CN8 / NC8 - 2023 87 CN8 / NC8 - 2023 - SV 89

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 88
LUFTFARTYG OCH RYMDFARKOSTER SAMT DELAR TILL S√ÖDANA

88.01 Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan, h√§ngglidare och andra luftfartyg utan motor    
Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan och hängglidare 8801 00 10 (PCE)
Andra slag 8801 00 90 (PCE)
88.02 Andra luftfartyg, (t.ex. helikoptrar och flygplan), utom obemannade luftfartyg enligt nr 8806; rymdfarkoster (inbegripet satelliter) och b√§rraketer f√∂r satelliter och rymdfarkoster    
Helikoptrar    
Med en tomvikt av högst 2000 kg 8802 11 00 (PCE)
Med en tomvikt av mer än 2000 kg 8802 12 00 (PCE)
Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av högst 2000 kg 8802 20 00 (PCE)
Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 2000 kg men högst 15000 kg 8802 30 00 (PCE)
Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än 15000 kg 8802 40 00 (PCE)
Rymdfarkoster (inbegripet satelliter) och b√§rraketer f√∂r satelliter och rymdfarkoster    
Rymdfarkoster (inbegripet satelliter)    
Telekommunikationssatelliter 8802 60 11 (PCE)
Andra 8802 60 19 (PCE)
Bärraketer för satelliter och rymdfarkoster 8802 60 90 (PCE)
88.04 Fallsk√§rmar (inbegripet styrbara fallsk√§rmar och sk√§rmflygare s.k. paragliders) och s.k. rotochutes; delar och tillbeh√∂r till dessa varor 8804 00 00  
88.05 Startanordningar f√∂r luftfartyg; inbromsningsanordningar av s√•dana slag som anv√§nds p√• hangarfartyg samt liknande utrustning; marktr√§ningsapparater f√∂r flygutbildning; delar till varor enligt detta nummer    
Startanordningar f√∂r luftfartyg samt delar till s√•dana varor; inbromsningsanordningar av s√•dana slag som anv√§nds p√• hangarfartyg samt liknande utrustning, √§vensom delar till s√•dan utrustning    
Startanordningar f√∂r luftfartyg samt delar till s√•dana varor 8805 10 10  
Andra 8805 10 90  
Marktr√§ningsapparater f√∂r flygutbildning samt delar till s√•dana apparater    
Luftstridssimulatorer och delar till s√•dana 8805 21 00  
Andra 8805 29 00  
88.06 Obemannade luftfartyg    
F√∂r passagerartransport    
Med en tomvikt av högst 2000 kg 8806 10 10 (PCE)
Med en tomvikt av mer än 2000 kg 8806 10 90 (PCE)
Andra, endast f√∂r fj√§rrstyrd flygning    
Med en h√∂gsta till√•ten startvikt p√• h√∂gst 250 g    
Multirotorer, utrustade med permanent integrerad utrustning enligt KN-nummer 852589 för upptagning och inspelning av video- och stillbilder 8806 21 10 (PCE)
Andra 8806 21 90 (PCE)
Med en h√∂gsta till√•ten startvikt p√• mer √§n 250 g men h√∂gst 7 kg    
Multirotorer, utrustade med permanent integrerad utrustning enligt KN-nummer 852589 för upptagning och inspelning av video- och stillbilder 8806 22 10 (PCE)
Andra 8806 22 90 (PCE)
Med en högsta tillåten startvikt på mer än 7 kg men högst 25 kg 8806 23 00 (PCE)
Med en högsta tillåten startvikt på mer än 25 kg men högst 150 kg 8806 24 00 (PCE)
Andra    
Med en tomvikt av högst 2000 kg 8806 29 10 (PCE)
Med en tomvikt av mer än 2000 kg 8806 29 20 (PCE)
Andra    
Med en högsta tillåten startvikt på högst 250 g 8806 91 00 (PCE)
Med en högsta tillåten startvikt på mer än 250 g men högst 7 kg 8806 92 00 (PCE)
Med en högsta tillåten startvikt på mer än 7 kg men högst 25 kg 8806 93 00 (PCE)
Med en högsta tillåten startvikt på mer än 25 kg men högst 150 kg 8806 94 00 (PCE)
Andra    
Med en tomvikt av högst 2000 kg 8806 99 10 (PCE)
Med en tomvikt av mer än 2000 kg 8806 99 20 (PCE)
88.07 Delar till varor enligt nr 8801, 8802 eller 8806    
Propellrar och rotorer samt delar till s√•dana 8807 10 00  
Landningsst√§ll och delar till landningsst√§ll 8807 20 00  
Andra delar till flygplan, helikoptrar eller obemannade luftfartyg 8807 30 00  
Andra    
Till drakar 8807 90 10  
Till rymdfarkoster (inbegripet satelliter)    
Till telekommunikationssatelliter 8807 90 21  
Andra 8807 90 29  
Till b√§rraketer f√∂r satelliter och rymdfarkoster 8807 90 30  
Andra 8807 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.