CN8 / NC8 - 2023 86 CN8 / NC8 - 2023 - SV 88

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 87
FORDON, ANDRA √ĄN RULLANDE J√ĄRNV√ĄGSELLER SP√ÖRV√ĄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH TILLBEH√ĖR TILL FORDON

87.01 Traktorer (andra √§n dragtruckar enligt nr¬†8709)    
Enaxlade traktorer 8701 10 00 (PCE)
Dragfordon f√∂r p√•h√§ngsvagnar    
Med enbart f√∂rbr√§nningskolvmotor med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor)    
Nya 8701 21 10 (PCE)
Begagnade 8701 21 90 (PCE)
Med b√•de f√∂rbr√§nningskolvmotor med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) och elmotor som framdrivningsmotorer    
Nya 8701 22 10 (PCE)
Begagnade 8701 22 90 (PCE)
Med b√•de f√∂rbr√§nningskolvmotor med gnistt√§ndning och elmotor som framdrivningsmotorer    
Nya 8701 23 10 (PCE)
Begagnade 8701 23 90 (PCE)
Med enbart elmotor f√∂r framdrivning    
Nya 8701 24 10 (PCE)
Begagnade 8701 24 90 (PCE)
Andra 8701 29 00 (PCE)
Bandtraktorer 8701 30 00 (PCE)
Andra    
Med en motoreffekt av h√∂gst 18 kW    
Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul 8701 91 10 (PCE)
Andra 8701 91 90 (PCE)
Med en motoreffekt av mer √§n 18 kW men h√∂gst 37 kW    
Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul 8701 92 10 (PCE)
Andra 8701 92 90 (PCE)
Med en motoreffekt av mer √§n 37 kW men h√∂gst 75 kW    
Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul 8701 93 10 (PCE)
Andra 8701 93 90 (PCE)
Med en motoreffekt av mer √§n 75¬†kW men h√∂gst 130¬†kW    
Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul 8701 94 10 (PCE)
Andra 8701 94 90 (PCE)
Med en motoreffekt av mer √§n 130 kW    
Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul 8701 95 10 (PCE)
Andra 8701 95 90 (PCE)
87.02 Motorfordon f√∂r transport av minst 10¬†personer, inbegripet f√∂raren    
Med enbart f√∂rbr√§nningskolvmotor med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor)    
Med en cylindervolym av mer √§n 2500¬†cm¬≥    
Nya 8702 10 11 (PCE)
Begagnade 8702 10 19 (PCE)
Med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥    
Nya 8702 10 91 (PCE)
Begagnade 8702 10 99 (PCE)
Med b√•de f√∂rbr√§nningskolvmotor med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) och elmotor som framdrivningsmotorer    
Med en cylindervolym av mer än 2500 cm³ 8702 20 10 (PCE)
Med en cylindervolym av högst 2500 cm³ 8702 20 90 (PCE)
Med b√•de f√∂rbr√§nningskolvmotor med gnistt√§ndning och elmotor som framdrivningsmotorer    
Med en cylindervolym av mer än 2800 cm³ 8702 30 10 (PCE)
Med en cylindervolym av högst 2800 cm³ 8702 30 90 (PCE)
Med enbart elmotor för framdrivning 8702 40 00 (PCE)
Andra    
Med f√∂rbr√§nningskolvmotor med gnistt√§ndning    
Med en cylindervolym av mer √§n 2800¬†cm¬≥    
Nya 8702 90 11 (PCE)
Begagnade 8702 90 19 (PCE)
Med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥    
Nya 8702 90 31 (PCE)
Begagnade 8702 90 39 (PCE)
Med annan motor 8702 90 90 (PCE)
87.03 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen f√∂r personbefordran (andra √§n s√•dana enligt nr¬†8702), inbegripet stationsvagnar och t√§vlingsbilar    
Fordon speciellt konstruerade f√∂r f√§rd p√• sn√∂; fordon f√∂r golfbanor och liknande fordon    
Fordon speciellt konstruerade för färd på snö, med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) eller med gnisttändning 8703 10 11 (PCE)
Andra 8703 10 18 (PCE)
Andra fordon, med enbart f√∂rbr√§nningskolvmotor med gnistt√§ndning samt med en cylindervolym av    
H√∂gst 1000¬†cm¬≥    
Nya 8703 21 10 (PCE)
Begagnade 8703 21 90 (PCE)
Mer √§n 1000¬†cm¬≥ men h√∂gst 1500¬†cm¬≥    
Nya 8703 22 10 (PCE)
Begagnade 8703 22 90 (PCE)
Mer √§n 1500¬†cm¬≥ men h√∂gst 3000¬†cm¬≥    
Nya    
Husbilar 8703 23 11 (PCE)
Andra 8703 23 19 (PCE)
Begagnade 8703 23 90 (PCE)
Mer √§n 3000¬†cm¬≥    
Nya 8703 24 10 (PCE)
Begagnade 8703 24 90 (PCE)
Andra fordon, med enbart f√∂rbr√§nningskolvmotor med kompressionst√§ndning (diesel- och semidieselmotor) samt med en cylindervolym av    
H√∂gst 1500¬†cm¬≥    
Nya 8703 31 10 (PCE)
Begagnade 8703 31 90 (PCE)
Mer √§n 1500¬†cm¬≥, men h√∂gst 2500¬†cm¬≥    
Nya    
Husbilar 8703 32 11 (PCE)
Andra 8703 32 19 (PCE)
Begagnade 8703 32 90 (PCE)
Mer √§n 2500¬†cm¬≥    
Nya    
Husbilar 8703 33 11 (PCE)
Andra 8703 33 19 (PCE)
Begagnade 8703 33 90 (PCE)
Andra fordon, med b√•de f√∂rbr√§nningskolvmotor med gnistt√§ndning och elmotor som framdrivningsmotorer, utom s√•dana som kan laddas genom anslutning till en extern elk√§lla    
Nya 8703 40 10 (PCE)
Begagnade 8703 40 90 (PCE)
Andra fordon, med både förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) och elmotor som framdrivningsmotorer, utom sådana som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla 8703 50 00 (PCE)
Andra fordon, med b√•de f√∂rbr√§nningskolvmotor med gnistt√§ndning och elmotor som framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till en extern elk√§lla    
Nya 8703 60 10 (PCE)
Begagnade 8703 60 90 (PCE)
Andra fordon, med både förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) och elmotor som framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till en extern elkälla 8703 70 00 (PCE)
Andra fordon, med enbart elmotor f√∂r framdrivning    
Nya 8703 80 10 (PCE)
Begagnade 8703 80 90 (PCE)
Andra 8703 90 00 (PCE)
87.04 Motorfordon f√∂r godsbefordran    
Dumprar, konstruerade f√∂r anv√§ndning i terr√§ng    
Med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) eller med gnisttändning 8704 10 10 (PCE)
Andra 8704 10 90 (PCE)
Andra fordon med enbart f√∂rbr√§nningskolvmotor med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor)    
Med en totalvikt av h√∂gst 5 ton    
Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom) 8704 21 10 (PCE)
Andra    
Med motorer med en cylindervolym av mer √§n 2500¬†cm¬≥    
Nya 8704 21 31 (PCE)
Begagnade 8704 21 39 (PCE)
Med motorer med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥    
Nya 8704 21 91 (PCE)
Begagnade 8704 21 99 (PCE)
Med en totalvikt av mer¬†√§n¬†5 ton men h√∂gst¬†20 ton    
Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom) 8704 22 10 (PCE)
Andra    
Nya 8704 22 91 (PCE)
Begagnade 8704 22 99 (PCE)
Med en totalvikt av mer √§n 20 ton    
Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom) 8704 23 10 (PCE)
Andra    
Nya 8704 23 91 (PCE)
Begagnade 8704 23 99 (PCE)
Andra fordon med enbart f√∂rbr√§nningskolvmotor med gnistt√§ndning    
Med en totalvikt av h√∂gst 5 ton    
Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom) 8704 31 10 (PCE)
Andra    
Med motorer med en cylindervolym av mer √§n 2800¬†cm¬≥    
Nya 8704 31 31 (PCE)
Begagnade 8704 31 39 (PCE)
Med motorer med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥    
Nya 8704 31 91 (PCE)
Begagnade 8704 31 99 (PCE)
Med en totalvikt av mer √§n 5 ton    
Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom) 8704 32 10 (PCE)
Andra    
Nya 8704 32 91 (PCE)
Begagnade 8704 32 99 (PCE)
Andra fordon med b√•de f√∂rbr√§nningskolvmotor med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) och elmotor som framdrivningsmotorer    
Med en totalvikt av h√∂gst 5 ton    
Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom) 8704 41 10 (PCE)
Andra    
Med motorer med en cylindervolym av mer √§n 2500¬†cm¬≥    
Nya 8704 41 31 (PCE)
Begagnade 8704 41 39 (PCE)
Med motorer med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥    
Nya 8704 41 91 (PCE)
Begagnade 8704 41 99 (PCE)
Med en totalvikt av mer¬†√§n¬†5 ton men h√∂gst¬†20 ton    
Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom) 8704 42 10 (PCE)
Andra    
Nya 8704 42 91 (PCE)
Begagnade 8704 42 99 (PCE)
Med en totalvikt av mer √§n 20 ton    
Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom) 8704 43 10 (PCE)
Andra    
Nya 8704 43 91 (PCE)
Begagnade 8704 43 99 (PCE)
Andra fordon, med b√•de f√∂rbr√§nningskolvmotor med gnistt√§ndning och elmotor som framdrivningsmotorer    
Med en totalvikt av h√∂gst 5 ton    
Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom) 8704 51 10 (PCE)
Andra    
Med motorer med en cylindervolym av mer √§n 2800¬†cm¬≥    
Nya 8704 51 31 (PCE)
Begagnade 8704 51 39 (PCE)
Med motorer med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥    
Nya 8704 51 91 (PCE)
Begagnade 8704 51 99 (PCE)
Med en totalvikt av mer √§n 5 ton    
Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom) 8704 52 10 (PCE)
Andra    
Nya 8704 52 91 (PCE)
Begagnade 8704 52 99 (PCE)
Andra fordon, med enbart elmotor för framdrivning 8704 60 00 (PCE)
Andra 8704 90 00 (PCE)
87.05 Motorfordon f√∂r speciella √§ndam√•l, andra √§n s√•dana som √§r konstruerade huvudsakligen f√∂r person- eller godsbefordran (t.ex. b√§rgningsbilar, kranbilar, brandbilar, bilar med betongblandare, bilar med anordning f√∂r sopning eller spolning, verkstadsbilar och r√∂ntgenbilar)    
Kranbilar 8705 10 00 (PCE)
Bilar med djupborrningsutrustning 8705 20 00 (PCE)
Brandbilar 8705 30 00 (PCE)
Bilar med betongblandare 8705 40 00 (PCE)
Andra    
Bilar med betongpumpar 8705 90 30 (PCE)
Andra 8705 90 80 (PCE)
87.06 Underreden f√∂rsedda med motor, till motorfordon enligt nr¬†8701‚Äď8705    
Underreden till fordon enligt nr¬†8701; underreden till motorfordon enligt nr¬†8702, 8703 eller 8704 som har en f√∂rbr√§nningskolvmotor antingen med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av mer √§n 2500¬†cm¬≥ eller med gnistt√§ndning med en cylindervolym av mer √§n 2800¬†cm¬≥    
Till fordon enligt nr 8702 eller 8704 8706 00 11 (PCE)
Andra 8706 00 19 (PCE)
Andra    
Till fordon enligt nr 8703 8706 00 91 (PCE)
Andra 8706 00 99 (PCE)
87.07 Karosserier (inbegripet f√∂rarhytter) till motorfordon enligt nr¬†8701‚Äď8705    
Till fordon enligt nr¬†8703    
För industriell sammansättning 8707 10 10 (PCE)
Andra 8707 10 90 (PCE)
Andra    
För industriell sammansättning av:Fordon enligt nr 870110 som framförs av gående;Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av högst 2800 cm³;Motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 8707 90 10 (PCE)
Andra 8707 90 90 (PCE)
87.08 Delar och tillbeh√∂r till motorfordon enligt nr¬†8701‚Äď8705    
St√∂tf√•ngare och delar till st√∂tf√•ngare    
F√∂r industriell sammans√§ttning av:Motorfordon enligt nr¬†8703;Motorfordon enligt nr¬†8704 som har en f√∂rbr√§nningskolvmotor antingen med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥ eller gnistt√§ndning med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥;Motorfordon enligt nr¬†8705 8708 10 10  
Andra 8708 10 90  
Andra delar och tillbeh√∂r till karosserier (inbegripet f√∂rarhytter)    
S√§kerhetsb√§lten    
För industriell sammansättning av:Motorfordon enligt nr 8703;Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av högst 2800 cm³;Motorfordon enligt nr 8705 8708 21 10 (PCE)
Andra 8708 21 90 (PCE)
Vindrutor (fram), bakrutor och andra rutor enligt anm√§rkning 1 till undernummer till detta kapitel    
F√∂r industriell sammans√§ttning av:Fordon enligt nr¬†870110 som framf√∂rs av g√•ende;Motorfordon enligt nr¬†8703;Motorfordon enligt nr¬†8704 som har en f√∂rbr√§nningskolvmotor antingen med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥ eller gnistt√§ndning med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥;Motorfordon enligt nr¬†8705 8708 22 10  
Andra 8708 22 90  
Andra    
F√∂r industriell sammans√§ttning av:Fordon enligt nr¬†870110 som framf√∂rs av g√•ende;Motorfordon enligt nr¬†8703;Motorfordon enligt nr¬†8704 som har en f√∂rbr√§nningskolvmotor antingen med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥ eller gnistt√§ndning med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥;Motorfordon enligt nr¬†8705 8708 29 10  
Andra 8708 29 90  
Bromsar och servobromsar; delar till s√•dana    
F√∂r industriell sammans√§ttning av:Fordon enligt nr¬†870110 som framf√∂rs av g√•ende;Motorfordon enligt nr¬†8703;Motorfordon enligt nr¬†8704 som har en f√∂rbr√§nningskolvmotor antingen med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥ eller gnistt√§ndning med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥;Motorfordon enligt nr¬†8705 8708 30 10  
Andra    
Till skivbromsar 8708 30 91  
Andra 8708 30 99  
V√§xell√•dor och delar till v√§xell√•dor    
F√∂r industriell sammans√§ttning av:Fordon enligt nr¬†870110 som framf√∂rs av g√•ende;Motorfordon enligt nr¬†8703;Motorfordon enligt nr¬†8704 som har en f√∂rbr√§nningskolvmotor antingen med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥ eller gnistt√§ndning med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥;Motorfordon enligt nr¬†8705 8708 40 20  
Andra    
V√§xell√•dor 8708 40 50  
Delar    
Av s√§nksmitt st√•l 8708 40 91  
Andra 8708 40 99  
Drivaxlar med differential, √§ven utrustade med andra transmissionsdelar, och icke drivande axlar; delar till s√•dana    
F√∂r industriell sammans√§ttning av:Motorfordon enligt nr¬†8703;Motorfordon enligt nr¬†8704 som har en f√∂rbr√§nningskolvmotor antingen med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥ eller gnistt√§ndning med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥;Motorfordon enligt nr¬†8705 8708 50 20  
Andra    
Drivaxlar med differential, √§ven utrustade med andra transmissionsdelar, och icke drivande axlar 8708 50 35  
Delar    
Av s√§nksmitt st√•l 8708 50 55  
Andra    
Till icke drivande axlar 8708 50 91  
Andra 8708 50 99  
Hjul samt delar och tillbeh√∂r till hjul    
F√∂r industriell sammans√§ttning av:Fordon enligt nr¬†870110 som framf√∂rs av g√•ende;Motorfordon enligt nr¬†8703;Motorfordon enligt nr¬†8704 som har en f√∂rbr√§nningskolvmotor antingen med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥ eller gnistt√§ndning med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥;Motorfordon enligt nr¬†8705 8708 70 10  
Andra    
Aluminiumhjul; delar och tillbeh√∂r till hjul, av aluminium 8708 70 50  
Delar till hjul, gjutna i ett stycke till stj√§rnform, av j√§rn eller st√•l 8708 70 91  
Andra 8708 70 99  
Upph√§ngningssystem och delar till s√•dana (inbegripet st√∂td√§mpare)    
F√∂r industriell sammans√§ttning av:Motorfordon enligt nr¬†8703;Motorfordon enligt nr¬†8704 som har en f√∂rbr√§nningskolvmotor antingen med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥ eller gnistt√§ndning med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥;Motorfordon enligt nr¬†8705 8708 80 20  
Andra    
St√∂td√§mpare 8708 80 35  
Stabilisatorer; andra torsionsstavar 8708 80 55  
Andra    
Av s√§nksmitt st√•l 8708 80 91  
Andra 8708 80 99  
Andra delar och tillbeh√∂r    
Kylare och delar till kylare    
F√∂r industriell sammans√§ttning av:Fordon enligt nr¬†870110 som framf√∂rs av g√•ende;Motorfordon enligt nr¬†8703;Motorfordon enligt nr¬†8704 som har en f√∂rbr√§nningskolvmotor antingen med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥ eller gnistt√§ndning med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥;Motorfordon enligt nr¬†8705 8708 91 20  
Andra    
Kylare 8708 91 35  
Delar    
Av s√§nksmitt st√•l 8708 91 91  
Andra 8708 91 99  
Ljudd√§mpare och avgasr√∂r; delar till s√•dana    
F√∂r industriell sammans√§ttning av:Fordon enligt nr¬†870110 som framf√∂rs av g√•ende;Motorfordon enligt nr¬†8703;Motorfordon enligt nr¬†8704 som har en f√∂rbr√§nningskolvmotor antingen med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥ eller gnistt√§ndning med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥;Motorfordon enligt nr¬†8705 8708 92 20  
Andra    
Ljudd√§mpare och avgasr√∂r 8708 92 35  
Delar    
Av s√§nksmitt st√•l 8708 92 91  
Andra 8708 92 99  
Kopplingar och delar till kopplingar    
F√∂r industriell sammans√§ttning av:Fordon enligt nr¬†870110 som framf√∂rs av g√•ende;Motorfordon enligt nr¬†8703;Motorfordon enligt nr¬†8704 som har en f√∂rbr√§nningskolvmotor antingen med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥ eller gnistt√§ndning med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥;Motorfordon enligt nr¬†8705 8708 93 10  
Andra 8708 93 90  
Rattar, styrkolonner och styrv√§xlar; delar till s√•dana    
F√∂r industriell sammans√§ttning av:Motorfordon enligt nr¬†8703;Motorfordon enligt nr¬†8704 som har en f√∂rbr√§nningskolvmotor antingen med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥ eller gnistt√§ndning med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥;Motorfordon enligt nr¬†8705 8708 94 20  
Andra    
Rattar, styrkolonner och styrv√§xlar 8708 94 35  
Delar    
Av s√§nksmitt st√•l 8708 94 91  
Andra 8708 94 99  
Krockkuddar med uppbl√•sningssystem; delar till s√•dana    
För industriell sammansättning av:Fordon enligt nr 870110 som framförs av gående;Motorfordon enligt nr 8703;Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor antingen med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av högst 2500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av högst 2800 cm³;Motorfordon enligt nr 8705 8708 95 10 (PCE)
Andra    
Av s√§nksmitt st√•l 8708 95 91  
Andra 8708 95 99  
Andra    
F√∂r industriell sammans√§ttning av:Fordon enligt nr¬†870110 som framf√∂rs av g√•ende;Motorfordon enligt nr¬†8703;Motorfordon enligt nr¬†8704 som har en f√∂rbr√§nningskolvmotor antingen med kompressionst√§ndning (diesel- eller semidieselmotor) med en cylindervolym av h√∂gst 2500¬†cm¬≥ eller gnistt√§ndning med en cylindervolym av h√∂gst 2800¬†cm¬≥;Motorfordon enligt nr¬†8705 8708 99 10  
Andra    
Av s√§nksmitt st√•l 8708 99 93  
Andra 8708 99 97  
87.09 Truckar, inte f√∂rsedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av s√•dana slag som anv√§nds i fabriker, magasin, hamnomr√•den eller p√• flygplatser f√∂r korta transporter av gods; dragtruckar av s√•dana slag som anv√§nds p√• j√§rnv√§gsperronger; delar till fordon enligt detta nummer    
Fordon    
F√∂r elektrisk drift    
Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom) 8709 11 10 (PCE)
Andra 8709 11 90 (PCE)
Andra    
Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom) 8709 19 10 (PCE)
Andra 8709 19 90 (PCE)
Delar 8709 90 00  
87.10 Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, √§ven utrustade med vapen, samt delar till s√•dana fordon 8710 00 00  
87.11 Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar f√∂rsedda med hj√§lpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar    
Med förbränningskolvmotor med en cylindervolym av högst 50 cm³ 8711 10 00 (PCE)
Med f√∂rbr√§nningskolvmotor med en cylindervolym av mer √§n 50¬†cm¬≥ men h√∂gst 250¬†cm¬≥    
Skotrar 8711 20 10 (PCE)
Andra med en cylindervolym av    
Mer än 50 cm³ men högst 125 cm³ 8711 20 92 (PCE)
Mer än 125 cm³ men högst 250 cm³ 8711 20 98 (PCE)
Med f√∂rbr√§nningskolvmotor med en cylindervolym av mer √§n 250¬†cm¬≥ men h√∂gst 500¬†cm¬≥    
Med en cylindervolym av mer än 250 cm³ men högst 380 cm³ 8711 30 10 (PCE)
Med en cylindervolym av mer än 380 cm³ men högst 500 cm³ 8711 30 90 (PCE)
Med förbränningskolvmotor med en cylindervolym av mer än 500 cm³ men högst 800 cm³ 8711 40 00 (PCE)
Med förbränningskolvmotor med en cylindervolym av mer än 800 cm³ 8711 50 00 (PCE)
Med elmotor f√∂r framdrivning    
Två-, tre- och fyrhjuliga pedalassisterade cyklar, med en elektrisk hjälpmotor med en största kontinuerlig märkeffekt på högst 250 watt 8711 60 10 (PCE)
Andra 8711 60 90 (PCE)
Andra 8711 90 00 (PCE)
87.12 Tv√•hjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar), utan motor    
Tvåhjuliga cyklar med kullager 8712 00 30 (PCE)
Andra 8712 00 70 (PCE)
87.13 Rullstolar och andra fordon f√∂r sjuka eller r√∂relsehindrade, √§ven med motor eller annan mekanisk framdrivningsanordning    
Utan mekanisk framdrivningsanordning 8713 10 00 (PCE)
Andra 8713 90 00 (PCE)
87.14 Delar och tillbeh√∂r till fordon enligt nr¬†8711‚Äď8713    
Till motorcyklar (inbegripet mopeder)    
Bromsar och delar av bromsar 8714 10 10  
V√§xell√•dor och delar till v√§xell√•dor 8714 10 20  
Hjul samt delar och tillbeh√∂r till hjul 8714 10 30  
Ljudd√§mpare och avgasr√∂r; delar till s√•dana 8714 10 40  
Kopplingar och delar till kopplingar 8714 10 50  
Andra 8714 10 90  
Till fordon f√∂r sjuka eller r√∂relsehindrade 8714 20 00  
Andra    
Ramar och gafflar samt delar till s√•dana    
Ramar 8714 91 10 (PCE)
Framgafflar 8714 91 30 (PCE)
Delar 8714 91 90  
Hjulf√§lgar och ekrar    
Fälgar 8714 92 10 (PCE)
Ekrar 8714 92 90  
Nav, andra √§n frihjulsnav med broms och navbromsar, samt kedjekransar f√∂r hjul med frig√•ng 8714 93 00  
Bromsar, inbegripet frihjulsnav med broms, samt navbromsar, √§ven som delar till s√•dana artiklar    
Bromsar 8714 94 20  
Delar 8714 94 90  
Sadlar 8714 95 00  
Pedaler och vevpartier samt delar till s√•dana    
Pedaler 8714 96 10 (NPR)
Vevpartier 8714 96 30  
Delar 8714 96 90  
Andra    
Styren 8714 99 10 (PCE)
Pakethållare 8714 99 30 (PCE)
Kedjev√§xlar 8714 99 50  
Andra; delar 8714 99 90  
87.15 Barnvagnar och delar till barnvagnar    
Barnvagnar 8715 00 10 (PCE)
Delar 8715 00 90  
87.16 Sl√§pfordon och p√•h√§ngsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning; delar till s√•dana fordon    
Sl√§pfordon och p√•h√§ngsvagnar av husvagnstyp, avsedda f√∂r bostads- eller camping√§ndam√•l    
Med en vikt av högst 1600 kg 8716 10 92 (PCE)
Med en vikt av mer än 1600 kg 8716 10 98 (PCE)
Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar avsedda för lantbruksändamål 8716 20 00 (PCE)
Andra sl√§pfordon och p√•h√§ngsvagnar f√∂r godsbefordran    
Släpfordon och påhängsvagnar försedda med tank 8716 31 00 (PCE)
Andra    
Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material (Euratom) 8716 39 10 (PCE)
Andra    
Nya    
Påhängsvagnar 8716 39 30 (PCE)
Andra 8716 39 50 (PCE)
Begagnade 8716 39 80 (PCE)
Andra sl√§pfordon och p√•h√§ngsvagnar 8716 40 00  
Andra fordon 8716 80 00  
Delar    
Underreden 8716 90 10  
Karosserier 8716 90 30  
Axlar 8716 90 50  
Andra delar 8716 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.