CN8 / NC8 - 2023 83 CN8 / NC8 - 2023 - SV 85

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 84
K√ĄRNREAKTORER, √ÖNGPANNOR, MASKINER, APPARATER OCH MEKANISKA REDSKAP; DELAR TILL S√ÖDANA VAROR

84.01 K√§rnreaktorer; obestr√•lade br√§nsleelement f√∂r k√§rnreaktorer; maskiner och apparater f√∂r isotopseparation    
K√§rnreaktorer (Euratom) 8401 10 00  
Maskiner och apparater f√∂r isotopseparation samt delar till s√•dana (Euratom) 8401 20 00  
Obestrålade bränsleelement (Euratom) 8401 30 00 (gi)
Delar till k√§rnreaktorer (Euratom) 8401 40 00  
84.02 √Öngpannor och andra √•nggeneratorer (andra √§n s√•dana varmvattenpannor f√∂r centraluppv√§rmning som ocks√• kan producera l√•gtrycks√•nga); hetvattenpannor    
√Öngpannor och andra √•nggeneratorer    
Vattenr√∂rspannor med en √•ngproduktion av mer √§n 45¬†ton per timme 8402 11 00  
Vattenr√∂rspannor med en √•ngproduktion av h√∂gst 45¬†ton per timme 8402 12 00  
Andra √•ngpannor och √•nggeneratorer, inbegripet hybridpannor    
Tubpannor 8402 19 10  
Andra 8402 19 90  
Hetvattenpannor 8402 20 00  
Delar 8402 90 00  
84.03 V√§rmepannor f√∂r centraluppv√§rmning, andra √§n s√•dana enligt nr¬†8402    
V√§rmepannor    
Av gjutj√§rn 8403 10 10  
Andra 8403 10 90  
Delar    
Av gjutj√§rn 8403 90 10  
Andra 8403 90 90  
84.04 Hj√§lpapparater f√∂r anv√§ndning tillsammans med √•nggeneratorer eller v√§rmepannor enligt nr¬†8402 eller 8403 (t.ex. economisers, √∂verhettare, sotningsapparater och anordningar f√∂r stoft√•terf√∂ring); kondensorer f√∂r √•ngmaskiner    
Hj√§lpapparater f√∂r anv√§ndning tillsammans med √•nggeneratorer eller v√§rmepannor enligt nr¬†8402 eller 8403 8404 10 00  
Kondensorer f√∂r √•ngmaskiner 8404 20 00  
Delar 8404 90 00  
84.05 Generatorer f√∂r gengas eller vattengas, √§ven med gasrenare; generatorer f√∂r acetylengas samt liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten, √§ven med gasrenare    
Generatorer f√∂r gengas eller vattengas, √§ven med gasrenare; generatorer f√∂r framst√§llning av acetylengas samt liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten, √§ven med gasrenare 8405 10 00  
Delar 8405 90 00  
84.06 √Öngturbiner    
Turbiner f√∂r framdrivning av fartyg 8406 10 00  
Andra turbiner    
Med en effekt av mer √§n 40¬†MW 8406 81 00  
Med en effekt av h√∂gst 40¬†MW 8406 82 00  
Delar    
Statorblad, rotorer och rotorblad 8406 90 10  
Andra 8406 90 90  
84.07 F√∂rbr√§nningskolvmotorer med gnistt√§ndning och med fram- och √•terg√•ende eller roterande kolvar    
Motorer till luftfartyg 8407 10 00 (PCE)
Motorer f√∂r fartygsdrift    
Utombordsmotorer    
Med en cylindervolym av högst 325 cm³ 8407 21 10 (PCE)
Med en cylindervolym av mer √§n 325¬†cm¬≥    
Med en effekt av högst 30 kW 8407 21 91 (PCE)
Med en effekt av mer än 30 kW 8407 21 99 (PCE)
Andra 8407 29 00 (PCE)
Motorer med fram- och √•terg√•ende kolvar, av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r framdrivning av fordon enligt kapitel¬†87 och med en cylindervolym av    
Högst 50 cm³ 8407 31 00 (PCE)
Mer √§n 50¬†cm¬≥ men h√∂gst 250¬†cm¬≥    
Med en cylindervolym av mer än 50 cm³ men högst 125 cm³ 8407 32 10 (PCE)
Med en cylindervolym av mer än 125 cm³ men högst 250 cm³ 8407 32 90 (PCE)
Mer √§n 250¬†cm¬≥ men h√∂gst 1000¬†cm¬≥    
Med en cylindervolym av mer än 250 cm³ men högst 500 cm³ 8407 33 20 (PCE)
Med en cylindervolym av mer än 500 cm³ men högst 1 000 cm³ 8407 33 80 (PCE)
Mer √§n 1000¬†cm¬≥    
För industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 870110 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med en cylindervolym understigande 2800 cm³, motorfordon enligt nr 8705 8407 34 10 (PCE)
Andra    
Begagnade 8407 34 30 (PCE)
Nya, med en cylindervolym av    
Högst 1500 cm³ 8407 34 91 (PCE)
Mer än 1500 cm³ 8407 34 99 (PCE)
Andra motorer    
Med en cylindervolym av högst 250 cm³ 8407 90 10 (PCE)
Med en cylindervolym av mer √§n 250¬†cm¬≥    
För industriell sammansättning av: traktorer enligt undernr 870110 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med en cylindervolym understigande 2800 cm³, motorfordon enligt nr 8705 8407 90 50 (PCE)
Andra    
Med en effekt av högst 10 kW 8407 90 80 (PCE)
Med en effekt av mer än 10 kW 8407 90 90 (PCE)
84.08 F√∂rbr√§nningskolvmotorer med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotorer)    
Motorer f√∂r fartygsdrift    
Begagnade    
F√∂r fartyg f√∂r √∂ppen sj√∂ enligt nr¬†8901‚Äď8906, f√∂r bogserb√•tar enligt nr¬†89040010 och f√∂r krigsfartyg enligt nr¬†89061000 8408 10 11 (PCE)
Andra 8408 10 19 (PCE)
Nya, med en effekt av    
H√∂gst 50¬†kW    
F√∂r fartyg f√∂r √∂ppen sj√∂ enligt nr¬†8901‚Äď8906, f√∂r bogserb√•tar enligt nr¬†89040010 och f√∂r krigsfartyg enligt nr¬†89061000 8408 10 23 (PCE)
Andra 8408 10 27 (PCE)
Mer √§n 50¬†kW men h√∂gst 100¬†kW    
F√∂r fartyg f√∂r √∂ppen sj√∂ enligt nr¬†8901‚Äď8906, f√∂r bogserb√•tar enligt nr¬†89040010 och f√∂r krigsfartyg enligt nr¬†89061000 8408 10 31 (PCE)
Andra 8408 10 39 (PCE)
Mer √§n 100¬†kW men h√∂gst 200¬†kW    
F√∂r fartyg f√∂r √∂ppen sj√∂ enligt nr¬†8901‚Äď8906, f√∂r bogserb√•tar enligt nr¬†89040010 och f√∂r krigsfartyg enligt nr¬†89061000 8408 10 41 (PCE)
Andra 8408 10 49 (PCE)
Mer √§n 200¬†kW men h√∂gst 300¬†kW    
F√∂r fartyg f√∂r √∂ppen sj√∂ enligt nr¬†8901‚Äď8906, f√∂r bogserb√•tar enligt nr¬†89040010 och f√∂r krigsfartyg enligt nr¬†89061000 8408 10 51 (PCE)
Andra 8408 10 59 (PCE)
Mer √§n 300¬†kW men h√∂gst 500¬†kW    
F√∂r fartyg f√∂r √∂ppen sj√∂ enligt nr¬†8901‚Äď8906, f√∂r bogserb√•tar enligt nr¬†89040010 och f√∂r krigsfartyg enligt nr¬†89061000 8408 10 61 (PCE)
Andra 8408 10 69 (PCE)
Mer √§n 500¬†kW men h√∂gst 1000¬†kW    
F√∂r fartyg f√∂r √∂ppen sj√∂ enligt nr¬†8901‚Äď8906, f√∂r bogserb√•tar enligt nr¬†89040010 och f√∂r krigsfartyg enligt nr¬†89061000 8408 10 71 (PCE)
Andra 8408 10 79 (PCE)
Mer √§n 1000¬†kW med h√∂gst 5000¬†kW    
F√∂r fartyg f√∂r √∂ppen sj√∂ enligt nr¬†8901‚Äď8906, f√∂r bogserb√•tar enligt nr¬†89040010 och f√∂r krigsfartyg enligt nr¬†89061000 8408 10 81 (PCE)
Andra 8408 10 89 (PCE)
Mer √§n 5000¬†kW    
F√∂r fartyg f√∂r √∂ppen sj√∂ enligt nr¬†8901‚Äď8906, f√∂r bogserb√•tar enligt nr¬†89040010 och f√∂r krigsfartyg enligt nr¬†89061000 8408 10 91 (PCE)
Andra 8408 10 99 (PCE)
Motorer av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r framdrivning av fordon enligt kapitel¬†87    
För industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 870110 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703, motorfordon enligt nr 8704 med motor med en cylindervolym understigande 2500 cm³, motorfordon enligt nr 8705 8408 20 10 (PCE)
Andra    
F√∂r hjulf√∂rsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med en effekt av    
Högst 50 kW 8408 20 31 (PCE)
Mer än 50 kW men högst 100 kW 8408 20 35 (PCE)
Mer än 100 kW 8408 20 37 (PCE)
F√∂r andra fordon enligt kapitel¬†87, med en effekt av    
Högst 50 kW 8408 20 51 (PCE)
Mer än 50 kW men högst 100 kW 8408 20 55 (PCE)
Mer än 100 kW men högst 200 kW 8408 20 57 (PCE)
Mer än 200 kW 8408 20 99 (PCE)
Andra motorer    
För drift av spårbundna trafikmedel 8408 90 21 (PCE)
Andra    
Begagnade 8408 90 27 (PCE)
Nya, med en effekt av    
Högst 15 kW 8408 90 41 (PCE)
Mer än 15 kW men högst 30 kW 8408 90 43 (PCE)
Mer än 30 kW men högst 50 kW 8408 90 45 (PCE)
Mer än 50 kW men högst 100 kW 8408 90 47 (PCE)
Mer än 100 kW men högst 200 kW 8408 90 61 (PCE)
Mer än 200 kW men högst 300 kW 8408 90 65 (PCE)
Mer än 300 kW men högst 500 kW 8408 90 67 (PCE)
Mer än 500 kW men högst 1000 kW 8408 90 81 (PCE)
Mer än 1000 kW men högst 5000 kW 8408 90 85 (PCE)
Mer än 5000 kW 8408 90 89 (PCE)
84.09 Delar som √§r l√§mpliga att anv√§ndas uteslutande eller huvudsakligen till motorer enligt nr¬†8407 eller 8408    
Till luftfartygsmotorer 8409 10 00  
Andra slag    
L√§mpliga att anv√§ndas uteslutande eller huvudsakligen till f√∂rbr√§nningskolvmotorer med gnistt√§ndning 8409 91 00  
Andra 8409 99 00  
84.10 Hydrauliska turbiner, vattenhjul samt regulatorer f√∂r s√•dana maskiner    
Hydrauliska turbiner samt vattenhjul, med en effekt av    
H√∂gst 1000¬†kW 8410 11 00  
Mer √§n 1000¬†kW men h√∂gst 10000¬†kW 8410 12 00  
Mer √§n 10000¬†kW 8410 13 00  
Delar, inbegripet regulatorer 8410 90 00  
84.11 Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer    
Turbojetmotorer    
Med en dragkraft av högst 25 kN 8411 11 00 (PCE)
Med en dragkraft av mer √§n 25¬†kN    
Med en dragkraft av mer än 25 kN men högst 44 kN 8411 12 10 (PCE)
Med en dragkraft av mer än 44 kN men högst 132 kN 8411 12 30 (PCE)
Med en dragkraft av mer än 132 kN 8411 12 80 (PCE)
Turbopropmotorer    
Med en effekt av högst 1100 kW 8411 21 00 (PCE)
Med en effekt av mer √§n 1100¬†kW    
Med en effekt av mer än 1100 kW men högst 3730 kW 8411 22 20 (PCE)
Med en effekt av mer än 3730 kW 8411 22 80 (PCE)
Andra gasturbinmotorer    
Med en effekt av högst 5000 kW 8411 81 00 (PCE)
Med en effekt av mer √§n 5000¬†kW    
Med en effekt av mer än 5000 kW men högst 20000 kW 8411 82 20 (PCE)
Med en effekt av mer än 20000 kW men högst 50000 kW 8411 82 60 (PCE)
Med en effekt av mer än 50000 kW 8411 82 80 (PCE)
Delar    
Till turbojet- och turbopropmotorer 8411 91 00  
Andra 8411 99 00  
84.12 Andra motorer    
Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer 8412 10 00 (PCE)
Hydrauliska motorer    
Linj√§rt arbetande (cylindrar)    
Hydrauliska system 8412 21 20  
Andra 8412 21 80  
Andra    
Hydrauliska system 8412 29 20  
Andra    
Hydrauliska motorer (s.k. hydraulic fluid power motors) 8412 29 81  
Andra 8412 29 89  
Tryckluftsmotorer    
Linj√§rt arbetande (cylindrar) 8412 31 00  
Andra 8412 39 00  
Andra slag    
√Öngmaskiner 8412 80 10  
Andra 8412 80 80  
Delar    
F√∂r andra reaktionsmotorer √§n turbojetmotorer 8412 90 20  
F√∂r hydrauliska motorer 8412 90 40  
Andra 8412 90 80  
84.13 V√§tskepumpar, √§ven f√∂rsedda med m√§tanordning; v√§tskeelevatorer    
Pumpar, f√∂rsedda med eller avsedda att f√∂rses med m√§tanordning    
Bränsle- eller smörjmedelspumpar av sådana slag som används på bensinstationer eller i garage 8413 11 00 (PCE)
Andra 8413 19 00 (PCE)
Handpumpar, andra än sådana enligt nr 841311 eller 841319 8413 20 00 (PCE)
Br√§nsle-, sm√∂rjmedels- eller kylmedelspumpar f√∂r f√∂rbr√§nningskolvmotorer    
Insprutningspumpar 8413 30 20 (PCE)
Andra 8413 30 80 (PCE)
Betongpumpar 8413 40 00 (PCE)
Andra kolv- eller membranpumpar    
Hydrauliska enheter 8413 50 20  
Doseringspumpar 8413 50 40 (PCE)
Andra    
Kolvpumpar    
Hydrauliska pumpar 8413 50 61 (PCE)
Andra 8413 50 69 (PCE)
Andra 8413 50 80 (PCE)
Andra roterande f√∂rtr√§ngningspumpar    
Hydrauliska enheter 8413 60 20  
Andra    
Kugghjulspumpar    
Hydrauliska pumpar 8413 60 31 (PCE)
Andra 8413 60 39 (PCE)
V√§tskeringspumpar    
Hydrauliska pumpar 8413 60 61 (PCE)
Andra 8413 60 69 (PCE)
Skruvpumpar 8413 60 70 (PCE)
Andra 8413 60 80 (PCE)
Andra centrifugalpumpar    
Dr√§nkbara pumpar    
Enstegs 8413 70 21 (PCE)
Flerstegs 8413 70 29 (PCE)
Cirkulationspumpar utan axeltätning för centralvärme- och varmvattensanläggningar 8413 70 30 (PCE)
Andra, med utloppsdiameter av    
Högst 15 mm 8413 70 35 (PCE)
Mer √§n 15¬†mm    
Pumpar med kanalhjul eller sidokanalhjul 8413 70 45 (PCE)
Pumpar med radialhjul    
Enstegs    
Enkelsugande pumpar    
I hopbyggt skick (monobloc) 8413 70 51 (PCE)
Andra 8413 70 59 (PCE)
Dubbelsugande pumpar 8413 70 65 (PCE)
Flerstegs 8413 70 75 (PCE)
Andra centrifugalpumpar    
Enstegs 8413 70 81 (PCE)
Flerstegs 8413 70 89 (PCE)
Andra pumpar; v√§tskeelevatorer    
Pumpar 8413 81 00 (PCE)
Vätskeelevatorer 8413 82 00 (PCE)
Delar    
Till pumpar 8413 91 00  
Till v√§tskeelevatorer 8413 92 00  
84.14 Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer f√∂r luft eller andra gaser samt fl√§ktar och bl√•smaskiner; ventilations- eller cirkulationsk√•por med inbyggd fl√§kt, √§ven f√∂rsedda med filter; gast√§ta bios√§kerhetssk√•p, √§ven med filter    
Vakuumpumpar    
Av ett slag som används för tillverkning av halvledare eller som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av platta bildskärmar 8414 10 15 (PCE)
Andra    
Pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar, molekylarpumpar och Rootsvakuumpumpar 8414 10 25 (PCE)
Andra    
Diffusionspumpar, kryo- och adsorptionspumpar 8414 10 81 (PCE)
Andra 8414 10 89 (PCE)
Hand- eller fotdrivna luftpumpar    
Cykelpumpar 8414 20 20 (PCE)
Andra 8414 20 80 (PCE)
Kompressorer av s√•dana slag som anv√§nds i kyl- eller frysutrustning    
Högst 0,4 kW 8414 30 20 (PCE)
Mer √§n 0,4¬†kW    
Hermetiska eller halvhermetiska 8414 30 81 (PCE)
Andra 8414 30 89 (PCE)
Luftkompressorer monterade p√• ett hjulf√∂rsett underrede avsett att dragas    
Med en kapacitet per minut av högst 2 m³ 8414 40 10 (PCE)
Med en kapacitet per minut av mer än 2 m³ 8414 40 90 (PCE)
Fl√§ktar    
Bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor med en effekt av högst 125 W 8414 51 00 (PCE)
Andra    
Fläktar av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för kylning av mikroprocessorer, telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling eller enheter till maskiner för automatisk databehandling 8414 59 15 (PCE)
Andra    
Propellerfläktar 8414 59 25 (PCE)
Centrifugalfläktar 8414 59 35 (PCE)
Andra 8414 59 95 (PCE)
Ventilations- eller cirkulationskåpor med en horisontell sidlängd av högst 120 cm 8414 60 00 (PCE)
Gastäta biosäkerhetsskåp 8414 70 00 (PCE)
Andra    
Turbokompressorer    
Enstegs 8414 80 11 (PCE)
Flerstegs 8414 80 19 (PCE)
Kolvkompressorer med √∂vertryck av    
H√∂gst 15¬†bar med en kapacitet per timme av    
Högst 60 m³ 8414 80 22 (PCE)
Mer än 60 m³ 8414 80 28 (PCE)
Mer √§n 15¬†bar med en kapacitet per timme av    
Högst 120 m³ 8414 80 51 (PCE)
Mer än 120 m³ 8414 80 59 (PCE)
Rotationskompressorer    
Med en axel 8414 80 73 (PCE)
Med flera axlar    
Skruvkompressorer 8414 80 75 (PCE)
Andra 8414 80 78 (PCE)
Andra 8414 80 80 (PCE)
Delar 8414 90 00  
84.15 Luftkonditioneringsapparater best√•ende av en motordriven fl√§kt samt anordningar f√∂r reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet s√•dana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat    
Av s√•dana slag som √§r avsedda att f√§stas vid ett f√∂nster, en v√§gg, ett innertak eller ett golv, hopbyggda till en enhet eller av typen ‚ÄĚsplit-system‚ÄĚ (system best√•ende av separata komponenter)    
Hopbyggda till en enhet 8415 10 10  
Av typen ‚ÄĚsplit-system‚ÄĚ 8415 10 90  
Av s√•dant slag som anv√§nds f√∂r personer, i motorfordon 8415 20 00  
Andra slag    
Inneh√•llande en kylenhet och en ventil f√∂r reversering av avkylnings-/uppv√§rmningskretsloppet (reversibla v√§rmepumpar) 8415 81 00  
Andra, inneh√•llande en kylenhet 8415 82 00  
Utan kylenhet 8415 83 00  
Delar 8415 90 00  
84.16 Br√§nnare f√∂r flytande br√§nsle, pulverisat fast br√§nsle eller gas, till eldst√§der; mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar f√∂r avl√§gsnande av aska och liknande anordningar f√∂r s√•dana apparater    
Br√§nnare f√∂r flytande br√§nsle    
Med inbyggd automatisk kontrollanordning 8416 10 10 (PCE)
Andra 8416 10 90 (PCE)
Andra br√§nnare, inbegripet kombinationsbr√§nnare    
Endast för gas, i hopbyggt skick (monobloc), med inbyggd fläkt och kontrollanordning 8416 20 10 (PCE)
Andra    
Kombinationsbrännare 8416 20 20 (PCE)
Andra 8416 20 80  
Mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar f√∂r avl√§gsnande av aska och liknande anordningar f√∂r s√•dana apparater 8416 30 00  
Delar 8416 90 00  
84.17 Industri- och laboratorieugnar, inbegripet f√∂rbr√§nningsugnar, icke elektriska    
Ugnar f√∂r rostning, sm√§ltning eller annan v√§rmebehandling av malm, sulfidmineral eller metall 8417 10 00  
Ugnar f√∂r bagerier och konditorier    
Tunnelugnar 8417 20 10  
Andra 8417 20 90  
Andra slag    
Ugnar för bränning av keramiska produkter 8417 80 30 (PCE)
Ugnar för bränning av cement, glas eller kemiska produkter 8417 80 50 (PCE)
Andra 8417 80 70  
Delar 8417 90 00  
84.18 Kylsk√•p, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; v√§rmepumpar, andra √§n luftkonditioneringsapparater enligt nr¬†8415    
Kombinerade kyl- och fryssk√•p med separata yttre d√∂rrar eller l√•dor, eller kombinationer av d√∂rrar och l√•dor    
Med en rymd av mer än 340 l 8418 10 20 (PCE)
Andra 8418 10 80 (PCE)
Kylsk√•p av hush√•llstyp    
Kompressionskylsk√•p    
Med en rymd av mer än 340 l 8418 21 10 (PCE)
Andra    
Bordsmodeller 8418 21 51 (PCE)
Inbyggnadsmodeller 8418 21 59 (PCE)
Andra, med en rymd av    
Högst 250 l 8418 21 91 (PCE)
Mer än 250 l men högst 340 l 8418 21 99 (PCE)
Andra 8418 29 00 (PCE)
Frysboxar med en rymd av h√∂gst 800¬†l    
Med en rymd av högst 400 l 8418 30 20 (PCE)
Med en rymd av mer än 400 l men högst 800 l 8418 30 80 (PCE)
Fryssk√•p med en rymd av h√∂gst 900¬†l    
Med en rymd av högst 250 l 8418 40 20 (PCE)
Med en rymd av mer än 250 l men högst 900 l 8418 40 80 (PCE)
Andra m√∂bler (boxar, sk√•p, diskar, skyltsk√•p, montrar o.d.) f√∂r lagring och visning av varor, med kyl- eller frysutrustning    
Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat    
För frysta varor 8418 50 11 (PCE)
Andra 8418 50 19 (PCE)
Andra kyl- och frysmöbler 8418 50 90 (PCE)
Annan kyl- eller frysutrustning; v√§rmepumpar    
V√§rmepumpar, andra √§n luftkonditioneringsapparater enligt nr¬†8415 8418 61 00  
Andra 8418 69 00  
Delar    
M√∂bler konstruerade f√∂r kyl- eller frysutrustning 8418 91 00  
Andra    
Evaporat√∂rer och kondensorer, dock inte f√∂r apparater f√∂r hush√•llsbruk 8418 99 10  
Andra slag 8418 99 90  
84.19 Maskiner, apparater och laboratorieutrustning, √§ven med elektrisk uppv√§rmning (med undantag av ugnar och annan utrustning enligt nr¬†8514), f√∂r behandling av material genom f√∂rfaranden som inbegriper temperatur√§ndring, s√•som uppv√§rmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, past√∂risering, √•ngbehandling, torkning, indunstning, f√∂r√•ngning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r hush√•llsbruk; genomstr√∂mnings- eller f√∂rr√•dsvarmvattenberedare, icke elektriska    
Genomstr√∂mnings- eller f√∂rr√•dsvarmvattenberedare, icke elektriska    
Gasuppv√§rmda genomstr√∂mningsvarmvattenberedare 8419 11 00  
Soluppv√§rmda varmvattenberedare 8419 12 00  
Andra 8419 19 00  
Steriliseringsapparater f√∂r medicinskt eller kirurgiskt bruk eller f√∂r laboratoriebruk 8419 20 00  
Maskiner och apparater f√∂r torkning    
Apparater f√∂r frystorkning, frystorkningsenheter och spraytorkar 8419 33 00  
Andra, f√∂r jordbruksprodukter 8419 34 00  
Andra, f√∂r tr√§, pappersmassa, papper eller papp 8419 35 00  
Andra 8419 39 00  
Maskiner och apparater f√∂r destillering eller rektifiering 8419 40 00  
V√§rmev√§xlare    
V√§rmev√§xlare som √§r tillverkade av fluorhaltiga polymerer och som har inlopps- och utloppsr√∂r med en inre diameter av h√∂gst 3¬†cm 8419 50 20  
Andra 8419 50 80  
Maskiner och apparater f√∂r kondensering av luft eller annan gas till v√§tska 8419 60 00  
Andra maskiner och apparater    
F√∂r beredning av varma drycker, f√∂r matlagning eller f√∂r uppv√§rmning av mat    
Maskiner f√∂r framst√§llning av kaffe och andra varma drycker 8419 81 20  
Andra 8419 81 80  
Andra    
Kyltorn och liknande apparater f√∂r direkt nedkylning (utan skiljev√§gg) med hj√§lp av √•tercirkulerande vatten 8419 89 10  
Apparater och anl√§ggningar f√∂r vakuumf√∂rstoftning av metall 8419 89 30  
Andra 8419 89 98  
Delar    
Till steriliseringsapparater enligt nr¬†84192000 8419 90 15  
Andra 8419 90 85  
84.20 Kalandrar och andra valsmaskiner, andra √§n maskiner f√∂r bearbetning av metall eller glas, samt valsar till s√•dana maskiner    
Kalandrar och andra valsmaskiner    
Av s√•dana slag som anv√§nds i textilindustrin 8420 10 10  
Av s√•dana slag som anv√§nds i pappersindustrin 8420 10 30  
Andra    
Valslaminatorer av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen anv√§nds f√∂r tillverkning av substrat f√∂r tryckta kretsar eller av tryckta kretsar 8420 10 81  
Andra 8420 10 89  
Delar    
Valsar    
Av gjutj√§rn 8420 91 10  
Andra 8420 91 80  
Andra 8420 99 00  
84.21 Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger; maskiner och apparater f√∂r filtrering eller rening av v√§tskor eller gaser    
Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger    
Mj√∂lkseparatorer 8421 11 00  
Torkcentrifuger för tvätt 8421 12 00 (PCE)
Andra    
Centrifuger av det slag som anv√§nds i laboratorier 8421 19 20  
Andra 8421 19 70  
Maskiner och apparater f√∂r filtrering eller rening av v√§tskor    
F√∂r filtrering eller rening av vatten 8421 21 00  
F√∂r filtrering eller rening av drycker, andra √§n vatten 8421 22 00  
Olje- eller br√§nslefilter f√∂r f√∂rbr√§nningsmotorer 8421 23 00  
Andra    
Tillverkade av fluorhaltiga polymerer och med filter eller renare vars membrantjocklek inte √∂verstiger 140 mikrometer 8421 29 20  
Andra 8421 29 80  
Maskiner och apparater f√∂r filtrering eller rening av gaser    
Luftrenare till f√∂rbr√§nningsmotorer 8421 31 00  
Katalytiska avgasrenare eller partikelfilter, √§ven kombinerade, f√∂r rening eller filtrering av avgaser fr√•n f√∂rbr√§nningsmotorer 8421 32 00  
Andra    
Med h√∂lje av rostfritt st√•l, och med inlopps- och utloppsr√∂r med en inre diameter av h√∂gst 1,3 cm 8421 39 15  
Andra    
Maskiner och apparater f√∂r filtrering eller rening av luft 8421 39 25  
Maskiner och apparater f√∂r filtrering eller rening av andra gaser    
Med katalytisk metod 8421 39 35  
Andra 8421 39 85  
Delar    
Till centrifuger, inbegripet delar till torkcentrifuger 8421 91 00  
Andra    
Delar till maskiner och apparater enligt nr 84212920 eller 84213915 8421 99 10  
Andra 8421 99 90  
84.22 Diskmaskiner; maskiner och apparater f√∂r reng√∂ring eller torkning av flaskor eller andra k√§rl; maskiner och apparater f√∂r p√•fyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, askar, l√•dor, p√•sar, s√§ckar eller andra f√∂rpackningar; andra maskiner och apparater f√∂r f√∂rpackning eller inslagning av varor (inbegripet maskiner och apparater f√∂r inslagning av varor genom v√§rmekrympning [heat-shrink]); apparater f√∂r inpressning av kolsyra i drycker    
Diskmaskiner    
Av hushållstyp 8422 11 00 (PCE)
Andra 8422 19 00 (PCE)
Maskiner och apparater f√∂r reng√∂ring eller torkning av flaskor eller andra k√§rl 8422 20 00  
Maskiner och apparater f√∂r p√•fyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av flaskor, burkar, askar, l√•dor, p√•sar, s√§ckar eller andra f√∂rpackningar; apparater f√∂r inpressning av kolsyra i drycker 8422 30 00  
Andra maskiner och apparater f√∂r f√∂rpackning eller inslagning av varor (inbegripet s√•dana f√∂r inslagning genom v√§rmekrympning) 8422 40 00  
Delar    
Till diskmaskiner 8422 90 10  
Andra 8422 90 90  
84.23 V√•gar (med undantag av v√•gar k√§nsliga f√∂r 0,05¬†g eller mindre), inbegripet r√§kne- och kontrollv√•gar; vikter av alla slag f√∂r v√•gar    
Personv√•gar, inbegripet barnv√•gar; hush√•llsv√•gar    
Hushållsvågar 8423 10 10 (PCE)
Andra 8423 10 90 (PCE)
V√•gar f√∂r kontinuerlig v√§gning av varor p√• transport√∂rer    
Med användning av elektroniska medel för att mäta vikter 8423 20 10 (PCE)
Andra 8423 20 90 (PCE)
Toleransv√•gar, v√•gar f√∂r utv√§gning i s√§ckar samt andra doseringsv√•gar, inbegripet v√•gar med beh√•llare    
Med användning av elektroniska medel för att mäta vikter 8423 30 10 (PCE)
Andra 8423 30 90 (PCE)
Andra v√•gar    
Med en kapacitet av h√∂gst 30¬†kg    
Med anv√§ndning av elektroniska medel f√∂r att m√§ta vikter    
Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar med utgångspunkt från en förutbestämd vikt 8423 81 21 (PCE)
Vågar för vägning och etikettering av färdigförpackade varor 8423 81 23 (PCE)
Butiksvågar 8423 81 25 (PCE)
Andra 8423 81 29 (PCE)
Andra 8423 81 80 (PCE)
Med en kapacitet av mer √§n 30¬†kg men h√∂gst 5000¬†kg    
Med användning av elektroniska hjälpmedel för att mäta vikter, med undantag av vågar för vägning av motorfordon 8423 82 20 (PCE)
Andra    
Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar med utgångspunkt från en förutbestämd vikt 8423 82 81 (PCE)
Andra 8423 82 89 (PCE)
Andra    
Med användning av elektroniska medel för att mäta vikter 8423 89 20 (PCE)
Andra 8423 89 80 (PCE)
Vikter av alla slag till v√•gar; delar till v√•gar    
Delar till v√•gar enligt nr 84232010, 84233010, 84238121, 84238123, 84238125, 84238129, 84238220 eller 84238920 8423 90 10  
Andra 8423 90 90  
84.24 Mekaniska apparater (√§ven f√∂r handkraft) f√∂r utsprutning, spridning eller finf√∂rdelning av v√§tskor eller pulver; brandsl√§ckningsapparater, √§ven laddade; sprutpistoler och liknande apparater; √•ngbl√§ster- och sandbl√§sterapparater samt liknande apparater    
Brandsl√§ckningsapparater, √§ven laddade 8424 10 00  
Sprutpistoler och liknande apparater 8424 20 00  
√Öngbl√§ster- och sandbl√§sterapparater samt liknande apparater    
Apparater f√∂r reng√∂ring med vatten, med inbyggd motor    
Med uppvärmningsanordning 8424 30 01 (PCE)
Andra 8424 30 08 (PCE)
Andra apparater    
Tryckluftsdrivna 8424 30 10  
Andra 8424 30 90  
Sprutor f√∂r jordbruk och tr√§dg√•rdssk√∂tsel    
Bärbara sprutor 8424 41 00 (PCE)
Andra    
Apparater för spridning av vätskor eller pulver avsedda för montering på eller för att dragas av traktorer 8424 49 10 (PCE)
Andra 8424 49 90 (PCE)
Andra apparater    
F√∂r jordbruk eller tr√§dg√•rdssk√∂tsel    
Bevattningsapparater 8424 82 10  
Andra 8424 82 90  
Andra slag    
Mekaniska apparater f√∂r utsprutning, spridning eller finf√∂rdelning av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen anv√§nds f√∂r tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort 8424 89 40  
Andra 8424 89 70  
Delar    
Delar till mekaniska apparater enligt nr 84248940 8424 90 20  
Andra 8424 90 80  
84.25 Taljor och lyftblock; vinschar och g√•ngspel; domkrafter    
Taljor och lyftblock    
Elmotordrivna 8425 11 00 (PCE)
Andra 8425 19 00 (PCE)
Vinschar; g√•ngspel    
Elmotordrivna 8425 31 00 (PCE)
Andra 8425 39 00 (PCE)
Domkrafter    
Stationära lyftplattformar för bilverkstäder 8425 41 00 (PCE)
Andra domkrafter, hydrauliska 8425 42 00 (PCE)
Andra 8425 49 00 (PCE)
84.26 Lyftkranar, inbegripet kabelkranar och mobila portallyftare; grensletruckar och krantruckar    
Traverskranar, brokranar, bockkranar, portalkranar, inbegripet mobila portallyftare, samt grensletruckar    
Traverskranar 8426 11 00  
Mobila portallyftare p√• gummihjul samt grensletruckar 8426 12 00  
Andra 8426 19 00  
Tornkranar 8426 20 00  
Portalsv√§ngkranar 8426 30 00  
Andra maskiner, sj√§lvg√•ende    
F√∂rsedda med gummihjul 8426 41 00  
Andra 8426 49 00  
Andra maskiner    
Avsedda f√∂r montering p√• v√§gfordon    
Hydrauliska kranar för lastning och lossning av fordonet 8426 91 10 (PCE)
Andra 8426 91 90  
Andra 8426 99 00  
84.27 Gaffeltruckar; andra truckar samt icke sj√§lvg√•ende vagnar, med lyft- eller annan hanteringsutrustning    
Sj√§lvg√•ende truckar med elektrisk motor    
Med lyfthöjd av minst 1 m 8427 10 10 (PCE)
Andra 8427 10 90 (PCE)
Andra sj√§lvg√•ende truckar    
Med lyfth√∂jd av minst 1¬†m    
Terränggående gaffeltruckar och andra stapeltruckar 8427 20 11 (PCE)
Andra 8427 20 19 (PCE)
Andra 8427 20 90 (PCE)
Icke självgående truckar och vagnar 8427 90 00 (PCE)
84.28 Andra maskiner och apparater f√∂r lyftning eller annan hantering, lastning, lossning eller transport (t.ex. hissar, rulltrappor, transport√∂rer och linbanor)    
Hissar, inbegripet skiphissar    
Eldrivna 8428 10 20  
Andra 8428 10 80  
Pneumatiska elevatorer och transport√∂rer    
F√∂r bulkmaterial 8428 20 20  
Andra 8428 20 80  
Andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransport√∂rer    
Speciellt konstruerade f√∂r anv√§ndning under jord 8428 31 00  
Andra, f√∂rsedda med skopor 8428 32 00  
Andra, f√∂rsedda med transportband 8428 33 00  
Andra    
Rullbanor 8428 39 20  
Andra 8428 39 90  
Rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer 8428 40 00  
Linbanor och skidliftar; dragmekanismer f√∂r r√§lslinbanor 8428 60 00  
Industrirobotar 8428 70 00  
Andra maskiner och apparater    
Lastare speciellt konstruerade f√∂r jordbruksanv√§ndning    
Konstruerade f√∂r montering p√• jordbrukstraktorer 8428 90 71  
Andra 8428 90 79  
Andra 8428 90 90  
84.29 Sj√§lvg√•ende bladschaktmaskiner, v√§ghyvlar, skrapor, gr√§vmaskiner, lastare, stampmaskiner och v√§gv√§ltar    
Bladschaktmaskiner    
Bandburna 8429 11 00 (PCE)
Andra 8429 19 00 (PCE)
Väghyvlar 8429 20 00 (PCE)
Skrapor 8429 30 00 (PCE)
Stampmaskiner och v√§gv√§ltar    
V√§gv√§ltar    
Vibrationsvältar 8429 40 10 (PCE)
Andra 8429 40 30 (PCE)
Stampmaskiner 8429 40 90 (PCE)
Gr√§vmaskiner och lastare    
Lastare med framtill monterad skopa    
Lastare speciellt konstruerade för arbete under jord 8429 51 10 (PCE)
Andra    
Bandtraktorlastare 8429 51 91 (PCE)
Andra 8429 51 99 (PCE)
Maskiner med √∂verbyggnad som har en sv√§ngvinkel av 360¬į    
Bandburna grävmaskiner 8429 52 10 (PCE)
Andra 8429 52 90 (PCE)
Andra 8429 59 00 (PCE)
84.30 Andra maskiner och apparater f√∂r gr√§vning, hyvling, planering, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller brytning av jord, sten, mineral eller malm; p√•lningsmaskiner och p√•luppdragningsmaskiner; sn√∂plogar och sn√∂slungor    
Pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner 8430 10 00 (PCE)
Snöplogar och snöslungor 8430 20 00 (PCE)
F√∂rskr√§mningsmaskiner f√∂r brytning av kol, malm etc. samt maskiner f√∂r tunneldrivning    
Sj√§lvg√•ende 8430 31 00  
Andra 8430 39 00  
Andra maskiner f√∂r borrning, inbegripet djupborrningsmaskiner    
Sj√§lvg√•ende 8430 41 00  
Andra 8430 49 00  
Andra maskiner och apparater, sj√§lvg√•ende 8430 50 00  
Andra maskiner och apparater, icke sj√§lvg√•ende    
Stampmaskiner och andra tillpackningsmaskiner 8430 61 00 (PCE)
Andra 8430 69 00  
84.31 Delar som √§r l√§mpliga att anv√§ndas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner och apparater enligt nr¬†8425‚Äď8430    
Till maskiner och apparater enligt nr¬†8425 8431 10 00  
Till maskiner och apparater enligt nr¬†8427 8431 20 00  
Till maskiner och apparater enligt nr¬†8428    
Till hissar (inbegripet skiphissar) och rulltrappor 8431 31 00  
Andra 8431 39 00  
Till maskiner och apparater enligt nr¬†8426, 8429 eller 8430    
Skopor, skovlar, gripskopor och gript√§nger 8431 41 00  
Blad till bladschaktmaskiner 8431 42 00  
Delar till borrmaskiner enligt nr¬†843041 eller 843049 8431 43 00  
Andra    
Av gjutj√§rn eller gjutet st√•l 8431 49 20  
Andra 8431 49 80  
84.32 Maskiner och redskap f√∂r lantbruk, tr√§dg√•rdssk√∂tsel eller skogsbruk, avsedda f√∂r jordens beredning eller odling; v√§ltar f√∂r gr√§smattor eller idrottsplatser    
Plogar 8432 10 00 (PCE)
Harvar, kultivatorer, ogr√§srensare och hackor    
Tallriksharvar 8432 21 00 (PCE)
Andra    
Kultivatorer 8432 29 10 (PCE)
Harvar 8432 29 30 (PCE)
Rotorkultivatorer 8432 29 50 (PCE)
Andra 8432 29 90 (PCE)
S√•maskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner    
Direktsåmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner utan jordbearbetning 8432 31 00 (PCE)
Andra    
S√•maskiner    
Precisionssåmaskiner med centraldrivning 8432 39 11 (PCE)
Andra 8432 39 19 (PCE)
Planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner 8432 39 90 (PCE)
G√∂dselspridare    
Stallgödselspridare 8432 41 00 (PCE)
Konstgödselspridare 8432 42 00 (PCE)
Andra maskiner och redskap 8432 80 00  
Delar 8432 90 00  
84.33 Maskiner och redskap f√∂r sk√∂rd eller tr√∂skning, inbegripet halm- eller foderpressar; gr√§sklippningsmaskiner och sl√•ttermaskiner; maskiner f√∂r reng√∂ring eller sortering av √§gg, frukt eller andra jordbruksprodukter, andra √§n maskiner enligt nr¬†8437    
Gr√§sklippningsmaskiner    
Motordrivna rotorgr√§sklippare    
Elektriska 8433 11 10 (PCE)
Andra slag    
Sj√§lvg√•ende    
Med förarsäte 8433 11 51 (PCE)
Andra 8433 11 59 (PCE)
Andra 8433 11 90 (PCE)
Andra    
Med motor    
Elektriska 8433 19 10 (PCE)
Andra    
Sj√§lvg√•ende    
Med förarsäte 8433 19 51 (PCE)
Andra 8433 19 59 (PCE)
Andra 8433 19 70 (PCE)
Utan motor 8433 19 90 (PCE)
Sl√•ttermaskiner, inbegripet knivbalkar avsedda att monteras p√• traktorer    
Med motor 8433 20 10 (PCE)
Andra    
För att monteras eller dragas av traktor 8433 20 50 (PCE)
Andra 8433 20 90 (PCE)
Andra maskiner och redskap för höskörd 8433 30 00 (PCE)
Halm- och foderpressar, även med pickup 8433 40 00 (PCE)
Andra maskiner och redskap f√∂r sk√∂rd; maskiner f√∂r tr√∂skning    
Skördetröskor 8433 51 00 (PCE)
Andra maskiner för tröskning 8433 52 00 (PCE)
Bet-, rotfrukts- och potatisupptagare    
Potatisupptagare 8433 53 10 (PCE)
Maskiner för blastning och upptagning av betor 8433 53 30 (PCE)
Andra 8433 53 90 (PCE)
Andra    
Exakthackar    
Självgående 8433 59 11 (PCE)
Andra 8433 59 19 (PCE)
Andra 8433 59 85 (PCE)
Maskiner f√∂r reng√∂ring eller sortering av √§gg, frukt eller andra jordbruksprodukter 8433 60 00  
Delar 8433 90 00  
84.34 Mj√∂lkningsmaskiner samt maskiner och apparater f√∂r mejerihanteringen    
Mj√∂lkningsmaskiner 8434 10 00  
Maskiner och apparater f√∂r mejerihanteringen 8434 20 00  
Delar 8434 90 00  
84.35 Pressar, krossar och liknande maskiner och apparater som anv√§nds vid framst√§llning av vin, cider, fruktsaft eller liknande drycker    
Maskiner och apparater 8435 10 00  
Delar 8435 90 00  
84.36 Andra maskiner och apparater f√∂r jordbruk, tr√§dg√•rdssk√∂tsel, skogsbruk, fj√§derf√§uppf√∂dning eller biodling, inbegripet groningsapparater f√∂rsedda med maskinell utrustning eller uppv√§rmningsanordning; √§ggkl√§ckningsapparater och kycklingm√∂drar    
Maskiner och apparater f√∂r beredning av djurfoder 8436 10 00  
Maskiner och apparater f√∂r fj√§derf√§uppf√∂dning; √§ggkl√§ckningsapparater och kycklingm√∂drar    
√Ąggkl√§ckningsapparater och kycklingm√∂drar 8436 21 00  
Andra 8436 29 00  
Andra maskiner och apparater    
För skogsbruk 8436 80 10 (PCE)
Andra slag 8436 80 90  
Delar    
Till maskiner och apparater f√∂r fj√§derf√§uppf√∂dning eller till √§ggkl√§ckningsapparater och kycklingm√∂drar 8436 91 00  
Andra 8436 99 00  
84.37 Maskiner och apparater f√∂r rensning eller sortering av spannm√•l, torkade baljv√§xtfr√∂n eller andra fr√∂n: maskiner och apparater som anv√§nds inom kvarnindustrin eller f√∂r bearbetning av spannm√•l eller torkade baljv√§xtfr√∂n, andra √§n maskiner och apparater av lantbrukstyp    
Maskiner och apparater för rensning eller sortering av spannmål, torkade baljväxtfrön eller andra frön 8437 10 00 (PCE)
Andra maskiner och apparater 8437 80 00  
Delar 8437 90 00  
84.38 Maskiner och apparater, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans i detta kapitel, f√∂r industriell beredning eller tillverkning av matvaror eller drycker, andra √§n maskiner och apparater som anv√§nds f√∂r utvinning eller beredning av animaliska eller icke-flyktiga vegetabiliska eller mikrobiella fetter eller oljor    
Bagerimaskiner samt maskiner och apparater f√∂r tillverkning av makaroner, spagetti e.d.    
Bagerimaskiner 8438 10 10  
Maskiner och apparater f√∂r tillverkning av makaroner, spagetti e.d. 8438 10 90  
Maskiner och apparater f√∂r tillverkning av konfektyrer, kakao eller choklad 8438 20 00  
Maskiner och apparater f√∂r sockerframst√§llning 8438 30 00  
Maskiner och apparater f√∂r bryggerier 8438 40 00  
Maskiner och apparater f√∂r beredning av k√∂tt eller fj√§derf√§ 8438 50 00  
Maskiner och apparater f√∂r beredning av frukt, b√§r, n√∂tter eller k√∂ksv√§xter 8438 60 00  
Andra maskiner och apparater    
F√∂r beredning av te eller kaffe 8438 80 10  
Andra    
F√∂r beredning eller tillverkning av drycker 8438 80 91  
Andra 8438 80 99  
Delar 8438 90 00  
84.39 Maskiner och apparater f√∂r tillverkning av massa av fibr√∂sa cellulosahaltiga material eller f√∂r tillverkning eller efterbehandling av papper eller papp    
Maskiner och apparater f√∂r tillverkning av massa av fibr√∂sa cellulosahaltiga material 8439 10 00  
Maskiner och apparater f√∂r tillverkning av papper eller papp 8439 20 00  
Maskiner och apparater f√∂r efterbehandling av papper eller papp 8439 30 00  
Delar    
Till maskiner och apparater f√∂r tillverkning av massa av fibr√∂sa cellulosahaltiga material 8439 91 00  
Andra 8439 99 00  
84.40 Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater, inbegripet tr√•dh√§ftmaskiner    
Maskiner och apparater    
Falsmaskiner 8440 10 10  
Upptagningsmaskiner 8440 10 20  
Sy- och h√§ftmaskiner 8440 10 30  
Limbindningsmaskiner 8440 10 40  
Andra 8440 10 90  
Delar 8440 90 00  
84.41 Andra maskiner och apparater f√∂r bearbetning av pappersmassa, papper eller papp, inbegripet sk√§rmaskiner av alla slag    
Sk√§rmaskiner    
Kombinerade sk√§r- och upprullningsmaskiner 8441 10 10  
Andra l√§ngs- och tv√§rsk√§rningsapparater 8441 10 20  
Apparater f√∂r giljotinsk√§rning 8441 10 30  
Andra 8441 10 70  
Maskiner och apparater f√∂r tillverkning av p√•sar, b√§rkassar, s√§ckar eller kuvert 8441 20 00  
Maskiner och apparater f√∂r tillverkning av kartonger, askar, l√•dor, r√∂r, fat eller liknande f√∂rpackningar p√• annat s√§tt √§n genom formpressning 8441 30 00  
Maskiner och apparater f√∂r formpressning av varor av pappersmassa, papper eller papp 8441 40 00  
Andra maskiner och apparater 8441 80 00  
Delar    
Till sk√§rmaskiner 8441 90 10  
Andra 8441 90 90  
84.42 Maskiner, apparater och redskap (andra √§n maskiner enligt nr¬†8456‚Äď8465) f√∂r preparering eller tillverkning av klich√©er, tryckpl√•tar, tryckcylindrar eller andra tryckformar; klich√©er, tryckpl√•tar, tryckcylindrar och andra tryckformar; pl√•tar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade f√∂r grafiskt √§ndam√•l (t.ex. slipade, kornade eller polerade)    
Maskiner, apparater och redskap 8442 30 00 (PCE)
Delar till tidigare n√§mnda maskiner, apparater eller redskap 8442 40 00  
Klich√©er, tryckpl√•tar, tryckcylindrar och andra tryckformar; pl√•tar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade f√∂r grafiskt √§ndam√•l (t.ex. slipade, kornade eller polerade) 8442 50 00  
84.43 Tryckpressar som anv√§nds f√∂r tryckning med tryckpl√•tar, tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr¬†8442; andra skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, √§ven kombinerade; delar och tillbeh√∂r    
Tryckpressar som anv√§nds f√∂r tryckning med tryckpl√•tar, tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr¬†8442    
Offsetpressar med rullmatning 8443 11 00 (PCE)
Offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp (för ark med en storlek av högst 22 × 36 cm i ovikt skick) 8443 12 00 (PCE)
Andra offsetpressar    
Med arkmatning    
Begagnade 8443 13 10 (PCE)
Nya, f√∂r ark av format    
Högst 53 × 75 cm 8443 13 32 (PCE)
√Ėver 53¬†√ó¬†75¬†cm men h√∂gst 75¬†√ó¬†107¬†cm 8443 13 34 (PCE)
√Ėver 75¬†√ó¬†107¬†cm 8443 13 38 (PCE)
Andra 8443 13 90 (PCE)
Boktryckpressar (högtryckpressar) med rullmatning, andra än för flexografiskt tryck 8443 14 00 (PCE)
Boktryckpressar (högtryckpressar), andra än med rullmatning och för flexografiskt tryck 8443 15 00 (PCE)
Tryckpressar för flexografiskt tryck 8443 16 00 (PCE)
Djuptryckpressar 8443 17 00 (PCE)
Andra    
För tryckning av textilmaterial 8443 19 20 (PCE)
För användning vid tillverkning av halvledare 8443 19 40 (PCE)
Andra 8443 19 70 (PCE)
Andra skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, √§ven kombinerade    
Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk 8443 31 00 (PCE)
Andra, som kan anslutas till en maskin f√∂r automatisk databehandling eller till ett n√§tverk    
Skrivare 8443 32 10 (PCE)
Andra 8443 32 80 (PCE)
Andra 8443 39 00 (PCE)
Delar och tillbeh√∂r    
Delar och tillbeh√∂r till tryckpressar som anv√§nds f√∂r tryckning med tryckpl√•tar, tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr¬†8442    
Till apparater enligt nr¬†84431940 8443 91 10  
Andra    
Av gjutj√§rn eller gjutet st√•l 8443 91 91  
Andra 8443 91 99  
Andra    
Sammansatta elektroniska komponenter 8443 99 10  
Andra 8443 99 90  
84.44 Maskiner f√∂r sprutning, str√§ckning, texturering eller nedsk√§rning av konstfibermaterial    
Maskiner för sprutning 8444 00 10 (PCE)
Andra 8444 00 90 (PCE)
84.45 Maskiner f√∂r beredning av textilfibrer; maskiner f√∂r spinning, tvinning eller snodd av textilgarn samt andra maskiner f√∂r framst√§llning av textilgarn; maskiner f√∂r spolning (inbegripet v√§ftspolmaskiner), rullning eller haspling av textilgarn samt maskiner f√∂r beredning av textilgarn f√∂r anv√§ndning i maskiner enligt nr¬†8446 eller 8447    
Maskiner f√∂r beredning av textilfibrer    
Kardmaskiner 8445 11 00 (PCE)
Kammaskiner 8445 12 00 (PCE)
Förspinnmaskiner 8445 13 00 (PCE)
Andra 8445 19 00 (PCE)
Maskiner för spinning 8445 20 00 (PCE)
Maskiner för tvinning eller snodd 8445 30 00 (PCE)
Maskiner för spolning (inbegripet väftspolmaskiner), rullning eller haspling 8445 40 00 (PCE)
Andra slag 8445 90 00 (PCE)
84.46 V√§vstolar    
För vävning av band (bredd högst 30 cm) 8446 10 00 (PCE)
F√∂r v√§vning av v√§vnader med en bredd av mer √§n 30¬†cm, arbetande med skyttel    
Maskinvävstolar 8446 21 00 (PCE)
Andra 8446 29 00 (PCE)
För vävning av vävnader med en bredd av mer än 30 cm, skyttellösa 8446 30 00 (PCE)
84.47 Trik√•maskiner, maskbondningsmaskiner, maskiner f√∂r tillverkning av √∂verspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, sn√∂rmakeriarbeten, fl√§tor eller n√§tknytningar samt maskiner f√∂r tuftning    
Rundstickmaskiner    
Med en cylinderdiameter av högst 165 mm 8447 11 00 (PCE)
Med en cylinderdiameter av mer än 165 mm 8447 12 00 (PCE)
Flatstickmaskiner; maskbondningsmaskiner    
Varptrikåmaskiner (inbegripet Raschelmaskiner); maskbondningsmaskiner 8447 20 20 (PCE)
Andra 8447 20 80 (PCE)
Andra slag 8447 90 00 (PCE)
84.48 Hj√§lpmaskiner och hj√§lpapparater f√∂r anv√§ndning tillsammans med maskiner enligt nr¬†8444, 8445, 8446 eller 8447 (t.ex. skaftmaskiner, jacquardmaskiner, varp- och skottv√§ktare samt anordningar f√∂r skyttelv√§xling); delar och tillbeh√∂r som √§r l√§mpliga att anv√§ndas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt detta nummer eller enligt nr¬†8444, 8445, 8446 eller 8447 (t.ex. spindlar, spinnvingar, kardbeslag, kammar, spinnmunstycken, skyttlar, solv, skaftramar och trik√•maskinsn√•lar)    
Hj√§lpmaskiner och hj√§lpapparater f√∂r maskiner enligt nr¬†8444, 8445, 8446 eller 8447    
Skaftmaskiner och jacquardmaskiner; maskiner f√∂r reducering, kopiering, stansning eller sammanbindning av kort till s√•dana maskiner 8448 11 00  
Andra 8448 19 00  
Delar och tillbeh√∂r till maskiner enligt nr¬†8444 eller till hj√§lpmaskiner eller hj√§lpapparater f√∂r s√•dana maskiner 8448 20 00  
Delar och tillbeh√∂r till maskiner enligt nr 8445 eller till hj√§lpmaskiner eller hj√§lpapparater f√∂r s√•dana maskiner    
Kardbeslag 8448 31 00  
Delar och tillbeh√∂r till maskiner f√∂r beredning av textilfibrer, andra √§n kardbeslag 8448 32 00  
Spindlar, spinnvingar, spinnringar och ringl√∂pare 8448 33 00  
Andra 8448 39 00  
Delar och tillbeh√∂r till v√§vstolar eller till hj√§lpmaskiner eller hj√§lpapparater f√∂r v√§vstolar    
V√§vskedar, solv och skaftramar 8448 42 00  
Andra 8448 49 00  
Delar och tillbeh√∂r till maskiner enligt nr¬†8447 eller till hj√§lpmaskiner eller hj√§lpapparater f√∂r s√•dana maskiner    
Platiner, n√•lar och andra artiklar som anv√§nds f√∂r mask- eller √∂glebildning    
Platiner 8448 51 10  
Andra 8448 51 90  
Andra 8448 59 00  
84.49 Maskiner och apparater f√∂r tillverkning eller efterbehandling av filt eller bondad duk som l√§ngdvara eller i tillformade stycken, inbegripet maskiner f√∂r tillverkning av filthattar; hattformar 8449 00 00  
84.50 Vattentv√§ttmaskiner f√∂r hush√•ll eller tv√§tterier, inbegripet maskiner som b√•de tv√§ttar och torkar tv√§tten    
Maskiner f√∂r h√∂gst 10¬†kg torr tv√§tt    
Helautomatiska    
F√∂r h√∂gst 6¬†kg torr tv√§tt    
Frontmatade maskiner 8450 11 11 (PCE)
Toppmatade maskiner 8450 11 19 (PCE)
För mer än 6 kg men högst 10 kg torr tvätt 8450 11 90 (PCE)
Andra slag, med inbyggd centrifug 8450 12 00 (PCE)
Andra 8450 19 00 (PCE)
Maskiner för mer än 10 kg torr tvätt 8450 20 00 (PCE)
Delar 8450 90 00  
84.51 Maskiner och apparater (andra √§n tv√§ttmaskiner enligt nr¬†8450) f√∂r tv√§ttning eller annan reng√∂ring, vridning, torkning, strykning, pressning (inbegripet fixeringspressar), blekning, f√§rgning, appretering, bel√§ggning, impregnering eller annan efterbehandling av textilgarn, textilv√§vnader eller andra textilvaror, √§ven konfektionerade, samt maskiner f√∂r anbringande av massa p√• underlag av textilvara eller p√• annat underlag och som anv√§nds vid tillverkning av linoleummattor eller liknande golvbel√§ggning; maskiner f√∂r upprullning, avrullning, l√§ggning, sk√§rning eller tandning av dukvaror av textilmaterial    
Kemtv√§ttmaskiner 8451 10 00  
Torkmaskiner    
F√∂r h√∂gst 10¬†kg torr tv√§tt 8451 21 00  
Andra 8451 29 00  
Stryk- och pressmaskiner (inbegripet fixeringspressar) 8451 30 00 (PCE)
Maskiner f√∂r vattentv√§tt, blekning eller f√§rgning 8451 40 00  
Maskiner f√∂r upprullning, avrullning, l√§ggning, sk√§rning eller tandning av textilv√§vnader e.d. 8451 50 00  
Andra maskiner    
Maskiner f√∂r anbringande av massa p√• underlag av textilvara eller annat underlag vid tillverkning av linoleummattor eller liknande golvbel√§ggning 8451 80 10  
Maskiner f√∂r appretering 8451 80 30  
Andra 8451 80 80  
Delar 8451 90 00  
84.52 Symaskiner, andra √§n tr√•dh√§ftmaskiner enligt nr¬†8440; m√∂bler, stativ och √∂verdrag, speciellt konstruerade f√∂r symaskiner; symaskinsn√•lar    
Symaskiner f√∂r hems√∂mnad    
Symaskiner (endast skyttelmaskiner) vilkas √∂verdel har en vikt av h√∂gst 16¬†kg utan motor eller 17¬†kg med motor; symaskins√∂verdelar (endast skyttelmaskiner) med en vikt av h√∂gst 16¬†kg utan motor eller 17¬†kg med motor    
Symaskiner med ett v√§rde per styck (utan stativ, bord eller m√∂bel) √∂ver 65¬†‚ā¨ 8452 10 11 (PCE)
Andra 8452 10 19 (PCE)
Andra symaskiner och symaskinsöverdelar 8452 10 90 (PCE)
Andra symaskiner    
Automatsymaskiner 8452 21 00 (PCE)
Andra 8452 29 00 (PCE)
Symaskinsnålar 8452 30 00 (100)
M√∂bler, stativ och √∂verdrag f√∂r symaskiner samt delar till s√•dana varor; andra delar till symaskiner 8452 90 00  
84.53 Maskiner och apparater f√∂r beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller l√§der eller f√∂r tillverkning eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn eller l√§der, andra √§n symaskiner    
Maskiner och apparater f√∂r beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller l√§der 8453 10 00  
Maskiner och apparater f√∂r tillverkning eller reparation av skodon 8453 20 00  
Andra maskiner och apparater 8453 80 00  
Delar 8453 90 00  
84.54 Konvertrar, gjutsk√§nkar, g√∂tkokiller och gjutmaskiner av s√•dana slag som anv√§nds inom metallurgin eller i metallgjuterier    
Konvertrar 8454 10 00  
G√∂tkokiller och gjutsk√§nkar 8454 20 00  
Gjutmaskiner    
Pressgjutmaskiner 8454 30 10  
Andra 8454 30 90  
Delar 8454 90 00  
84.55 Metallvalsverk och valsar till s√•dana valsverk    
R√∂rvalsverk 8455 10 00  
Andra valsverk    
F√∂r varmvalsning eller kombinerad varm- och kallvalsning 8455 21 00  
F√∂r kallvalsning 8455 22 00  
Valsar till valsverk    
Av gjutj√§rn 8455 30 10  
Av friformsmitt st√•l    
Arbetsvalsar f√∂r varmvalsning; st√∂dvalsar f√∂r varm- och kallvalsning 8455 30 31  
Arbetsvalsar f√∂r kallvalsning 8455 30 39  
Andra 8455 30 90  
Andra delar 8455 90 00  
84.56 Verktygsmaskiner f√∂r avverkande bearbetning av alla slags material med laser eller annan ljus- eller fotonstr√•le, ultraljud, elektroerosion, elektrokemisk process, elektronstr√•le, jonstr√•le eller plasmaljusb√•ge; vattensk√§rmaskiner    
Arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstr√•le    
Arbetande med laser    
Av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar, tryckta kretskort, delar enligt nr 8517, eller delar till maskiner för automatisk databehandling 8456 11 10 (PCE)
Andra 8456 11 90 (PCE)
Arbetande med annan ljus- eller fotonstr√•le    
Av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar, tryckta kretskort, delar enligt nr 8517, eller delar till maskiner för automatisk databehandling 8456 12 10 (PCE)
Andra 8456 12 90 (PCE)
Arbetande med ultraljud 8456 20 00 (PCE)
Arbetande med elektroerosion    
Numeriskt styrda    
Tråderosionmaskiner 8456 30 11 (PCE)
Andra 8456 30 19 (PCE)
Andra 8456 30 90 (PCE)
Arbetande med plasmaljusbåge 8456 40 00 (PCE)
Vattenskärmaskiner 8456 50 00 (PCE)
Andra slag 8456 90 00 (PCE)
84.57 Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer √§n en bearbetningsenhet samt transfermaskiner, f√∂r metallbearbetning    
Fleroperationsmaskiner    
Horisontella 8457 10 10 (PCE)
Andra 8457 10 90 (PCE)
Enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet 8457 20 00 (PCE)
Transfermaskiner    
Numeriskt styrda 8457 30 10 (PCE)
Andra 8457 30 90 (PCE)
84.58 Svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) f√∂r avl√§gsnande av metall    
Horisontella svarvar    
Numeriskt styrda    
Fleroperationssvarvar 8458 11 20 (PCE)
Automatsvarvar    
Enspindliga 8458 11 41 (PCE)
Flerspindliga 8458 11 49 (PCE)
Andra 8458 11 80 (PCE)
Andra 8458 19 00 (PCE)
Andra svarvar    
Numeriskt styrda    
Fleroperationssvarvar 8458 91 20 (PCE)
Andra 8458 91 80 (PCE)
Andra 8458 99 00 (PCE)
84.59 Verktygsmaskiner (inbegripet borr-, fr√§s- och g√§ngenheter) f√∂r borrning, arborrning, fr√§sning eller g√§ngsk√§rning i metall, andra √§n svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) enligt nr¬†8458    
Borr-, fräs- och gängenheter 8459 10 00 (PCE)
Andra borrmaskiner    
Numeriskt styrda 8459 21 00 (PCE)
Andra 8459 29 00 (PCE)
Maskiner f√∂r arborrning, utg√∂rande kombinerade borr- och fr√§sverk    
Numeriskt styrda 8459 31 00 (PCE)
Andra 8459 39 00 (PCE)
Andra maskiner f√∂r arborrning    
Numeriskt styrda 8459 41 00 (PCE)
Andra 8459 49 00 (PCE)
Fr√§smaskiner av kn√§typ    
Numeriskt styrda 8459 51 00 (PCE)
Andra 8459 59 00 (PCE)
Andra fr√§smaskiner    
Numeriskt styrda    
Verktygsmaskiner 8459 61 10 (PCE)
Andra 8459 61 90 (PCE)
Andra    
Verktygsfräsmaskiner 8459 69 10 (PCE)
Andra 8459 69 90 (PCE)
Andra gängskärningsmaskiner 8459 70 00 (PCE)
84.60 Verktygsmaskiner f√∂r gradning, sk√§rpning, slipning, hening, l√§ppning, polering eller annan ytbehandling av metall eller kermet med hj√§lp av slipstenar, slipmedel eller polerdon, andra √§n kuggsk√§rnings- och kuggslipmaskiner enligt nr¬†8461    
Planslipmaskiner    
Numeriskt styrda 8460 12 00 (PCE)
Andra 8460 19 00 (PCE)
Andra slipmaskiner    
Centerlesslipmaskiner, numeriskt styrda 8460 22 00 (PCE)
Andra cylindriska slipmaskiner, numeriskt styrda 8460 23 00 (PCE)
Andra, numeriskt styrda 8460 24 00 (PCE)
Andra    
För cylindriska ytor 8460 29 10 (PCE)
Andra 8460 29 90 (PCE)
Sk√§rpningsmaskiner (verktygsslipmaskiner)    
Numeriskt styrda 8460 31 00 (PCE)
Andra 8460 39 00 (PCE)
Heningsmaskiner och l√§ppningsmaskiner    
Numeriskt styrda 8460 40 10 (PCE)
Andra 8460 40 90 (PCE)
Andra slag 8460 90 00 (PCE)
84.61 Verktygsmaskiner f√∂r hyvling, stickning, driftning, kuggsk√§rning, kuggslipning, s√•gning eller kapning samt andra verktygsmaskiner f√∂r avverkande bearbetning av metall eller kermet, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
Kipphyvlar och stickmaskiner 8461 20 00 (PCE)
Driftmaskiner    
Numeriskt styrda 8461 30 10 (PCE)
Andra 8461 30 90 (PCE)
Kuggsk√§rningsmaskiner och kuggslipmaskiner    
Kuggsk√§rningsmaskiner (inbegripet kuggslipmaskiner)    
F√∂r sk√§rning av cylindriska kugghjul    
Numeriskt styrda 8461 40 11 (PCE)
Andra 8461 40 19 (PCE)
F√∂r sk√§rning av andra kugghjul    
Numeriskt styrda 8461 40 31 (PCE)
Andra 8461 40 39 (PCE)
Maskiner f√∂r f√§rdigbearbetning av kugghjul    
Med mikrometerinst√§llning, med vilken varje axels l√§ge kan st√§llas in med en noggrannhet av 0,01¬†mm    
Numeriskt styrda 8461 40 71 (PCE)
Andra 8461 40 79 (PCE)
Andra 8461 40 90 (PCE)
S√•gmaskiner och kapmaskiner    
S√•gmaskiner    
Cirkelsågar 8461 50 11 (PCE)
Andra 8461 50 19 (PCE)
Kapmaskiner 8461 50 90 (PCE)
Andra slag 8461 90 00 (PCE)
84.62 Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) f√∂r bearbetning av metall genom smide, hamring eller s√§nksmide (utom i valsverk); verktygsmaskiner (inbegripet pressar, sk√§rningslinjer och l√§ngdsk√§rningslinjer) f√∂r bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning, klippning eller stansning (utom dragb√§nkar); pressar f√∂r bearbetning av metall eller metallkarbider, inte n√§mnda ovan    
Varmformningsmaskiner f√∂r smide (inbegripet pressar) och hammarsmide    
Maskiner f√∂r s√§nksmide    
Numeriskt styrda 8462 11 10 (PCE)
Andra 8462 11 90 (PCE)
Andra    
Numeriskt styrda 8462 19 10 (PCE)
Andra 8462 19 90 (PCE)
Maskiner f√∂r bockning, falsning eller riktning (inbegripet kantpressar) f√∂r platta produkter    
Profilformningsmaskiner    
Numeriskt styrda 8462 22 10 (PCE)
Andra 8462 22 90 (PCE)
Numeriskt styrda kantpressar 8462 23 00 (PCE)
Numeriskt styrda panelbockningsmaskiner 8462 24 00 (PCE)
Numeriskt styrda rullformningsmaskiner 8462 25 00 (PCE)
Andra numeriskt styrda maskiner för bockning, falsning eller riktning 8462 26 00 (PCE)
Andra 8462 29 00 New (PCE)
Slittningslinjer, l√§ngdsk√§rningslinjer och andra klippmaskiner (utom pressar) f√∂r platta produkter, andra √§n kombinerade stans- och klippmaskiner    
Slittningslinjer och l√§ngdsk√§rningslinjer    
Numeriskt styrda 8462 32 10 (PCE)
Andra 8462 32 90 (PCE)
Numeriskt styrda klippmaskiner 8462 33 00 (PCE)
Andra 8462 39 00 (PCE)
Stansmaskiner (utom pressar) f√∂r platta produkter, inbegripet kombinerade stans- och klippmaskiner    
Numeriskt styrda 8462 42 00 (PCE)
Andra 8462 49 00 (PCE)
Maskiner f√∂r bearbetning av r√∂r, ih√•liga profiler och st√•ng (utom pressar)    
Numeriskt styrda 8462 51 00 (PCE)
Andra 8462 59 00 (PCE)
Pressar f√∂r kallbearbetning av metall    
Hydrauliska pressar    
Numeriskt styrda 8462 61 10 (PCE)
Andra 8462 61 90 (PCE)
Mekaniska pressar    
Numeriskt styrda 8462 62 10 (PCE)
Andra 8462 62 90 (PCE)
Servopressar    
Numeriskt styrda 8462 63 10 (PCE)
Andra 8462 63 90 (PCE)
Andra    
Numeriskt styrda 8462 69 10 (PCE)
Andra 8462 69 90 (PCE)
Andra    
Numeriskt styrda 8462 90 10 (PCE)
Andra 8462 90 90 (PCE)
84.63 Andra verktygsmaskiner f√∂r icke avverkande bearbetning av metall eller kermet    
Dragb√§nkar f√∂r st√§nger, r√∂r, profiler, tr√•dar e.d.    
Dragbänkar för tråd 8463 10 10 (PCE)
Andra 8463 10 90 (PCE)
Gängrullmaskiner 8463 20 00 (PCE)
Trådbearbetningsmaskiner 8463 30 00 (PCE)
Andra slag 8463 90 00 (PCE)
84.64 Verktygsmaskiner f√∂r bearbetning av sten, keramiska produkter, betong, asbestcement eller liknande mineraliska material eller f√∂r bearbetning av glas i kallt tillst√•nd    
Sågmaskiner 8464 10 00 (PCE)
Slipmaskiner och polermaskiner    
F√∂r bearbetning av glas    
Optiskt glas 8464 20 11 (PCE)
Annat 8464 20 19  
Andra 8464 20 80  
Andra slag 8464 90 00  
84.65 Verktygsmaskiner (inbegripet maskiner f√∂r spikning, klamring, limning eller annan sammans√§ttning) f√∂r bearbetning av tr√§, kork, ben, h√•rdgummi, h√•rdplast eller liknande h√•rda material    
Maskiner som kan utf√∂ra olika slags bearbetningar utan verktygsbyte mellan bearbetningarna    
Med manuell överföring av arbetsstycket mellan varje bearbetning 8465 10 10 (PCE)
Med automatisk överföring av arbetsstycket mellan varje bearbetning 8465 10 90 (PCE)
Fleroperationsmaskiner 8465 20 00 (PCE)
Andra slag    
S√•gmaskiner    
Bandsågar 8465 91 10 (PCE)
Cirkelsågar 8465 91 20 (PCE)
Andra 8465 91 90 (PCE)
Maskiner för hyvling, fräsning eller gradning (genom utskärning) 8465 92 00 (PCE)
Slip-, puts- eller polermaskiner 8465 93 00 (PCE)
Bockningsmaskiner och sammansättningsmaskiner 8465 94 00 (PCE)
Borrmaskiner och tapphålsmaskiner 8465 95 00 (PCE)
Maskiner för klyvning, knivskärning eller fanersvarvning 8465 96 00 (PCE)
Andra 8465 99 00 (PCE)
84.66 Delar och tillbeh√∂r som √§r l√§mpliga att anv√§ndas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr¬†8456‚Äď8465, inbegripet h√•llare f√∂r arbetsstycken eller verktyg, sj√§lv√∂ppnande g√§nghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning f√∂r maskiner; verktygsh√•llare till alla slags handverktyg    
Verktygsh√•llare och sj√§lv√∂ppnande g√§nghuvuden    
Verktygsh√•llare    
Dornar, chuckar och hylsor 8466 10 20  
Andra    
F√∂r svarvar 8466 10 31  
Andra 8466 10 38  
Sj√§lv√∂ppnande g√§nghuvuden 8466 10 80  
H√•llare f√∂r arbetsstycken    
Uppsp√§nningsverktyg samt satser av standarddelar d√§rtill 8466 20 20  
Andra    
Till svarvar 8466 20 91  
Andra 8466 20 98  
Delningsdockor och annan speciell utrustning f√∂r maskiner 8466 30 00  
Andra slag    
Till maskiner enligt nr¬†8464    
Av gjutet j√§rn eller gjutet st√•l 8466 91 20  
Andra 8466 91 95  
Till maskiner enligt nr¬†8465    
Av gjutet j√§rn eller gjutet st√•l 8466 92 20  
Andra 8466 92 80  
Till maskiner enligt nr¬†8456‚Äď8461    
Delar och tillbeh√∂r till maskiner enligt nr 84561110, 84561210, 845620, 845630, 845710, 845891, 84592100, 845961 eller 846150 av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen anv√§nds f√∂r tillverkning av tryckta kretsar, tryckta kretskort, delar enligt nr 8517, eller delar till maskiner f√∂r automatisk databehandling 8466 93 40  
Andra    
Till maskiner enligt nr¬†84565000 8466 93 50  
Andra 8466 93 60  
Till maskiner enligt nr¬†8462 eller 8463 8466 94 00  
84.67 Handverktyg, pneumatiska, hydrauliska eller med inbyggd elektrisk eller icke elektrisk motor    
Pneumatiska    
F√∂r roterande verktyg (inbegripet s√•dana f√∂r b√•de roterande och sl√•ende verktyg)    
F√∂r metallbearbetning 8467 11 10  
Andra 8467 11 90  
Andra 8467 19 00  
Med inbyggd elektrisk motor    
Borrmaskiner av alla slag    
Som kan arbeta utan yttre kraftkälla 8467 21 10 (PCE)
Andra    
Elektropneumatiska 8467 21 91 (PCE)
Andra 8467 21 99 (PCE)
S√•gar    
Kedjesågar 8467 22 10 (PCE)
Cirkelsågar 8467 22 30 (PCE)
Andra 8467 22 90 (PCE)
Andra    
Som kan arbeta utan yttre kraftkälla 8467 29 20 (PCE)
Andra    
Slip- och putsmaskiner    
Vinkelslipare 8467 29 51 (PCE)
Bandputsmaskiner 8467 29 53 (PCE)
Andra 8467 29 59 (PCE)
Hyvelmaskiner 8467 29 70 (PCE)
Häcksaxar och maskiner för trimning av gräsmattor 8467 29 80 (PCE)
Andra 8467 29 85 (PCE)
Andra verktyg    
Kedjesågar 8467 81 00 (PCE)
Andra 8467 89 00  
Delar    
Till kedjes√•gar 8467 91 00  
Till pneumatiska verktyg 8467 92 00  
Andra 8467 99 00  
84.68 Maskiner och apparater f√∂r l√∂dning eller svetsning, √§ven anv√§ndbara f√∂r sk√§rning, dock inte s√•dana som omfattas av nr¬†8515; maskiner och apparater f√∂r yth√§rdning med gas    
Svetsbr√§nnare som h√•lls i handen 8468 10 00  
Andra maskiner och apparater som arbetar med gas 8468 20 00  
Andra maskiner och apparater 8468 80 00  
Delar 8468 90 00  
84.70 R√§knemaskiner och maskiner i fickformat, med r√§knefunktion, f√∂r upptagning, √•tergivning och avl√§sning av data; bokf√∂ringsmaskiner, frankost√§mplingsmaskiner, biljettmaskiner och liknande maskiner och apparater, med inbyggt r√§kneverk; kassakontrollapparater    
Elektroniska räknemaskiner som kan arbeta utan yttre elektrisk kraftkälla samt maskiner i fickformat, med räknefunktion, för upptagning, återgivning och avläsning av data 8470 10 00 (PCE)
Andra elektroniska r√§knemaskiner    
Skrivande 8470 21 00 (PCE)
Andra 8470 29 00 (PCE)
Andra räknemaskiner 8470 30 00 (PCE)
Kassakontrollapparater 8470 50 00 (PCE)
Andra slag 8470 90 00 (PCE)
84.71 Maskiner f√∂r automatisk databehandling och enheter till s√•dana maskiner; magnetiska och optiska l√§sare, maskiner f√∂r √∂verf√∂ring av data till datab√§rare i kodad form samt maskiner f√∂r bearbetning av s√•dana data, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans    
Bärbara maskiner för automatisk databehandling, med en vikt av högst 10 kg, med åtminstone en centralenhet, ett tangentbord och en bildskärm 8471 30 00 (PCE)
Andra maskiner f√∂r automatisk databehandling    
Med åtminstone en centralenhet, ett inorgan och ett utorgan, de sistnämnda får även vara kombinerade, inom samma hölje 8471 41 00 (PCE)
Andra, i form av system 8471 49 00 (PCE)
Bearbetningsenheter, andra än sådana enligt nr 847141 eller 847149, även sådana som innehåller en eller två av följande enheter inom samma hölje, nämligen: minnen, inorgan och utorgan 8471 50 00 (PCE)
Inorgan och utorgan, √§ven inneh√•llande minnen inom samma h√∂lje    
Tangentbord 8471 60 60 (PCE)
Andra 8471 60 70 (PCE)
Minnesenheter    
Centrala minnesenheter 8471 70 20 (PCE)
Andra    
Skivminnesenheter    
Optiska, inbegripet magnetoptiska 8471 70 30 (PCE)
Andra    
Hårddiskenheter 8471 70 50 (PCE)
Andra 8471 70 70 (PCE)
Minnesenheter för magnetband 8471 70 80 (PCE)
Andra 8471 70 98 (PCE)
Andra enheter för maskiner för automatisk databehandling 8471 80 00 (PCE)
Andra 8471 90 00 (PCE)
84.72 Andra maskiner och apparater f√∂r kontorsbruk (t.ex. dupliceringsmaskiner av hektograftyp, stencilapparater, adresseringsmaskiner, sedelutbetalningsautomater, maskiner f√∂r sortering, r√§kning eller f√∂rpackning av mynt, pennformeringsapparater, h√•lslag och h√§ftapparater)    
Dupliceringsmaskiner av hektograftyp och stencilapparater 8472 10 00 (PCE)
Maskiner för sortering, vikning, kuvertering, banderollering, öppning, tillslutning eller försegling av post samt maskiner för anbringande eller makulering av frimärken 8472 30 00 (PCE)
Andra    
Maskiner för sortering, räkning eller förpackning av mynt 8472 90 10 (PCE)
Andra 8472 90 80  
84.73 Delar och tillbeh√∂r (andra √§n √∂verdrag, fodral, v√§skor o.d.) som √§r l√§mpliga att anv√§ndas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr¬†8470‚Äď8472    
Delar och tillbeh√∂r till maskiner enligt nr¬†8470    
Till elektroniska r√§knemaskiner enligt nr¬†847010, 847021 eller 847029    
Sammansatta elektroniska komponenter 8473 21 10  
Andra 8473 21 90  
Andra    
Sammansatta elektroniska komponenter 8473 29 10  
Andra 8473 29 90  
Delar och tillbeh√∂r till maskiner enligt nr¬†8471    
Sammansatta elektroniska komponenter 8473 30 20  
Andra 8473 30 80  
Delar och tillbeh√∂r till maskiner enligt nr¬†8472    
Sammansatta elektroniska komponenter 8473 40 10  
Andra 8473 40 80  
Delar och tillbeh√∂r som √§r l√§mpade att anv√§ndas f√∂r maskiner enligt tv√• eller flera av numren¬†8470‚Äď8472    
Sammansatta elektroniska komponenter 8473 50 20  
Andra 8473 50 80  
84.74 Maskiner och apparater f√∂r sortering, siktning, avskiljning, tv√§ttning, krossning, malning, blandning eller kn√•dning av jord, sten, malm eller andra mineraliska √§mnen i fast form (inbegripet pulver- eller pastaform); maskiner och apparater f√∂r agglomerering, formning eller gjutning av fasta mineraliska br√§nslen, keramiska massor, icke h√•rdnad betong, gips eller andra mineraliska produkter i pulver- eller pastaform; maskiner f√∂r tillverkning av gjutformar av sand    
Maskiner och apparater f√∂r sortering, siktning, avskiljning eller tv√§ttning 8474 10 00  
Maskiner och apparater f√∂r krossning eller malning 8474 20 00  
Maskiner och apparater f√∂r blandning eller kn√•dning    
Betong- och murbruksblandare 8474 31 00  
Maskiner och apparater f√∂r blandning av mineraliska √§mnen med bitumen 8474 32 00  
Andra 8474 39 00  
Andra maskiner och apparater    
Maskiner och apparater f√∂r agglomerering, formning eller gjutning av keramiska massor 8474 80 10  
Andra 8474 80 90  
Delar    
Av gjutj√§rn eller gjutet st√•l 8474 90 10  
Andra 8474 90 90  
84.75 Maskiner f√∂r sammans√§ttning av elektriska eller elektroniska lampor, r√∂r eller blixtlampor i glash√∂ljen; maskiner f√∂r tillverkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillst√•nd    
Maskiner f√∂r sammans√§ttning av elektriska eller elektroniska lampor, r√∂r eller blixtlampor i glash√∂ljen 8475 10 00  
Maskiner f√∂r tillverkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillst√•nd    
Maskiner f√∂r tillverkning av optiska fibrer och f√∂rstadier till s√•dana 8475 21 00  
Andra 8475 29 00  
Delar    
Delar till maskiner enligt nr 84752100 8475 90 10  
Andra 8475 90 90  
84.76 F√∂rs√§ljningsautomater f√∂r varor (t.ex. frim√§rks-, cigarett-, livsmedels- eller dryckesautomater), inbegripet v√§xlingsautomater    
F√∂rs√§ljningsautomater f√∂r drycker    
Med uppvärmnings- eller kylanordning 8476 21 00 (PCE)
Andra 8476 29 00 (PCE)
Andra    
Med uppvärmnings- eller kylanordning 8476 81 00 (PCE)
Andra    
Växlingsautomater 8476 89 10 (PCE)
Andra 8476 89 90 (PCE)
Delar    
Delar till v√§xlingsautomater 8476 90 10  
Andra 8476 90 90  
84.77 Maskiner och apparater f√∂r bearbetning av gummi eller plast eller f√∂r tillverkning av varor av dessa material, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans i detta kapitel    
Formsprutmaskiner 8477 10 00 (PCE)
Strängsprutmaskiner 8477 20 00 (PCE)
Formblåsningsmaskiner 8477 30 00 (PCE)
Vakuumgjutmaskiner och andra varmformningsmaskiner 8477 40 00 (PCE)
Andra maskiner och apparater f√∂r gjutning eller annan formning    
För formning eller regummering av däck eller för formning av innerslangar 8477 51 00 (PCE)
Andra    
Pressar 8477 59 10 (PCE)
Andra 8477 59 80 (PCE)
Andra maskiner och apparater    
Maskiner f√∂r tillverkning av skummaterial    
Maskiner för omvandling av reaktiva hartser 8477 80 11 (PCE)
Andra 8477 80 19 (PCE)
Andra    
Fragmenteringsmaskiner 8477 80 91 (PCE)
Blandare, knådare och omrörare 8477 80 93 (PCE)
Skärmaskiner och spaltmaskiner 8477 80 95 (PCE)
Andra 8477 80 99  
Delar    
Av gjutj√§rn eller gjutet st√•l 8477 90 10  
Andra 8477 90 80  
84.78 Maskiner och apparater f√∂r beredning eller bearbetning av tobak, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans i detta kapitel    
Maskiner och apparater 8478 10 00  
Delar 8478 90 00  
84.79 Maskiner och mekaniska apparater med s√§rskilda funktioner, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans i detta kapitel    
Maskiner och apparater f√∂r anl√§ggnings- eller byggnadsverksamhet e.d. 8479 10 00  
Maskiner och apparater f√∂r utvinning eller beredning av animaliska, icke-flyktiga vegetabiliska eller mikrobiella fetter eller oljor 8479 20 00  
Pressmaskiner f√∂r tillverkning av sp√•nskivor eller fiberskivor av tr√§ eller andra vedartade material samt andra maskiner f√∂r behandling av tr√§ eller kork    
Pressar 8479 30 10  
Andra 8479 30 90  
Maskiner för tillverkning av tågvirke och linor 8479 40 00 (PCE)
Industrirobotar, ej n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans 8479 50 00  
Evaporat√∂rer f√∂r luftkylning 8479 60 00  
Passagerarbryggor (passagerarlandg√•ngar)    
Av s√•dana slag som anv√§nds p√• flygplatser 8479 71 00  
Andra slag 8479 79 00  
Andra maskiner och mekaniska apparater    
F√∂r metallbearbetning, inbegripet maskiner f√∂r lindning av elektrisk tr√•d till spolar 8479 81 00  
Maskiner f√∂r blandning, kn√•dning, krossning, malning, s√•llning, siktning, homogenisering, emulgering eller omr√∂rning 8479 82 00  
Kalla isostatiska pressar 8479 83 00  
Andra    
Mobila hydrauliska maskiner f√∂r st√∂ttning av tak i gruvor 8479 89 30  
Centralsm√∂rjningssystem 8479 89 60  
Automatiserade maskiner som anv√§nds f√∂r placering av elektroniska komponenter och som √§r av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen anv√§nds f√∂r tillverkning av tryckta kretskort 8479 89 70  
Andra 8479 89 97  
Delar    
Delar till maskiner enligt nr 84798970 8479 90 15  
Andra    
Av gjutj√§rn eller gjutet st√•l 8479 90 20  
Andra 8479 90 70  
84.80 Formflaskor f√∂r metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller; gjutformar och andra formar f√∂r metall (andra √§n g√∂tkokiller), metallkarbider, glas, mineraliska √§mnen, gummi eller plast    
Formflaskor f√∂r metallgjuterier 8480 10 00  
Bottenplattor till gjutformar 8480 20 00  
Gjutmodeller    
Av tr√§ 8480 30 10  
Andra 8480 30 90  
Formar f√∂r metall eller metallkarbider    
F√∂r sprutgjutning eller pressgjutning 8480 41 00  
Andra 8480 49 00  
Formar f√∂r glas 8480 50 00  
Formar f√∂r mineraliska √§mnen 8480 60 00  
Formar f√∂r gummi eller plast    
F√∂r sprutgjutning eller pressgjutning 8480 71 00  
Andra 8480 79 00  
84.81 Kranar, ventiler och liknande anordningar f√∂r r√∂rledningar, √•ngpannor, tankar, kar e.d., inbegripet reducerventiler och termostatreglerade ventiler    
Reducerventiler    
Kombinerade med filter eller sm√∂rjapparater 8481 10 05  
Andra    
Av gjutet j√§rn eller av st√•l 8481 10 19  
Andra 8481 10 99  
Ventiler f√∂r oljehydrauliska eller pneumatiska transmissioner    
Ventiler f√∂r kontroll av oljehydrauliska transmissioner 8481 20 10  
Ventiler f√∂r kontroll av pneumatiska transmissioner 8481 20 90  
Backventiler    
Av gjutet j√§rn eller av st√•l 8481 30 91  
Andra 8481 30 99  
S√§kerhetsventiler och avlastningsventiler    
Av gjutet j√§rn eller av st√•l 8481 40 10  
Andra 8481 40 90  
Andra anordningar    
Kranar, ventiler och liknande varor f√∂r sanitetsutrustning o.d.    
Blandningsventiler 8481 80 11  
Andra 8481 80 19  
Ventiler till radiatorer f√∂r centralv√§rmeanl√§ggningar    
Termostatventiler 8481 80 31  
Andra 8481 80 39  
Ventiler f√∂r pneumatiska d√§ck och slangar 8481 80 40  
Andra    
Processregleringsventiler    
Temperaturregulatorer 8481 80 51  
Andra 8481 80 59  
Andra    
Slidventiler    
Av gjutj√§rn 8481 80 61  
Av st√•l 8481 80 63  
Andra 8481 80 69  
S√§tesventiler    
Av gjutj√§rn 8481 80 71  
Av st√•l 8481 80 73  
Andra 8481 80 79  
Kulventiler och kikventiler 8481 80 81  
Spj√§llventiler 8481 80 85  
Membranventiler 8481 80 87  
Andra 8481 80 99  
Delar 8481 90 00  
84.82 Kullager och rullager    
Kullager    
Med yttre diameter av h√∂gst 30¬†mm 8482 10 10  
Andra 8482 10 90  
Koniska rullager, inbegripet koniska rullar monterade i h√•llare 8482 20 00  
Sf√§riska rullager 8482 30 00  
N√•llager, inbegripet n√•lrullar monterade i lagerhus 8482 40 00  
Andra cylindriska rullager, inbegripet rullar monterade i lagerhus 8482 50 00  
Andra slag, inbegripet kombinerade kul- och rullager 8482 80 00  
Delar    
Kulor, n√•lar och rullar    
Koniska rullar 8482 91 10  
Andra 8482 91 90  
Andra 8482 99 00  
84.83 Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och vevar; lagerhus och glidlager; kuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kul- eller rullskruvar; v√§xell√•dor och andra utv√§xlingar, inbegripet momentv√§xlar; sv√§nghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor; friktionskopplingar och andra axelkopplingar (inbegripet universalkopplingar)    
Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och vevar    
Vevar och vevaxlar    
Av gjutj√§rn eller gjutet st√•l 8483 10 21  
Av friformsmitt st√•l 8483 10 25  
Andra 8483 10 29  
Ledade axlar 8483 10 50  
Andra 8483 10 95  
Lagerhus med kullager eller rullager 8483 20 00  
Lagerhus utan kullager eller rullager; glidlager    
Lagerhus    
F√∂r kullager eller rullager 8483 30 32  
Andra 8483 30 38  
Glidlager 8483 30 80  
Kuggtransmissioner och friktionstransmissioner, andra √§n s√§rskilt f√∂religgande tandhjul och andra enkla komponenter f√∂r kraft√∂verf√∂ring; kul- eller rullskruvar; v√§xell√•dor och andra utv√§xlingar, inbegripet momentv√§xlar    
Kuggtransmissioner    
Cylindriska kugghjulsv√§xlar och snedtandade kugghjulsv√§xlar 8483 40 21  
Koniska kugghjulsv√§xlar/koniska kugghjul 8483 40 23  
Sn√§ckdrev 8483 40 25  
Andra 8483 40 29  
Kul- eller rullskruvar 8483 40 30  
V√§xell√•dor och andra utv√§xlingar, inbegripet momentv√§xlar    
V√§xell√•dor 8483 40 51  
Andra 8483 40 59  
Andra 8483 40 90  
Sv√§nghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor    
Av gjutj√§rn eller gjutet st√•l 8483 50 20  
Andra 8483 50 80  
Friktionskopplingar och andra axelkopplingar (inbegripet universalkopplingar)    
Av gjutj√§rn eller gjutet st√•l 8483 60 20  
Andra 8483 60 80  
Tandade hjul, kedjedrev och andra transmissionselement som f√∂religger separat; delar    
Delar till lagerhus 8483 90 20  
Andra    
Av gjutet j√§rn eller gjutet st√•l 8483 90 81  
Andra 8483 90 89  
84.84 Packningar av metallpl√•t i f√∂rening med annat material eller av tv√• eller flera skikt av metall; satser av packningar av skilda material, i p√•sar, kuvert eller liknande f√∂rpackningar; mekaniska packningar    
Packningar av metallpl√•t i f√∂rening med annat material eller av tv√• eller flera skikt av metall 8484 10 00  
Mekaniska packningar 8484 20 00  
Andra slag 8484 90 00  
84.85 Maskiner f√∂r additiv tillverkning    
Genom påläggning av metall 8485 10 00 (PCE)
Genom påläggning av plast eller gummi 8485 20 00 (PCE)
Genom p√•l√§ggning av gips, cement, keramik eller glas    
Genom påläggning av gips, cement eller keramik 8485 30 10 (PCE)
Andra 8485 30 90 (PCE)
Andra    
Maskiner för additiv tillverkning genom påläggning av sand, betong eller andra mineraliska produkter 8485 80 10 New (PCE)
Andra 8485 80 90 New (PCE)
Delar    
Delar till maskiner enligt nr 84853010 eller 84858010 8485 90 10  
Andra 8485 90 90  
84.86 Maskiner och apparater av s√•dana slag som uteslutande eller huvudsakligen anv√§nds f√∂r framst√§llning av halvledar√§mnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller platta bildsk√§rmar; maskiner och apparater enligt anm√§rkning¬†11¬†C till detta kapitel; delar och tillbeh√∂r    
Maskiner och apparater f√∂r framst√§llning av halvledar√§mnen (boules) och halvledarplattor (wafers) 8486 10 00  
Maskiner och apparater f√∂r framst√§llning av halvledarkomponenter eller halvledarelement och av elektroniska integrerade kretsar 8486 20 00  
Maskiner och apparater f√∂r framst√§llning av platta bildsk√§rmar 8486 30 00  
Maskiner och apparater enligt anm√§rkning¬†11¬†C till detta kapitel 8486 40 00  
Delar och tillbeh√∂r 8486 90 00  
84.87 Delar till maskiner och apparater, inte f√∂rsedda med elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska anordningar, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans i detta kapitel    
Fartygspropellrar och blad till s√•dana propellrar    
Av brons 8487 10 10 (PCE)
Andra 8487 10 90 (PCE)
Andra slag    
Av gjutj√§rn 8487 90 40  
Av j√§rn eller st√•l    
Av gjutet st√•l 8487 90 51  
Av friformsmitt eller s√§nksmitt j√§rn eller st√•l 8487 90 57  
Andra 8487 90 59  
Andra 8487 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.