CN8 / NC8 - 2012 Conex, Douane & Informatique

CN8 / NC8 - 2012 - SK

TRIEDA¬†IŇĹIV√Č ZVIERAT√Ā; ŇĹIVOńĆ√ć҆NE V√ĚROBKY
KAPITOLA¬†1ŇĹIV√Č ZVIERAT√Ā
KAPITOLA¬†2M√ĄSO A JEDL√Č M√ĄSOV√Č DROBY
KAPITOLA¬†3RYBY A K√ĒROVCE, M√ĄKK√Ě҆E A OSTATN√Č VODN√Č BEZSTAVOVCE
KAPITOLA¬†4MLIEKO A MLIEńĆNE V√ĚROBKY; VT√ĀńĆIE VAJCIA; PR√ćRODN√Ě MED; JEDL√Č PRODUKTY ŇĹIVOńĆ√ć҆NEHO P√ĒVODU, INDE NE҆PECIFIKOVAN√Č ANI NEZAHRNUT√Č
KAPITOLA¬†5PRODUKTY ŇĹIVOńĆ√ć҆NEHO P√ĒVODU, INDE NE҆PECIFIKOVAN√Č ANI NEZAHRNUT√Č
  
TRIEDA¬†IIRASTLINN√Č V√ĚROBKY
KAPITOLA¬†6ŇĹIV√Č STROMY A OSTATN√Č RASTLINY; CIBULE, KORENE A PODOBNE; REZAN√Č KVETINY A OKRASN√Č L√ćSTIE
KAPITOLA¬†7ZELENINA, JEDL√Č RASTLINY, KORENE A HńĹUZY
KAPITOLA¬†8JEDL√Č OVOCIE A ORECHY; ҆UPY CITRUSOV√ĚCH PLODOV ALEBO MEL√ďNOV
KAPITOLA¬†9K√ĀVA, ńĆAJ, MAT√Č A KORENINY
KAPITOLA 10OBILNINY
KAPITOLA¬†11MLYN√ĀRSKE V√ĚROBKY; SLAD; ҆KROBY; INUL√ćN; P҆ENIńĆN√Ě LEPOK
KAPITOLA¬†12OLEJNAT√Č SEMEN√Ā A OLEJNAT√Č PLODY; R√ĒZNE ZRN√Ā, SEMEN√Ā A PLODY; PRIEMYSELN√Č ALEBO LIEńĆIV√Č RASTLINY; SLAMA A KRMOVINY
KAPITOLA¬†13҆ELAK; GUMY, ŇĹIVICE A OSTATN√Č RASTLINN√Č Ň†Ň§AVY A V√ĚҧAŇĹKY
KAPITOLA¬†14RASTLINN√Č PLETACIE MATERI√ĀLY; PRODUKTY RASTLINN√ČHO P√ĒVODU INDE NE҆PECIFIKOVAN√Č ANI NEZAHRNUT√Č
  
TRIEDA¬†IIIŇĹIVOńĆ√ć҆NE ALEBO RASTLINN√Č TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ҆TIEPENIA; UPRAVEN√Č JEDL√Č TUKY; ŇĹIVOńĆ√ć҆NE ALEBO RASTLINN√Č VOSKY
KAPITOLA¬†15ŇĹIVOńĆ√ć҆NE ALEBO RASTLINN√Č TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ҆TIEPENIA; UPRAVEN√Č JEDL√Č TUKY; ŇĹIVOńĆ√ć҆NE ALEBO RASTLINN√Č VOSKY
  
TRIEDA¬†IVPRIPRAVEN√Č POTRAVINY; NEALKOHOLICK√Č A ALKOHOLICK√Č N√ĀPOJE A OCOT; TABAK A VYROBEN√Č N√ĀHRADKY TABAKU
KAPITOLA¬†16PR√ćPRAVKY Z M√ĄSA, R√ĚB ALEBO K√ĒROVCOV, M√ĄKK√Ě҆OV ALEBO OSTATN√ĚCH VODN√ĚCH BEZSTAVOVCOV
KAPITOLA 17CUKOR A CUKROVINKY
KAPITOLA¬†18KAKAO A PR√ćPRAVKY Z KAKAA
KAPITOLA¬†19PR√ćPRAVKY Z OBILN√ćN, M√öKY, ҆KROBU ALEBO MLIEKA; CUKR√ĀRSKE V√ĚROBKY
KAPITOLA¬†20PR√ćPRAVKY ZO ZELENINY, OVOCIA, ORECHOV ALEBO OSTATN√ĚCH ńĆAST√ć RASTL√ćN
KAPITOLA¬†21R√ĒZNE JEDL√Č PR√ćPRAVKY
KAPITOLA¬†22NEALKOHOLICK√Č A ALKOHOLICK√Č N√ĀPOJE A OCOT
KAPITOLA¬†23ZVY҆KY A ODPAD Z POTRAVIN√ĀRSKEHO PRIEMYSLU; PRIPRAVEN√Č KRMIV√Ā PRE ZVIERAT√Ā
KAPITOLA¬†24TABAK A VYROBEN√Č N√ĀHRADKY TABAKU
  
TRIEDA¬†VNERASTN√Č V√ĚROBKY
KAPITOLA¬†25SOńĹ; S√ćRA; ZEMINY A KAMENE; SADRA, V√ĀPNO A CEMENT
KAPITOLA 26RUDY, TROSKY A POPOLY
KAPITOLA¬†27NERASTN√Č PALIV√Ā, MINER√ĀLNE OLEJE A PRODUKTY ICH DESTIL√ĀCIE; BIT√öMENOV√Č L√ĀTKY; MINER√ĀLNE VOSKY
  
TRIEDA¬†VIV√ĚROBKY CHEMICK√ČHO PRIEMYSLU ALEBO PR√ćBUZN√ČHO PRIEMYSLU
KAPITOLA¬†28ANORGANICK√Č CHEMIK√ĀLIE; ANORGANICK√Č ALEBO ORGANICK√Č ZL√öńĆENINY DRAH√ĚCH KOVOV, KOVOV VZ√ĀCNYCH ZEM√ćN, R√ĀDIOAKT√ćVNYCH PRVKOV ALEBO IZOTOPOV
KAPITOLA¬†29ORGANICK√Č CHEMIK√ĀLIE
KAPITOLA¬†30FARMACEUTICK√Č V√ĚROBKY
KAPITOLA¬†31HNOJIV√Ā
KAPITOLA¬†32TRIESLOVINOV√Č ALEBO FARBIARSKE V√ĚҧAŇĹKY; TAN√ćNY A ICH DERIV√ĀTY; FARBIV√Ā, PIGMENTY A OSTATN√Č FARBIACE L√ĀTKY; N√ĀTEROV√Č FARBY A LAKY; TMELY; ATRAMENTY
KAPITOLA¬†33SILICE A REZINOIDY; VOŇáAVK√ĀRSKE, KOZMETICK√Č ALEBO TOALETN√Č PR√ćPRAVKY
KAPITOLA¬†34MYDLO, ORGANICK√Č POVRCHOVO AKT√ćVNE L√ĀTKY, PRACIE PR√ćPRAVKY, MAZACIE PR√ćPRAVKY, UMEL√Č VOSKY, PRIPRAVEN√Č VOSKY, LE҆TIACE ALEBO ńĆISTIACE PR√ćPRAVKY, SVIEńĆKY A PODOBN√Č V√ĚROBKY, MODELOVACIE PASTY, ZUBN√Č VOSKY A ZUBN√Č PR√ćPRAVKY NA Z√ĀKLADE SADRY
KAPITOLA¬†35BIELKOVINOV√Č L√ĀTKY; MODIFIKOVAN√Č Ň†KROBY; GLEJE; ENZ√ĚMY
KAPITOLA¬†36V√ĚBU҆NINY; PYROTECHNICK√Č V√ĚROBKY; Z√ĀPALKY; PYROFORICK√Č ZLIATINY; NIEKTOR√Č HORńĹAV√Č PR√ćPRAVKY
KAPITOLA 37FOTOGRAFICK√Ě ALEBO KINEMATOGRAFICK√Ě TOVAR
KAPITOLA¬†38R√ĒZNE CHEMICK√Č V√ĚROBKY
  
TRIEDA¬†VIIPLASTY A V√ĚROBKY Z NICH; KAUńĆUK A V√ĚROBKY Z NEHO
KAPITOLA¬†39PLASTY A V√ĚROBKY Z NICH
KAPITOLA¬†40KAUńĆUK A V√ĚROBKY Z NEHO
  
TRIEDA¬†VIIISUROV√Č KOŇĹE A KOŇĹKY, USNE, KOŇĹU҆INY A V√ĚROBKY Z NICH; SEDL√ĀRSKE A REMEN√ĀRSKE V√ĚROBKY; CESTOVN√Č POTREBY, KABELKY A PODOBN√Č SCHR√ĀNKY; V√ĚROBKY Z ńĆRIEV ZVIERAT (IN√Č AKO MESINSK√Ě VLAS)
KAPITOLA¬†41SUROV√Č KOŇĹE A KOŇĹKY (IN√Č AKO KOŇĹU҆INY) A USNE
KAPITOLA¬†42V√ĚROBKY Z USNE; SEDL√ĀRSKE A REMEN√ĀRSKE V√ĚROBKY; CESTOVN√Č POTREBY, KABELKY A PODOBN√Č SCHR√ĀNKY; V√ĚROBKY Z ńĆRIEV ZVIERAT (IN√Č AKO MESINSK√Ě VLAS)
KAPITOLA¬†43KOŇĹU҆INY A UMEL√Č KOŇĹU҆INY; V√ĚROBKY Z NICH
  
TRIEDA¬†IXDREVO A V√ĚROBKY Z DREVA; DREVN√Č UHLIE; KOROK A V√ĚROBKY Z KORKU; V√ĚROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATN√ĚCH PLETAC√ćCH MATERI√ĀLOV; KO҆IK√ĀRSKY TOVAR A PR√ĀCE Z PR√öTIA
KAPITOLA¬†44DREVO A V√ĚROBKY Z DREVA; DREVN√Č UHLIE
KAPITOLA¬†45KOROK A V√ĚROBKY Z KORKU
KAPITOLA¬†46V√ĚROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATN√ĚCH PLETAC√ćCH MATERI√ĀLOV; KO҆IK√ĀRSKY TOVAR A PR√ĀCE Z PR√öTIA
  
TRIEDA¬†XVL√ĀKNINA Z DREVA ALEBO OSTATN√ĚCH VL√ĀKNINOV√ĚCH CELUL√ďZOV√ĚCH MATERI√ĀLOV; ZBEROV√Ě (ODPAD A V√ĚMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A PREDMETY Z NICH
KAPITOLA¬†47VL√ĀKNINA Z DREVA ALEBO OSTATN√ĚCH VL√ĀKNINOV√ĚCH CELUL√ďZOV√ĚCH MATERI√ĀLOV; ZBEROV√Ě (ODPAD A V√ĚMET) PAPIER ALEBO LEPENKA
KAPITOLA 48PAPIER A LEPENKA; PREDMETY Z PAPIEROVINY, PAPIERA ALEBO LEPENKY
KAPITOLA¬†49TLAńĆEN√Č KNIHY, NOVINY, OBRAZY A OSTATN√Č V√ĚROBKY POLYGRAFICK√ČHO PRIEMYSLU; RUKOPISY, STROJOPISY A PL√ĀNY
  
TRIEDA¬†XITEXT√ćLIE A TEXTILN√Č V√ĚROBKY
KAPITOLA¬†50HODV√ĀB
KAPITOLA¬†51VLNA, JEMN√Č ALEBO HRUB√Č CHLPY ZVIERAT; PRIADZA Z VL√ĀSIA A TKANINY Z VL√ĀSIA
KAPITOLA 52BAVLNA
KAPITOLA¬†53OSTATN√Č RASTLINN√Č TEXTILN√Č VL√ĀKNA; PAPIEROV√Ā PRIADZA A TKANINY Z PAPIEROVEJ PRIADZE
KAPITOLA¬†54CHEMICK√Č VL√ĀKNA; p√°siky a podobn√© tvary z¬†chemick√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov
KAPITOLA¬†55CHEMICK√Č STRIŇĹN√Č VL√ĀKNA
KAPITOLA¬†56VATA, PLSҧ A NETKAN√Č TEXT√ćLIE; ҆PECI√ĀLNE PRIADZE; MOT√öZY, ҆N√öRY, POVRAZY A LAN√Ā A V√ĚROBKY Z NICH
KAPITOLA¬†57KOBERCE A OSTATN√Č TEXTILN√Č PODLAHOV√Č KRYTINY
KAPITOLA¬†58҆PECI√ĀLNE TKANINY; V҆√ćVAN√Č TEXT√ćLIE; ńĆIPKY; TAPIS√ČRIE; PRAMIK√ĀRSKE V√ĚROBKY; V√Ě҆IVKY
KAPITOLA¬†59IMPREGNOVAN√Č, POTIAHNUT√Č, POKRYT√Č ALEBO LAMINOVAN√Č TEXT√ćLIE; TEXTILN√Č V√ĚROBKY VHODN√Č NA PRIEMYSELN√Č POUŇĹITIE
KAPITOLA¬†60PLETEN√Č ALEBO H√ĀńĆKOVAN√Č TEXT√ćLIE
KAPITOLA¬†61ODEVY A ODEVN√Č DOPLNKY, PLETEN√Č ALEBO H√ĀńĆKOVAN√Č
KAPITOLA¬†62ODEVY A ODEVN√Č DOPLNKY, NEPLETEN√Č ALEBO NEH√ĀńĆKOVAN√Č
KAPITOLA¬†63OSTATN√Č CELKOM DOHOTOVEN√Č TEXTILN√Č V√ĚROBKY; S√öPRAVY; OBNOSEN√Č ODEVY A OPOTREBOVAN√Č TEXTILN√Č V√ĚROBKY; HANDRY
  
TRIEDA¬†XIIOBUV, POKR√ĚVKY HLAVY, D√ĀŇĹDNIKY, SLNEńĆN√ćKY, VYCH√ĀDZKOV√Č PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIńĆE, JAZDECK√Č BIńĆ√ćKY A ICH ńĆASTI; UPRAVEN√Č PERIE A PREDMETY Z¬†NEHO VYROBEN√Č; UMEL√Č KVETINY; PREDMETY Z ńĹUDSK√ĚCH VLASOV
KAPITOLA¬†64OBUV, GAMA҆E A PODOBN√Č PREDMETY; ńĆASTI T√ĚCHTO PREDMETOV
KAPITOLA¬†65POKR√ĚVKY HLAVY A ICH ńĆASTI
KAPITOLA¬†66D√ĀŇĹDNIKY, SLNEńĆN√ćKY, VYCH√ĀDZKOV√Č PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIńĆE, JAZDECK√Č BIńĆ√ćKY A ICH ńĆASTI
KAPITOLA¬†67UPRAVEN√Č PERIE A P√ĀPERIE A PREDMETY VYROBEN√Č Z PERIA ALEBO P√ĀPERIA; UMEL√Č KVETINY; PREDMETY Z ńĹUDSK√ĚCH VLASOV
  
TRIEDA¬†XIIIPREDMETY Z KAMEŇáA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SńĹUDY ALEBO PODOBN√ĚCH MATERI√ĀLOV; KERAMICK√Č V√ĚROBKY; SKLO A SKLENEN√Ě TOVAR
KAPITOLA¬†68PREDMETY Z KAMEŇáA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SńĹUDY ALEBO PODOBN√ĚCH MATERI√ĀLOV
KAPITOLA¬†69KERAMICK√Č V√ĚROBKY
KAPITOLA¬†70SKLO A SKLENEN√Ě TOVAR
  
TRIEDA¬†XIVPR√ćRODN√Č ALEBO UMELO PESTOVAN√Č PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAH√Č KOVY, KOVY PL√ĀTOVAN√Č DRAH√ĚMI KOVMI A PREDMETY Z NICH; BIŇĹUT√ČRIA; MINCE
KAPITOLA¬†71PR√ćRODN√Č ALEBO UMELO PESTOVAN√Č PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAH√Č KOVY, KOVY PL√ĀTOVAN√Č DRAH√ĚMI KOVMI, A PREDMETY Z NICH; BIŇĹUT√ČRIA; MINCE
  
TRIEDA¬†XVZ√ĀKLADN√Č KOVY A PREDMETY ZO Z√ĀKLADN√ĚCH KOVOV
KAPITOLA¬†72ŇĹELEZO A OCEńĹ
KAPITOLA¬†73PREDMETY ZO ŇĹELEZA ALEBO Z OCELE
KAPITOLA¬†74MEńé A PREDMETY Z NEJ
KAPITOLA 75NIKEL A PREDMETY Z NEHO
KAPITOLA¬†76HLIN√ćK A PREDMETY Z NEHO
KAPITOLA 78OLOVO A PREDMETY Z NEHO
KAPITOLA 79ZINOK A PREDMETY Z NEHO
KAPITOLA¬†80C√ćN A PREDMETY Z NEHO
KAPITOLA¬†81OSTATN√Č Z√ĀKLADN√Č KOVY; CERMETY; PREDMETY Z NICH
KAPITOLA¬†82N√ĀSTROJE, N√ĀRADIE, NOŇĹIARSKY TOVAR, LYŇĹICE A VIDLIńĆKY, ZO Z√ĀKLADN√ČHO KOVU; ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI ZO Z√ĀKLADN√ČHO KOVU
KAPITOLA¬†83R√ĒZNE PREDMETY ZO Z√ĀKLADN√ČHO KOVU
  
TRIEDA¬†XVISTROJE, PR√ćSTROJE A MECHANICK√Č ZARIADENIA; ELEKTRICK√Č ZARIADENIA; ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI; PR√ćSTROJE NA Z√ĀZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PR√ćSTROJE NA Z√ĀZNAM A REPRODUKCIU TELEV√ćZNEHO OBRAZU A¬†ZVUKU, A ńĆASTI, S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO TAK√ČHOTO TOVARU
KAPITOLA¬†84JADROV√Č REAKTORY, KOTLY, STROJE, PR√ćSTROJE A MECHANICK√Č ZARIADENIA; ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI
KAPITOLA¬†85ELEKTRICK√Č STROJE, PR√ćSTROJE A ZARIADENIA A ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI; PR√ćSTROJE NA Z√ĀZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PR√ćSTROJE NA Z√ĀZNAM A REPRODUKCIU TELEV√ćZNEHO OBRAZU A ZVUKU, ńĆASTI A S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO T√ĚCHTO PR√ćSTROJOV
  
TRIEDA¬†XVIIVOZIDL√Ā, LIETADL√Ā, PLAVIDL√Ā A PRIDRUŇĹEN√Č DOPRAVN√Č ZARIADENIA
KAPITOLA¬†86ŇĹELEZNIńĆN√Č ALEBO ELEKTRIńĆKOV√Č LOKOMOT√ćVY, KOńĹAJOV√Č VOZIDL√Ā A ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI; ZVR҆KOV√Ě UPEVŇáOVAC√ć MATERI√ĀL ŇĹELEZNIńĆN√ĚCH ALEBO ELEKTRIńĆKOV√ĚCH TRAT√ć A JEHO ńĆASTI A S√öńĆASTI; MECHANICK√Č (VR√ĀTANE ELEKTROMECHANICK√ĚCH) DOPRAVN√Č SIGNALIZAńĆN√Č ZARIADENIA V҆ETK√ĚCH DRUHOV
KAPITOLA¬†87VOZIDL√Ā, IN√Č AKO ŇĹELEZNIńĆN√Č ALEBO ELEKTRIńĆKOV√Č KOńĹAJOV√Č VOZIDL√Ā, A ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO
KAPITOLA¬†88LIETADL√Ā, KOZMICK√Č LODE A ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI
KAPITOLA¬†89LODE, ńĆLNY A PL√ĀVAJ√öCE KON҆TRUKCIE
  
TRIEDA¬†XVIIIN√ĀSTROJE A PR√ćSTROJE OPTICK√Č, FOTOGRAFICK√Č, KINEMATOGRAFICK√Č, MERACIE, KONTROLN√Č, PRESN√Č, LEK√ĀRSKE ALEBO CHIRURGICK√Č; HODINY A HODINKY; HUDOBN√Č N√ĀSTROJE; ICH ńĆASTI, S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO
KAPITOLA¬†90N√ĀSTROJE A PR√ćSTROJE OPTICK√Č, FOTOGRAFICK√Č, KINEMATOGRAFICK√Č, MERACIE, KONTROLN√Č, PRESN√Č, LEK√ĀRSKE ALEBO CHIRURGICK√Č; ICH ńĆASTI, S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO
KAPITOLA 91HODINY A HODINKY A ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI
KAPITOLA¬†92HUDOBN√Č N√ĀSTROJE; ńĆASTI A S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO T√ĚCHTO N√ĀSTROJOV
  
TRIEDA¬†XIXZBRANE A STRELIVO; ICH ńĆASTI, S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO
KAPITOLA 93ZBRANE A STRELIVO; ICH ńĆASTI, S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO
  
TRIEDA¬†XXR√ĒZNE V√ĚROBKY
KAPITOLA¬†94N√ĀBYTOK; POSTEńĹOVINY, MATRACE, MATRACOV√Č PODLOŇĹKY, VANK√ö҆E A PODOBN√Č VYPCHAT√Č POTREBY; SVIETIDL√Ā A OSVETńĹOVACIE ZARIADENIA INDE NE҆PECIFIKOVAN√Č ANI NEZAHRNUT√Č; SVETELN√Č REKLAMY, SVETELN√Č ZNAKY A ZNAńĆKY, SVETELN√Č OZNAMOVACIE TABULE A PODOBN√Č V√ĚROBKY; MONTOVAN√Č STAVBY
KAPITOLA¬†95HRAńĆKY, HRY A ҆PORTOV√Č POTREBY; ICH ńĆASTI, S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO
KAPITOLA¬†96R√ĒZNE V√ĚROBKY
  
TRIEDA¬†XXIUMELECK√Č DIELA, ZBERATEńĹSK√Č PREDMETY A STAROŇĹITNOSTI
KAPITOLA¬†97UMELECK√Č DIELA, ZBERATEńĹSK√Č PREDMETY A STAROŇĹITNOSTI


Copyright © Conex 2012 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.