MULTIDISCIPLINAIRE COMPETENTIES!

Ondernemingen die te maken hebben met internationale handelsvoorschriften, hebben behoefte aan professionele toepassingen voor de
opvolging, het veilig bewaren van gegevens en de communicatie met de overheid.
Conex ontwikkelt en levert diverse producten en diensten: software voor de verwerking en elektronische verzending van
douaneaangiften, douanetarief, databanken met regelgeving, opleiding, audits en advies.

JURIDISCH

Dankzij onze kritische en diepgaande analyse van de Europese en nationale reglementering begrijpen we de complexe voorschriften in douanezaken. De permanente opvolging van de douanewetgeving door ons team garandeert uw compliance en de betrouwbaarheid van onze douanesoftware.

TECHNOLOGISCH

CONEX is een pionier in de digitalisering van douaneprocedures. Of het nu gaat om managementsoftware, databases, transmissie- en archiveringsplatformen; de CONEX’ IT-experts bieden consistente, state-of-the art oplossingen.

OPERATIONEEL

Wat uw sector ook is (textiel, voeding, automobiel, energieproducten...), wij hebben de oplossing die bij u past. Importeurs, exporteurs, expediteurs en vervoerders vertrouwen ons. Ons team is ervaren in het afstemmen op de specifieke behoeften van elk bedrijf.

INTERNATIONAAL

We benaderen de onduidelijkheden van de nieuwe regelgeving en douanewetgeving, analyseren de achterliggende intenties, raadplegen de douaneadministraties, bevragen bedrijven over hun werkwijzen en denken na over internationale ontwikkelingen.

CONEX, EEN KRACHTIGE CONNECTOR

De vereiste om de supply chain en de douanegegevens op elkaar af te stemmen aan de hand van wereldwijde normen verandert fundamenteel de manier waarop informatie wordt uitgewisseld. CONEX positioneert zich als een echte specialist in beveiligde B2B- en B2G-communicatie.

INSPELEN OP VERANDERING

Onze samenwerking met de Europese Commissie en TAXUD bestaat uit het aangrijpen van kansen en het positioneren van CONEX in een vroeg stadium van de Europese regelgeving. We analyseren het DWU (Douanewetboek van de Unie) nauwgezet en houden voortdurend toezicht op de implementatie ervan.


 

UW BELANGEN BEHARTIGEN

En participant aux événements de l’OMD (Organisation Mondiale des Douanes) avec un intérêt particulier pour les normes internationales et le modèle de données de l’OMD, (Organisation Mondiale des Douanes) nous défendons les intérêts de nos clients, du secteur privé en général et suivons les évolutions futures.

 


TOEKOMSTGERICHT HANDELEN

UN/CEFACT is de internationale organisatie voor handelsfacilitering en digitalisering van de Verenigde Naties. Conex wil zijn expertise ten dienste stellen aan de implementatie van de standaarden van morgen en neemt deel aan UN/CEFACT-projecten zoals de Data Pipeline en het Single Submission Portal (SSP).

 


Services-public-federal-finances

Conex is lid van het Nationaal Forum, het overlegplatform dat vertegenwoordigers van de particuliere sector (handel) en ambtenaren van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen (AGD&A) samenbrengt. De leden bespreken wetgeving en administratieve instructies die van invloed zijn op de bedrijfsprocessen van de private sector.

 .

SELIS en CORE zijn door de EU gefinancierde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten waaraan CONEX actief heeft deelgenomen. Zij creëren innovatieve oplossingen voor een coöperatieve supply chain van de toekomst. Samen met ICT-aanbieders, onderzoeksinstellingen en supply chain stakeholders uit heel Europa heeft CONEX toonaangevende expertise opgebouwd op het gebied van grensoverschrijdende gegevensstromen voor operatoren.

 

Neem een voorsprong!

CONEX levert totaaloplossingen die uw organisatie wendbaarder maken. Naast het technische aspect, bieden wij u inzicht in uw IT op het gebied van douane alsook op de douaneregelgeving.

INTEGRATION

Oplossingen:

Voor alle sectoren

Bruikbaar door iedereen, van Kmo’s tot multinationals,

Aangepast en/of aanpasbaar aan uw eigen ITomgeving

 

 

 

PERFORMANCE

Verbetering van uw informatiestroom in de hele supply chain

Optimalisatie van de data-invoer

Procesautomatisering

Tijdsbesparing

 

 

 

COMPLIANCE

Doeltreffend opvolgen van de regelgeving

Bevoorrechte gesprekspartner van de douaneadministraties in Europa en wereldwijd

Schaalbare en duurzame oplossingen

Een persoonlijke aanpak!

CONEX luistert en overlegt graag, zowel met haar klanten als met de overheidsinstanties. Het succes van uw project hangt af van deze directe dialoog met de mensen die de gegevens beheren. Een dialoog die des te waardevoller is omdat hij onderdeel is van het langdurige engagement in het kader van gezamenlijke projecten, met een meerwaarde voor uw bedrijf.

PROJECTMANAGEMENT

We bieden een uitgebreide en op maat gemaakte dienstverlening die begint met de analyse van uw processen en het begrijpen van uw wensen, en zich bovendien uitstrekt tot actieve ondersteuning in uw contacten met overheden.


Onze ervaring stelt ons in staat om direct ter zake te treden en met echt aangepaste en operationele oplossingen te komen

 

 

DUURZAAMHEID

Vertrouw op onze expertise! Al meer dan 30 jaar staan we aan uw zijde met innovatieve oplossingen om u in staat te stellen concurrerend te blijven in de evolutie van de gedigitaliseerde douaneprocedures


Recente gebeurtenissen en douanevoorschriften, zowel ingrijpend als complex, hebben ons ertoe gebracht te anticiperen op deze ontwikkelingen en er u voortdurend in te begeleiden.

 

 

DOUANE-EXPERTISE

Door onze technologische knowhow en ervaring in douaneprocessen te combineren bieden we volledige begeleiding op het gebied van regelgeving en zijn bij ons de vaardigheden beschikbaar ten bate van uw douaneactiviteiten.

De partner voor al uw douaneprojecten

Al meer dan 30 jaar helpt Conex bedrijven bij het beheren van hun douaneprocedures door middel van software-oplossingen en aanverwante diensten. Conex telt ongeveer 60 medewerkers die hun vaardigheden bundelen om de bedrijven te ondersteunen bij het naleven van de douaneregelgeving


CONTACTEER ONS!