SAFE via conex™  is de door CONEX ontwikkelde oplossing voor het opmaken van veiligheidsaangiften voor de invoer van goederen die in bepaalde gebieden en landen verplicht zijn gemaakt. Onze oplossing voldoet aan het SAFE Framework of Standards van de World Customs Organization.

 

Met SAFE via conex™ beschikt u over een intuïtieve en betrouwbare toepassing en bent u volledig vrij van de technische aspecten van de elektronische uitwisseling van veiligheidsaangiften. Conex heeft er immers voor gekozen om een eigen elektronisch transmissieplatform te ontwikkelen dat in samenwerking met de betrokken administraties wordt aangepast aan de verschillende technische vereisten van elk land.

IMPORT CONTROL SYSTEM - SAFE via CONEX

IMPORT CONTROL
SYSTEM


ICS : veiligheidsaangiften voor goederen die het grondgebied van de Europese Unie binnenkomen.

GB-S&S-UK

GB SAFETY
AND SECURITY


GB S&S : voorafgaande veiligheidsaangifte voor goederen die het douanegebied van Groot-Brittannië binnenkomen.

ADVANCE FILING RULE - SAFE via CONEX

ADVANCE FILING
RULE


AFR : veiligheidsaangiften voor goederen die Japan binnenkomen.

CARGO REPORT IMPORT - SAFE via CONEX

CARGO REPORT
IMPORT


CRI : veiligheidsaangiften voor goederen die Israël binnenkomen.

VOOR WIE?


Elke marktdeelnemer die de verplichte veiligheidsaangifte opstelt voor goederen die het Europese grondgebied binnenkomen.

VOOR WAT?


Summiere aangifte bij binnenkomst (ENS), wijzigings- en omleidingsverzoeken, aankomstmelding.

HOE?


Gegevensintegratie via Full EDI-modus of input via onze web toepassing. Elektronische uitwisseling via het beveiligde communicatieplatform van Conex

 

DE ZEKERHEID VOOR UW VEILIGHEIDSAANGIFTE IN HEEL EUROPA

Het IMPORT CONTROL SYSTEM (ICS) is het elektronische beheersysteem voor veiligheidsaangiftes voor de invoer van goederen in het douanegebied van de Europese Unie. Deze veiligheids- en antiterreurregeling stelt de EU-douaneautoriteiten in staat een risicoanalyse en/of controle uit te voeren op goederen die het EU-douanegebied binnenkomen. Deze controle wordt door de douaneadministraties van de Europese landen uitgevoerd op basis van de elektronisch verzonden gegevens van de summiere aangifte bij binnenkomst (ENS). De ENS-aangifte moet aan de douane van het land van eerste binnenkomst in de EU worden toegezonden binnen een termijn die varieert naar gelang de vervoerswijze (lucht, zee, weg).

 

EEN UNIEKE OPLOSSING VOOR ALLE VEILIGHEIDSVERPLICHTINGEN

ICS via conex™ maakt het mogelijk om verschillende berichten met betrekking tot het Import Control System op te stellen, te verzenden en te ontvangen.

ICS via conex™ ontlast de operator van alle reglementaire, technische en taalkundige belemmeringen van elke lidstaat.

ICS via conex™  één enkele oplossing voor alle betrokken landen en voor alle hoeveelheden verrichtingen.

 

DE VERSCHILLENDDE ELEKTRONISCHE UITWISSELINGEN

Summiere aangifte bij Binnenkomst (ENS - ENtry Summary Declaration) op het eerste punt van binnenkomst in de EU.
DSDT anticipée (FR): Voortijdige aangifte voor Tijdelijke Opslag, wanneer Frankrijk het daaropvolgend land is.
MRN : Movement Reference Number
Do Not Load (Niet laden) kennisgeving
Wijzigings- en omleidingsverzoeken
Aankomstmelding

VERENIGD KONINKRIJK > EUROPA RoRo-FLOWS

Vanaf 1 januari 2021 zijn vervoerders verplicht om een veiligheidsaangifte in te dienen voor alle goederen uit het Verenigd Koninkrijk die in het douanegebied van de Europese Unie aankomen. Deze summiere aangifte bij binnenkomst of Entry Summary Declaration (ENS) valt binnen het kader van de Europese reglementering Import Control System (ICS).

 

Het grondgebied van Noord-Ierland, dat als een deel van de Europese Unie wordt beschouwd, is onderworpen aan de ICS-veiligheidsverklaring (Import Control System) en niet aan GB S&S. Voor goederen die tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland worden vervoerd, is er geen veiligheidsaangifte vereist.


Direct verbonden
met de servers van de Europese douane administraties dankzij CONEX en haar regelgevende, technische en technologische vaardigheden.

De SAFE via conexTM ICS oplossing is jouw one-stop-shop voor veiligheidsaangiftes.

ICS-RoRo-guichet-unique

ONE-STOP-SHOP

Een uniforme oplossing in overeenstemming met de systemen van de lidstaten zonder een tussenpersoon.

ICS-RoRo-conformite-reglementaire

CONFORM DE REGLEMENTERING

Controle van samenhangende gegevens Veiligheid / beveiliging

ICS-RoRo-integrite-donnees

BETROUWBAARHEID VAN DE GEGEVENS

Dankzij de gegevensoverdracht wordt de handmatige invoer van gegevens beperkt.

ICS-RoRo-douane-transit

DOUANE / TRANSIT

 

gelinkt met de CUSTOMS via conex™ oplossing.

ICS-RoRo-mobilite-interface

MOBIELE INTERFACE

Een uniforme oplossing in overeenstemming met de systemen van de lidstaten zonder een tussenpersoon.

VOOR WIE?


Vervoerders of hun vertegenwoordigers die verantwoordelijk zijn voor het indienen van de verplichte veiligheidsaangifte voor alle goederen die het grondgebied van Groot-Brittannië binnenkomen.

VOOR WAT?


Voorafgaande elektronische veiligheidsaangifte of ENS (Entry Summary Declaration) voor alle vervoerswijzen.

HOE?


Elektronische informatie-uitwisselingen via het beveiligde communicatieplatform van Conex. Gegevensintegratie via EDI of door middel van invoer via een webapplicatie.

 

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie: nieuwe safety & security voorschriften

GB S&S is het Britse systeem voor het beheer van de elektronische safety & security aangifte voor alle goederen die in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) aankomen. Tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland is er geen veiligheidsaangifte vereist.

 

Prestaties en veiligheid voor uw aangiften

De voorafgaande veiligheidsaangifte wordt met behulp van SAFE via conex™ naar het Britse douanesysteem GB S&S (Safety & Security) gestuurd tussen 1 uur voor de aankomst van de goederen en 24 uur voor het laden van de goederen in de haven van vertrek, afhankelijk van de vervoerswijze. Onze oplossing garandeert dat de ENS-aangifte volgens de voorschriften wordt gedaan, verder wordt de door de douane verstrekte MRN doorgegeven en indien nodig worden er risicoanalyseberichten teruggestuurd dankzij een interface die 24u per dag beschikbaar is.

 

VOOR WIE?


Zowel NVOCC's* als vervoerders in het land van uitvoer zijn wettelijk verplicht een aparte AFR-veiligheidsverklaring te sturen. *NVOCC Non Vessel Operating Common Carrier

VOOR WAT?


Elektronische uitwisseling met de Japanse douane over de AFR Advance Filing Rules veiligheidsaangifte voor alle gecontaineriseerde goederen die over zee op Japans grondgebied aankomen.

HOE?


Volledige EDI-dataintegratie of gegevensinvoer via onze Web-toepassing. Elektronische uitwisseling via het beveiligde communicatieplatform van Conex.

 

ZEKERHEID VOOR UW VEILIGHEIDSAANGIFTEN IN JAPAN

AFR (Advance Filing Rules) is het beheersysteem waarmee de elektronische veiligheidsaangifte voor de invoer van goederen in Japan wordt gedaan. Deze regels vereisen dat een zekere aantal gegevens elektronisch naar de Japanse douane worden gestuurd voordat de goederen het land van oorsprong verlaten.
Hierdoor kan de Japanse douane een risicoanalyse uitvoeren, de verzending van de goederen goedkeuren of weigeren of, indien nodig, bijkomende informatie opvragen. maakt elektronische communicatie met de Japanse overheid mogelijk in overeenstemming met de internationale standaard "WCO Data Model" die door de WCO wordt gepromoot en andere internationale standaarden zoals UN/CEFACT et ISO.

 

WANNEER DE AANFTE INDIENEN?

In de meeste gevallen moeten de aangiften 24 uur voordat de goederen op het schip worden geladen bij de Japanse douane worden ingediend. Deze termijn kan variëren voor zendingen vanuit bepaalde havens in de buurt van Japan (China, Taiwan, Zuid-Korea en Oost-Rusland) en afhankelijk van de Japanse haven van bestemming.

 

DE VERSCHILLENDE ELEKTRONISCHE BERICHTEN

De Japanse douane heeft drie afzonderlijke berichten gedefinieerd die verzonden moeten worden.
♦   Een eerste bericht wordt door de NVOCC opgesteld aan de hand van de gegevens van de House B/L.
♦   Een tweede bericht wordt opgesteld door de vervoerder op basis van de Master B/L.
♦   Een derde bericht wordt, na verzending van de House B/L en de Master B/L door diezelfde vervoerder verstuurd met vermelding van datum/tijd van vertrek.
♦   AFR via conex™ beheert de geautomatiseerde ontvangst van de verschillende soorten antwoordberichten van de Japanse douane (volledige registratie, discrepanties in informatie, risicoanalyse)

 

 

 

VOOR WIE?


Elke lucht- en/of zeevervoerder die de veiligheidsaangifte doet voor goederen die op Israëlisch grondgebied worden binnengebracht, hetzij als invoer, hetzij als vracht die aan boord blijft.

VOOR WAT?


Elektronische uitwisseling met de Israëlische douane betreffende de CRI Cargo Report Import veiligheidsaangifte voor alle goederen die door de lucht of over zee op Israëlisch grondgebied aankomen.

HOE?


Volledige EDI-dataintegratie of gegevensinvoer via onze Web-toepassing. Elektronische uitwisseling via het beveiligde communicatieplatform van Conex.

CRI (Cargo Report Import) is een systeem dat door CRI via conex™ wordt ondersteund en betrekking heeft op de Israëlische veiligheidsaangifte.

 

CRI via conex™, ZEKERHEID VOOR UW VEILIGHEIDSAANGIFTEN

CRI Cargo Report Import is het beheersysteem waarmee de elektronische veiligheidsaangifte voor de invoer van goederen in het Israëlische douanegebied wordt gedaan. Deze regels vereisen dat een zekere aantal gegevens elektronisch naar de Israëlische douane worden gestuurd voordat de goederen in Israël worden binnengebracht. Hierdoor kan de Israëlische douane een risicoanalyse uitvoeren, de verzending van de goederen goedkeuren of weigeren of, indien nodig, bijkomende informatie opvragen. CRI via conex™ maakt elektronische communicatie met de Israëlische overheid mogelijk in overeenstemming met de internationale standaard "WCO Data Model" die door de WCO wordt gepromoot en andere internationale standaarden zoals UN/CEFACT et ISO.

 

WANNEER DE AANGIFTE INDIENEN?

De termijn voor het indienen van de CRI - Cargo Report Import aangifte bij de Israëlische douane is afhankelijk van de wijze van vervoer:
Luchtvervoer over lange afstand: Ten minste 4 uur voor de aankomst van de goederen.
Luchtvervoer over middellange afstand: uiterlijk bij het opstijgen van het vliegtuig.
Maritiem: 24 uur voor het laden.

  

HOE DOET U UW AANGIFTE MET CRI via conex™?

U stuurt uw bestanden naar ons communicatieplatform in een XML-formaat met alle benodigde gegevens in functie van de vervoerswijze.
CRI via conex™ zorgt voor de veiligheid van de overdracht aan de Japanse douane in volledige overeenstemming met de geldende regelgeving en technische specificaties.
CRI via conex™ omvat alle elektronische meldingen die van toepassing zijn op CRI-berichten tussen operatoren en de Israëlische douaneadministraties.

 

DE VERSCHILLENDE ELEKTRONISCHE UITWISSELINGEN

CRI via conex™ zorgt voor de overdracht van uw gegevens in de vorm van elektronische berichten aan de Israëlische douane in volledige overeenstemming met de regelgeving en technische specificaties die van toepassing zijn op CRI-berichten.
De berichten variëren afhankelijk van de wijze van vervoer. Voor het zeevervoer moet een "sea" variant van het elektronische CRI-bericht worden verzonden, ongeacht of de goederen in Israël worden gelost of niet. Voor het luchttransport zijn er twee berichten:

 

1. De eerste is steeds een begeleidende "MASTER", in combinatie met:
een "DIRECT"-bericht voor een door de luchtvaartmaatschappij opgestelde House Air Waybill;
een "HOUSE"-bericht voor een door een NVOCC opgestelde House Air Waybill;
een "FROB"-bericht als de goederen niet in Israël worden gelost.

 

2. De elektronische retourberichten van de douane kunnen van volgende aard zijn:
Aanvaard;
Aanvaard, maar met fouten (deze fouten moeten worden gecorrigeerd);
Fouten en afwijzing.

 


CONTACTEER ONS!