CN8 / NC8 - 2023 82 CN8 / NC8 - 2023 - SV 84

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 83
DIVERSE VAROR AV O√ĄDEL METALL

83.01 H√§ngl√•s och andra l√•s (nyckell√•s, kombinationsl√•s och elektriska l√•s) av o√§del metall; kn√§ppen och byglar med kn√§ppe, f√∂rsedda med l√•s, av o√§del metall; nycklar av o√§del metall till i detta nummer n√§mnda artiklar    
H√§ngl√•s 8301 10 00  
L√•s av s√•dana slag som anv√§nds till motorfordon 8301 20 00  
L√•s av s√•dana slag som anv√§nds till m√∂bler 8301 30 00  
Andra l√•s    
L√•s av s√•dana slag som anv√§nds till d√∂rrar p√• byggnader    
Cylinderl√•s 8301 40 11  
Andra 8301 40 19  
Andra l√•s 8301 40 90  
Kn√§ppen och byglar med kn√§ppe, f√∂rsedda med l√•s 8301 50 00  
Delar 8301 60 00  
Separat f√∂religgande nycklar 8301 70 00  
83.02 Beslag och liknande artiklar av o√§del metall, som √§r l√§mpliga f√∂r m√∂bler, d√∂rrar, trappor, f√∂nster, markiser, persienner, rullgardiner, karosserier, sadelmakeriarbeten, koffertar, kistor, skrin e.d.; kl√§dh√§ngare, hatth√§ngare, konsoler o.d., av o√§del metall; l√§nkrullar med hjulh√•llare av o√§del metall; automatiska d√∂rrst√§ngare av o√§del metall    
G√•ngj√§rn 8302 10 00  
L√§nkrullar 8302 20 00  
Andra beslag och liknande artiklar, l√§mpliga f√∂r motorfordon 8302 30 00  
Andra beslag och liknande artiklar    
L√§mpliga f√∂r byggnader    
F√∂r d√∂rrar 8302 41 10  
F√∂r f√∂nster (√§ven franska) 8302 41 50  
Andra 8302 41 90  
Andra, l√§mpliga f√∂r m√∂bler 8302 42 00  
Andra 8302 49 00  
Kl√§dh√§ngare, hatth√§ngare, konsoler o.d. 8302 50 00  
Automatiska d√∂rrst√§ngare 8302 60 00  
83.03 Kassask√•p, kassakistor samt d√∂rrar till kassavalv e.d., armerade eller p√• annat s√§tt f√∂rst√§rkta, f√∂rvaringsfack f√∂r kassavalv samt kassaskrin, dokumentskrin o.d., av o√§del metall    
Kassask√•p, kassakistor samt d√∂rrar till kassavalv e.d., armerade eller p√• annat s√§tt f√∂rst√§rkta, f√∂rvaringsfack f√∂r kassavalv 8303 00 40  
Kassaskrin, dokumentskrin o.d. 8303 00 90  
83.04 Dokumentsk√•p, kortregistersk√•p, brevkorgar, manuskripth√•llare, pennfat, st√§mpelst√§ll och liknande kontors- och skrivbordsartiklar, av o√§del metall, andra √§n kontorsm√∂bler enligt nr¬†9403 8304 00 00  
83.05 Mekanismer och beslag f√∂r samlingsp√§rmar eller brevordnare, papperskl√§mmor, gem, ryttare till kortregister och liknande kontorsartiklar, av o√§del metall; h√§ftklammer i staplar (f√∂r t.ex. kontorsbruk, tapetserarbruk eller emballering), av o√§del metall    
Mekanismer och beslag till samlingsp√§rmar eller brevordnare 8305 10 00  
H√§ftklammer i staplar 8305 20 00  
Andra, inbegripet delar 8305 90 00  
83.06 Ringklockor, bj√§llror, gonggonger o.d., icke elektriska, av o√§del metall; statyetter och andra prydnadsf√∂rem√•l, av o√§del metall; fotografiramar, tavelramar och liknande ramar, av o√§del metall; speglar av o√§del metall    
Ringklockor, bj√§llror, gonggonger o.d. 8306 10 00  
Statyetter och andra prydnadsf√∂rem√•l    
F√∂rgyllda, f√∂rsilvrade eller platinerade 8306 21 00  
Andra 8306 29 00  
Fotografiramar, tavelramar och liknande ramar; speglar 8306 30 00  
83.07 B√∂jliga slangar och r√∂r av o√§del metall, √§ven med kopplingsanordningar    
Av j√§rn eller st√•l 8307 10 00  
Av annan o√§del metall 8307 90 00  
83.08 Kn√§ppen, byglar med kn√§ppe, sp√§nnen med eller utan kn√§ppe, hakar, hyskor, sn√∂rh√•lsringar o.d., av o√§del metall, av s√•dana slag som anv√§nds till kl√§der eller tillbeh√∂r till kl√§der, skodon, smycken, armbandsur, b√∂cker, markiser, l√§dervaror, reseffekter eller sadelmakeriarbeten eller till andra konfektionerade varor; r√∂rnitar och tv√•spetsnitar, av o√§del metall; p√§rlor och paljetter, av o√§del metall    
Hakar, hyskor och sn√∂rh√•lsringar 8308 10 00  
R√∂rnitar och tv√•spetsnitar 8308 20 00  
Andra, inbegripet delar 8308 90 00  
83.09 Proppar, kapsyler och lock (inbegripet kronkorkar, skruvkapsyler och proppar med pip), sprundtappar med g√§ngning, sprundpl√•tar, plomber och andra tillbeh√∂r till f√∂rpackningar, av o√§del metall    
Kronkorkar 8309 10 00  
Andra slag    
Blykapsyler, f√∂r flaskor; aluminiumkapsyler med en diameter av mer √§n 21¬†mm, f√∂r flaskor 8309 90 10  
Andra 8309 90 90  
83.10 Skyltar, namnpl√•tar, adresspl√•tar och liknande pl√•tar, siffror, bokst√§ver och andra symboler, av o√§del metall, med undantag av s√•dana som omfattas av nr¬†9405 8310 00 00  
83.11 Tr√•d, stavar, r√∂r, plattor, elektroder och liknande produkter av o√§del metall eller h√•rdmetall, √∂verdragna eller fyllda med flussmedel, av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r l√∂dning eller svetsning eller f√∂r p√•l√∂dning eller p√•svetsning av metall eller h√•rdmetall; tr√•d och stavar av agglomererat pulver av o√§del metall, f√∂r metallsprutning    
√Ėverdragna elektroder av o√§del metall, f√∂r elektrisk ljusb√•gssvetsning 8311 10 00  
Fylld tr√•d av o√§del metall, f√∂r elektrisk ljusb√•gssvetsning 8311 20 00  
√Ėverdragna stavar och fylld tr√•d, av o√§del metall, f√∂r l√∂dning eller svetsning med l√•ga 8311 30 00  
Andra slag 8311 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.