VOOR WIE


Elke onderneming die binnen de EU goederen verwerft en/of levert, maar ook voor de boekhoudkantoren die door bedrijven zijn belast met de gehele of een gedeeltelijke uitvoering van hun Europese activiteiten.

VOOR WAT


Maandelijkse Europese EMEBI-aangifte voor het verkeer van goederen binnen de Europese Unie.

 

HOE


Software die het mogelijk maakt om rechtstreeks of via interfaces EMEBI-aangiften op te stellen met inachtneming van de Europese en nationale verplichtingen.

EUROPstat via conex™ is bestemd voor elke onderneming die goederen in de Europese Unie verwerft en/of levert, maar ook voor de boekhoudkantoren en gemachtigden die door bedrijven zijn aangesteld om alle of een deel van hun Europese activiteiten voor hun rekening uit te voeren.

EUROPstat via conex™ een automatisering tussen uw invoeraangiften onder het 4200-regime dat via onze Deltapass-module is gerealiseerd en de EMEBI-aangifte die bij de Nationale Bank van België (NBB) moet worden ingediend.


Een daadkrachtige Europese software

 

EUROPstat via conex™ is beschikbaar in verschillende Europese versies en talen, en zorgt voor de opstelling van de EMEBI-aangifte volgens de regelgeving van de lidstaat. Met de 'mirroring' functie kunt u uw gegevens rechtstreeks overzetten van de ene naar de andere Europese versie(s). Zo kunt u vanuit uw Belgische EMEBIverzendingsaangifte, uw Franse verwervingsaangifte opmaken. Dit principe van ‘mirroring’ is toepasbaar tussen alle EU-landen.

 

Een maandelijks statistisch overzicht

 

Elke maand stelt EUROPstat via conex™de EMEBI-aangifte op voor alle intracommunautaire handel van dezelfde onderneming in de vorm die door de NBB vereist is. EUROPstat via conex™, maakt het mogelijk om de inhoud van uw aangiften te archiveren waardoor u over de gegevens beschikt voor latere raadpleging of deze kunt gebruiken om eigen statistieken te genereren.

Eenvoudige en veilige afhandeling!

 

Gegevensinvoer kan automatisch worden gegenereerd via een interface met eender welk geautomatiseerd verwerkingsproces of door middel van EDIoverdracht. Ze kunnen worden aangevuld, gewijzigd of gecreëerd dankzij een eenvoudige invoer of door het aanpassen van masterbestanden, zoals klant-/ leveranciersbestanden, goederennomenclaturen, enz.

EUROPstat via conex™ bestaat uit vooraf ingevulde bestanden in overeenstemming met de officiële codificaties van elke lidstaat. WAT

WAT VOOR U OOK INTERESSANT ZOU KUNNEN ZIJN!

CUSTOMS via CONEX- la Douane Electronique

CUSTOMS via conex™

CUSTOMS via conex™ is een totaaloplossing, gewijd aan het administratieve beheer van elektronische douaneaangiften voor het geheel van douaneregelingen alsook Globalisatie, NCTS en EDI-uitwisselingen met PLDA .

 

 

MEER-WETEN-customs via conex

encyclopedie-douaniere-europstat - ENCYCLOPÉDIE DOUANIERE via CONEX- la Douane Electronique

Customs Encyclopaedia via conex™,

CUSTOMS ENCYCLOPAEDIA™ is een unieke databank die aansluit bij de Europese en nationale regelgeving waarmee douane-operatoren

 

 

.

 

MEER-WETEN-encyclopedie-nl

ACCISES via conex™

ACCISES via conex™  stelt u in staat om het beheer van elektronische geleidedocumenten uit te besteden. Onze oplossing garandeert een betrouwbare en veilige communicatie tussen de afzender, de nationale systemen van elk Europees land, het communautaire EMCS-systeem en de operatoren die de goederen ontvangen.

MEER-WETEN-emcs-nl


CONTACTEER ONS!