CN8 / NC8 - 2018 -Way To Customs

CN8 / NC8 - 2018 - SK

2. KAPITOLAMÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY
3. KAPITOLARYBY A KÔROVCE, MÄKKÝŠE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE
4. KAPITOLAMLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY; VTÁČIE VAJCIA; PRÍRODNÝ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ
5. KAPITOLAPRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ
  
II. TRIEDA RASTLINNÉ VÝROBKY
6. KAPITOLAŽIVÉ STROMY A OSTATNÉ RASTLINY; CIBULE, KORENE A PODOBNE; REZANÉ KVETINY A OKRASNÉ LÍSTIE
7. KAPITOLAZELENINA, JEDLÉ RASTLINY, KORENE A HĽUZY
8. KAPITOLAJEDLÉ OVOCIE A ORECHY; ŠUPY CITRUSOVÝCH PLODOV ALEBO MELÓNOV
9. KAPITOLAKÁVA, ČAJ, MATÉ A KORENINY
10. KAPITOLAOBILNINY
11. KAPITOLAMLYNÁRSKE VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULÍN; PŠENIČNÝ LEPOK
12. KAPITOLAOLEJNATÉ SEMENÁ A OLEJNATÉ PLODY; RÔZNE ZRNÁ, SEMENÁ A PLODY; PRIEMYSELNÉ ALEBO LIEČIVÉ RASTLINY; SLAMA A KRMOVINY
13. KAPITOLAŠELAK; GUMY, ŽIVICE A OSTATNÉ RASTLINNÉ ŠŤAVY A VÝŤAŽKY
14. KAPITOLARASTLINNÉ PLETACIE MATERIÁLY; PRODUKTY RASTLINNÉHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ
  
III. TRIEDA ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY
15. KAPITOLAŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY
  
IV. TRIEDA PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT; TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU
16. KAPITOLAPRÍPRAVKY Z MÄSA, RÝB ALEBO KÔROVCOV, MÄKKÝŠOV ALEBO OSTATNÝCH VODNÝCH BEZSTAVOVCOV
17. KAPITOLACUKOR A CUKROVINKY
18. KAPITOLAKAKAO A PRÍPRAVKY Z KAKAA
19. KAPITOLAPRÍPRAVKY Z OBILNÍN, MÚKY, ŠKROBU ALEBO MLIEKA; CUKRÁRSKE VÝROBKY
20. KAPITOLAPRÍPRAVKY ZO ZELENINY, OVOCIA, ORECHOV ALEBO OSTATNÝCH ČASTÍ RASTLÍN
21. KAPITOLARÔZNE JEDLÉ PRÍPRAVKY
22. KAPITOLANEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT
23. KAPITOLAZVYŠKY A ODPAD Z POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU; PRIPRAVENÉ KRMIVÁ PRE ZVIERATÁ
24. KAPITOLATABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU
  
V. TRIEDA NERASTNÉ VÝROBKY
25. KAPITOLASOĽ; SÍRA; ZEMINY A KAMENE; SADRA, VÁPNO A CEMENT
26. KAPITOLARUDY, TROSKY A POPOLY
27. KAPITOLANERASTNÉ PALIVÁ, MINERÁLNE OLEJE A VÝROBKY Z ICH DESTILÁCIE; BITÚMENOVÉ LÁTKY; MINERÁLNE VOSKY
  
VI. TRIEDA VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU ALEBO PRÍBUZNÉHO PRIEMYSLU
28. KAPITOLAANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ ALEBO ORGANICKÉ ZLÚČENINY DRAHÝCH KOVOV, KOVOV VZÁCNYCH ZEMÍN, RÁDIOAKTÍVNYCH PRVKOV ALEBO IZOTOPOV
29. KAPITOLAORGANICKÉ CHEMIKÁLIE
30. KAPITOLAFARMACEUTICKÉ VÝROBKY
31. KAPITOLAHNOJIVÁ
32. KAPITOLATRIESLOVINOVÉ ALEBO FARBIARSKE VÝŤAŽKY; TANÍNY A ICH DERIVÁTY; FARBIVÁ, PIGMENTY A OSTATNÉ FARBIACE LÁTKY; NÁTEROVÉ FARBY A LAKY; TMELY; ATRAMENTY
33. KAPITOLASILICE A REZINOIDY; VOŇAVKÁRSKE, KOZMETICKÉ ALEBO TOALETNÉ PRÍPRAVKY
34. KAPITOLAMYDLO, ORGANICKÉ POVRCHOVO AKTÍVNE LÁTKY, PRACIE PRÍPRAVKY, MAZACIE PRÍPRAVKY, UMELÉ VOSKY, PRIPRAVENÉ VOSKY, LEŠTIACE ALEBO ČISTIACE PRÍPRAVKY, SVIEČKY A PODOBNÉ VÝROBKY, MODELOVACIE PASTY, ZUBNÉ VOSKY A ZUBNÉ PRÍPRAVKY NA ZÁKLADE SADRY
35. KAPITOLABIELKOVINOVÉ LÁTKY; MODIFIKOVANÉ ŠKROBY; GLEJE; ENZÝMY
36. KAPITOLAVÝBUŠNINY; PYROTECHNICKÉ VÝROBKY; ZÁPALKY; PYROFORICKÉ ZLIATINY; NIEKTORÉ HORĽAVÉ PRÍPRAVKY
37. KAPITOLAFOTOGRAFICKÝ ALEBO KINEMATOGRAFICKÝ TOVAR
38. KAPITOLARÔZNE CHEMICKÉ VÝROBKY
  
VII. TRIEDA PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO
39. KAPITOLAPLASTY A VÝROBKY Z NICH
40. KAPITOLAKAUČUK A VÝROBKY Z NEHO
  
VIII. TRIEDA SUROVÉ KOŽE A KOŽKY, USNE, KOŽUŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS)
41. KAPITOLASUROVÉ KOŽE A KOŽKY (INÉ AKO KOŽUŠINY) A USNE
42. KAPITOLAVÝROBKY Z USNE; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS)
43. KAPITOLAKOŽUŠINY A UMELÉ KOŽUŠINY; VÝROBKY Z NICH
  
IX. TRIEDA DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE; KOROK A VÝROBKY Z KORKU; VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÚTENÉ VÝROBKY
44. KAPITOLADREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE
45. KAPITOLAKOROK A VÝROBKY Z KORKU
46. KAPITOLAVÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÚTENÉ VÝROBKY
  
X. TRIEDA VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNITÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A PREDMETY Z NICH
47. KAPITOLAVLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNITÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA
48. KAPITOLAPAPIER A LEPENKA, PREDMETY Z PAPIEROVINY, PAPIERA ALEBO LEPENKY
49. KAPITOLATLAČENÉ KNIHY, NOVINY, OBRAZY A OSTATNÉ VÝROBKY POLYGRAFICKÉHO PRIEMYSLU; RUKOPISY, STROJOPISY A PLÁNY
  
XI. TRIEDA TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY
50. KAPITOLAHODVÁB
51. KAPITOLAVLNA, JEMNÉ ALEBO HRUBÉ CHLPY ZVIERAT; PRIADZA Z VLÁSIA A TKANINY Z VLÁSIA
52. KAPITOLABAVLNA
53. KAPITOLAOSTATNÉ RASTLINNÉ TEXTILNÉ VLÁKNA; PAPIEROVÁ PRIADZA A TKANINY Z PAPIEROVEJ PRIADZE
54. KAPITOLACHEMICKÉ VLÁKNA; pásik a podobné tvary z chemických textilných materiálov
55. KAPITOLACHEMICKÉ STRIŽNÉ VLÁKNA
56. KAPITOLAVATA, PLSŤ A NETKANÉ TEXTÍLIE; ŠPECIÁLNE PRIADZE; MOTÚZY, ŠNÚRY, POVRAZY A LANÁ A VÝROBKY Z NICH
57. KAPITOLAKOBERCE A OSTATNÉ TEXTILNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
58. KAPITOLAŠPECIÁLNE TKANINY; VŠÍVANÉ TEXTÍLIE; ČIPKY; TAPISÉRIE; PRAMIKÁRSKE VÝROBKY; VÝŠIVKY
59. KAPITOLAIMPREGNOVANÉ, POTIAHNUTÉ, POKRYTÉ ALEBO LAMINOVANÉ TEXTÍLIE; TEXTILNÉ VÝROBKY VHODNÉ NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE
60. KAPITOLAPLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ TEXTÍLIE
61. KAPITOLAODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ
62. KAPITOLAODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, NEPLETENÉ ALEBO NEHÁČKOVANÉ
63. KAPITOLAOSTATNÉ CELKOM DOHOTOVENÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; SÚPRAVY; OBNOSENÉ ODEVY A OPOTREBOVANÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; HANDRY
  
XII. TRIEDA OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI; UPRAVENÉ PERIE A PREDMETY Z NEHO VYROBENÉ; UMELÉ KVETINY; PREDMETY Z ĽUDSKÝCH VLASOV
64. KAPITOLAOBUV, GAMAŠE A PODOBNÉ PREDMETY; ČASTI TÝCHTO PREDMETOV
65. KAPITOLAPOKRÝVKY HLAVY A ICH ČASTI
66. KAPITOLADÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI
67. KAPITOLAUPRAVENÉ PERIE A PÁPERIE A PREDMETY VYROBENÉ Z PERIA ALEBO PÁPERIA; UMELÉ KVETINY; PREDMETY Z ĽUDSKÝCH VLASOV
  
XIII. TRIEDA PREDMETY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENENÝ TOVAR
68. KAPITOLAPREDMETY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV
69. KAPITOLAKERAMICKÉ VÝROBKY
70. KAPITOLASKLO A SKLENENÝ TOVAR
  
XIV. TRIEDA PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI A PREDMETY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE
71. KAPITOLAPRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI A PREDMETY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE
  
XV. TRIEDA ZÁKLADNÉ KOVY A PREDMETY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV
72. KAPITOLAŽELEZO A OCEĽ
73. KAPITOLAPREDMETY ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE
74. KAPITOLAMEĎ A PREDMETY Z NEJ
75. KAPITOLANIKEL A PREDMETY Z NEHO
76. KAPITOLAHLINÍK A PREDMETY Z NEHO
78. KAPITOLAOLOVO A PREDMETY Z NEHO
79. KAPITOLAZINOK A PREDMETY Z NEHO
80. KAPITOLACÍN A PREDMETY Z NEHO
81. KAPITOLAOSTATNÉ ZÁKLADNÉ KOVY; CERMETY; PREDMETY Z NICH
82. KAPITOLANÁSTROJE, NÁRADIE, NOŽIARSKY TOVAR, LYŽICE A VIDLIČKY, ZO ZÁKLADNÉHO KOVU; ICH ČASTI A SÚČASTI ZO ZÁKLADNÉHO KOVU
83. KAPITOLARÔZNE PREDMETY ZO ZÁKLADNÉHO KOVU
  
XVI. TRIEDA STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ELEKTRICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, A ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TAKÉHOTO TOVARU
84. KAPITOLAJADROVÉ REAKTORY, KOTLY, STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI
85. KAPITOLAELEKTRICKÉ STROJE, PRÍSTROJE A ZARIADENIA A ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO PRÍSTROJOV
  
XVII. TRIEDA VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A PRIDRUŽENÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA
86. KAPITOLAŽELEZNIČNÉ ALEBO ELEKTRIČKOVÉ LOKOMOTÍVY, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ A ICH ČASTI A SÚČASTI; ZVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL ŽELEZNIČNÝCH ALEBO ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ A JEHO ČASTI A SÚČASTI; MECHANICKÉ (VRÁTANE ELEKTROMECHANICKÝCH) DOPRAVNÉ SIGNALIZAČNÉ ZARIADENIA VŠETKÝCH DRUHOV
87. KAPITOLAVOZIDLÁ, INÉ AKO ŽELEZNIČNÉ ALEBO ELEKTRIČKOVÉ KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, A ICH ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
88. KAPITOLALIETADLÁ, KOZMICKÉ LODE A ICH ČASTI A SÚČASTI
89. KAPITOLALODE, ČLNY A PLÁVAJÚCE KONŠTRUKCIE
  
XVIII. TRIEDA NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; HODINY A HODINKY; HUDOBNÉ NÁSTROJE; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
90. KAPITOLANÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
91. KAPITOLAHODINY A HODINKY A ICH ČASTI A SÚČASTI
92. KAPITOLAHUDOBNÉ NÁSTROJE; ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO NÁSTROJOV
  
XIX. TRIEDA ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
93. KAPITOLAZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
  
XX. TRIEDA RÔZNE VÝROBKY
94. KAPITOLANÁBYTOK; POSTEĽOVINY, MATRACE, MATRACOVÉ PODLOŽKY, VANKÚŠE A PODOBNÉ VYPCHATÉ POTREBY; SVIETIDLÁ A OSVETĽOVACIE ZARIADENIA INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ; SVETELNÉ REKLAMY, SVETELNÉ ZNAKY A ZNAČKY, SVETELNÉ OZNAMOVACIE TABULE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY
95. KAPITOLAHRAČKY, HRY A ŠPORTOVÉ POTREBY; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
96. KAPITOLARÔZNE VÝROBKY
  
XXI. TRIEDA UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI
97. KAPITOLAUMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI


Copyright Š Conex 2018 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction rĂŠservĂŠs.