VOOR WIE


Managers van douane- en juridische diensten, declaranten en commerciële medewerkers (verkopers/aankopers) die informatie over de douaneregelgeving nodig hebben.

 

VOOR WAT


Interactieve raadpleging van het douanetarief en de toelichting bij het geharmoniseerd systeem. Integratie van de gegevens in de Conex douane-oplossing.

 

HOE


Abonnement op de onlinedienst met database van douanereglementering.

CUSTOMS ENCYCLOPEDIA™, is een unieke databank die aansluit bij de Europese en nationale regelgeving waarmee douane-operatoren dagelijks worden geconfronteerd.


Tariefindeling, een noodzakelijke vaardigheid

Douanetarief en de toelichting bij het geharmoniseerd systeem

Omvat de goederennomenclatuur die wordt gebruikt voor de douaneformaliteiten, de bijbehorende omschrijving en de tarieven van de invoerrechten en de belastingen.

WAT VOOR U OOK INTERESSANT ZOU KUNNEN ZIJN!

CUSTOMS via CONEX - la Douane electronique - customs-encyclopedie-douaniere

CUSTOMS via conex™

CUSTOMS via conex™ is een totaaloplossing, gewijd aan het administratieve beheer van elektronische douaneaangiften voor het geheel van douaneregelingen alsook Globalisatie, NCTS en EDI-uitwisselingen met PLDA.

MEER-WETEN-customs via conex

Déclaration intrastat - EUROPSTAT via CONEX - la Déclaration intrastat

EUROPstat via conex™

EUROPstat via conex™ is bestemd voor elke onderneming die goederen verzendt of verwerft in de EU, maar ook voor de boekhoudkantoren die zijn aangesteld om Intrastat-aangiften op te maken

MEER-WETEN-europstat-nl


CONTACTEER ONS!