CN8 / NC8 - 2013 -Way To Customs

CN8 / NC8 - 2013 - FI

I JAKSOELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET
1 RYHMÄELÄVÄT ELÄIMET
RYHMÄ 2LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT
3 RYHMÄKALAT SEKÄ ÄYRIÄISET, NILVIÄISET JA MUUT VEDESSÄ ELÄVÄT SELKÄRANGATTOMAT
4 RYHMÄMAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET
5 RYHMÄMUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET TUOTTEET
  
II JAKSOKASVITUOTTEET
6 RYHMÄELÄVÄT PUUT JA MUUT ELÄVÄT KASVIT; SIPULIT, JUURET JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET; LEIKKOKUKAT JA LEIKKOVIHREÄ
7 RYHMÄKASVIKSET SEKÄ TIETYT SYÖTÄVÄT KASVIT, JUURET JA MUKULAT
8 RYHMÄSYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET
9 RYHMÄKAHVI, TEE, MATE JA MAUSTEET
10 RYHMÄVILJA
11 RYHMĂ„MYLLYTEOLLISUUSTUOTTEET; MALTAAT; TĂ„RKKELYS; INULIINI; VEHNĂ„GLUTEENI
12 RYHMÄÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUSJA LÄÄKEKASVIT; OLJET JA KASVIREHU
13 RYHMÄKUMILAKAT; KUMIT, HARTSIT JA MUUT KASVIMEHUT JA -UUTTEET
14 RYHMÄKASVIPERÄISET PUNONTAJA PALMIKOINTIAINEET; MUUALLE KUULUMATTOMAT KASVITUOTTEET
  
III JAKSOELÄINJA KASVIRASVAT JA -ÖLJYT SEKÄ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELÄINJA KASVIVAHAT
15 RYHMĂ„ELĂ„INJA KASVIRASVAT JA -Ă–LJYT SEKĂ„ NIIDEN PILKKOUTUMISTUOTTEET; VALMISTETUT RAVINTORASVAT; ELĂ„INJA KASVIVAHAT
  
IV JAKSOELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET
16 RYHMÄLIHASTA, KALASTA, ÄYRIÄISISTÄ, NILVIÄISISTÄ TAI MUISTA VEDESSÄ ELÄVISTÄ SELKÄRANGATTOMISTA VALMISTETUT TUOTTEET
17 RYHMÄSOKERI JA SOKERIVALMISTEET
18 RYHMÄKAAKAO JA KAAKAOVALMISTEET
19 RYHMÄVILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET
20 RYHMÄKASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET
21 RYHMÄERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET
22 RYHMÄJUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA
23 RYHMÄELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU
24 RYHMÄTUPAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET
  
V JAKSOKIVENNÄISTUOTTEET
25 RYHMĂ„SUOLA; RIKKI; MAAJA KIVILAJIT; KIPSI, KALKKI JA SEMENTTI
26 RYHMÄMALMIT, KUONA JA TUHKA
27 RYHMÄKIVENNÄISPOLTTOAINEET, KIVENNÄISÖLJYT JA NIIDEN TISLAUSTUOTTEET; BITUMISET AINEET; KIVENNÄISVAHAT
  
VI JAKSOKEMIANTEOLLISUUDEN JA SIIHEN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN TUOTTEET
28 RYHMĂ„KEMIALLISET ALKUAINEET JA EPĂ„ORGAANISET YHDISTEET; JALOMETALLIEN, HARVINAISTEN MAAMETALLIEN, RADIOAKTIIVISTEN ALKUAINEIDEN JA ISOTOOPPIEN ORGAANISET JA EPĂ„ORGAANISET YHDISTEET
29 RYHMĂ„ORGAANISET KEMIALLISET YHDISTEET
30 RYHMÄFARMASEUTTISET TUOTTEET
31 RYHMÄLANNOITTEET
32 RYHMÄPARKITUSJA VÄRIUUTTEET; TANNIINIT JA NIIDEN JOHDANNAISET; VÄRIT, PIGMENTIT JA MUUT VÄRIAINEET; MAALIT JA LAKAT; KITTI SEKÄ MUUT TÄYTEJA TIIVISTYSTAHNAT; PAINOVÄRIT, MUSTE JA TUSSI
33 RYHMÄHAIHTUVAT ÖLJYT JA RESINOIDIT; HAJUSTE-, KOSMEETTISET JA TOALETTIVALMISTEET
34 RYHMÄSAIPPUA JA SUOPA, ORGAANISET PINTA-AKTIIVISET AINEET, PESUVALMISTEET, VOITELUVALMISTEET, TEKOVAHAT, VALMISTETUT VAHAT, KIILLOTUS-, HANKAUSJA PUHDISTUSVALMISTEET, KYNTTILÄT JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET, MUOVAILUMASSAT, ”HAMMASVAHAT” JA KIPSIIN PERUSTUVAT HAMMASLÄÄKINNÄSSÄ KÄYTETTÄVÄT VALMISTEET
35 RYHMÄVALKUAISAINEET; MODIFIOIDUT TÄRKKELYKSET; LIIMAT JA LIISTERIT; ENTSYYMIT
36 RYHMÄRÄJÄHDYSAINEET; PYROTEKNISET TUOTTEET; TULITIKUT; PYROFORISET SEOKSET; HELPOSTI SYTTYVÄT AINEET
37 RYHMĂ„VALOKUVAUSJA ELOKUVAUSVALMISTEET
38 RYHMÄERINÄISET KEMIALLISET TUOTTEET
  
VII JAKSOMUOVIT JA MUOVITAVARAT; KUMI JA KUMITAVARAT
39 RYHMĂ„MUOVIT JA MUOVITAVARAT
40 RYHMÄKUMI JA KUMITAVARAT
  
VIII JAKSORAAKAVUODAT JA -NAHAT, MUOKATTU NAHKA, TURKISNAHAT JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; SATULAJA VALJASTEOKSET; MATKATARVIKKEET, KÄSILAUKUT JA NIIDEN KALTAISET SÄILYTYSESINEET; SUOLESTA VALMISTETUT TAVARAT
41 RYHMĂ„RAAKAVUODAT JA -NAHAT (MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKĂ„ MUOKATTU NAHKA
42 RYHMĂ„NAHKATAVARAT; SATULAJA VALJASTEOKSET; MATKATARVIKKEET, KĂ„SILAUKUT JA NIIDEN KALTAISET SĂ„ILYTYSESINEET; SUOLESTA VALMISTETUT TAVARAT
43 RYHMÄTURKISNAHAT JA TEKOTURKIKSET; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT
  
IX JAKSOPUU JA PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT; PUUHIILI; KORKKI JA KORKKITAVARAT; OLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTATAI PALMIKOINTIAINEISTA VALMISTETUT TAVARAT; KORIJA PUNONTATEOKSET
44 RYHMÄPUU JA PUUSTA VALMISTETUT TAVARAT; PUUHIILI
45 RYHMÄKORKKI JA KORKKITAVARAT
46 RYHMÄOLJESTA, ESPARTOSTA TAI MUISTA PUNONTATAI PALMIKOINTIAINEISTA VALMISTETUT TAVARAT; KORIJA PUNONTATEOKSET
  
X JAKSOPUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERÄYSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JÄTE); PAPERI, KARTONKI JA PAHVI SEKÄ NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT
47 RYHMĂ„PUUSTA TAI MUUSTA KUITUISESTA SELLULOOSA-AINEESTA VALMISTETTU MASSA; KERĂ„YSPAPERI, -KARTONKI JA -PAHVI (-JĂ„TE)
48 RYHMĂ„PAPERI, KARTONKI JA PAHVI; PAPERIMASSA-, PAPERI-, KARTONKIJA PAHVITAVARAT
49 RYHMÄKIRJAT, SANOMALEHDET, KUVAT JA MUUT PAINOTUOTTEET; KÄSIKIRJOITUKSET, KONEKIRJOITUKSET JA TYÖPIIRUSTUKSET
  
XI JAKSOTEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT
50 RYHMĂ„SILKKI
51 RYHMÄVILLA SEKÄ HIENO JA KARKEA ELÄIMENKARVA; JOUHILANKA JA JOUHESTA KUDOTUT KANKAAT
52 RYHMÄPUUVILLA
53 RYHMÄMUUT KASVITEKSTIILIKUIDUT; PAPERILANKA JA KUDOTUT PAPERILANKAKANKAAT
54 RYHMÄTEKOKUITUFILAMENTIT; kaistaleet ja niiden kaltaiset tavarat tekstiilitekokuituaineesta
55 RYHMÄKATKOTUT TEKOKUIDUT
56 RYHMĂ„VANU, HUOPA JA KUITUKANGAS; ERIKOISLANGAT; SIDEJA PURJELANKA, NUORA JA KĂ–YSI SEKĂ„ NIISTĂ„ VALMISTETUT TAVARAT
57 RYHMÄMATOT JA MUUT LATTIANPÄÄLLYSTEET TEKSTIILIAINETTA
58 RYHMÄKUDOTUT ERIKOISKANKAAT; TUFTATUT TEKSTIILIKANKAAT; PITSIT; KUVAKUDOKSET; KORISTEPUNOKSET; KORUOMPELUKSET
59 RYHMÄKYLLÄSTETYT, PÄÄLLYSTETYT, PEITETYT TAI KERROSTETUT TEKSTIILIKANKAAT; TEKSTIILITAVARAT, JOLLAISET SOVELTUVAT TEKNISIIN TARKOITUKSIIN
60 RYHMÄNEULOKSET
61 RYHMĂ„VAATTEET JA VAATETUSTARVIKKEET, NEULOSTA
62 RYHMÄVAATTEET JA VAATETUSTARVIKKEET, MUUTA KUIN NEULOSTA
63 RYHMÄMUUT SOVITETUT TEKSTIILITAVARAT; SARJAT; KÄYTETYT VAATTEET JA MUUT KÄYTETYT TEKSTIILITAVARAT, JALKINEET JA PÄÄHINEET; LUMPUT
  
XII JAKSOJALKINEET, PÄÄHINEET, SATEENVARJOT JA PÄIVÄNVARJOT, KÄVELYKEPIT, ISTUINKEPIT, RUOSKAT, RATSUPIISKAT JA NIIDEN OSAT; VALMISTETUT HÖYHENET JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; TEKOKUKAT; HIUKSISTA VALMISTETUT TAVARAT
64 RYHMÄJALKINEET, NILKKAIMET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT; NIIDEN OSAT
65 RYHMÄPÄÄHINEET JA NIIDEN OSAT
66 RYHMÄSATEENVARJOT, PÄIVÄNVARJOT, KÄVELYKEPIT, ISTUINKEPIT, RUOSKAT, RATSUPIISKAT SEKÄ NIIDEN OSAT
67 RYHMÄVALMISTETUT HÖYHENET JA UNTUVAT SEKÄ HÖYHENISTÄ TAI UNTUVISTA VALMISTETUT TAVARAT; TEKOKUKAT; HIUKSISTA VALMISTETUT TAVARAT
  
XIII JAKSOKIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT; KERAAMISET TUOTTEET; LASI JA LASITAVARAT
68 RYHMÄKIVESTÄ, KIPSISTÄ, SEMENTISTÄ, ASBESTISTA, KIILTEESTÄ TAI NIIDEN KALTAISESTA AINEESTA VALMISTETUT TAVARAT
69 RYHMÄKERAAMISET TUOTTEET
70 RYHMÄLASI JA LASITAVARAT
  
XIV JAKSOLUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALOJA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALOMETALLILLA PLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT
71 RYHMÄLUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALOJA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALOMETALLILLA PLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT
  
XV JAKSOEPÄJALOT METALLIT JA EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT
72 RYHMÄRAUTA JA TERÄS
73 RYHMÄRAUTAJA TERÄSTAVARAT
74 RYHMÄKUPARI JA KUPARITAVARAT
75 RYHMÄNIKKELI JA NIKKELITAVARAT
76 RYHMÄALUMIINI JA ALUMIINITAVARAT
78 RYHMÄLYIJY JA LYIJYTAVARAT
79 RYHMÄSINKKI JA SINKKITAVARAT
80 RYHMÄTINA JA TINATAVARAT
81 RYHMÄMUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT
82 RYHMÄTYÖKALUT JA -VÄLINEET SEKÄ VEITSET, LUSIKAT JA HAARUKAT, EPÄJALOA METALLIA; NIIDEN EPÄJALOA METALLIA OLEVAT OSAT
83 RYHMÄERINÄISET EPÄJALOSTA METALLISTA VALMISTETUT TAVARAT
  
XVI JAKSOKONEET JA MEKAANISET LAITTEET; SÄHKÖLAITTEET; NIIDEN OSAT; ÄÄNEN TALLENNUSTAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -ÄÄNEN TALLENNUSTAI TOISTOLAITTEET SEKÄ TÄLLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET
84 RYHMÄYDINREAKTORIT, HÖYRYKATTILAT, KONEET JA MEKAANISET LAITTEET; NIIDEN OSAT
85 RYHMĂ„SĂ„HKĂ–KONEET JA -LAITTEET SEKĂ„ NIIDEN OSAT; Ă„Ă„NEN TALLENNUSTAI TOISTOLAITTEET, TELEVISIOKUVAN TAI -Ă„Ă„NEN TALLENNUSTAI TOISTOLAITTEET SEKĂ„ TĂ„LLAISTEN TAVAROIDEN OSAT JA TARVIKKEET
  
XVII JAKSOKULKUNEUVOT, ILMA-ALUKSET JA ALUKSET SEKÄ NIIHIN RINNASTETTAVAT KULJETUSVARUSTEET
86 RYHMÄRAUTATIEVETURIT, RAITIOMOOTTORIVAUNUT JA MUU LIIKKUVA KALUSTO SEKÄ NIIDEN OSAT; RAUTATIEJA RAITIOTIERADAN VARUSTEET JA KIINTEÄT LAITTEET SEKÄ NIIDEN OSAT; KAIKENLAISET MEKAANISET (MYÖS SÄHKÖMEKAANISET) LIIKENNEMERKINANTOLAITTEET
87 RYHMÄKULJETUSVÄLINEET JA KULKUNEUVOT, MUUT KUIN RAUTATIEN TAI RAITIOTIEN LIIKKUVAAN KALUSTOON KUULUVAT, SEKÄ NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET
88 RYHMÄILMA-ALUKSET, AVARUUSALUKSET SEKÄ NIIDEN OSAT
89 RYHMÄALUKSET JA UIVAT RAKENTEET
  
XVIII JAKSOOPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-, LÄÄKETIETEELLISET TAI KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; KELLOT; SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET
90 RYHMÄOPTISET, VALOKUVAUS-, ELOKUVA-, MITTAUS-, TARKISTUS-, TARKKUUS-, LÄÄKETIETEELLISET TAI KIRURGISET KOJEET JA LAITTEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET
91 RYHMĂ„KELLOT JA NIIDEN OSAT
92 RYHMĂ„SOITTIMET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET
  
XIX JAKSOASEET JA AMPUMATARVIKKEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET
93 RYHMĂ„ASEET JA AMPUMATARVIKKEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET
  
XX JAKSOERINÄISET TAVARAT
94 RYHMĂ„HUONEKALUT; VUOTEIDEN JOUSTINPOHJAT JA VUODEVARUSTEET, KUTEN PATJAT JA TYYNYT, SEKĂ„ NIIDEN KALTAISET PEHMUSTETUT SISUSTUSTAVARAT; VALAISIMET JA VALAISTUSVARUSTEET, MUUALLE KUULUMATTOMAT; VALOKILVET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT; TEHDASVALMISTEISET RAKENNUKSET
95 RYHMÄLELUT, PELIT JA URHEILUVÄLINEET; NIIDEN OSAT JA TARVIKKEET
96 RYHMĂ„ERINĂ„ISET TAVARAT
  
XXI JAKSOTAIDETEOKSET, KOKOELMAESINEET JA ANTIIKKIESINEET
97 RYHMÄTAIDETEOKSET, KOKOELMAESINEET JA ANTIIKKIESINEET


Copyright © Conex 2013 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.