Net als in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is CONEX ook een speler op het Belgische douanetoneel. We ondersteunen heel wat bedrijven met onze professionele expertise, software en aanvullende diensten. Onze CUSTOMS via conex ™ softwareoplossing laat importeurs, exporteurs en douaneexpediteurs uit alle sectoren toe hun PLDA douane- en accijnsaangiften te verwerken.

Conform de regelgeving

CONEX is sterk gericht op een grondige evaluatie van de regelgeving en biedt gespecialiseerde oplossingen voor het beheer van Bijzondere Regelingen: Douane-entrepots, Actieve- en Passieve Veredeling.

EDI Uitwisseling met PLDA

CUSTOMS via conex ™ biedt het voordeel om automatisch, in real time en direct in de tool de antwoordgegevens van de douane en de aan de aangiften toegekende statussen te bekijken.

Mirroring optimalisatie

Dankzij onze positionering en douaneoplossingen aan beide zijden van het Kanaal, profiteert u voor uw RO-RO douaneoperaties van de mogelijkheid tot mirroring van uw BE/ UK data en vice versa.

AIn het hart van de actualiteit

CONEX is lid van het Nationaal Forum van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, een overlegplatform over wetgeving en administratieve richtlijnen die van invloed zijn op bedrijfsprocessen in de privésector 60+ medewerkers 35 jaar

50+ medewerkers

35 jaar

1600+ ebruikerssites

ONZE MISSIE

Conex werd in 1985 opgericht door Alban Gruson, jurist van opleiding en voormalig uitvoerend manager van een transportfirma, en ontwikkelt een compleet assortiment producten en diensten: software voor de verwerking en elektronische verzending van douaneaangiftes, geautomatiseerde douanetarieven, opleiding, auditing en consultancy.

 

Conex is de specialist in elektronische data-uitwisseling tussen professionals en douaneautoriteiten in de 27 EU-landen en daarbuiten. Conex is al meer dan 3 decennia betrokken bij de modernisering van douaneprocessen en voert een strategie van voortdurende innovatie. Conex is een drijvende kracht achter de digitalisering van de douane.

 

ONZE OPLOSSINGEN

Onze gespecialiseerde softwareoplossingen voor douane fungeren als een facilitator maar ook als een zekerheid in het beheer van de douaneformaliteiten.

 

In Frankrijk verzorgen wij DELTA elektronische douaneaangiften, Intrastat-aangiften in de meeste van de 27 landen van de Europese Unie en ICS Import Control System (Europa), AFR (Japan), CRI (Israël) veiligheidsaangiften.

 

Dankzij onze positionering en douaneoplossingen aan beide zijden van het Kanaal, profiteert u voor uw RO-RO douaneoperaties van de mogelijkheid tot mirroring van uw FR/UK data en vice versa.

 

 

CONEX brengt met zijn succesvolle oplossingen meer dan 30 jaar professionele douane expertise op de Britse markt: software voor het beheer van douaneprocedures in overeenstemming met de nationale regelgeving, datatransmissie en archiefopslag via onze transmissieplatformen (EDI). Door te anticiperen op de digitalisering en de snelle evolutie van de technologie, beschikken we over de knowhow om adequaat in te spelen op de uitdagingen in ons vakgebied.

 

www.conex-systems.uk

NAAR EEN VOLLEDIG NIEUW DIGITAAL SYSTEEM

De omschakeling voor het Britse douanesysteem zal plaatsvinden in de richting van een nieuw, volledig papierloos systeem van elektronische aangiften, waarbij het Verenigd Koninkrijk zijn CHIEF-systeem (Customs Handing of Imp/Exp. Freight) opzijschuift voor CDS (Customs Declaration Service). Het CONEX-team, die bij dit soort van evoluties reeds ervaring heeft opgedaan tijdens de overschakeling in andere landen, ontwikkelde een CUSTOMS via conex™ UK-versie die volledig in overeenstemming is met het CDS-systeem.

 

Maak gebruik van de expertise van CONEX. Wijzigingen in de regelgeving om het elektronische CDS-systeem voor verwerking van douanegegevens in overeenstemming te brengen met de Union Customs Code (UCC) werden al in eerdere Europese versies van CUSTOMS via
conex™ opgenomen.

 

EEN TECHNOLOGISCHE EN WETGEVENDE BIG BANG

Conex begeleidt bedrijven bij de overgang van het CHIEF-systeem naar CDS – Customs Declaration Service.

 

Conex heeft zijn oplossingen voor douaneaangiften aangepast aan de nieuwe regelgeving en procedures die in het Verenigd Koninkrijk van kracht zijn.

 

Conex stelt een UK-versie van CUSTOMS via conex™ ter beschikking van de Britse douane-exploitanten voor het beheer en de elektronische verzending van de douaneaangiften maar ondersteunt ook Europese klanten die Britse douaneaangiften willen indienen.