CN8 / NC8 - 2023 84 CN8 / NC8 - 2023 - SV 86

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 85
ELEKTRISKA MASKINER OCH APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELAR TILL S√ÖDANA VAROR; APPARATER F√ĖR INSPELNING ELLER √ÖTERGIVNING AV LJUD, APPARATER F√ĖR INSPELNING ELLER √ÖTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD F√ĖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEH√ĖR TILL S√ÖDANA APPARATER

85.01 Elektriska motorer och generatorer (med undantag av generatoraggregat)    
Motorer med en uteffekt av h√∂gst 37,5¬†W    
Synkronmotorer med en uteffekt av högst 18 W 8501 10 10 (PCE)
Andra    
Universalmotorer 8501 10 91 (PCE)
Växelströmsmotorer 8501 10 93 (PCE)
Likströmsmotorer 8501 10 99 (PCE)
Universalmotorer med en uteffekt av mer än 37,5 W 8501 20 00 (PCE)
Andra likstr√∂msmotorer; likstr√∂msgeneratorer, andra √§n fotoelektromotoriska generatorer    
Med en uteffekt av högst 750 W 8501 31 00 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW 8501 32 00 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 75 kW men högst 375 kW 8501 33 00 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 375 kW 8501 34 00 (PCE)
Andra v√§xelstr√∂msmotorer, enfas    
Med en uteffekt av högst 750 W 8501 40 20 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 750 W 8501 40 80 (PCE)
Andra v√§xelstr√∂msmotorer, flerfas    
Med en uteffekt av högst 750 W 8501 51 00 (PCE)
Med en uteffekt av mer √§n 750¬†W men h√∂gst 75¬†kW    
Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 7,5 kW 8501 52 20 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 7,5 kW men högst 37 kW 8501 52 30 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 37 kW men högst 75 kW 8501 52 90 (PCE)
Med en uteffekt av mer √§n 75¬†kW    
Motorer för framdrivning av fordon (dragmotorer) 8501 53 50 (PCE)
Andra, med en uteffekt av    
Mer än 75 kW men högst 375 kW 8501 53 81 (PCE)
Mer än 375 kW men högst 750 kW 8501 53 94 (PCE)
Mer än 750 kW 8501 53 99 (PCE)
V√§xelstr√∂msgeneratorer, andra √§n fotoelektromotoriska generatorer    
Med en uteffekt av h√∂gst 75¬†kVA    
Med en uteffekt av högst 7,5 kVA 8501 61 20 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA men högst 75 kVA 8501 61 80 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 75 kVA men högst 375 kVA 8501 62 00 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 750 kVA 8501 63 00 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 750 kVA 8501 64 00 (PCE)
Fotoelektromotoriska likstr√∂msgeneratorer    
Med en uteffekt av högst 50 W 8501 71 00 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 50 W 8501 72 00 (PCE)
Fotoelektromotoriska växelströmsgeneratorer 8501 80 00 (PCE)
85.02 Elektriska generatoraggregat och roterande omformare    
Generatoraggregat med f√∂rbr√§nningskolvmotor med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor)    
Med en uteffekt av h√∂gst 75¬†kVA    
Med en uteffekt av högst 7,5 kVA 8502 11 20 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA men högst 75 kVA 8502 11 80 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 75 kVA men högst 375 kVA 8502 12 00 (PCE)
Med en uteffekt av mer √§n 375¬†kVA    
Med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 750 kVA 8502 13 20 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 750 kVA men högst 2000 kVA 8502 13 40 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 2000 kVA 8502 13 80 (PCE)
Generatoraggregat med f√∂rbr√§nningskolvmotor med gnistt√§ndning    
Med en uteffekt av högst 7,5 kVA 8502 20 20 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA men högst 375 kVA 8502 20 40 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 750 kVA 8502 20 60 (PCE)
Med en uteffekt av mer än 750 kVA 8502 20 80 (PCE)
Andra generatoraggregat    
Avsedda för vindkraft 8502 31 00 (PCE)
Andra    
Turbogeneratorer 8502 39 20 (PCE)
Andra 8502 39 80 (PCE)
Roterande omformare 8502 40 00 (PCE)
85.03 Delar som √§r l√§mpliga att anv√§ndas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr¬†8501 eller 8502    
Icke-magnetiska stoppringar 8503 00 10  
Andra    
Av gjutj√§rn eller av gjutst√•l 8503 00 91  
Andra 8503 00 99  
85.04 Elektriska transformatorer, statiska omformare (t.ex. likriktare) och induktansspolar    
F√∂rkopplingsdon f√∂r gasurladdningslampor    
Induktansspolar, även kopplade med en kondensator 8504 10 20 (PCE)
Andra 8504 10 80 (PCE)
Dielektriska transformatorer med v√§tskeisolation    
Med en normaleffekt av högst 650 kVA 8504 21 00 (PCE)
Med en normaleffekt av mer √§n 650¬†kVA men h√∂gst 10000¬†kVA    
Mer än 650 kVA men högst 1600 kVA 8504 22 10 (PCE)
Mer än 1600 kVA men högst 10000 kVA 8504 22 90 (PCE)
Med en normaleffekt av mer än 10000 kVA 8504 23 00 (PCE)
Andra transformatorer    
Med en normaleffekt av h√∂gst 1¬†kVA    
Transformatorer till m√§tinstrument    
Spänningstransformatorer 8504 31 21 (PCE)
Andra 8504 31 29 (PCE)
Andra 8504 31 80 (PCE)
Med en normaleffekt av mer än 1 kVA men högst 16 kVA 8504 32 00 (PCE)
Med en normaleffekt av mer än 16 kVA men högst 500 kVA 8504 33 00 (PCE)
Med en normaleffekt av mer än 500 kVA 8504 34 00 (PCE)
Statiska omformare    
Ackumulatorladdare 8504 40 60 New (PCE)
Andra    
Likriktare 8504 40 83 New  
V√§xelriktare    
Med en normaleffekt av h√∂gst 7,5 kVA 8504 40 85 New  
Med en normaleffekt av mer √§n 7,5 kVA 8504 40 86 New  
Andra 8504 40 95 New  
Andra induktansspolar 8504 50 00  
Delar    
Till transformatorer och induktansspolar    
Ferritk√§rnor 8504 90 11  
Laminat och k√§rnor av st√•l, √§ven staplade eller lindade 8504 90 13  
Andra 8504 90 17  
Till statiska omformare 8504 90 90  
85.05 Elektromagneter; permanentmagneter samt varor avsedda att tj√§nstg√∂ra som permanentmagneter efter magnetisering; magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller permanentmagnetiska uppsp√§nningsanordningar; elektromagnetiska kopplingar och bromsar; elektromagnetiska lyftdon    
Permanentmagneter samt varor avsedda att tj√§nstg√∂ra som permanentmagneter efter magnetisering    
Av metall    
Inneh√•llande neodym, praseodym, dysprosium och samarium 8505 11 10 New  
Andra 8505 11 90 New  
Andra    
Permanentmagneter av agglomererad ferrit 8505 19 10  
Andra 8505 19 90  
Elektromagnetiska kopplingar och bromsar 8505 20 00  
Andra, inbegripet delar    
Elektromagneter; magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller permanentmagnetiska uppsp√§nningsanordningar    
Elektromagneter av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen anv√§nds f√∂r apparater f√∂r bild√•tergivning genom magnetresonans, andra √§n elektromagneter enligt nr 9018 8505 90 21  
Andra 8505 90 29  
Elektromagnetiska lyftdon 8505 90 50  
Delar 8505 90 90  
85.06 Galvaniska element och batterier    
Av mangandioxid    
Alkaliska    
Cylindriska celler 8506 10 11 (PCE)
Andra 8506 10 18 (PCE)
Andra    
Cylindriska celler 8506 10 91 (PCE)
Andra 8506 10 98 (PCE)
Av kvicksilveroxid 8506 30 00 (PCE)
Av silveroxid 8506 40 00 (PCE)
Av litium    
Cylindriska celler 8506 50 10 (PCE)
Knappceller 8506 50 30 (PCE)
Andra 8506 50 90 (PCE)
Av zink-luft 8506 60 00 (PCE)
Andra galvaniska element och batterier    
Torrelement av zink-kol med en spänning av minst 5,5 V men högst 6,5 V 8506 80 05 (PCE)
Andra 8506 80 80 (PCE)
Delar 8506 90 00  
85.07 Elektriska ackumulatorer samt separatorer till s√•dana ackumulatorer, √§ven kvadratiska eller rektangul√§ra    
Blyackumulatorer av s√•dana slag som anv√§nds som startbatterier f√∂r kolvmotorer    
Arbetande med flytande elektrolyt 8507 10 20 (PCE)
Andra 8507 10 80 (PCE)
Andra blyackumulatorer    
Arbetande med flytande elektrolyt 8507 20 20 (NEL)
Andra 8507 20 80 (NEL)
Nickel-kadmiumackumulatorer    
Hermetiskt tillslutna 8507 30 20 (PCE)
Andra 8507 30 80 (NEL)
Nickelmetallhydridackumulatorer 8507 50 00 (PCE)
Litiumjonackumulatorer 8507 60 00 (PCE)
Andra ackumulatorer 8507 80 00 (PCE)
Delar    
Separatorer 8507 90 30  
Andra 8507 90 80  
85.08 Dammsugare    
Med inbyggd elektrisk motor    
Med en effekt av högst 1500 W och en kapacitet (hos dammpåse eller annan behållare) av högst 20 l 8508 11 00 (PCE)
Andra 8508 19 00 (PCE)
Andra dammsugare 8508 60 00 (PCE)
Delar 8508 70 00  
85.09 Elektromekaniska hush√•llsapparater med inbyggd elektrisk motor, andra √§n dammsugare enligt nr¬†8508    
Maskiner för malning eller blandning av livsmedel; frukt- eller köksväxtsaftpressar 8509 40 00 (PCE)
Andra apparater 8509 80 00  
Delar 8509 90 00  
85.10 Rakapparater, h√•rklippningsmaskiner och h√•rborttagningsapparater, med inbyggd elektrisk motor    
Rakapparater 8510 10 00 (PCE)
Hårklippningsmaskiner 8510 20 00 (PCE)
Hårborttagningsapparater 8510 30 00 (PCE)
Delar 8510 90 00  
85.11 Elektrisk t√§ndnings- och startutrustning av s√•dana slag som anv√§nds till f√∂rbr√§nningsmotorer med gnist- eller kompressionst√§ndning (t.ex. t√§ndmagneter, t√§ndgeneratorer, t√§ndspolar, t√§ndstift och gl√∂dt√§ndstift samt startmotorer); generatorer (f√∂r likstr√∂m eller v√§xelstr√∂m) och bakstr√∂msrel√§er av s√•dana slag som anv√§nds tillsammans med f√∂rbr√§nningsmotorer    
T√§ndstift (andra √§n gl√∂dt√§ndstift) 8511 10 00  
T√§ndmagneter; t√§ndgeneratorer; sv√§nghjulsmagneter 8511 20 00  
Str√∂mf√∂rdelare; t√§ndspolar 8511 30 00  
Startmotorer, √§ven tj√§nstg√∂rande som generatorer 8511 40 00  
Andra generatorer 8511 50 00  
Annan utrustning 8511 80 00  
Delar 8511 90 00  
85.12 Elektrisk belysnings- och signalutrustning (med undantag av varor enligt nr¬†8539), elektriska vindrutetorkare samt elektriska avfrostnings- och avimningsanordningar, av s√•dana slag som anv√§nds till cyklar eller motorfordon    
Belysningsutrustning och visuell signalutrustning av s√•dana slag som anv√§nds till cyklar 8512 10 00  
Annan belysningsutrustning och annan visuell signalutrustning 8512 20 00  
Akustisk signalutrustning    
Tjuvlarm av sådana slag som används i motorfordon 8512 30 10 (PCE)
Andra 8512 30 90  
Vindrutetorkare samt avfrostnings- och avimningsanordningar 8512 40 00  
Delar    
Till apparater enligt nr¬†85123010 8512 90 10  
Andra 8512 90 90  
85.13 B√§rbara elektriska lampor med egen kraftk√§lla (t.ex. torrbatterier, ackumulatorer eller generatorer), andra √§n s√•dana som omfattas av nr¬†8512    
Lampor 8513 10 00  
Delar 8513 90 00  
85.14 Elektriska ugnar f√∂r industri- eller laboratoriebruk (inbegripet s√•dana som arbetar med induktion eller dielektrisk f√∂rlust); annan industri- eller laboratorieutrustning, f√∂r v√§rmebehandling av material medelst induktion eller dielektrisk f√∂rlust    
Motst√•ndsv√§rmeugnar    
Varma isostatiska pressar 8514 11 00 (PCE)
Andra    
Bakugnar och ugnar för bakning av kex 8514 19 10 (PCE)
Andra 8514 19 80 (PCE)
Ugnar arbetande med induktion eller dielektrisk f√∂rlust    
Induktionsugnar 8514 20 10 (PCE)
Dielektriska ugnar 8514 20 80 (PCE)
Andra ugnar    
Elektronstr√•leugnar    
Av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort 8514 31 10 (PCE)
Andra 8514 31 90 (PCE)
Plasma- och vakuumb√•gsugnar    
Av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort 8514 32 10 (PCE)
Andra 8514 32 90 (PCE)
Andra    
Av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort 8514 39 10 (PCE)
Andra 8514 39 90 (PCE)
Annan utrustning arbetande med induktion eller dielektrisk förlust 8514 40 00 (PCE)
Delar    
Till andra ugnar enligt nr 85143110, 85143210 eller 85143910 8514 90 30  
Andra 8514 90 70  
85.15 Maskiner och apparater f√∂r l√∂dning eller svetsning, elektriska (inbegripet s√•dana som arbetar med elektriskt uppv√§rmd gas) eller arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstr√•le, ultraljud, elektronstr√•le, magnetpuls eller plasmaljusb√•ge, inbegripet s√•dana som ocks√• kan anv√§ndas f√∂r sk√§rning; elektriska maskiner och apparater f√∂r varmsprutning av metall eller kermeter    
Maskiner och apparater f√∂r l√∂dning    
L√∂dkolvar och l√∂dpistoler 8515 11 00  
Andra    
V√•gl√∂dmaskiner av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen anv√§nds f√∂r tillverkning av tryckta kretskort 8515 19 10  
Andra 8515 19 90  
Maskiner och apparater f√∂r motst√•ndssvetsning av metall    
Hel- eller halvautomatiska 8515 21 00  
Andra 8515 29 00  
Maskiner och apparater f√∂r b√•gsvetsning (inbegripet svetsning med plasmaljusb√•ge) av metal    
Hel- eller halvautomatiska 8515 31 00  
Andra    
F√∂r manuell svetsning med belagda elektroder, kompletta med svets- eller sk√§rutrustning och hopbyggda med    
Transformatorer 8515 39 13  
Generatorer eller roterande omformare eller statiska omformare, likriktare eller likriktarapparater 8515 39 18  
Andra 8515 39 90  
Andra maskiner och apparater    
För metallbearbetning 8515 80 10 (PCE)
Andra 8515 80 90 (PCE)
Delar    
Till v√•gl√∂dmaskiner enligt nr 85151910 8515 90 20  
Andra 8515 90 80  
85.16 Elektriska genomstr√∂mnings- eller f√∂rr√•dsvarmvattenberedare och doppv√§rmare; elektriska apparater f√∂r rumsuppv√§rmning eller f√∂r uppv√§rmning av marken; elektriska v√§rmeapparater f√∂r h√•rbehandling (t.ex. h√•rtorkar, h√•rspolar och lockt√§nger) eller f√∂r torkning av h√§nderna; elektriska stryk- och pressj√§rn; andra elektriska v√§rmeapparater av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r hush√•llsbruk; elektriska v√§rmemotst√•nd, andra √§n s√•dana enligt nr¬†8545    
Elektriska varmvattenberedare och doppv√§rmare    
Genomströmningsvarmvattenberedare 8516 10 11 (PCE)
Andra 8516 10 80 (PCE)
Elektriska apparater f√∂r rumsuppv√§rmning eller f√∂r uppv√§rmning av marken    
Radiatorer som kan lagra värme 8516 21 00 (PCE)
Andra    
Vätskefyllda radiatorer 8516 29 10 (PCE)
Konvektionsapparater 8516 29 50 (PCE)
Andra    
Med inbyggd fläkt 8516 29 91 (PCE)
Andra slag 8516 29 99 (PCE)
Elektriska v√§rmeapparater f√∂r h√•rbehandling eller f√∂r torkning av h√§nderna    
Hårtorkar 8516 31 00 (PCE)
Andra apparater f√∂r h√•rbehandling 8516 32 00  
Apparater för torkning av händerna 8516 33 00 (PCE)
Elektriska stryk- och pressjärn 8516 40 00 (PCE)
Mikrovågsugnar 8516 50 00 (PCE)
Andra ugnar; spisar, kokplattor (kompletta), grillar och rostar    
Spisar (omfattande minst en ugn och en häll) 8516 60 10 (PCE)
Kokplattor och hällar 8516 60 50 (PCE)
Grillar och rostar 8516 60 70 (PCE)
Ugnar för inbyggnad 8516 60 80 (PCE)
Andra 8516 60 90 (PCE)
Andra elektriska v√§rmeapparater    
Kaffe- eller tebryggare 8516 71 00 (PCE)
Brödrostar 8516 72 00 (PCE)
Andra    
Fritöser 8516 79 20 (PCE)
Andra 8516 79 70 (PCE)
Elektriska v√§rmemotst√•nd    
Sammanbyggda med en isolerstomme 8516 80 20  
Andra 8516 80 80  
Delar 8516 90 00  
85.17 Telefonapparater, inbegripet smarttelefoner och andra telefoner f√∂r cellul√§ra n√§t eller f√∂r andra tr√•dl√∂sa n√§t; andra apparater f√∂r s√§ndning eller mottagning av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater f√∂r kommunikation i tr√•dn√§t eller tr√•dl√∂sa n√§tverk (s√•som LAN och WAN), andra √§n apparater f√∂r s√§ndning eller mottagning enligt nr¬†8443, 8525, 8527 och 8528    
Telefonapparater, inbegripet smarttelefoner och andra telefoner f√∂r cellul√§ra n√§t eller f√∂r andra tr√•dl√∂sa n√§t    
Apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar 8517 11 00 (PCE)
Smarttelefoner 8517 13 00 (PCE)
Andra telefoner för cellulära nät eller andra trådlösa nät 8517 14 00 (PCE)
Andra 8517 18 00  
Andra apparater f√∂r s√§ndning eller mottagning av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater f√∂r kommunikation i tr√•dn√§t eller tr√•dl√∂sa n√§tverk (s√•som LAN och WAN)    
Basstationer 8517 61 00 (PCE)
Apparater f√∂r mottagning, omvandling och s√§ndning eller regenerering av tal, bilder eller andra data, inbegripet apparater f√∂r uppkoppling och dirigering 8517 62 00  
Andra    
Bildtelefoner 8517 69 10 (PCE)
Porttelefoner 8517 69 20  
Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi 8517 69 30 (PCE)
Andra 8517 69 90  
Delar    
Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar l√§mpliga att anv√§ndas till dessa 8517 71 00  
Andra 8517 79 00  
85.18 Mikrofoner och mikrofonstativ; h√∂gtalare, med eller utan h√∂lje; h√∂rlurar och h√∂rtelefoner, √§ven kombinerade med mikrofon, samt satser best√•ende av en mikrofon och en eller flera h√∂gtalare; tonfrekvensf√∂rst√§rkare; elektriska ljudf√∂rst√§rkningsanl√§ggningar    
Mikrofoner och mikrofonstativ 8518 10 00  
H√∂gtalare, med eller utan h√∂lje    
Enstaka högtalare, med hölje 8518 21 00 (PCE)
Högtalaraggregat med två eller flera inmonterade högtalare 8518 22 00 (PCE)
Andra 8518 29 00 (PCE)
H√∂rlurar och h√∂rtelefoner, √§ven kombinerade med mikrofon, samt satser best√•ende av en mikrofon och en eller flera h√∂gtalare 8518 30 00  
Tonfrekvensförstärkare 8518 40 00 (PCE)
Ljudförstärkningsanläggningar 8518 50 00 (PCE)
Delar 8518 90 00  
85.19 Apparater f√∂r ljudinspelning eller ljud√•tergivning    
Apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel    
Grammofonautomater 8519 20 10 (PCE)
Andra    
Med laseravläsningssystem 8519 20 91 (PCE)
Andra 8519 20 99 (PCE)
Skivspelare (andra än laserskivspelare) 8519 30 00 (PCE)
Andra apparater    
För magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier 8519 81 00 (PCE)
Andra 8519 89 00 (PCE)
85.21 Apparater f√∂r inspelning eller √•tergivning av videosignaler, √§ven med inbyggd videotuner    
Arbetande med magnetband    
Med en bredd av högst 1,3 cm och som möjliggör upptagning eller återgivning vid en bandhastighet av högst 50 mm per sekund 8521 10 20 (PCE)
Andra 8521 10 95 (PCE)
Andra slag 8521 90 00 (PCE)
85.22 Delar och tillbeh√∂r l√§mpade f√∂r anv√§ndning uteslutande eller huvudsakligen med apparater enligt nr¬†8519 eller 8521    
Pickuper 8522 10 00  
Andra slag 8522 90 00  
85.23 Skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort och andra medier f√∂r inspelning av ljud eller av andra fenomen, √§ven inspelade, inbegripet matriser och f√∂rlagor (masters) f√∂r framst√§llning av skivor med undantag av produkter enligt kapitel¬†37    
Magnetiska medier    
Kort med inbyggd magnetremsa 8523 21 00 (PCE)
Andra    
Magnetband; magnetskivor    
Oinspelade 8523 29 15 (PCE)
Andra 8523 29 19 (PCE)
Andra 8523 29 90  
Optiska medier    
Oinspelade    
Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet på högst 900 megabyte, utom raderbara 8523 41 10 (PCE)
Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet av mer än 900 megabyte och högst 18 gigabyte, utom raderbara 8523 41 30 (PCE)
Andra slag 8523 41 90  
Andra    
Skivor f√∂r laseravl√§sningssystem    
‚ÄĚDigital versatile discs‚ÄĚ (DVD) 8523 49 10 (PCE)
Andra 8523 49 20 (PCE)
Andra 8523 49 90 (PCE)
Halvledarmedier    
Icke-flyktiga halvledarminnen    
Oinspelade 8523 51 10 (PCE)
Andra 8523 51 90 (PCE)
Smartkort 8523 52 00 (PCE)
Andra    
Oinspelade 8523 59 10 (PCE)
Andra 8523 59 90 (PCE)
Andra    
Oinspelade 8523 80 10  
Andra 8523 80 90  
85.24 Platta bildsk√§rmsmoduler, √§ven med peksk√§rmar    
Utan drivrutiner eller styrkretsar    
Med flytande kristaller 8524 11 00 (PCE)
Med organiska lysdioder (OLED) 8524 12 00 (PCE)
Andra 8524 19 00 (PCE)
Andra    
Med flytande kristaller 8524 91 00 (PCE)
Med organiska lysdioder (OLED) 8524 92 00 (PCE)
Andra 8524 99 00 (PCE)
85.25 Apparater f√∂r s√§ndning av rundradio eller television, √§ven med inbyggd utrustning f√∂r mottagning, ljudinspelning eller ljud√•tergivning; televisionskameror, digitala kameror och videokameror    
Apparater för sändning 8525 50 00 (PCE)
Apparater för sändning, med inbyggd utrustning för mottagning 8525 60 00 (PCE)
Televisionskameror, digitala kameror och videokameror    
Höghastighetsvaror enligt anmärkning 1 till undernummer till detta kapitel 8525 81 00 (PCE)
Andra, strålningshärdiga eller strålningståliga varor enligt anmärkning 2 till undernummer till detta kapitel 8525 82 00 (PCE)
Andra, mörkerseendevaror enligt anmärkning 3 till undernummer till detta kapitel 8525 83 00 (PCE)
Andra 8525 89 00 (PCE)
85.26 Radarapparater, apparater f√∂r radionavigering samt apparater f√∂r radioman√∂vrering eller radiostyrning    
Radarapparater 8526 10 00  
Andra    
Apparater f√∂r radionavigering    
Mottagare för radionavigering 8526 91 20 (PCE)
Andra 8526 91 80  
Apparater f√∂r radioman√∂vrering eller radiostyrning 8526 92 00  
85.27 Apparater f√∂r mottagning av rundradio, √§ven med inbyggd utrustning f√∂r inspelning eller √•tergivning av ljud eller med inbyggt ur    
Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftk√§lla    
Radiokassettbandspelare i fickformat 8527 12 00 (PCE)
Andra apparater kombinerade med ljudinspelnings- eller ljudåtergivningsutrustning 8527 13 00 (PCE)
Andra 8527 19 00 (PCE)
Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftk√§lla, av s√•dana slag som anv√§nds i motorfordon    
Med inbyggd utrustning f√∂r inspelning eller √•tergivning av ljud    
I st√•nd att ta emot och avkoda digitala signaler fr√•n Radio Data System (RDS)    
Med laseravläsningssystem 8527 21 20 (PCE)
Andra    
Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 8527 21 52 (PCE)
Andra 8527 21 59 (PCE)
Andra    
Med laseravläsningssystem 8527 21 70 (PCE)
Andra    
Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem 8527 21 92 (PCE)
Andra 8527 21 98 (PCE)
Andra 8527 29 00 (PCE)
Andra    
Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud 8527 91 00 (PCE)
Utan inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud men med inbyggt ur 8527 92 00 (PCE)
Andra 8527 99 00 (PCE)
85.28 Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; televisionsmottagare, √§ven med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning f√∂r inspelning eller √•tergivning av ljud eller videosignaler    
Katodstr√•ler√∂rsmonitorer    
Av sådana slag som kan anslutas direkt till och är avsedda att användas tillsammans med en maskin för automatisk databehandling enligt nr 8471 8528 42 00 (PCE)
Andra 8528 49 00 (PCE)
Andra monitorer    
Av s√•dana slag som kan anslutas direkt till och √§r avsedda att anv√§ndas tillsammans med en maskin f√∂r automatisk databehandling enligt nr¬†8471    
Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system för automatisk databehandling enligt nr 8471 8528 52 10 (PCE)
Andra    
Med en LCD-bildskärm (med flytande kristaller) 8528 52 91 (PCE)
Andra 8528 52 99 (PCE)
Andra 8528 59 00 (PCE)
Projektorer    
Av sådana slag som kan anslutas direkt till och är avsedda att användas tillsammans med en maskin för automatisk databehandling enligt nr 8471 8528 62 00 (PCE)
Andra    
För enfärgad mottagning 8528 69 20 (PCE)
Andra 8528 69 80 (PCE)
Televisionsmottagare, √§ven med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning f√∂r inspelning eller √•tergivning av ljud eller videosignaler    
Inte utformade f√∂r att inneh√•lla en videosk√§rm    
Videotuners    
Sammansatta elektroniska komponenter som ska monteras i en maskin för automatisk databehandling 8528 71 11 (PCE)
Apparater med en mikroprocessorbaserad anordning med inbyggt modem f√∂r uppkoppling till internet, med ett system f√∂r interaktivt informationsutbyte, med m√∂jlighet till televisionsmottagning (s√• kallade ‚ÄĚset-top boxes med kommunikationsfunktion‚ÄĚ, inbegripet s√•dana som inneh√•ller en anordning med inspelnings- eller √•tergivningsfunktion, f√∂rutsatt att de beh√•ller den v√§sentliga egenskapen av set-top box med kommunikationsfunktion) 8528 71 15 (PCE)
Andra 8528 71 19 (PCE)
Andra    
Apparater med en mikroprocessorbaserad anordning med inbyggt modem f√∂r uppkoppling till internet, med ett system f√∂r interaktivt informationsutbyte, med m√∂jlighet till televisionsmottagning (s√• kallade ‚ÄĚset-top boxes med kommunikationsfunktion‚ÄĚ, inbegripet s√•dana som inneh√•ller en anordning med inspelnings- eller √•tergivningsfunktion, f√∂rutsatt att de beh√•ller den v√§sentliga egenskapen av set-top box med kommunikationsfunktion) 8528 71 91 (PCE)
Andra 8528 71 99 (PCE)
Andra, f√∂r f√§rgmottagning    
Televisionsprojektorer 8528 72 10 (PCE)
Apparater med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av videosignaler 8528 72 20 (PCE)
Andra    
Med inbyggt bildrör 8528 72 30 (PCE)
Med en LCD-bildskärm (med flytande kristaller) 8528 72 40 (PCE)
Med en plasmabildskärm (PDP) 8528 72 60 (PCE)
Andra 8528 72 80 (PCE)
Andra, för enfärgad mottagning 8528 73 00 (PCE)
85.29 Delar som √§r l√§mpliga att anv√§ndas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt nr¬†8524‚Äď8528    
Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar l√§mpliga att anv√§ndas till dessa    
Antenner    
Teleskop- och stavantenner f√∂r b√§rbara apparater eller f√∂r apparater f√∂r montering i motorfordon 8529 10 11  
Utomhusantenner f√∂r radio- eller televisionsmottagare 8529 10 30  
Inomhusantenner f√∂r radio- eller televisionsmottagare, inbegripet inbyggda 8529 10 65  
Andra 8529 10 69  
Antennfilter och antennseparatorer 8529 10 80  
Andra 8529 10 95  
Andra slag    
OLED-moduler och OLED-paneler f√∂r apparater enligt nr 852872 eller 852873 8529 90 15  
Andra    
Till artiklar enligt nr 85241100 och 85249100 8529 90 18  
Till digitala kameror enligt nr 85258100, 85258200, 85258300 och 85258900; till apparater enligt nr 85256000, 85284200, 85285210 och 85286200 8529 90 20  
Andra    
Sk√•p och l√•dor 8529 90 40  
Sammansatta elektroniska komponenter 8529 90 65  
Andra    
LED-moduler f√∂r bakgrundsbelysning, som utg√∂r ljusk√§llor best√•ende av en eller flera lysdioder och ett eller flera anslutningsdon och som √§r monterade p√• en tryckt krets eller p√• ett annat liknande substrat, samt andra passiva komponenter, √§ven kombinerade med optiska komponenter eller skyddsdioder, vilka anv√§nds som bakgrundsbelysning f√∂r LCD-bildsk√§rmar 8529 90 91  
Andra    
F√∂r televisionskameror enligt nr 852581, 852582, 852583 och 852589 och f√∂r apparater enligt nr 8527 och 8528 8529 90 92  
Andra 8529 90 97  
85.30 Elektrisk signalerings-, s√§kerhets- eller trafik√∂vervakningsutrustning f√∂r j√§rnv√§gar, sp√•rv√§gar, landsv√§gar, gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanl√§ggningar eller flygf√§lt (andra √§n s√•dana enligt nr¬†8608)    
Utrustning f√∂r j√§rnv√§gar eller sp√•rv√§gar 8530 10 00  
Annan utrustning 8530 80 00  
Delar 8530 90 00  
85.31 Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (t.ex. ringklockor, sirener, signaltabl√•er samt tjuvlarms- och brandlarmsapparater), andra √§n apparater enligt nr¬†8512 eller 8530    
Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d.    
Av sådana slag som används i byggnader 8531 10 30 (PCE)
Andra 8531 10 95 (PCE)
Signaltabl√•er med flytande kristaller (LCD) eller lysdioder (LED)    
Med lysdioder (LED) 8531 20 20  
Med flytande kristaller (LCD)    
Med aktiv matris (LCD) 8531 20 40  
Andra 8531 20 95  
Andra apparater    
Ringklockor, sumrar, d√∂rrklockor och liknande 8531 80 40  
Andra 8531 80 70  
Delar 8531 90 00  
85.32 Elektriska kondensatorer, fasta eller variabla    
Fasta kondensatorer f√∂r anv√§ndning i kretsar med 50/60¬†Hz, som kan arbeta vid en reaktiv effekt av minst 0,5¬†kvar (faskompensatorer) 8532 10 00  
Andra fasta kondensatorer    
Tantalkondensatorer 8532 21 00  
Elektrolytkondensatorer med aluminium 8532 22 00  
Keramiska kondensatorer, med enkelt lager 8532 23 00  
Keramiska kondensatorer med tv√• eller flera lager 8532 24 00  
Papperskondensatorer och plastkondensatorer 8532 25 00  
Andra 8532 29 00  
Vridkondensatorer och andra variabla kondensatorer 8532 30 00  
Delar 8532 90 00  
85.33 Elektriska motst√•nd (inbegripet reostater och potentiometrar), andra √§n v√§rmemotst√•nd    
Fasta kolmotst√•nd, agglomererade eller av skikttyp 8533 10 00  
Andra fasta motst√•nd    
F√∂r en effekt av h√∂gst 20¬†W 8533 21 00  
Andra 8533 29 00  
Tr√•dlindade variabla motst√•nd, inbegripet reostater och potentiometrar    
F√∂r en effekt av h√∂gst 20¬†W 8533 31 00  
Andra 8533 39 00  
Andra variabla motst√•nd, inbegripet reostater och potentiometrar    
F√∂r en effekt av h√∂gst 20¬†W 8533 40 10  
Andra 8533 40 90  
Delar 8533 90 00  
85.34 Tryckta kretsar    
Best√•ende endast av ledande element och kontakter    
Flerlager (multilayer) kretsar 8534 00 11  
Andra 8534 00 19  
Med andra passiva element 8534 00 90  
85.35 Elektriska apparater och andra artiklar f√∂r brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller f√∂r √•stadkommande av anslutning till eller f√∂rbindelse i elektriska kretsar (t.ex. str√∂mst√§llare, sm√§lts√§kringar, √∂versp√§nningsavledare, sp√§nningsbegr√§nsare, st√∂tv√•gsfilter, stickproppar och andra kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), f√∂r en driftsp√§nning av mer √§n 1000¬†V    
Sm√§lts√§kringar 8535 10 00  
Automatiska brytare    
F√∂r en driftsp√§nning av mindre √§n 72,5¬†kV 8535 21 00  
Andra 8535 29 00  
Effektfr√•nskiljare och str√∂mbrytare    
F√∂r en driftsp√§nning av mindre √§n 72,5¬†kV 8535 30 10  
Andra 8535 30 90  
√Ėversp√§nningsavledare, sp√§nningsbegr√§nsare och st√∂tv√•gsfilter 8535 40 00  
Andra slag 8535 90 00  
85.36 Elektriska apparater och andra artiklar f√∂r brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller f√∂r √•stadkommande av anslutning till eller f√∂rbindelse i elektriska kretsar (t.ex. str√∂mst√§llare, rel√§er, sm√§lts√§kringar, st√∂tv√•gsfilter, stickproppar, uttag, lamph√•llare och andra kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), f√∂r en driftsp√§nning av h√∂gst 1000¬†V; kopplingsdon f√∂r optiska fibrer eller f√∂r knippen eller kablar av optiska fibrer    
Sm√§lts√§kringar    
F√∂r en str√∂mstyrka av h√∂gst 10¬†A 8536 10 10  
F√∂r en str√∂mstyrka av mer √§n 10¬†A men h√∂gst 63¬†A 8536 10 50  
F√∂r en str√∂mstyrka av mer √§n 63¬†A 8536 10 90  
Automatiska brytare    
F√∂r en str√∂mstyrka av h√∂gst 63¬†A 8536 20 10  
F√∂r en str√∂mstyrka av mer √§n 63¬†A 8536 20 90  
Andra artiklar f√∂r skyddande av elektriska kretsar    
F√∂r en str√∂mstyrka av h√∂gst 16¬†A 8536 30 10  
F√∂r en str√∂mstyrka av mer √§n 16¬†A men h√∂gst 125¬†A 8536 30 30  
F√∂r en str√∂mstyrka av mer √§n 125¬†A 8536 30 90  
Rel√§er    
F√∂r en driftsp√§nning av h√∂gst 60¬†V    
F√∂r en str√∂mstyrka av h√∂gst 2¬†A 8536 41 10  
F√∂r en str√∂mstyrka av mer √§n 2¬†A 8536 41 90  
Andra slag 8536 49 00  
Andra str√∂mst√§llare    
Elektroniska str√∂mst√§llare f√∂r v√§xelstr√∂m best√•ende av optiskt kopplade ing√•ngs- och utg√•ngskretsar (isolerade tyristorstr√∂mst√§llare f√∂r v√§xelstr√∂m) 8536 50 03  
Elektroniska str√∂mst√§llare, inbegripet temperaturskyddade elektroniska str√∂mst√§llare, best√•ende av en transistor och ett logiskt chip (chip-on-chip-teknik) 8536 50 05  
Elektromekaniska snabbst√§llare f√∂r en str√∂mstyrka av h√∂gst 11¬†A 8536 50 07  
Andra    
F√∂r en driftsp√§nning av h√∂gst 60¬†V    
Tryckknappsstr√∂mbrytare 8536 50 11  
Vridstr√∂mbrytare 8536 50 15  
Andra 8536 50 19  
Andra 8536 50 80  
Gl√∂dlampsh√•llare, stickproppar och uttag    
Gl√∂dlampsh√•llare    
Edisonlamph√•llare 8536 61 10  
Andra 8536 61 90  
Andra    
F√∂r koaxialkablar 8536 69 10  
F√∂r tryckta kretsar 8536 69 30  
Andra 8536 69 90  
Kopplingsdon f√∂r optiska fibrer eller f√∂r knippen eller kablar av optiska fibrer 8536 70 00  
Andra apparater och artiklar    
Monteringsf√§rdiga element f√∂r elektriska kretsar 8536 90 01  
Kopplingar och kontaktelement f√∂r ledningar och kablar 8536 90 10  
Batterih√•llare av s√•dana slag som anv√§nds till motorfordon enligt nr 8702, 8703, 8704 eller 8711 8536 90 40  
Andra 8536 90 95  
85.37 Tavlor, paneler, hyllor, b√§nkar, sk√•p o.d., utrustade med tv√• eller flera apparater enligt nr¬†8535 eller 8536 och avsedda att tj√§nstg√∂ra som elektriska man√∂ver- eller kopplingsorgan, inbegripet s√•dana tavlor etc. som inneh√•ller instrument eller apparater enligt kapitel¬†90 och numeriska styrorgan, dock inte kopplingsanordningar enligt nr¬†8517    
F√∂r en driftsp√§nning av h√∂gst 1000¬†V    
Styrsk√•p f√∂r numeriska styrsystem med inbyggd dator 8537 10 10  
Andra    
Styrsystem med programmerbara minnen 8537 10 91  
Tryckk√§nsliga inenheter (s.k. peksk√§rmar) utan visningskapacitet, som ska monteras i apparater med sk√§rm och som fungerar genom att uppt√§cka f√∂rekomsten av och platsen f√∂r ett tryck p√• sk√§rmen 8537 10 95  
Andra 8537 10 98  
F√∂r en driftsp√§nning av mer √§n 1000¬†V    
F√∂r en driftsp√§nning av mer √§n 1000¬†V men h√∂gst 72,5¬†kV 8537 20 91  
F√∂r en driftsp√§nning av mer √§n 72,5¬†kV 8537 20 99  
85.38 Delar som √§r l√§mpliga att anv√§ndas uteslutande eller huvudsakligen till apparater eller andra artiklar enligt nr¬†8535, 8536 eller 8537    
Tavlor, paneler, hyllor, b√§nkar, sk√•p o.d. f√∂r varor enligt nr¬†8537, inte f√∂rsedda med apparater 8538 10 00  
Andra    
Till kiselskivetestare    
Sammansatta elektroniska komponenter 8538 90 11  
Andra 8538 90 19  
Andra    
Sammansatta elektroniska komponenter 8538 90 91  
Andra 8538 90 99  
85.39 Elektriska gl√∂dlampor och gasurladdningslampor, inbegripet s.k. sealed beam lamp units, samt lampor f√∂r ultraviolett eller infrar√∂tt ljus; b√•glampor; lysdiodljusk√§llor (LED)    
S.k. sealed beam lamp units 8539 10 00 (PCE)
Andra gl√∂dlampor, med undantag av lampor f√∂r ultraviolett eller infrar√∂tt ljus    
Volframhalogenlampor    
Av sådana slag som används för motorcyklar eller andra motorfordon 8539 21 30 (PCE)
Andra, f√∂r en driftsp√§nning av    
Mer än 100 V 8539 21 92 (PCE)
Högst 100 V 8539 21 98 (PCE)
Andra lampor, med en effekt av h√∂gst 200¬†W och f√∂r en sp√§nning av mer √§n 100¬†V    
Reflektorlampor 8539 22 10 (PCE)
Andra 8539 22 90 (PCE)
Andra    
Av sådana slag som används för motorcyklar eller andra motorfordon 8539 29 30 (PCE)
Andra, f√∂r en driftsp√§nning av    
Mer än 100 V 8539 29 92 (PCE)
Högst 100 V 8539 29 98 (PCE)
Gasurladdningslampor, andra √§n s√•dana f√∂r ultraviolett ljus    
Fluorescenslampor (lysr√∂r o.d.)    
Med två socklar 8539 31 10 (PCE)
Andra 8539 31 90 (PCE)
Kvicksilver- eller natriumlampor; halogenlampor    
Kvicksilver- eller natriumlampor 8539 32 20 (PCE)
Halogenlampor 8539 32 90 (PCE)
Andra slag    
Kallkatodlampor (CCFL) för bakgrundsbelysning av platta bildskärmar 8539 39 20 (PCE)
Andra 8539 39 80 (PCE)
Lampor f√∂r ultraviolett eller infrar√∂tt ljus; b√•glampor    
Båglampor 8539 41 00 (PCE)
Andra 8539 49 00 (PCE)
Lysdiodljusk√§llor (LED)    
Lysdiodmoduler (LED-moduler) 8539 51 00 (PCE)
Lysdiodlampor (LED-lampor) 8539 52 00 (PCE)
Delar    
Lampsocklar 8539 90 10  
Andra 8539 90 90  
85.40 Elektronr√∂r (gl√∂dkatodr√∂r, kallkatodr√∂r och fotokatodr√∂r), t.ex. r√∂r med vakuum, r√∂r fyllda med √•nga eller gas, r√∂r f√∂r kvicksilverstr√∂mriktare, katodstr√•ler√∂r och r√∂r f√∂r televisionskameror    
Bildr√∂r f√∂r televisionsmottagare, inbegripet s√•dana f√∂r videomonitorer    
För färgtelevision 8540 11 00 (PCE)
För enfärgad mottagning 8540 12 00 (PCE)
R√∂r till televisionskameror; bildomvandlarr√∂r och bildf√∂rst√§rkarr√∂r; andra fotokatodr√∂r    
Rör för televisionskameror 8540 20 10 (PCE)
Andra 8540 20 80 (PCE)
Bildrör för data/grafik, enfärgad; bildrör för data/grafik, färg, med en fosforiserande skärm med en punkttäthet om mindre än 0,4 mm 8540 40 00 (PCE)
Andra katodstrålerör 8540 60 00 (PCE)
Mikrov√•gsr√∂r (t.ex. magnetroner, klystroner, vandringsv√•gsr√∂r och carcinotroner), andra √§n r√∂r med styrgaller    
Magnetroner 8540 71 00 (PCE)
Andra 8540 79 00 (PCE)
Andra r√∂r    
Mottagarrör och förstärkarrör 8540 81 00 (PCE)
Andra 8540 89 00 (PCE)
Delar    
Till katodstr√•ler√∂r 8540 91 00  
Andra 8540 99 00  
85.41 Halvledarkomponenter (t.ex. dioder, transistorer, halvledarbaserade omvandlare); ljusk√§nsliga halvledarkomponenter, inbegripet fotoelektromotoriska celler, √§ven sammanfogade till moduler eller monterade i paneler; lysdioder (LED), √§ven sammanfogade med andra lysdioder (LED); monterade piezoelektriska kristaller    
Dioder, andra √§n ljusk√§nsliga dioder och lysdioder (LED) 8541 10 00  
Transistorer, andra √§n ljusk√§nsliga transistorer    
Med en effektf√∂rlust av mindre √§n 1¬†W 8541 21 00  
Andra 8541 29 00  
Tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer (triacs), andra √§n ljusk√§nsliga s√•dana 8541 30 00  
Ljusk√§nsliga halvledarkomponenter, inbegripet fotoelektromotoriska celler, √§ven sammanfogade till moduler eller monterade i paneler; lysdioder (LED)    
Lysdioder (LED) 8541 41 00  
Fotoelektromotoriska celler, ej sammanfogade till moduler eller monterade i¬†paneler 8541 42 00  
Fotoelektromotoriska celler, sammanfogade till moduler eller monterade i¬†paneler 8541 43 00  
Andra 8541 49 00  
Andra halvledarkomponenter    
Halvledarbaserade omvandlare 8541 51 00  
Andra 8541 59 00  
Monterade piezoelektriska kristaller 8541 60 00  
Delar 8541 90 00  
85.42 Elektroniska integrerade kretsar    
Elektroniska integrerade kretsar    
Processorer och styrenheter, √§ven kombinerade med minnen, omformare, logikkretsar, f√∂rst√§rkare, ur- och tidsinst√§llningskretsar eller andra kretsar    
Produkter enligt anm√§rkning¬† 12¬†b) 3 och 4 till detta kapitel    
Integrerade multikomponentkretsar 8542 31 11  
Andra 8542 31 19  
Andra 8542 31 90  
Minnen    
Produkter enligt anm√§rkning¬† 12¬†b) 3 och 4 till detta kapitel    
Integrerade multikomponentkretsar 8542 32 11  
Andra 8542 32 19  
Andra    
Dynamiska direktminnen (D-RAMs)    
Med en minneskapacitet av högst 512 Mbit 8542 32 31 (PCE)
Med en minneskapacitet av mer än 512 Mbit 8542 32 39 (PCE)
Statiska direktminnen (S-RAMs) inbegripet direktbuffertminnen (cache-RAMs) 8542 32 45 (PCE)
UV-raderbara, programmerbara läsminnen (EPROMs) 8542 32 55 (PCE)
Elektriskt raderbara, programmerbara l√§sminnen (E¬≤PROMs), inbegripet flash E¬≤PROMs    
Flash E¬≤PROMs    
Med en minneskapacitet av högst 512 Mbit 8542 32 61 (PCE)
Med en minneskapacitet av mer än 512 Mbit 8542 32 69 (PCE)
Andra minnen 8542 32 75 (PCE)
Andra minnen 8542 32 90  
F√∂rst√§rkare    
Integrerade multikomponentkretsar 8542 33 10  
Andra 8542 33 90  
Andra    
Produkter enligt anm√§rkning¬† 12¬†b) 3 och 4 till detta kapitel    
Integrerade multikomponentkretsar 8542 39 11  
Andra 8542 39 19  
Andra 8542 39 90  
Delar 8542 90 00  
85.43 Elektriska maskiner och apparater med sj√§lvst√§ndiga arbetsuppgifter, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans i detta kapitel    
Partikelacceleratorer 8543 10 00  
Signalgeneratorer 8543 20 00  
Maskiner och apparater f√∂r elmetallisering, f√∂r elektrolys eller f√∂r elektrofores    
Maskiner f√∂r elmetallisering eller f√∂r elektrolys, av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen anv√§nds f√∂r tillverkning av tryckta kretsar 8543 30 40  
Andra 8543 30 70  
Elektroniska cigaretter och liknande elektroniska f√∂r√•ngningsanordningar f√∂r personligt bruk 8543 40 00  
Andra maskiner och apparater    
Artiklar som konstruerats s√§rskilt f√∂r anslutning till apparater eller instrument f√∂r telegrafi eller telefoni eller till telegraf- eller telefonn√§t 8543 70 01  
Mikrov√•gsf√∂rst√§rkare 8543 70 02  
Tr√•dl√∂sa anordningar med infrar√∂tt ljus f√∂r fj√§rrkontroll av videospelskonsoler 8543 70 03  
Inspelningsapparater f√∂r digitala flygdata 8543 70 04  
B√§rbar, batteridriven elektronisk l√§sare f√∂r att registrera och √•terge text, stillbild eller ljud 8543 70 05  
Apparat f√∂r digital signalbehandling som kan ansluta till ett tr√•dn√§t eller tr√•dl√∂st n√§t f√∂r ljudmixning 8543 70 06  
B√§rbar, interaktiv, elektronisk pedagogisk utrustning fr√§mst utformad f√∂r barn 8543 70 07  
Plasmareningsmaskiner som avl√§gsnar organiska f√∂roreningar fr√•n prov och provh√•llare f√∂r elektronmikroskopi 8543 70 08  
Tryckk√§nsliga inenheter (s.k. peksk√§rmar) utan visningskapacitet, som ska monteras i apparater med sk√§rm och som fungerar genom att uppt√§cka f√∂rekomsten av och platsen f√∂r ett tryck p√• sk√§rmen 8543 70 09  
Maskiner f√∂r √∂vers√§ttnings- eller ordboks√§ndam√•l 8543 70 10  
Antennf√∂rst√§rkare 8543 70 30  
Solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning 8543 70 50 (PCE)
Apparater f√∂r aktivering av elektriska st√§ngsel 8543 70 60  
Andra 8543 70 90  
Delar 8543 90 00  
85.44 Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tr√•d och kabel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, √§ven f√∂rsedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber √§r f√∂rsedd med eget h√∂lje, √§ven i f√∂rening med elektriska ledare eller f√∂rsedda med kopplingsanordningar    
Tr√•d f√∂r lindning av spolar    
Av koppar    
Lackerad eller emaljerad 8544 11 10  
Annan 8544 11 90  
Annan 8544 19 00  
Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare 8544 20 00  
T√§ndstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av s√•dana slag som anv√§nds i fordon, luftfartyg eller fartyg 8544 30 00  
Andra elektriska ledare, f√∂r en sp√§nning av h√∂gst 1000¬†V    
Med kopplingsanordningar    
Av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r telekommunikationer 8544 42 10  
Andra 8544 42 90  
Andra    
Av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r telekommunikationer, f√∂r en sp√§nning av h√∂gst 80¬†V 8544 49 20  
Andra    
Tr√•d och kablar, med en diameter p√• ledarens enskilda tr√•dar av mer √§n 0,51¬†mm 8544 49 91  
Andra    
F√∂r en driftsp√§nning av h√∂gst 80¬†V 8544 49 93  
F√∂r en driftsp√§nning av mer √§n 80¬†V men mindre √§n 1000¬†V 8544 49 95  
F√∂r en driftsp√§nning av 1000¬†V 8544 49 99  
Andra elektriska ledare, f√∂r en sp√§nning av mer √§n 1000¬†V    
Med kopparledare 8544 60 10  
Med andra ledare 8544 60 90  
Optiska fiberkablar 8544 70 00  
85.45 Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol f√∂r galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, √§ven i f√∂rening med metall, av s√•dana slag som anv√§nds f√∂r elektriskt √§ndam√•l    
Elektroder    
Av s√•dana slag som anv√§nds i ugnar 8545 11 00  
Andra 8545 19 00  
Kolborstar 8545 20 00  
Andra slag    
V√§rmemotst√•nd 8545 90 10  
Andra 8545 90 90  
85.46 Elektriska isolatorer, oavsett material    
Av glas 8546 10 00  
Av keramiskt material 8546 20 00  
Andra slag    
Av plast 8546 90 10  
Andra 8546 90 90  
85.47 Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr¬†8546) f√∂r elektriska maskiner eller apparater eller f√∂r annat elektriskt √§ndam√•l, utg√∂rande detaljer helt av isolermaterial bortsett fr√•n mindre metalldelar (t.ex. g√§ngade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som √§r avsedda uteslutande f√∂r sammanfogning; elektriska isolerr√∂r samt f√∂rbindningsdetaljer till s√•dana, av o√§del metall, inv√§ndigt belagda med isolermaterial    
Isolerdetaljer av keramiskt material 8547 10 00  
Isolerdetaljer av plast 8547 20 00  
Andra slag 8547 90 00  
85.48 Elektriska delar till maskiner och apparater, inte n√§mnda eller inbegripna n√•gon annanstans i detta kapitel    
Arbetsminnen i sammans√§ttningar s√•som D-RAM stackar och moduler 8548 00 20  
LED-moduler f√∂r bakgrundsbelysning, som utg√∂r ljusk√§llor best√•ende av en eller flera lysdioder och ett eller flera anslutningsdon och som √§r monterade p√• en tryckt krets eller p√• ett annat liknande substrat, samt andra passiva komponenter, √§ven kombinerade med optiska komponenter eller skyddsdioder, vilka anv√§nds som bakgrundsbelysning f√∂r LCD-bildsk√§rmar 8548 00 30  
Andra 8548 00 90  
85.49 Elektriskt och elektroniskt avfall och skrot    
Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; f√∂rbrukade galvaniska element, f√∂rbrukade batterier och f√∂rbrukade elektriska ackumulatorer    
Avfall och skrot av blyackumulatorer; f√∂rbrukade blyackumulatorer    
F√∂rbrukade blyackumulatorer 8549 11 10  
Avfall och skrot av blyackumulatorer; 8549 11 90  
Andra, inneh√•llande bly, kadmium eller kvicksilver    
Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier 8549 12 10 (PCE)
F√∂rbrukade elektriska ackumulatorer 8549 12 20  
Andra 8549 12 90  
Sorterade efter kemisk typ och inte inneh√•llande bly, kadmium eller kvicksilver    
Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier 8549 13 10 (PCE)
F√∂rbrukade elektriska ackumulatorer 8549 13 20  
Andra 8549 13 90  
Inte sorterade och inte inneh√•llande bly, kadmium eller kvicksilver    
Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier 8549 14 10 (PCE)
F√∂rbrukade elektriska ackumulatorer 8549 14 20  
Andra 8549 14 90  
Andra    
Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier 8549 19 10 (PCE)
F√∂rbrukade elektriska ackumulatorer 8549 19 20  
Andra 8549 19 90  
Av s√•dant slag som huvudsakligen anv√§nds f√∂r √•tervinning av √§dla metaller    
Inneh√•llande galvaniska element, batterier, elektriska ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas fr√•n katodstr√•ler√∂r eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska komponenter som inneh√•ller kadmium, kvicksilver, bly eller polyklorerade bifenyler (PCB) 8549 21 00  
Andra 8549 29 00  
Andra elektriska och elektroniska komponenter samt tryckta kretskort    
Inneh√•llande galvaniska element, batterier, elektriska ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas fr√•n katodstr√•ler√∂r eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska komponenter som inneh√•ller kadmium, kvicksilver, bly eller polyklorerade bifenyler (PCB) 8549 31 00  
Andra 8549 39 00  
Andra    
Inneh√•llande galvaniska element, batterier, elektriska ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas fr√•n katodstr√•ler√∂r eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska komponenter som inneh√•ller kadmium, kvicksilver, bly eller polyklorerade bifenyler (PCB) 8549 91 00  
Andra 8549 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.