00 (MTK)
Av olikfärgade garner 5407 53 00 (MTK)
Tryckta 5407 54 00 (MTK)
Andra v√§vnader, inneh√•llande minst 85¬†viktprocent polyesterfilament    
Inneh√•llande minst 85¬†viktprocent otexturerade polyesterfilament    
Oblekta eller blekta 5407 61 10 (MTK)
Färgade 5407 61 30 (MTK)
Av olikfärgade garner 5407 61 50 (MTK)
Tryckta 5407 61 90 (MTK)
Andra    
Oblekta eller blekta 5407 69 10 (MTK)
Andra 5407 69 90 (MTK)
Andra v√§vnader, inneh√•llande minst 85¬†viktprocent syntetfilament    
Oblekta eller blekta 5407 71 00 (MTK)
Färgade 5407 72 00 (MTK)
Av olikfärgade garner 5407 73 00 (MTK)
Tryckta 5407 74 00 (MTK)
Andra v√§vnader, inneh√•llande mindre √§n 85¬†viktprocent syntetfilament, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull    
Oblekta eller blekta 5407 81 00 (MTK)
Färgade 5407 82 00 (MTK)
Av olikfärgade garner 5407 83 00 (MTK)
Tryckta 5407 84 00 (MTK)
Andra v√§vnader    
Oblekta eller blekta 5407 91 00 (MTK)
Färgade 5407 92 00 (MTK)
Av olikfärgade garner 5407 93 00 (MTK)
Tryckta 5407 94 00 (MTK)
54.08 V√§vnader av garn av regenatfilament, inbegripet v√§vnader framst√§llda av material enligt nr¬†5405    
Vävnader framställda av högstyrkegarn av viskos 5408 10 00 (MTK)
Andra v√§vnader, inneh√•llande minst 85¬†viktprocent regenatfilament eller remsor e.d. av regenatmaterial    
Oblekta eller blekta 5408 21 00 (MTK)
F√§rgade    
Med en bredd av mer än 135 cm men högst 155 cm, med tvåskafts-, kypert- eller satängbindning 5408 22 10 (MTK)
Andra 5408 22 90 (MTK)
Av olikfärgade garner 5408 23 00 (MTK)
Tryckta 5408 24 00 (MTK)
Andra v√§vnader    
Oblekta eller blekta 5408 31 00 (MTK)
Färgade 5408 32 00 (MTK)
Av olikfärgade garner 5408 33 00 (MTK)
Tryckta 5408 34 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.