VOOR WIE


TElke Europese operator die goederen onderhevig aan accijnzen verzendt of ontvangt.

VOOR WAT


Digitalisatie van het geleide document voor accijnsgoederen. Insturen en aanzuiveren van e-AD* in EMCS*.

HOE


Elektronische uitwisseling met Europese douanediensten via het beveiligde communicatieplatform PASScom™ van Conex.

EMCS via conex™ stelt u in staat om het beheer van elektronische geleidedocumenten uit te besteden.

Onze oplossing garandeert een betrouwbare en veilige communicatie tussen de afzender, de nationale systemen van elk Europees land, het communautaire EMCS-systeem en de operatoren die de goederen ontvangen.

 

♦ EMCS via conex™ geeft de operator de mogelijkheid om rechtstreeks de gegevens in te voeren die nodig zijn om e-AD* op te stellen, maar ook om ze te integreren vanuit eender welke toepassing.

 

EMCS via conex™ deelt deze informatie vervolgens mee aan de nationale douaneservers, met inachtneming van de regelgeving, de modelvoorschriften, de overeenstemmingsregels en de wijze van overdracht.

 

EMCS via conex™, zal na controle door de lidstaat van verzending, de unieke administratieve referentiecode (ARC*) of de verschillende foutmeldingendoorsturen in een formaat dat door de servers van de operator kan worden gebruikt.


* e-AD: electronic Administrative Document
* EMCS: Excise Movement and Control System
* ARC: Administrative Reference Code

CONTACTEER ONS!