CN8 / NC8 - 2023 85 CN8 / NC8 - 2023 - SV 87

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 86
LOK OCH ANNAN RULLANDE J√ĄRNV√ĄGSOCH SP√ÖRV√ĄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL S√ÖDAN MATERIEL; STATION√ĄR J√ĄRNV√ĄGSOCH SP√ÖRV√ĄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL S√ÖDAN MATERIEL; MEKANISK (INBEGRIPET ELEKTROMEKANISK) TRAFIKSIGNALERINGSUTRUSTNING AV ALLA SLAG

86.01 Lok drivna med kraft fr√•n en yttre elektrisk kraftk√§lla eller fr√•n elektriska ackumulatorer    
Drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla 8601 10 00 (PCE)
Drivna med kraft från elektriska ackumulatorer 8601 20 00 (PCE)
86.02 Andra lok; tendrar    
Dieselelektriska lok 8602 10 00  
Andra slag 8602 90 00  
86.03 Sj√§lvg√•ende vagnar f√∂r j√§rnv√§gar eller sp√•rv√§gar, andra √§n s√•dana som omfattas av nr¬†8604    
Drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla 8603 10 00 (PCE)
Andra slag 8603 90 00 (PCE)
86.04 Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar, även självgående (t.ex. verkstadsvagnar, kranvagnar, vagnar med utrustning för hoppackning av spårunderlag eller för utläggning av räls samt undersökningsvagnar och dressiner) 8604 00 00 (PCE)
86.05 Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående; resgodsvagnar, postvagnar och andra specialvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående (med undantag av sådana som omfattas av nr 8604) 8605 00 00 (PCE)
86.06 Godsvagnar f√∂r j√§rnv√§gar eller sp√•rv√§gar, inte sj√§lvg√•ende    
Tankvagnar o.d. 8606 10 00 (PCE)
Vagnar med anordning för automatisk lossning, andra än vagnar enligt nr 860610 8606 30 00 (PCE)
Andra slag    
T√§ckta och slutna    
Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom) 8606 91 10 (PCE)
Andra 8606 91 80 (PCE)
√Ėppna, med icke borttagbara sidor med en h√∂jd av mer √§n 60¬†cm 8606 92 00 (PCE)
Andra 8606 99 00 (PCE)
86.07 Delar till lok eller annan rullande j√§rnv√§gs- eller sp√•rv√§gsmateriel    
Boggier, axlar och hjul samt delar till dessa varor    
Drivande boggier 8607 11 00  
Andra boggier 8607 12 00  
Andra, inbegripet delar    
Axlar, √§ven hopmonterade; hjul och delar till dessa varor 8607 19 10  
Delar till boggier o.d. 8607 19 90  
Bromsapparater och delar till bromsapparater    
Luftbromsar och delar till s√•dana bromsar    
Av gjutj√§rn eller gjutet st√•l 8607 21 10  
Andra 8607 21 90  
Andra 8607 29 00  
Dragkrokar och andra kopplingsanordningar, buffertar samt delar till dessa varor 8607 30 00  
Andra delar    
Till lok    
Axelboxar och delar till dessa varor 8607 91 10  
Andra 8607 91 90  
Andra    
Axelboxar och delar till dessa varor 8607 99 10  
Andra 8607 99 80  
86.08 Station√§r j√§rnv√§gs- och sp√•rv√§gsmateriel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) signalerings-, s√§kerhets- och trafik√∂vervakningsutrustning f√∂r j√§rnv√§gar, sp√•rv√§gar, landsv√§gar, gator, inre vattenv√§gar, parkeringsplatser, hamnanl√§ggningar eller flygf√§lt; delar till s√•dan materiel och utrustning 8608 00 00  
86.09 Godsbeh√•llare (containrar), inbegripet s√•dana f√∂r transport av v√§tskor, speciellt konstruerade och utrustade f√∂r befordran med ett eller flera slag av transportmedel    
Containrar med blyavskärmning för transport av radioaktivt material (Euratom) 8609 00 10 (PCE)
Andra 8609 00 90 (PCE)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.