WIJ STAAN KLAAR OM UW DOUANECONFORMITEIT TE ONDERSTEUNEN EN TE VERSTERKEN

Het douanelandschap is de kern van onze strategische visie en oplossingen. We streven ernaar om ons voortdurend aan te passen aan de steeds veranderende Europese en wereldwijde trends op douanegebied. Zo willen we een brug slaan tussen professionals en de douaneautoriteiten. Op die manier voldoen we aan de verwachtingen van de douaneoperatoren en verdienen we hun vertrouwen en loyaliteit. Onze ervaring en hoge kwaliteitseisen stellen ons in staat om onze concurrentiepositie ten aanzien van elektronische hulpmiddelen voor de douaneafhandeling te versterken: software voor het beheer van douaneprocedures volgens de nationale regelgeving, verzending en archivering van douanegegevens via onze communicatieplatforms (EDI).

Gedreven door de digitalisering en de voortdurende evolutie van de technologie, weten we goed de behoeften binnen ons vakgebied te identificeren en hierop te anticiperen.

Gedreven door de digitalisering en de voortdurende evolutie van de technologie, weten we goed de behoeften binnen ons vakgebied te identificeren en hierop te anticiperen

 

 

"Voortdurend innoveren... een uitdaging die ons motiveert!

Sinds de oprichting in 1985 had ik voor die tijd al een vooruitstrevende opvatting, waarbij ik benadrukte dat het douaneproces twee aspecten omvatte. Enerzijds de uitvoer in het land van vertrek en anderzijds de invoer in het land van aankomst.

In die tijd waren deze twee fasen volledig gescheiden van elkaar, deels doordat de middelen om informatie te verstrekken beperkt waren tot uitsluitend schriftelijke communicatie.

De elektronische gegevensuitwisseling die de afgelopen jaren is ontstaan, heeft de traditionele processen volledig veranderd. Op een manier dat alle informatie, zelfs de douane-informatie, binnen enkele ogenblikken naar de andere kant van de wereld kan worden doorgegeven.

De veiligstelling voor het toenemende terrorisme heeft de douaneadministraties in de hele wereld doen inzien welke voordelen de nieuwe informatietechnologieën bieden en zij hebben deze in het belang van de veiligheid van de wereldburgers geïmplementeerd.

Uiteraard is de organisatie van deze gedematerialiseerde uitwisselingen in grote mate afhankelijk van de actieve deelname van de privésector.

Conex wil bij deze uitvoering een waardevolle rol spelen en fungeren als een bevoorrecht doorgeefluik voor de betreffende informatie. Daartoe hebben wij een aantal dochterondernemingen in het buitenland opgericht (zowel binnen als buiten Europa) om onze knowhow te ontwikkelen.

Wij zijn tevens bezig met het opzetten van een samenwerkingsverband met de belangrijkste landen waarmee Europa zich op het gebied van de handel bezighoudt.

Het doel is om met de steun van het bedrijfsleven een technisch antwoord te bieden dat aangepast is aan de nieuwe regelgeving die wordt geïmplementeerd en om deel te nemen aan de definiëring van deze uitwisselingsprocedures. Dit is om een echte dialoog tussen de privé en de openbare sector te waarborgen.


CONTACTEER ONS!