CN8 / NC8 - 2023 88 CN8 / NC8 - 2023 - SV 90

CN8 / NC8 - 2023 - SV

I-Way To Customs

KAPITEL 89
FARTYG SAMT ANNAN FLYTANDE MATERIEL

89.01 Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, f√§rjor, lastfartyg, pr√•mar och liknande fartyg f√∂r person- eller godsbefordran    
Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg och liknande fartyg, huvudsakligen avsedda f√∂r personbefordran; f√§rjor av alla slag    
För öppen sjö 8901 10 10 (PCE)
Andra 8901 10 90 (PCE)
Tankfartyg    
För öppen sjö 8901 20 10 (PCE)
Andra 8901 20 90 (CCT)
Kyl- och frysfartyg, andra √§n s√•dana enligt nr¬†890120    
För öppen sjö 8901 30 10 (PCE)
Andra 8901 30 90 (CCT)
Andra fartyg f√∂r godsbefordran samt andra fartyg f√∂r b√•de person- och godsbefordran    
För öppen sjö 8901 90 10 (PCE)
Andra 8901 90 90 (CCT)
89.02 Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg f√∂r beredning eller konservering av fiskeriprodukter    
För öppen sjö 8902 00 10 (PCE)
Andra 8902 00 90 (PCE)
89.03 Fritidsb√•tar och andra fartyg f√∂r n√∂jes- eller sportbruk; roddb√•tar och kanoter    
Uppbl√•sbara b√•tar (inbegripet uppbl√•sbara b√•tar med h√•rt skrov)    
Utrustade med eller utformade för att utrustas med en motor, med en tomvikt (netto) (utan motor) på högst 100 kg 8903 11 00 (PCE)
Inte utformade för användning med motor, med en tomvikt (netto) på högst 100 kg 8903 12 00 (PCE)
Andra 8903 19 00 (PCE)
Segelb√•tar, andra √§n uppbl√•sbara, √§ven med hj√§lpmotor    
Med en längd av högst 7,5 m 8903 21 00 (PCE)
Med en l√§ngd av mer √§n 7,5¬†m men h√∂gst 24¬†m    
För öppen sjö 8903 22 10 (PCE)
Andra 8903 22 90 (PCE)
Med en l√§ngd av mer √§n 24¬†m    
För öppen sjö 8903 23 10 (PCE)
Andra 8903 23 90 (PCE)
Motorb√•tar, andra √§n uppbl√•sbara, med undantag f√∂r motorb√•tar med utombordsmotor    
Med en längd av högst 7,5 m 8903 31 00 (PCE)
Med en l√§ngd av mer √§n 7,5¬†m men h√∂gst 24¬†m    
För öppen sjö 8903 32 10 (PCE)
Andra 8903 32 90 (PCE)
Med en l√§ngd av mer √§n 24¬†m    
För öppen sjö 8903 33 10 (PCE)
Andra 8903 33 90 (PCE)
Andra    
Med en l√§ngd av h√∂gst 7,5¬†m    
Med en vikt av högst 100 kg 8903 93 10 (PCE)
Andra 8903 93 90 (PCE)
Andra    
Med en vikt av högst 100 kg 8903 99 10 (PCE)
Andra 8903 99 99 (PCE)
89.04 Bogserb√•tar och fartyg f√∂r p√•skjutning av andra fartyg    
Bogserbåtar 8904 00 10 (PCE)
Fartyg f√∂r p√•skjutning    
För öppen sjö 8904 00 91 (PCE)
Andra 8904 00 99  
89.05 Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra fartyg i fr√•ga om vilka f√∂rflyttningen √§r av underordnad betydelse i f√∂rh√•llande till deras huvuduppgift; flytdockor; flytande eller neds√§nkbara borrnings- eller produktionsplattformar    
Mudderverk    
För öppen sjö 8905 10 10 (PCE)
Andra 8905 10 90 (PCE)
Flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar 8905 20 00 (PCE)
Andra slag    
För öppen sjö 8905 90 10 (PCE)
Andra 8905 90 90 (PCE)
89.06 Andra fartyg, inbegripet krigsfartyg och andra livb√•tar √§n roddb√•tar    
Krigsfartyg 8906 10 00 (PCE)
Andra slag    
För öppen sjö 8906 90 10 (PCE)
Andra    
Med en vikt av högst 100 kg 8906 90 91 (PCE)
Andra 8906 90 99 (PCE)
89.07 Annan flytande materiel (t.ex. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sj√∂m√§rken)    
Uppblåsbara flottar 8907 10 00 (PCE)
Andra 8907 90 00 (PCE)
89.08 Fartyg och annan flytande materiel avsedda att huggas upp 8908 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.